Het Bestuur van de Seniorenmiddag.

Het betuur bestaat uit:

Arco Dussseldorp......................... Voorzitter/Presentator

Guus Retera................................... Secretaris/Webmaster

Ria Czech/J.Plagmeijer............... Penningmeester

H. Groen.......................................... Lid/ZaaldienstTevens weet het bestuur zich gesteund door een team van enthousiaste vrijwilligers.
Dat er voorzorgt dat alles tijdens de Seniorenmiddag gladjes verloopt.


En dat zijn:

Dhr en Mevr........... Ambriola
Dhr en Mevr........... Zikkenheiner

Mevr........................ W. Boltendal
Mevr........................ T. v/d Hert
Mevr........................ M. Schooneman
Dhr.......................... W. Czech

Mevr........................ Broeke

Mevr........................ N. van Zutphen

Mevr........................ A .de Lange-Bijl

Mevr........................ M. Groen

Mevr.........................W. Boltendal

Mevr.........................W. Beens

Mevr.........................R. Starmans

Mevr.........................H. Meester

Mevr.........................H. Meester

Mevr.........................L. Buyks

Mevr.........................H. Spiekerman

Mevr.........................L. Guijken

Mevr.........................A. Kos

Mevr.........................M. Kos-Kos

Mevr.........................R. van Os

Mevr.........................M. Huiberts

Mevr.........................A. Visser

Mevr.........................E. Wage

Mevr.........................S. Nicasie

Mevr.........................R. Dusseldorp