De hamstring bestaat uit drie spieren, namelijk de Semimembranosus , de semitendonosus en de biceps femoris! Deze drie spieren zorgen voor een retroflexie in de heup (uit een normale stand, wordt het been achterwaarts bewogen) en het buigen van het onderbeen. De femoris zorgt er dan nog voor dat het been naar buiten draait, en die andere twee dat het been naar binnen kan draaien.

Een hamstringblessure is een (gedeeltelijke) scheuring in één van de drie spieren of pezen van de hamstrings. Wanneer je eenmaal een blessure aan je hamstrings gehad hebt, is de kans groot dat je het weer krijgt, en helaas is het dan vaak toch weer net eventjes erger en de genezing duurt ook langer!

De symptomen zijn pijn en/of krachtverlies tijdens het hardlopen, sprinten, uitvalspassen of het buigen van de knie tegen weerstand. De spieren voelen vaak wat stijf en verhard aan. Soms is er na 24 tot 48 uur een blauwe verkleuring en wat zwelling te zien, net onder de aangedande plaats.

Het ontstaan van een blessure 

 • Door plotselinge krachtstoename of versnelling
 • Onvoldoende Warming-up
 • Vermoeidheid
 • Door een nog niet genezen blessure elders
 • Het overrekken a.g.v. foutieve stretching of verstappen/uitglijden
 • Wanneer de dijbeenspier (aan de voorkant van het been) niet sterk genoeg is, en daarom verkeerde krachtverdeling plaats vindt
 • Te korte spieren
 • Koude, vochtige weersomstandigheden (doe tijdens de warming up, daarom bij koude altijd een lange broek aan!)
 • Harde ondergrond

Je kunt deze blessure indelen in drie gradaties

 1. Een milde scheuring van een aantal spiervezels (een spier bestaan uit heel veel spiervezels) met geringe zwelling en ongemak en geen, of slechts minimaal, verlies van kracht en bewegingsbeperking.
 2. Deze graad omvat een grotere schade van de spier met duidelijke krachtverlies. (wellicht dat je op de aangedane plaats een verdikking of juist inkeping in de spier kan zien, of voelen)
 3. Een scheur over de gehele breedte van de spier, met als gevolg totale verlies van de spierfunctie van de betreffende spier.

De behandeling van de blessure

 1. Het is heel belangrijk om de regels voor eerste hulp bij sportongevallen te hanteren.  En dat is: R (rust) I (ijs/koelen) C (compressie/drukverband) E (elevatie/hoogleggen) (Je Krijgt wanneer je de letters achtereen zet R I C E  En vooral dat ICE is heel belangrijk want koelen is altijd goed bij een blessure. De eerste 48 uur is het van belang dat je totale rust neemt, dus niet trainen of sporten. Na die twee dagen is het van belang om weer rustig aan te gaan bewegen. Dus geen explosieve en verende bewegingen maken, of bewegingen die klachten op de betreffende plaats, of in de aangedane spier geven. Na ca 8 dagen is de blessure dan meestal weer over. In dien gewenst zou er op de aangedane plaats nog een tape gelegd kunnen worden.
 2. Hier is de behandeling nagenoeg gelijk als bij 1, alleen zal de opbouw nog voorzichtiger moeten plaats vinden, daar de herstel periode beduidend langer zal zijn, minimaal 2 tot 3 weken, maar kan voor het zelfde geld wel drie maand duren. Het beste is dan ook om hier de hulp in te roepen van een (sport) fysiotherapeut, waarmee je dan samen kan werken aan de spieropbouw en kracht!
 3. Hier moet je direct de arts raadplegen. Het probleem zal operatief verholpen moeten worden.

     Verders bij twijfel altijd een arts raadplegen