Informatie Muzikanten Foto Albums Audio Nieuws Contact Links

Welkom bij

Het orkest Afslag 21.

Orkest Afslag 21 is ontstaan tijdens een muziek reis van Loitz in Duitsland naar Nederland bij afslag 21 op de weg Hamburg Nederlandse grens.

Bij deze afslag besloten Corinne, Marius en Joop om een orkest te gaan vormen, wat dan ook gebeurde, vandaar de naam 'Afslag21'. Enige tijd later heeft Janny zich bij ons gevoegd, zodat het orkest nu uit vier personen bestaat. Alle leden van Afslag 21 spelen bij meerdere orkesten.

Afslag 21 kan gevraagd worden voor de begeleiding van volksdansgroepen, Balfolks en andere optredens. Het repertoir bestaat uit Nederlandse volksmuziek, balfolk muziek, yiddische muziek en tevens europese volksmuziek van voormalig Yoegoslavie tot Zweden.

copyright (c) 2009 afslag21