back

"Herders, Hij is geboren "

Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht. Die zo lang van te voren de wereld heetft verwacht. "vrolijk o herderkens", zongen de engelkens, zongen met blijde stem: "Haast u naar Betlemhem".