Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.verkeerscentrale.info.


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel www.verkeerscentrale.info zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan www.verkeerscentrale niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De website www.verkeerscentrale.info wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.


Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.verkeerscentrale.info of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


De website www.verkeerscentrale.info behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


De website www.verkeerscentrale.info is gebouwd op eigen initiatief van de webmaster en maakt geen onderdeel uit van Rijkswaterstaat.


(Foto's zijn eigendom van M. van Ginkel en H.J. Mooij en dus auteursrechtelijk beschermd, kopiŽren niet toegestaan)