ABCedit (mefa)

gemaakt door J.Coolegem

Gratis en simpel muziek notatie programma

 

Download en installeer ABCedit 

 

 

Trekzak vinger grepen, maken van een vingergrepen file.

 

De installatie files zijn gescand met AVG insternet security en geen fouten gedetecteerd.

 

Zend Email voor informatie

 

Het ABCedit programme is een gratis muziek notatie programma.

Ik heb het programma gemaakt om sneller muziek notatie te schrijven op een eenvoudige manier.
Het programma is gebruikers vriendelijk en geeft professionele notatie en papier prints.
ABCedit gebruikt de ABC-muziektaal, welke is ontwikkeld door Chris Walshaw.

De ABC-taal is eenvoudig te gebruiken en kan muziek notatie maken van eenvoudige volksmuziek

tot complexe meervoudige muziekstukken.

Tijdens het schrijven van de muziek wordt boven het schrijf raam de muziek genoteerd, zodat direct je kunt zien wat er getypt is.
Iedere 5 seconden worden de noten opnieuw berekend.
Muziek ten gehore brengen tijdens het schrijven is ook mogelijk. Je kunt een regel selecteren of het hele stuk wordt gespeeld. .

 

Waarom gebruik maken van het ABCedit programma

 

Het ABCedit programma is eenvoudig te gebruiken.
Je kunt muziek notatie snel en schrijven door alleen de noten te typen.abc
Tevens kan MusicEditorForAbc de vinger grepen voor trekzakken onder de noten plaatsen.
Je kunt je eigen vingergrepen tabel voor je eigen trekzak maken op een eenvoudige manier.
De muziek kan omgezet worden in musicXML, wanneer abc2xml.exe wordt geplaats in

de volgenden folder c:\libsabc\sprogs\  folder.
Resultaten kunnen als pdf gedistribueerd worden.
De software is gratis.

 


Ontwikkeling

 

Het ABCedit programma is gratis te downloaden en te gebruiken.stemp
De gebruiker kan ghostscript, abcm2ps.exe, abc2midi.exe installeren, de websites worden door het programma gegeven..

Het ABCedit programma kan draaien zonder support van deze bovenstaande programma's en

werkt dan als een typemachine voor abc music, de getypte tekst wordt gecontroleerd en kan worden getransponeerd.


Extra mogelijkheden van het programma zijn:

 

Vingergrepen voor CF / GC / DG diatonic accordeons(trekzakken) en concertinas.
De vingergrepen worden getoond als System International (meest gebruikt) methode en de Groesbeekse methode.
De gebruiker kan zijn eigen vingergrepen tabel maken.
Vingergrepen voor tin whistles (C, D and B flat) en guitaar accoorden zijn ook mogelijk.

 

Transponeren van muziek.

 

Simpele berekening van accoorden, als deze ontbreken.

Verzenden van Email met muziek notatie als PDF, MIDI en ABC tekst files.
Het maken van HTML files met abc tekst, midi en pdf files. Welke gebruikt kunnen worden in websites.
Creeren van muziek boeken met geselecteerde liederen.

Tempo verandering tijdens afspelen klik op T+ of T2 in de bovenste rgel van het scherm

Veranderen van letter grootte klik op F+ of F- in de bovenste regel van het scherm

Het veranderen van aantal maatsoorten op een regel met ctrl shift 1 of ctrl shift 2.

De support programma's kunnen gedownload worden en geinstalleerd door de gebruiker van ABCedit

De locaties kunnen gevonden worden in de file c:\programs files\abcedit\support.html.
De abcm2ps.exe, abc2midi.exe en anderen moeten geplaatst worden in de folder c:\libsabc\sprogs\.
De locatie van de acrobat reader voor pdf files kan ook ingesteld worden in het opties menu 'ctrl O'.


De volgende programma's, plugins en postscript extensies, zijn onafhankelijke componenten en

kunnen worden gedownload van internet en geinstalleerd door de gebruiker.
Deze programma's zijn niet geintegreerd in het ABCedit programma.

ABCedit maakt batfile regels voor conversie met abcm2ps, abc2midi en ghostscript

 

Deze regels zijn:

c:\libsabc\sprogs\abcm2ps.exe c:\libsabc\out.txt -O c:\libsabc\temp\out.ps

c:\libsabc\sprogsbin\abc2midi.exe c:\libsabc\temp\tmpmid.txt -o c:\libsabc\temp\tmp.mid

gswin32c.exe -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=c:\libsabc\temp\out.pdf -f c:\libsabc\temp\out.ps

alle andere externe programma's worden via shell command aangestuurd.


Deze programma's hebben de volgende licenties: GPL-Licentie

Abcedit mag gedistributeerd en gebruikt worden freedom 0 en freedom 2.

1.Ghostscript version 9.14: GPLv3

GNU Ghostscript is distributed under the GNU General Public License.

 2.abcm2ps (Michael Methfessel/Jef Moine): GPLv2
3.abc2midi (James Allwright/Seymour Shlien): GPLv2
4.Een pdf reader zoals Adobe acrobat of een andere pdf reader.

5.ABCedit, MEFA, MusiceditorforABC is copyright.

ABCedit wordt gedistribueerd zonder ENIGE GARANTIE.