Het vervolg.

Uit de dagblad van Dinsdag 13 mei 2003

Toevoerwegen niet klaar bij opening op en afritten A7
Van onze verslaggeefster

MIDWOUD - De kans is zeer gering dat de toevoerwegen zijn aangepast als eind dit jaar de op- en afritten op de A7 bij Abbekerk in gebruik kunnen worden genomen. Dat meldde wethouder K. Gutter gisteravond op vragen van de fractie van GB in de raad van Noorder-Koggenland. Gutter heeft vandaag een gesprek met stoomtramdirecteur J. Nieweg over de aanleg van een nieuwe spoorwegovergang.

Vanaf de eerste discussie over de aanleg van op- en afritten op de A7 ter hoogte van Abbekerk stelde Gemeentebelangen als eis dat ook de toeleidende wegen zouden zijn aangepast. De kans is groot dat met name over de Broerdijk veel verkeer van Midwoud en Oostwoud naar de A7 zal komen. Bewoners aan het Midwouder deel van de Broerdijk hebben al meermalen aan de bel getrokken met de vraag wanneer de smalle weg voor hun huizen langs zal worden aangepast. Fractievoorzitter P Wilms wilde gisteravond dan ook wel eens weten hoe het staat met de plannen om een extra spoorwegovergang aan te leggen.
Gutter hielp hem direct uit de droom: de verwachting is dat de aanpassingen niet tijdig klaar zullen zijn.
De gemeente heeft namelijk het plan opgevat om de Tripkouw door te trekken, achter de woningen aan de Broerdijk langs, en na de spoorweg voor de stoomtram een knik te maken richting A7. Daarbij is een extra spoorwegovergang onontbeerlijk en daar zit de bottleneck. Zowel gemeente als museumstoomtram hebben toestemming van het ministerie van verkeer en waterstaat nodig om die extra overgang te maken. De gemeente heeft inmiddels een afwijzing van het ministerie binnen.
De gemeente mag geen extra overgang aanleggen. Gutter: „We moeten dan elders een overweg inleveren." Dat zit er niet in.

Noorder-Koggenland heeft weliswaar nogal wat spoorwegovergangen binnen haar gemeentegrenzen, maar die zijn allemaal in gebruik. Gutter heeft er nu zijn hoop op gevestigd om samen met Nieweg zich in Den Haag sterk te maken voor de extra overgang. De gemeente zou dan wel bereid moeten zijn het gebruik van enkele andere overgangen te reduceren, bijvoorbeeld door verkeersremmende maatregelen. Gutter praat vandaag met Nieweg over de vraag in hoeverre de directie van de Stoomtram met de gemeente wil optrekken. Komen ze niet op één lijn, dan zal de gemeente zelf een laatste poging doen in Den Haag.
Gutter: „Andere opties voor de Broerdijk hebben we niet."

Krap

Duidelijk is wel dat de tijd, waarbinnen alles gerealiseerd moet zijn, krap is. In het voortraject is veel tijd verloren gegaan en ook bleek het niet makkelijk de agenda's op elkaar af te stemmen. De gemeente heeft inmiddels al wel de benodigde grond aangekocht. Gutter: "We hebben voortdurend druk op de ketel gehouden, zowel bestuurlijk als ambtelijk, maar het kost allemaal erg veel tijd." Hij denkt dat de gemeente al een heel eind is als er in ieder geval zicht is op een oplossing, al zijn dan wellicht eind dit jaar niet alle aanpassingen gerealiseerd. Een goedkope oplossing is het in ieder geval niet voor de gemeente. „Als die overweg er komt is het compleet met spoorbomen en lichten, dat is de eis. En dat moeten wij als gemeente betalen."

Wilms stak het standpunt van zijn fractie gisteravond niet onder stoelen of banken. „Als de omleidende wegen niet klaar zijn kunnen ze nu wel rustiger aan doen, want dan gaan de op en afritten dus niet open. Dat hebben we met elkaar afgesproken." Gutter verwacht dat het niet zo'n vaart loopt en ook vanuit de andere fracties klonken andere geluiden op. „Ik denk dat we reëel moeten zijn, die omleiding is echt niet tijdig klaar."

Wilms: "Dan gaat de boel dus niet open."

Hij zal het in zijn fractie bespreken en vervolgens in de commissie in discussie brengen.

 

© Broerdijk.nl