De Seniorenmiddag zag het levenslicht in het “Jaar van de Ouderen”.
Dat was in 1993.

In dat jaar benaderde de toenmalige Helderse wethouder Gert Jan Nijpels een aantal personen om in
het kader van het “Jaar van de Ouderen”een gezellige middag in de schouwburg De kampanje aan het
Bernhardplein in Den Helder te organiseren.
 
Als initiatiefnemers dan wel als organisatoren dienen mister Harmonie, Dirk Koster,
Toon en Rie Bandt, het zangduo Wil Iserief en Klaas Molenaar en de pianiste Renet Minnard
genoemd te worden.
 
De eerste uitvoering was een daverend succes en viel zo in de smaak, dat de wethouder  voorstelde
om deze middag ieder jaar te organiseren.
En dat geschiede…………
 
Sindsdien hebben honderden stads- en regiogenoten, we mogen zelfs over duizenden senioren spreken,
een heerlijke middag mogen beleven.
 
Senioren uit Den Helder en de gehele Noordkop vonden hun weg naar De Kampanje
 
In het programma hebben muziek, voordracht en dans vanaf de eerste uitvoering een belangrijke
plaats ingenomen.
 
Inmiddels zijn de pioniers van toen afgelost door een enthousiast team, dat op de steun van een flinke
groep medewerkenden kan rekenen.
 
Bovendien worden het Gemeentebestuur van Den Helder en een aantal gerenommeerde ondernemingen
tot de Vrienden van de Seniorenmiddag gerekend.
 
In het kort:
 
1.    De Seniorenmiddag kent nu een voorjaars- (april) en een kersteditie(december).
2.    Schouwburg de Kampanje in Den Helder is de locatie.
3.    De optredende artiesten komen uit Den Helder en de regio.
4.    Een twee uur durend zaalprogramma.
5.    Gezellig nazitten in de Foyer van de Kampanje.