Omhoog 

Genealogie van Jan Uupkes
 van Noordbroek

Jacob Venema - Heika van Eeken

I.         Uupke Jans, geb. Noordbroek tr. 1e Noordbroek 26 jan. 1716 Jantjen Heijns,
           geb. Noordbroek 22 febr. 1695; tr. 2e Noordbroek 24 mrt. 1737 Aeltjen Tonnis
          
uit het eerste huwelijk:
           1. Heijne Uupkes, geb. Noordbroek 25 april 1717
           2. Hilkje Uupkes, geb. Noordbroek 21 jan 1720
           3. Weijcke Uupkes, geb. Noordbroek 01 nov. 1722
           4. Anje Uupkes, geb. Noordbroek 11 jan. 1728
           5. Jan Uupkes, volg II

II.        Jan Uupkes van Noordbroek, geb. Noordbroek 13 mei 1731 tr. Uiterburen
           25 mei 1755 Reina of Reintje van Popkes, geb. Muntendam 26 okt. 1733
           uit dit huwelijk:
           1. Jantjen Jans of Venema, geb. Noordbroek 10 okt. 1755 ovl. 31 okt. 1827
           2. Uupke Jans of Venema, volg III.
           3. Corneliske Jans of Venema, geb. Zuidbroek 01 april 1765
           4. Hilje Jans of Venema, geb. Zuidbroek 02 april 1765
           5. Popke Jans of Venema, geb. Zuidbroek 17 sept. 1766
           6. Heine Jans of Venema, geb. Zuidbroek 17 sept. 1766 ovl. 16 mei 1831
           7. Corneliske Jans of Venema, geb. Zuidbroek 09 okt. 1770
           8. Cornelis Jans of Venema, geb. 05 juni 1774 

III.        Uupke Jans of Venema, geb. Zuidbroek 19 maart 1760 ovl. Zuidbroek 28 juni
           1828 tr. Zuidbroek 23 mei 1784 Elizebeth Pauls, geb. Uiterburen-Zuidbroek
           23 aug. 1767 ovl. Zuidbroek 03 febr. 1843.
           uit dit huwelijk:
           1. Jan Uipkes Venema, volg IV.
           2. Elsjen Uupkes of Venema, geb. Zuidbroek 31 mei 1791
           3. Elsjen Uupkes of Venema, geb. Zuidbroek 24 febr. 1794
           4. Riena Uupkes of Venema, geb. Zuidbroek 29 jan. 1795
           5. Paul Uupkes of Venema, geb. Zuidbroek 20 maart 1799 ovl. 03 dec. 1826
           6.  Elsien Uupkes of Venema, geb. Zuidbroek 03 febr. 1803
           7. Elze Uupkes of Venema, geb. Zuidbroek 19 okt. 1808 

IV.      Uipko Jans Venema, geb. Zuidbroek 06 mei 1786 tr. Zuidbroek 13 mei 1813
           Jacobjen Hajes Smid, geb. Zuidbroek 08 maart 1783.
           uit dit huwelijk:
           1. Uipko Jans Venema, volg V.

V.       Uipko Jans Venema, geb. Zuidbroek 18 nov. 1816 ovl. Noordbroek 08 nov.
           1861 tr. Noordbroek 26 aug. 1840 Rientje Jans Schuthof, geb. Midwolda
           06 jan. 1809.
           uit dit huwelijk:
           1. Jan Venema, volg VI.

VI.      Jan Venema, geb. Noordbroek 19 nov. 1840 ovl. Winschoten 15 mei 1922 tr.
           Scheemda 31 okt. 1863 Martje Molema, geb. Muntendam 09 sept. 1837
           ovl. Winschoten 10 dec. 1912 dr. v. Jacob Pieters Molema en Imtje Hindriks
           Rienmeijer
  
           uit dit huwelijk:
           1. Rientje Molema later Venema, geb. Noordbroek 22 april 1863.
           2. Jakop Venema, volg VII-a.
           3. Uipgina Venema, geb. Heiligerlee 28 mei 1874 ovl. Hellum 19 aug. 1905 tr.
               Slochteren 21 okt. 1899 Arend Damhoff, geb. Hellum 00-00-1879 ovl. 1905
           4. Imke Venema, geb. Heiligerlee 00-00-1576 tr. Scheemde 23 nov. 1899 Willem
               Dateboer,
geb. Eextra 00-00-1871   
           5. Jan Uipko Venema, volg VII_b
           6. Marten G. Venema, geb. Winschoten 28 dec. 1884
           7. Uipko Venema, volg VII-c

VII-a.  Jakop Venema, geb. Heiligerlee 02 mei 1865 ovl. Eeserveen 20 jan. 1947 tr.
           Scheemda Heika van Eeken, geb. Meeden 18 maart 1867 ovl. ??-??-1954
           dr. v. Berend van Eeken en Geesien Haan. was eerder getr. met Jan Daniel
           Beishuizen,
was weduwe van Heiko Brons
           uit dit huwelijk:
           1. Jan Venema, volg VIII-a
          
2. Berend Venema, Volg VIII-b
           3. Martinus Venema, geb. Slochteren 09 jan. 1902.
           4. Geessina Venema, geb. Slochteren 02 okt. 1904 ovl. Emmen-Compascum
               07 dec. 1990 tr. Borger 04 mei 1926 Jan Nijhof, geb. Borger 23 april 1901
               ovl. Emmen-Compascum 12 dec. 1979.
           5. Heiko Jacop Venema, volg VIII-c
           6. Albert Venema, volg VIII-d.
           7. Marta Venema, geb. Anloo 13 juni 1915 tr. Geert Wubs, geb. Onstwedde
               21 mei 1909.

