Wat je altijd al wilde weten over selectie zwemmen


Snel naar
Leeftijds Categorie
Soorten Wedstrijden
KNZB Competitie
Speedo
LAC
Diskwalificaties
Wat mag ik zwemmen
Eisen Zwemkleding
Startgelden

Hoi, je bent lid van de selectie en alles is nog nieuw, hieronder staan een aantal
dingen die handig zijn om te weten.
Wanneer je het officiele regelement wilt lezen dan kun je dat hier
doen

Zwemseizoen

Het zwemseizoen start op 1 september en stopt op 31 augustus.
Voor alle wedstrijden geldt: Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen aan wedstrijden.


Leeftijdsbepalingen en beperkingen

Een leeftijdsgroep geldt van 1 september tot en met 31 augustus en wordt bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt. Voor wedstrijden in het Open Water Zwemmen geldt een leeftijdsgroep van 1 oktober tot en met 30 september, bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt.
Vanaf de leeftijdsgroepen voor junioren 1 en ouder dienen de leeftijdsgroepen gesplitst te zijn in de categorieën meisjes, jongens respectievelijk dames, heren.
Leeftijd per leeftijdsgroep op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt.

TABEL Leeftijden
Leeftijd
meisjes
jongens
Minioren 1
 6 jaar
 6 jaar
Minioren 2
 7 jaar
 7 jaar
Minioren 3
 8 jaar
 8 jaar
Minioren 4
 9 jaar
 9 jaar
Minioren 5
10 jaar
10 jaar
Minioren 6
 X
11 jaar
Junioren 1
11 jaar
12 jaar
Junioren 2
12 jaar
13 jaar
Junioren 3
13 jaar
14 jaar
Junioren 4
X
15 jaar
Jeugd 1
14 jaar
16 jaar
Jeugd 2
15 jaar
17 jaar
Senioren 1
16 jaar
18 jaar
Senioren 2
17 jaar
19 jaar
Dames/Heren
18 jaar e.o.
20 jaar e.o.
Masters
25 jaar e.o.
25 jaar e.o.

naar boven

Afmelden
Je kunt je tot 24 uur voor een wedstrijd nog afmelden zonder dat je er een boete voor krijgt.
mocht je je binnen 24 uur voor een wedstrijd afmelden om wat voor reden dan ook
dan moet je een boete betalen van 2,55 euro.
Mocht je je niet afmelden en niet starten dan is dit een stuk duurder ( en niet netjes) en gaat
het je 7,65 euro per start kosten. Dus 3x niet starten binnen 1 wedstrijd zonder dat je je
afgemeld hebt kost 22.95 euro.
Meld je dus netjes af als je niet kan, of ziek bent geworden.
Bij de Swimkick ( allerjongsten) worden geen boetes geheven.

zie ook officieel bericht KNZB,klik hierWat mag ik zwemmen per wedstrijd

Leeftijdsbeperkingen volgens KNZB Artikel D3 B

Minioren 1
a. De maximale afstand per nummer is 50 meter.
b. Maximaal drie nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij tussen de nummers een tijdbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
c. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens met de leeftijdsgroepen minioren 2 en minioren 3 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.

Minioren 2
a. De maximale afstand per dag is 500 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor
(09-2007 D-3 wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 3 en 4 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep

Minioren 3
a. De maximale afstand per dag is 500 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 4 en 5 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.

Minioren 4
a. De maximale afstand per dag is 1000 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen jongens minioren 5 en 6 en meisjes minioren 5 en junioren 1 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.

Minioren 5
a. De maximale afstand per dag is 1000 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen jongens minioren 6 en junioren 1en meisjes junioren 1en 2 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.

