• Verkeerstunnels

    Vanuit de verkeerscentrale Noord-West Nederland worden er momenteel in Noord-Holland 24 uur per dag, 7 dag per week een 5-tal verkeerstunnels continue bewaakt en bediend.

    Lees meer »

  • Verkeerssignalering

    Verkeerssignalering (M.T.M.) is een autonoom verkeerssysteem (denk aan filebeveiliging) langs de weg waarmee de wegverkeersleiders kan ingrijpen bij ongevallen of bij werk in uitvoering.

    Lees meer »

  • Verkeerssystemen

    De wegverkeersleider voert zijn taken uit met behulp van een aantal elektronische hulpmiddelen zoals: toeritdosering en dynamische route informatiepanelen (DRIP's en Bermdrip).

    Lees meer »