back

"Wij komen tezamen"

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken een lied moet weerklinken voor Betlehem. Christus geboren zingen d' engelenkoren. refrein: Kom gaan wij Hem aanbidden (2x) Kom gaan wij Hem aanbidden, onze Heer. Drie wijzen met wierook kwamen er van verre zei volgden zijn sterre naar Betlehem. Herders en wijzen komen Jezus prijzen. †††† refrein Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten en kussen uw voeten, EmmanuŽl Wij willen geven hart en geest en leven. ††††† refrein