Gemeentewapen Petten V r i e n d (t) j e s - Z i j p e Gemeentewapen Zijpe

                                                                                                                       
    Genealogie
Genealogie van Maarten Arjensz. Vrient, geboren ca. 1675, ovl Zijpe.
Kwartierstaat van Franciscus Johannes Vriendjes, geboren 1959 te Den Helder.
Hier vindt u de bronnen, die gebruikt zijn in bovenstaande pagina's.
Petten op klompen / Zoekplaatjes
Amateurfotograaf Jan Roze uit Bergen meende in het najaar van 1934 deze Pettemer dorpstafereeltjes van alle dag te moeten vastleggen.
Fotoserie Petten op klompen 1.
Fotoserie Petten op klompen 2.
Fotoserie Petten op klompen 3.
Op deze pagina staan foto's waarvan ik het Wie / Waar en/of Wanneer nog niet weet. Weet u het?
Ansichtkaarten, foto's e.d.
Het vooroorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering.

Sloop van Petten 3 /  noodwoningen /  wederopbouw  Petten 4.

Het naoorlogse Petten, Hazepolder, Pettemerkluft, Korfwater, strand en de Pettemer Zeewering.
De Hondsbossche en de oude Hondsbossche stenen schutsluis te Zaandam.

Onderhoud aan de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering.
Camperduin en het Hargergat (voor Café Camperduin en het strand; zie Hondsbossche).
Reddingstation Petten, H.M.S. Prince George en andere strandingen.
Reactor Centrum Nederland later Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN-Petten).

Laatste 22-05-2019


                                                                        De naam famailienaam Vriendjes is voortgekomen uit de namen Vrint, Vrient of Vriend. Rond 1770 komen de namen Vriendjes en Vrientjes  meer en meer in zwang.
                                                                        De familie is tamelijk honkvast en de leden daarvan bivakkeren al ruim 300 jaar in om de Zijpe. De naam Vriendjes wordt uiteindelijk de algemeen gebruikelijke
                                                                        familie- of geslachtsnaam om de familiesamenhang te doen blijken. Achternamen met de uitgang -jes is typisch iets uit Noord-Holland. Broertjes, Neefjes, Hoedjes, enz.

Jan Vriendjes (1837 - 1923)
 Jan Vriendjes 1837-1923
 
Bij Jan Vriendjes (1837-1923) gaat het echter weer fout. Met de geboorte van zijn dochter Trijntje in
1873 werd tevens de familienaam Vriendtjes geboren.
 
Zeven van zijn elf kinderen werden namelijk bij het maken van de geboorteakte  ingeschreven met de
familienaam Vriendtjes. Deze fout is waarschijnlijk ontstaan door de handtekening van Jan.
Hij kon niet lezen en had alleen geleerd zijn handtekening te zetten. 
 
Deze handtekening, Vriend  tjes, werd geschreven zoals de naam werd uitgesproken en overgenomen
door de ambtenaar van de Burgelijke Stand. Zoon Dirk Vriendtjes (geb. 1871) geeft bij de geboorte van
zijn dochter Maartje  (geb. 1904) weer de naam Vriendjes. Ook Dirk kon niet schrijven.
Zo heeft Maartje weer de familienaam van opa Jan.
 
In 1869 vertrekt Jan Vriendjes met zijn vrouw en twee kinderen (1 is reeds jong overleden) van Sint
Maartensbrug naar de Hazepolder. Er was tussen 1869 en 1875 namelijk groot werk aan de Hondsbossche
Zeewering. 

Beslissende jaren voor de Hondsbossche

Jan is de stamvader van alle nog levende takken van de familie Vriendjes en Vriendtjes.
Veel van zijn kinderen en kleinkinderen hebben met hun gezinnen  domicilie gehad in de Hazepolder
en Petten (net even over de Hazedwarsdijk).

Het dorp Petten werd in de loop van 1943 opgenomen in de Atlantikwall en op  last van de Duitsers
afgebroken. De familie valt uiteen. De volkstelling van 1948 komt niet verder dan 35 personen met de
familienaam Vriend(t)jes. Den Helder (9), Schoorl (10), Velsen (1), Zijpe (8), overige plaatsen in N-H
(3), Rotterdam (3) en Utrecht (1).
Het doel
Het doel van deze site is om in contact te komen met websurfers die mij verder kunnen helpen met mijn onderzoek en verzameling.   

Het idee
Het idee achter de site is mijn onderzoekgegevens/verzameling aan te bieden, in ruil voor informatie/materiaal dat mijn onderzoek/
verzameling verder brengt. De site is dus eigenlijk een soort ruilmiddel.      

Contact
Onderzoek, samenstelling en informatie Frans Vriendjes, Den Helder.