Vorige Pagina

DIS Algemeen
DIS Schoolslag
DIS Rugslag
DIS Vlinderslag
DIS Vrije Slag
DIS Estafette
DIS Wisselslag
DIS Open Water


KNZB diskwalificatiecodelijst –2008/2009-2

KNZB diskwalificatiecodelijst –2008/2009-2

 

Bij toepassing van de codelijst gaan de bepalingen ten aanzien van de zwemslagen voor de algemene bepalingen

 

Dwz. zaken die volgens de omschrijvingen bij de slagen ‘geoorloofd zijn’ kunnen niet leiden tot diskwalificatie op

basis van verwijzing naar de algemene “A” codes. Bij twijfel – “voordeel zwemmer” .

Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze diskwalificatiecodelijst.

 


Algemeen:

 

AA Te vroeg weg of bewogen bij de 1 (1 start regel) of 2 start (geen tijd noteren).

AB Veroorzaakte de 1 (1 startregel), 2 of volgende valse start (uitsluiten voor desbetr. progr.nr.).

AC Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor desbetr. progr.nr.).

AD Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad (geen tijd noteren).

AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (bij meer dan twee slagen geen tijd noteren).

AF Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren).

AG Tijdens het zwemmen in een baan, waarin niet is gestart, een deelnemer gehinderd.

AH De race niet beëindigd in de baan waarin is gestart.

AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem.

AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven.

AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.

AL Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd.

AM Gebruik maken van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met

gebruik van hulpmiddelen) (geen tijd noteren).

AN Leeftijdsbepalingen overschreden (geen tijd noteren).

AO Niet gerechtigd gestart (geen tijd noteren).

AP Schuldig gemaakt aan wangedrag (uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de

wedstrijd).

Toelichting

 

AM t/m AP uitgebreid in het proces-verbaal vermelden.


naar boven

 


Schoolslag:

 

SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van

de 2 armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.

SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het

wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken.

SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.

SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.

SE De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht.

SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.

SG Na de 1 armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.

SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet buitenwaarts bewogen.

SI Staan tijdens de race.

SJ Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.

SK Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.

SL Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.

SM Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt.

SN Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijd noteren)

SO Tijdens de race op de rug gedraaid.

SP Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt een dolfijnbeenslag gemaakt voordat de armslag werd ingezet.

SQ Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt na een dolfijnbeenslag geen schoolslag beenslag gemaakt.

SR Meer dan één dolfijnbeenslag na start en/of keerpunt.


naar boven

 

 


Rugslag:

 

RA Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.

RB Staan tijdens de race.

RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.

RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig

te zijn.

RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren).

RF Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.

RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.

RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot geklemd.

RJ Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer-

en eindpunt en bij Open Water Zwemmen).naar boven

 


Vlinderslag:

 

VA Na start en/of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt.

VB Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht.

VC Armen niet over het water naar voren gebracht.

VD Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak.

VE De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.

VF Staan tijdens de race.

VG Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.

VH Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.

VI Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.

VJ Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt.

VK Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijd noteren)

VL Tijdens de race op de rug gedraaid.

VM Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.

VN Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam onder water gehouden.

VO De armen niet gedurende de GEHELE race over water naar voren en onder water achterwaarts gebracht.

 


naar boven

 


Vrije slag:

 

VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren).

VRB Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.

VRC Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor

keer- en eindpunt).

 


naar boven

 


Estafettes:

 

Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt.

EA Te vroeg overgenomen (geen eindtijd noteren).

EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag) (geen tijd noteren).

EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers (geen tijd noteren).

ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde (geen tijd noteren).

EE Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag (geen tijd noteren).

EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de

wedstrijd hebben beëindigd.

 


naar boven

 


Wisselslag persoonlijk:

 

WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijd noteren).

WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder-, rug-, school-, vrije slag)(geen tijd noteren).

 

 

Toelichting:

 

Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen

(vlinder-, rug-, school-, vrije slag) de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S..., V..., R... en VR...).


naar boven

 


Open Water Zwemmen

OA Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen.

OB Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen (geen tijd noteren).

OC Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd.

OD Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s).

OE Buiten het aangegeven parcours gezwommen.

OF Gebruik gemaakt van “gangmaking” door begeleidingsboot (geen tijd noteren).

OG Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot (geen tijd noteren).

OH Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd.

OI Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende de

race bij keerpunt en/of start en finish (geen tijd noteren).

OJ Boei(en) verkeerd en/of niet gerond (geen tijd noteren).

OK Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken.

Toelichting Open Water Zwemmen

Van wangedrag (AP) dient door de scheidsrechter altijd rapport te worden opgemaakt, bij voorkeur digitaal.

Dit rapport dient binnen 2 x 24 uur na einde wedstrijd per e-mail te worden gezonden naar:

openwaterzwemmen@knzb.nl en in cc.naar towz@noww.nl. Per post versturen kan ook naar: Bondsbureau KNZB,

t.a.v. Sport&Opleidingen, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein)


naar boven

Typefouten en wijzigingen voorbehouden

© KNZB september 2008


Vorige Pagina