Ierse bloemen tijdens dodenherdenking

URSEM - Namens de familie Walsh heeft de Ierse Michelle Callinan op 4 mei tijdens dodenherdenking bloemen gelegd bij het monument op de Gerard Veldmanbrug in Rustenburg. Zij deed dat na de stille tocht van Ursem naar Rustenburg.


Michelle legt de bloemen bij het monument. Dick Schilder (colbert, wit shirt) kijkt toe. Foto Corrie Bos

Margaret Walsh senior (86) is de zuster van de Ierse vlieger John Kehoe, die nog in het wrak rust. Zij kwam in 2005 op de hoogte van de exacte locatie van de bommenwerper en diende met steun van de Ierse overheid een verzoek in tot berging van het toestel. Zo hoopt zij 65 jaar na het neerstorten van het toestel de laatste wens van haar moeder te kunnen inwilligen. Haar moeder, die van haar vrijwillig tot de RAF toegetreden zoon (Ierland was neutraal in WWII) nooit meer heeft geweten dan dat hij 'boven Noord-Holland was neergeschoten'.


Burgemeester Sipkes van Wester-Koggenland staat op het punt bloemen te leggen bij het
monument. Links van haar wethouders J. Vriend (l) en P. Moeijes. Foto Corrie Bos

Callinan sprak tijdens de koffie na de herdenking met burgemeester L. Sipkes van Wester-Koggenland over de moeite die de Ierse familie heeft met het feit dat ambtelijke molens langzaam malen. Deze week zou de gemeente een verzoek tot berging naar de Koninklijke Luchtmacht sturen, wat inhoudt dat bergingsofficier Hans Spierings wordt gevraagd een vooronderzoek in te stellen. Hierbij moet ook een gespecialiseerd civiel bedrijf worden ingeschakeld voor het graafwerk en onderzoek naar eventuele vervuiling rond het wrak. In een werkplan zal worden vastgesteld of berging financieel en praktisch haalbaar is. Daarna zal de gemeenteraad beslissen of deze kan doorgaan.
De herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Wester-Koggenland in de Bavokerk in ursem stond gedeeltelijk in het teken van het neerstorten van de bommenwerper. Zo las Dick Schilder, die samen met zijn broer Loek de eigenaar is van het land waar het wrak in de grond ligt, het verslag voor dat zijn dorpsgenoot Jan Wonder maakte van de gebeurtenissen rond de crash. Ook had hij in de kerk een kleine expositie ingericht met onder meer verwrongen stukken metaal van het vliegtuig die in de grond zijn gevonden, een stukje parachute en foto's, brieven en artikelen die te maken hebben met de gebeurtenis.

Michelle, Dick en zijn vader zitten naast elkaar in de Bavokerk waar de gemeentelijke
4 mei herdenking werd gehouden. Foto Corrie Bos.

Jack Sjerps, hoofd buitendienst van de gemeente, legde 's ochtends zoals hij elk jaar doet bij elk van de zeven oorlogsmonumenten in Wester-Koggenland een bloemstuk. Op de foto legt hij het bloemstuk bij het kruis op het weiland aan het Westeinde.


Jack Sjerps legt bloemen bij het kruis. Foto Eric Molenaar.