Stedelijk Muziekkorps Den Helder

Home

Wie zijn wij?

Activiteiten

Foto's

Aanmelden

Links

E-mail

 Optredens | Repertoire | Recensies | Historie | Repetitieschema 
 
 

Van Schutterij tot Harmonie

 
  Op donderdag 14 augustus 1890 werd de "Helders Harmoniekapel" opgericht door de heren D. van Peursen, J.P.F. de la Fontaine, D.J. Snaphaan, G.A. Snaphaan, Droog, Barends en Maigret van het voormalig Schutterijkorps.
Onder leiding van Ares Dol werd de eerste repetitie gehouden in Musis Sacrum. Later volgden de heren C.F.W. Wernecke en van de Bogaerde in de danszaal van Bertus Bohlen en de houtzaagmolen van Oortgijzen.

In 1904 werd 11 dagen feest gevierd omdat Koningin Emma 25 jaar in Nederland was. In dat jaar nam de kapel voor het eerst deel aan een concours te Zaandam en werd in de 3e afdeling een tweede prijs behaald.

Tijdens de herdenking van de 300-ste geboortedag van admiraal de Ruijter in 1907 trad de kapel op in kostuums uit de 17e eeuw.

  Onder leiding van dirigent Jac ter Hall werden lauweren geoogst op concoursen in Alkmaar, Koog aan de Zaan, de Beemster en Amsterdam. Het korps was intussen in de ereafdeling beland. In die periode werd door veel leden deelgenomen aan solistenconcoursen.

Erg mooi waren de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. In september van dat jaar werd ter gelegenheid hiervan een massaconcert een taptoe gehouden samen met de korpsen Stafmuziek van de Koninklijke Marine en Winnubst.

Een hoogtepunt van de vereniging was het verkrijgen van het predikaat "Stedelijk" op 20 november 1917. Burgemeester Houwing verleende deze onderscheiding, zodat de vereniging vanaf dat moment "Stedelijk Muziekkorps" heet.

 

 

Stedelijk Muziekkorps

 
  In 1920 werd het dertig jarig bestaan van de vereniging gevierd met om 07.00 uur 's morgens een reveille en 's middags om 14.00 uur een receptie in de tuin van het Casino. Door de burgerij werd een stel schellenbomen aangeboden, welke later in bruikleen zijn gegeven aan de Helderse Historische Vereniging. Verder een overstelpende hoeveelheid bloemen. Tevens vierde de heer Snaphaan zijn 30-jarig lidmaatschap en penningmeesterschap. De jubilaris werd een vulpen aangeboden. Om 16.00 uur werd er een mars door de stad gehouden. Een open koets werd gehuurd om de bloemen te vervoeren en midden tussen de bloemen troonde de jubilaris Snaphaan. 's Avonds om 20.00 uur een openluchtconcert en om 21.30 uur werd de jubileumdag besloten met een grandioos feest, dat tot diep in de nacht voortduurde. De gemeentesubsidie aan het korps vastgesteld op f. 900,-- per jaar, met dien verstande, dat hiervan f. 600,-- voor de dirigent werd bestemd.   Op 13 september 1921 werd de eerste saxofoon - een noviteit - in gebruik genomen door de heer Kruk.

Op 2 september 1934 te Halfweg behaalde het korps in een nationaal concours een eerste prijs voor het concertoptreden, een tweede ereprijs, een eerste prijs voor een marswedstrijd en een extra prijs voor het hoogste aantal punten in de concertwedstrijd uit 32 deelnemende verenigingen.

Het tweede concours waar dezelfde prestatie werd geleverd was op 29 mei 1938 te Rotterdam. Dit laatste concours is voor de vereniging funest geweest. De prestaties van dirigent Joh. F. Pala, die in 1929 Jac ter Hall opvolgde, hebben zo'n indruk gemaakt dat hij uit 100 sollicitanten werd benoemd als dirigent van de Rotterdamse Harmonie "Wilton-Feyenoord".

 
< Terug naar boven
 

Na 1945

 
  In de oorlog heeft het verenigingsleven nagenoeg stil gelegen. Veel leden werden geëvacueerd. In september 1945 werd het korps weer opnieuw geformeerd en op 1 oktober van dat jaar werd de heer D. Steinroth tot dirigent benoemd. Onder deze dirigent werd in de jaren 1946 - 1950 de vlaggenparade op Koninginnedag bij de Koninklijke Marine opgeluisterd. Ook werden concerten verzorgd in de zaal van het Opleidingsinstituut van de Adelborsten. Later zijn deze taken overgenomen door de Marinierskapel.

Het 60-jarig bestaan werd gevierd met een druk bezochte receptie. 's Avonds was er een jubileumconcert met een revue. Talrijke oud-leden en oud-dirigent Pala waren aanwezig. Nieuwe uniformen werden in gebruik genomen. Op maandag 14 augustus presenteerde het Stedelijk zich op het Raadhuis en werd ontvangen door het college van Burgemeester en Wethouders. 's Avonds opnieuw een concert voor de donateurs.

Een paar weken voor de jubileumuitvoering ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan in 1960 helpt

  de heer Westerdijk de vereniging uit de nood door de muzikale leiding "tijdelijk" op zich te nemen. Het werd een goed concert. Dirigent Westerdijk is tot 1981 gebleven en heeft als dirigent de langste staat van dienst. Hem is daarom ook bij zijn vertrek het ere-dirigentschap aangeboden. Het 70-jarig bestaan is op bescheiden wijze gevierd, met als hoogtepunt de overdracht van het nieuwe instrumentarium.

Op 13 november 1965 tijdens de viering van het 75-jarig jubileum, is de vereniging door H.M. de Koningin onderscheiden met de Erepenning van verdienste. Beschermheer van de vereniging werd toen de Burgemeester van Den Helder.

In 1990 tijdens het jubileumconcert vanwege het 100-jarig bestaan, vond de première plaats van "Eternity and Changing Moments" in opdracht van de vereniging gecomponeerd door dirigent Simon Boerke. Deze avond werd door burgemeester J. Gmelich Meyling, de hoogste onderscheiding van de gemeente uitgereikt: de zilveren legpenning van de stad Den Helder!

 
< Terug naar boven Optredens | Repertoire | Recensies | Historie | Repetitieschema