Serie en finale van eenzelfde nummer worden in het kader van deze artikelen aangemerkt als één nummer mits tussen serie en finale een tijdsduur is van tenminste 3 uur.
Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf minioren 2 te houden mits in deze estafettes de zwemmers in de leeftijdsgroepen minioren 2, 3, 4 en 5 per team in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar uitkomen en met inachtneming van het gestelde in dit artikel.
Voor zover de in dit artikel bedoelde zwemmers uitkomen in oudere leeftijdsgroepen dienen de beperkingen overeenkomstig de leeftijdsgroep van de zwemmer in acht te worden genomen.
Bij deelname aan onderlinge wedstrijden gelden de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen onverkort.

naar bovenWelke eisen stelt de KNZB aan de zwemkleding

De KNZB laat niet zomaar alle soorten pakken meer toe tot een wedstrijd. Per 1 april 2009 zijn er eisen en beperkingen gesteld aan wat mag tijdens een wedstrijd. Dit regelement vindt u hier
En het overzicht van de goedgekeurde zwempakken in 2009 vindt u hier


Welke Wedstrijden zijn er voor mij?

1) Eon Nationale zwemcompetitie
2) MiniorenWedstrijden, Swimkick
3) LAC, Lange Afstand Circuit
4) Limietwedstrijden
5) Toernooien
6) Clubwedstrijden

naar boven


Eon Competitie
De Eon competitie is onderverdeeld in 6 klassen, te weten:
A-competitie
B-Competitie
C-Competitie
District 1e klasse
District 2e klasse
District 3e klasse


Eon Nationale zwemcompetitie
De Reuring komt uit in de 2e klasse, regio Midwest
Er worden 5 wedstrijden per jaar gezwommen voor de competitie.
Deze worden met samen met andere verenigingen georganiseerd.
Per competitiewedstrijd wordt er een vooraf vastgesteld programma gezwommen.
Dit programma is door de KNZB opgesteld en per afstand zijn er punten te scoren.
Per leeftijdscategorie tellen de een of twee snelste tijden voor het puntentotaal.
Van te voren heeft de KNZB een richttijd bepaald voor deze afstanden, wanneer
je sneller bent dan telt je gezwommen tijd en als je er boven zit of niet start dan
geldt de vooraf vastgestelde tijd.
Wanneer je een gemiddelde zwemmer(ster) bent dan kun je al punten scoren voor
de competitiestand.
Een voorbeeld van het zogenaamde telformulier vindt je hier
Let vooral op de kreet Verv.tijd, dit is de vervangtijd als er niet, of langzamer, gezwommen wordt.

naar boven
Minioren Wedstrijden
Er worden in één seizoen vijf Minioren wedstrijden gezwommen.
Deze vijf wedstrijden zijn de basis van het wedstrijdzwemmen. Iedereen die de slag en de afstanden kan zwemmen mag deelnemen aan Speedo wedstrijden.
Voor de beginners is er zelfs nog een aparte groep. Wij noemen dit de SwimKick wedstrijden. Bij deze nummers worden bijvoorbeeld 25 en 50m in plaats van 100 of 200 meter gezwommen.
Voor de gevorderde zwemmers zijn er de voorrondes.
Minioren wedstrijden zijn voor minioren (dit zijn zwemmers in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar)en junioren 1 en 2.
Alle zwemmers mogen dus vanaf hun 6e verjaardag deelnemen aan de Speedo wedstrijden.
Minioren wedstrijden worden door het hele land georganiseerd. Dit wordt gedaan door de Kring samen met een zwemvereniging.naar boven


LAC, Lange Afstands Circuit

Bepalingen KNZB Lange Afstand Circuit 2007/2008
Algemeen
• Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroep minioren 3 en ouder kunnen deelnemen aan het KNZB Lange Afstand Circuit.
• Het KNZB Lange Afstand Circuit is verdeeld over drie periodes per seizoen.
In elke periode kunnen per leeftijdsgroep twee nummers worden verzwommen welke punten opleveren voor het KNZB Lange Afstanden Klassement.

De drie periodes zijn:
Periode 1 18 augustus tot en met 4 november
Periode 2 5 november tot en met 13 januari
Periode 3 14 januari tot en met 16 maart
Hieronder staat het overzicht voor de LAC afstanden

Leeftijd
Periode 1
Periode 2
Periode 3
meisjes:minioren 3 en 4
jongens:minioren 3 en 4
200m vrij
-
300m vrij
100m wis
400m vrij
200m wis
meisjes:minioren 5 en junioren 1
jongens:minioren 5 en 6
200m vrij
-
400m vrij
100m wis
800m vrij
200m wis
meisjes:junioren 2 en 3
jongens:junioren 1 en 2
-400m vrij
200m wis
800m vrij
300m wis
1500m vrij
400m wis
meisjes:jeugd 1 en 2
jongens:junioren 3 en 4
800m vrij
200m wis
1500m vrij
300m wis
2000m vrij
400m wis
jongens:jeugd 1 en 2
 
