Verkeerscentrale

De verkeerscentrale Noord-West Nederland (De Wijde Blik) is al sinds medio 1996 operationeel en werd gelijktijdig met de Wijkertunnel gebouwd. Men is hier 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bezig om het steeds maar drukker wordende verkeer over de rijkswegen van Noord-Holland en Flevoland in goede banen te leiden. Hierbij maakt men gebruik van o.a. verkeerssignalering, dynamische route-informatiepanelen, bermdrips, toeritdosering, wisselbewegwijzering en incidentmanagementcamera's. Daarnaast bewaakt en bedient men op afstand vanuit de verkeerscentrale elf spitsstroken, vijf verkeerstunnels en een brug.


In de bedieningsruimte staan zes vidiwalls, met totaal twaalf bedieningslessenaars. Over deze bedieningslessenaars zijn 5 tunnels, 1 brug, 11 spitsstroken, wisselbaan A1/A6, kunstwerk 520 en kunstwerk 502 verdeeld. Elke lessenaar beschikt over de bediening van incidentmanagement camera's die verdeeld zijn over bijna alle rijkswegen die onder de verkeerscentrale vallen. Op één van de vidiwalls wordt grafische de stand van de verkeerssignalering op de rijkswegen in Noord-Holland en Flevoland getoond. De wegverkeersleider ziet dan in één oog opslag waar zich eventuele files bevinden of een "verstoring" van het normale verkeersbeeld.


De taken van een wegverkeersleider binnen de verkeerscentrale kunnen als volgt worden omschreven:

»  Het sturen en begeleiden van de verkeersstromen.
»  Het bedienen en bewaken van objecten.
»  Ondersteunen van de afhandeling van incidenten.
»  Ondersteunen en coördineren van werkzaamheden en de ochtend- en avondspits.
»  En het verzorgen van de informatievoorziening aan de weggebruiker.


De nadruk ligt hier op het anticiperend sturen en begeleiden van de verkeersstromen (dynamisch verkeersmanagement). Een voorbeeld hiervan is plaatsen van scenario's bij knooppunten. Hierbij wordt een rijstrook aan het verkeer onttrokken d.m.v. een rood kruis om zo de doorstroming op een andere rijbaan te bevorderen. De wegverkeersleider grijpt dus in wanneer het verkeer dreigt vast te lopen.
Mocht er zich toch een incident voordoen dan heeft de wegverkeersleider directe lijnen met de politie en de hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en berger. Ook zal er direct een weginspecteur worden aangestuurt om zo snel mogelijk de rijbaan weer vrij te maken. De wegverkeersleider verleent hier assistentie d.m.v. het afkruisen van één of meerdere rijstroken zodat de hulpdiensten snel ter plaatsen kunnen zijn.

verkeersmanagement is wetenschap

De wegverkeersleider voert zijn taken uit met behulp van een scale aan electronische hulpmiddelen zoals: verkeerssignalering, toeritdosering en dynamische route informatiepanelen (DRIP's en bermDRIP's). Tevens wordt er informatie uitgewisseld met de andere regionale verkeerscentrales en verkeerscentrum Nederland en de politie (regiopolitie en de Landelijke Eenheid). Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de vervulling van het takenpakket van de wegverkeersleider.

Buiten het bovengenoemde takenpakket fungeert de verkeerscentrale ook nog als centraal meldpunt bij storingen en calamiteiten. Voor de provincie Noord-Holland verzorgt men vanaf April 2009 het Incident Management.