Verkeerstunnels

Vanuit de verkeerscentrale Noord-West Nederland worden er momenteel in Noord-Holland 24 uur per dag, 7 dag per week een 5-tal verkeerstunnels continue bewaakt en bediend.

De 5 verkeerstunnels zijn:
»  Coentunnel (A10)
»  Schipholtunnel (A4)
»  Velsertunnel (A22)
»  Wijkertunnel (A9)
»  Zeeburgertunnel (A10)

Om een verkeerstunnel een veilige verkeerstunnel te laten zijn, wordt er een uitgebreid pakket aan installaties in aangebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: ventilatiesystemen, camera's en detectieapparatuur, communicatiesystemen, verlichting, brandblusinstallaties, (vuilwater)pompinstallaties, verkeers(regel)installaties en bediening en bewaking.

bediening Coentunnel

Wat moet je doen als je pech krijgt in een verkeerstunnel? Autopech in een verkeerstunnel kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden.
Hieronder volgen een aantal instructies hoe te handelen.

»  Zet direct je alarmlichten aan
»  Probeer voorzichtig de verkeerstunnel uit te rijden (bijv. bij een lekke band)
»  Parkeer je auto indien mogelijk op de vluchtstrook, in een pechhaven of anders zo ver mogelijk naar rechts. Lukt het niet, blijf niet in     je auto zitten.
»  Zet de auto op de handrem, zet de motor uit. Trek een veiligheidsvest aan en stap via de rechterkant uit de auto.
»  Neem direct contact op met de verkeerscentrale via de noodtelefoon in een hulppostkast. De verkeerscentrale zal direct aktie     ondernemen zoals rode kruizen plaatsen boven de rijstrook of de tunnelbuis volledig afsluiten.
»  Indien je moet wachten, doe dit dan zeker 50 meter voorbij je auto.

hulppost tunnel