16 en 17 oktober 2010

gaat niet door!

Slechts een dag tevoren mag zelfs een kleinschalig middeleeuws weekend op last van de gemeente Velsen niet doorgaan.
Dit zelfs op straffe van een dwangsom!

Wij zien ons dan ook helaas genoodzaakt alle activiteiten op de ruine en binnen de gemeente Velsen definitief te stoppen.

Middeleeuwse toestanden.

15 oktober 2010