Verkeerssystemen

De Verkeerscentrale Noord-West Nederland beschikt over een aantal moderne technische hulpmiddelen. Hiermee is de wegverkeersleider in staat om het verkeer op de hoofdwegen pro-actief te sturen en te informeren.


Bermdrips en portaaldrips

BermDRIP's zijn vrij programmeerbare grafische panelen waarop pictogrammen, teksten en/of symbolen kunnen worden getoond.
De bermDRIP's zijn afgeleid van de Engelse Variable Message Signs, die in Engeland op grote schaal wordt gebruikt.


De verkeerscentrale Noord-West Nederland heeft als eerste verkeerscentrale in Nederland een 6-tal van deze bermDRIP's in de zomer van 2006 rond en op de ring A10 in bedrijf genomen. Ondertussen beschikt de verkeerscentrale, sinds oktober 2008, over een totaal van 48-bermDRIP's verdeeld over rijkswegen en regionale wegen in Noord-Holland en Flevoland.
De display van een bermDRIP bestaat uit een full-matrix (van rode en witte LED's) van 3 bij 4 meter. Hierdoor is het mogelijk om de weggebruiker grafisch te informeren over de actuele verkeerssituatie.
De wegverkeersleider kan ook voorgedefiniëerde afbeeldingen aanmaken, wijzigen en plaatsen. Een bermDRIP biedt de mogelijkheid om de weggebruiker nog beter te informeren.


De weggebruiker wordt eveneens geinformeerd met totaal 37 portaaldrips. Hierop verschijnt vooral tijdens de spitsuren de actuele file-informatie. Deze informatie kan worden gegeven in de actuele filelengte (kilometer) of in de reistijd (minuten) voor een bepaald traject. Daarbuiten kunnen de DRIP's motto teksten tonen (bijvoorbeeld: Gordels om, ook achterin) of teksten ter ondersteuning van wegwerkzaamheden (omleiding) of bij incidenten (alternatieve route). Tevens bestaat de mogelijkheden om te waarschuwen voor bepaalde weersomstandigheden zoals gladheid of mist. De DRIP's hebben ook de mogelijkheid tot het tonen van pictogrammen. Hiermee probeert men de informatie naar de weggebruiker toe te verbeteren.


opbouw M.T.M.


Toeritdoseersysteem

Het toeritdoseersysteem (T.D.I.) is een bijzondere vorm van verkeerslichten die geplaatst zijn op de oprit naar een snelweg. Het doel van deze toeritdoseerlichten is om de doorstroming op de snelweg te bevorderen. Er worden niet meer voertuigen tot de snelweg toegelaten dan de weg op dat moment aan kan. Hiermee probeert men het ontstaan van een file (congestie) op de snelweg te voorkomen of uit te stellen. Wanneer het toeritdoseerlicht op groen springt, dan mag het voorste voertuig op die rijstrook het toeritdoseerlicht passeren. Bij groen licht is dat meestal maar één voertuig.


Op de Ring A10 van Amsterdam wordt er voor gezorgd dat de toeritdoseerinstallaties, verkeerslichten van de gemeente Amsterdam en de overige systemen samenwerken.