VIII-a. Jan Venema, geb. Scheemda 09 jan. 1897 ovl. Schidwolde 26 juni 1967 tr.
           21 jan. 1917 Geessien Klaassens, geb. 21 sept. 1892 ovl. Rolde 29 april
           1977 dr. v. Harm Klaassens en Frouwina Hinderika Eenjes
          
uit dit huwelijk:
           1. Heika Venema, geb. 13 april 1922
           2. Hendrik Venema, geb. 22 sept. 1926
           3. Jacoba Venema, geb. 13 mei 1928
           4. Hendrika Venema, geb. 13 mei 1928 ovl. 19 okt. 1928
           5. Hendrika Venema, geb. 19 dec. 1929 ovl. 30 juni 1934
           6. Klaas Venema, geb. 29 juni 1934 ovl. 13 aug. 1985

VIII-b. Berend Venema, geb. Slochteren 09 april 1899 tr. Borger 01 april 1922 Aaltien
           Woering,
geb. Borger 06 maart 1899 dr. v. Roelof Woering en Hinderkien
           Mensies

           uit dit huwelijk:
           1. Jacob Venema, volg IX-a
           2. Henderkien Vernema, geb Borger 15 nov. 1922
           3. Heiko Roelof, geb. Borger 20 febr. 1935

IX-a.   Jacob Venema, geb. Borger 06 juni 1924 tr. 26 aug. 1949 Jacoba Venema, geb.
           13 mei 1938 dr. v. Jan Venema en Geessien Klaassens

VIII-c.  Heiko Jacob Venema, geb. Borger 23 april 1906 ovl. 03 juli 1969 tr Arnhem
           09 sept. 1936 Jacoba Drenth, geb. Emmen 25 mei 1906 ovl. 10 juni 1993
           uit dit huwelijk;
           1. Heikina Jantina Venema,
           2. Jantina Jacoba Venema,
          
3. Jacoba Geertje Venema,

VIII-d.  Albert Venema, geb. Anloo 01 april 1911 ovl. Emmen 27 okt. 2001 tr. (1) Maria
           Catharina Arnoldus
, geb. Semarang 29 mei 1912 ovl. Alkmaar 07 jan. 1970.
           
tr. (2) Antonia Zemijic, geb. 31 juli 1914 ovl. Emmen 23 okt. 1994.
            uit dit eerste huwelijk:
            1.     Roelvina Heika Venema.
           
2.     Gerardus Cornelis Albert Venema.
            3.     Albert Jacob Paulus Venema.
            4.     Maria Catharina Cornelia.
            5.     Maria Louise Venema.
            6.     Jacob Venema.
            7.     Annelies Venema.
            8.     Petronella Venema.
            9.     Pauline Venema.

VII-b.  Jan Uipko Venema, geb. Heiligerlee 13 mei 1878 ovl. Winschoten 29 mrt. 1962 tr.
           Winschoten 08 dec. 1904 Lizabeth Annechiena Draai, geb. Winschoten 29 april
           1884 ovl. 31 jan. 1952 dr. v. Sebo Draai en Aaltje Jager
          
uit dit huwelijk:
           1. Jan Venema, geb. Winschoten 06 sept. 1905 ovl. Winschoten 02 juni 1906
           2. Sebo Venema, geb. Winschoten 13 april 1907 ovl. Winschoten 18 aug. 1907 
           3. Martje Venema, geb. Winschoten 03-03 juni 1908 ovl. Winschoten 11 jan. 1909
           4. Aaltje Venema, geb. Winschoten 03 jan. 1910 ovl. Zaandijk 07 dec. 1987 tr.
               Winschoten 04 nov. 1930 Hendrik Uipko van Delden. geb. 03 sept.1907
           5. Jan Venema, geb. Winschoten 12 juni 1911 ovl. Winschoten 17 okt. 1913
           6. Sebo Venema, geb. Winschoten 09 okt. 1912 ovl. Winschoten 16 okt. 1913
           7. Martje Jantina Sebodina Venema, geb. Winschoten 14 april 1914 tr.
               Winschoten 14 mei 1937 Albert van Loo, geb. Nieuw-Buinen 21 okt. 1906
           8. Jan Sebo Venema, geb. Winschoten 23 juni 1915 ovl. Winschoten 18 dec.
               1919
           9. Sebedina Venema, geb. Winschoten 25 febr. 1917 ovl. Winschoten 04 jan.
               1920
           10. Lizabeth Annechiena Venema, geb. Winschoten 03 mei 1919 ovl.
                 Winschoten 31 dec. 1919
           11. Jan Sebo Venema, geb. Winschoten 30 sept. 1920
           12. Sebedina Venema, geb. Winschoten 03 juni 1922 ovl. Groningen 17 dec.
                 1925
           13. Uipko Venema, geb. Winschoten 21 mei 1924
           14. Sebo Venema, geb. Winschoten 17 maart 1927

VII-c.  Uipko Venema, geb. Winschoten 15 april 1886 ovl. Winschoten 13 jan. 1913 tr.
          Winschoten 01 dec. 1910 Anna van der Wal, geb. Winschoten 16 juni 1890 ovl.
          Winschoten -- --- 1913 dr. v. Harm van der Wal en Trijntje Niemeijer.

           

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-09-05.

Ga naar: Genealogie / Genealogy
Go to:      Boven / Above