back

Wiegelied der Herders

Slaap zacht in deze donk´re nacht. O godlijk kind slaap zacht Geboren in een stal zo arm, Wij herders houden wacht Wij waken tot de dag begint, Sluit d´oogjes toe Gij hemels kind Slaap zacht, slaap zacht, Lieflijk kindje slaap zacht! Op ´t harde bedje ligt gij neer, O, godlijk kind slaap zacht, Met strroo een weinig toegedekt, In deze koude nacht. Gij kwaamt voor onze zaligheid Gij, Heer en God van eeuwigheid. Slaap zacht, slaap zacht, Lieflijk kindje, slaap zacht!