Ier en Brit beiden naar Bergen

Begrafenis vliegers is op 7 mei


van onze verslaggever eric molenaar

BERKHOUT - De stoffelijke resten van de twee oorlogsvliegers die vorig jaar in Berkhout zijn geborgen worden op 7 mei begraven in Bergen. Daarna zal in Berkhout een monument worden onthuld. Ook in Engeland wordt de bemanning geëerd.

Hiermee is definitief dat de wens van de familie van de Ierse vlieger John Kehoe, om hem in zijn familiegraf in Ierland bij te zetten, niet in vervulling kan gaan.
In Berkhout is in september vorig jaar de Britse Hampden bommenwerper geborgen die daar op 8 november 1941 neerstortte. De berging is uitgevoerd op verzoek van de zus van Kehoe, de nu 88-jarige Margaret Walsh, die in 2005 ontdekte waar het toestel zich precies bevond. De resten van de boordschutters Stanley Mullenger en Kehoe werden vrij snel gevonden, maar onderzoek door de gravendienst van de landmacht heeft uitgewezen dat de botten zodanig zijn vergaan zijn dat moeilijk valt na te gaan wie wie is. Dat zou alleen met een langdurige en kostbare dna-vergelijking kunnen. Inmiddels is uit het forensisch onderzoek komen vast te staan dat het inderdaad gaat om de twee vermiste boordschutters van Hampden P1206.
De andere twee bemanningsleden van de middelzware bommenwerper, piloot Chris Saunders en navigator James d'Arcy, zijn in 1941 al direct begraven in Bergen. Bijna 67 jaar na de fatale crash zal de bemanning daar worden herenigd. Aangezien er niet voldoende ruimte is om de vier naast elkaar te leggen, is een optie om Mullenger en Kehoe achter Saunders en d'Arcy te leggen, mogelijk rug aan rug. Christien Connerty van de oorlogsgravencommissie van het Britse Gemenebest kon gisteren nog geen uitsluitsel over geven. Jackie Purser-Saunders, een van de tweelingdochters van de piloot, zou het wel toepasselijk vinden. ,,Net als in het toestel.'' Samen met haar zus Frankie zal ze op 7 mei de begrafenis bijwonen.

Naar verwachting zullen behalve familieleden ook van officiële zijde grote delegaties uit Engeland en Ierland de plechtigheid bijwonen. De Britse ambassade, die de voorlichting verzorgt, wil er nog niet veel over kwijt omdat zij nog bezig is de familieleden in te lichten.
Ierland zal officieel worden vertegenwoordigd door ambassadeur Richard Ryan en secretaris John Gilroy. Van Britse zijde zullen ook afgevaardigden van de RAF en de 49th Squadron Association naar Bergen komen. De Hampden P1206 behoorde tot het 49th Squadron, dat tot 1943 was gestationeerd op de basis Scampton. In de association zijn oud-bemanningsleden en nabestaanden verenigd.
In de kerk van Scampton zal later dit jaar ter nagedachtenis aan de bemanning van P1206 een koperen plaquette worden onthuld. Het gaat om een sobere plaquette met de namen van de vier bemanningsleden, die door de RAF wordt betaald. Jackie Saunders is er erg blij mee, ,,juist omdat er geen hartjes, bloemen, engelen en vleugels op voorkomen''.

Monument

De begrafenis wordt op woensdag 7 mei voorafgegaan door een dienst waarbij de katholieke kerk en de Anglicaanse samenwerken. Om elf uur is de begrafenis, met militaire eer, waaraan een eenheid van de Britse luchtmacht RAF meewerkt.
Om twee uur, luidt het voorlopige programma, volgt in Berkhout de onthulling van een monument. Dat komt aan het Westeinde, nabij de plaats waar de bommenwerper is gecrasht. De geborgen propeller van de Hampden staat centraal, geplaatst in een stuk natuursteen, tussen twee muurtjes. Op een plaquette komen de datum, de namen van de vier bemanningsleden en hun gegevens. Een modern informatiebord geeft uitleg over de missie.

Bron: Noordhollands Dagblad, 11 maart 2008