800m vrij
200m wis
1500m vrij
300m wis
2000m vrij
400m wis
Dames:senioren
Heren.senioren
800m vrij
200m wis
1500m vrij
300m wis
2000m vrij
400m wis
naar boven

LIMIETWEDSTRIJDEN
Gedurende het hele seizoen worden er zogenaamde Limietwedstrijden georganiseerd
Hierbij doen minimaal twee verenigingen aan mee en de wedstrijd is aangemeld bij de KNZB
Het doel is om in de aanloop naar belangrijke wedstrijden je tijd scherper te kunnen stellen,
of net de limiet te kunnen halen om aan bv NJK, NK Kring finales etc te kunnen deelnemen


TOERNOOIEN
Dit zijn wedstrijden waar vaak de voorronde en finale op dezelfde dag afgewerkt worden
Dit gaat per inschrijving, al dan niet met een limiet
ook zijn er toernooien die meerdere dagen duren


CLUBWEDSTRIJDEN
De Reuring organiseert zelf ook wedstrijden voor de eigen zwemmers
Voorbeeld hiervan zijn de Clubkampionschaapen, verdeeld over twee avonden
en het clubsprint kampioenschap over 25 meter.
Deze worden georganisserd vanuit de recreatie en zijn toegangkelijk voor:
Selecte, Recreatie en Waterpolo


Diskwalificaties

Bij het zwemmen van wedstrijden gelden ook regels.
Als je je er niet aan houdt dan komt er DIS bij je tijd te staan, gevolgd met een code.
Nu weet lang niet iedereen die codes uit zijn hoofd, en dat hoeft gelukkig ook niet.
Hieronder staat een link naar een overzicht van die codes.
Sinds het seizoen 2012-2013 krijg je bij een DIS geen tijd meer vermeld.
DiskwalificatieCodes


Startgelden

Voor het organiseren van een zwemwedstrijd is ook een zwembad nodig.
Dit kost geld en daarom wordt er ook bij iedere wedstrijd van de zwemmers een bijdrage gevraagd.
Dit is het zogenaamde Startgeld, de ene keer wat meer de andere keer wat minder, hangt van de wedstrijd en zwembad af.
Het startgeld kan gelden voor een hele wedstrijd (Competitie), maar meestal is het per start (toernooien)
Om nu te voorkomen dat de kinderen met los geld naar de wedstrijd moeten wordt dit centraal geregeld door de beheer(st)(d)er van de startgelden.
Meestal wordt het totaal startgeld overgemaakt naar de organiserende vereniging, soms ook contant betaald door de begeleiding.
Voor de KNZB gaat het nog weer anders, daar wordt het van de clubrekening betaald en achteraf weer verrekend.
Aan de hand van de startlijst en evt. afmeldingen wordt per kind het startgeld verrekend.
1x per kwartaal / half jaar ontvang je een overzicht van je saldo en de betaalde startgelden van je kind(eren)tot dat moment.
Het startsaldo van 25 euro wordt bij nieuwe zwemmers meestal in september/oktober afgeschreven, dan beginnen de wedstrijden ook.
Mocht het saldo weer onder of rond de 0 komen dan komt er een berichtje om weer bij te storten.
Hoe snel je saldo vermindert hangt af van hoeveel wedstrijden je zwemt.
Hopelijk geef dit wat duidelijkheid over hoe het startgeld geregeld wordt in onze vereniging.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de beheerster van de startgelden, Jeanet Visser.
naar boven

Trainingstijden Selectie:

Dinsdag van 18:00 tot 19:00
Donderdag van 19:00 tot 20:00
Zaterdag van 08:30 tot 10:00
Maandag van 19:00-20:00 (landtraining)
Wie wanneer zwemt wordt bepaald in overleg met de Hoofdtrainer.

Trainers voor de selectie zijn: Ids Gobes (Hoofdtrainer), Robin Stammes, Marijn Boonstra (landtraining)

naar boven