Mensen geeft elkaar de hand: (nr. 105)

Mensen geeft elkaar de hand,
liefde kent geen rang of stand,
zwart of wit of arm of rijk,
in ons hart zijn wij gelijk.
Mensen kijkt elkaar eens aan,
tracht elkander te verstaan,
wilt u niet wat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.
Eenmaal zal die boodschap door de wereld gaan.
Eenmaal zal die boodschap door de wereld gaan.

 liedjes index  l  home