Wat, wie en waarom van de stichting


BERKHOUT - De stichting "Wester-Koggenland Dankbaar" is een stichting opgericht om de betrokkenheid van de bevolking van de voormalige gemeente Wester-Koggenland met de bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog tastbaar te kunnen maken.

Het bestuur is samengesteld uit Jim Mollet, voorzitter, Kees Krul, secretaris en Ed Seuren, penningmeester. Van hen heeft met name Ed Seuren een bijzondere band met de crash van de Hampden, zijn ouderlijk huis bevond zich namelijk op een steenworp afstand tegenover de crash site.
Alle bestuursleden willen zich inzetten om te tonen dat de bevolking van Wester-Koggenland hun bevrijders nooit zijn, of zullen, vergeten.
Het eerste concrete doel van de Stichting is er mede zorg voor te dragen dat het besluit tot berging daadwerkelijk wordt genomen en als dat een feit zal zijn, de eigen bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd, normaal gesproken € 2,50 per inwoner, bijeen te brengen. Door dat gebaar benadrukt Wester-Koggenland haar dankbaarheid voor al de offers die, met name de Ierse en Britse vliegtuigbemanningen, in de Tweede Wereldoorlog hebben gebracht.
Bijzondere aandacht verdient het feit dat Ierland neutraal was en dat dus alle Ieren vrijwilligers waren. De stichting krijgt veel steun om haar doelen te realiseren. Zo passeerde Notaris Kleuters te Avenhorn de statuten van de Stichting zonder daar kosten voor te berekenen en komen er zelfs steunbetuigingen binnen van personen die buiten Wester-Koggenland woonachtig zijn.
Zo ontroerde een mevrouw van 76 jaar uit Ilpendam met een brief, recht uit het hart, waarin zij schreef dat zij als moeder van twee grote zoons echt kon begrijpen wat al die moeders hebben verloren toen zij het bericht kregen dat hun zoons in de strijd waren gesneuveld.
Daarnaast hebben de zangeres Imca Marina, het Tweede Kamerlid Zsolt Szabó, de Ierse ambassadeur in Nederland en de voorzitter van de Stchting Dare zich allen in principe bereid verklaard zitting te nemen in het comité van aanbeveling.
Het bestuur prijst zich bijzonder gelukkig met al de positieve reacties en hulp die zij mocht ondervinden en twijfelt er niet aan dat de gestelde doelen zullen worden bereikt.

Jim Mollet