~~~~~~~~~~    WELKOM OP DE WEBSITE VAN BILJART CLUB "NET NIET"    ~~~~~~~~~~


 NIEUWS EN MEDEDELINGEN

Kent u al die biljarttermen? Zo niet klik dan <<hier>>

Reageren of iets te melden? Schrijf dan een bericht in het BCNetNiet GASTENBOEK <<klik hier>> of alleen lezen <<klik hier>>.

29-09-2020

Vandaag was het de tweede middag van de competitie, de resultaten t/m heden zie je hier <<klik hier>>.

Gisterenavond verkondigde Mark Rutte de nieuwste Corona-maatregelen. Eťn daarvan was het vanaf heden, 18 uur, alle sportkantines voor drie weken gesloten moeten blijven. Dit bleek ook het geval te zijn voor De Kloek en dus zijn wij gedwongen de competitie voorlopig op te schorten. Een ieder zal bericht ontvangen als er zich in deze situatie wijzigingen voordoen. Tot dat moment is het dus helaas afwachten.

22-09-2020

Wisselbeker2020
De competitie voor de BCNetNiet Wisselbeker is klaar en de winnaar is Gerrit de Vries, hij behaalde ruim 90% van zijn doelmoyenne. Op de foto overhandigt voorman Fred de BCNetNiet Wisselbeker aan de trotse winnaar. Voor de overige resultaten zie de eindstand (let op, het gaat om het %caramboles) <<klik hier>>

Vandaag zijn we ook weer begonnen aan de competitie voor het BCNetNiet clubkampioenschap Seizoen 2020-2021. Op basis van de resultaten van het afgelopen jaar is het rekenkundig gemiddelde uitgerekend waarmee het nieuwe doelmoyenne per speler is toegekend. Kijk maar even op de matrix: <<klik hier>>

De resultaten worden uiteraard weer wekelijks vermeld in een overzicht van de stand <<klik hier>>

Tot dinsdag!
08-09-2020

Onze penningmeester heeft wat problemen met z'n hartritme en is onder behandeling van een cardioloog. We wensen hem beterschap. Vandaag was onze voorman Fred weer zodanig hersteld van zijn autocrash dat hij weer aanwezig kon zijn, zij het dat het staan aan het biljart er nog niet in zat.

We gaan al weer rap aan op de afsluiting van de competitie voor de Wisselbeker, over twee weken (na de Rijper kermis) gaan we weer beginnen met de competitie voor het clubkampioenschap. De doelmoyennes worden opnieuw berekend op basis van het gemiddelde van het afgelopen jaar en na 15 september via deze website bekend gemaakt.

26-08-2020

We zijn vandaag weer compleet op onze voorman Fred na, hij is nog herstellend van zijn auto-crash. Omdat de parijtjes behoorlijk lang duurden kon de laatste partij pas na 16:30 uur van start gaan waardoor het al na 17 uur was voordat we konden inpakken. Als we straks weer met alle 17 leden bijeen zijn wordt het wellicht te krap om binnen de tijd te blijven.
 
11-08-2020

Ondanks de hittegolf waren er toch nog zo'n 10 leden aanwezig en zelfs onze Gerrit de Vries was weer van de partij na zijn vervelende ziekte.

04-08-2020

Vandaag waren er diverse leden verhinderd (Fred, Siem G., Cas, Meindert). De aanwezigen hebben even stil gestaan bij het overlijden van Siem de Graaf.  Voorman Fred is herstellende in de Mieuwijdt, dit zal zeker enkele weken vergen.


29-07-2020

Siem de Graaf overledenVanmiddag bereikte ons het bericht van het overlijden van ons lid Siem de Graaf op maandag 27 juli j.l. op de leeftijd van 91 jaar.

Zoals bekend leed hij al enige tijd aan dementie en raakte steeds verder verzwakt. Desondanks heeft hij nog steeds zijn partijtjes bij ons kunnen spelen. Door zijn val, zo'n 2 maanden geleden, kon dat niet meer. Nog vorige week heeft Jan H. samen met zijn vrouw Siem in het verzorgingshuis te Laren bezocht. Zijn toestand was toen al zorgwekkend omdat hij sterk vermagerd en verward was.

Siem was al lid vanaf de oprichting van onze club eind 1997, wij zullen hem zeker missen.

Moge hij rusten in vrede. 

28-07-2020

Onze voorman Fred is op 24-07 met z'n auto van de weg geraakt en heeft daarbij een gebroken borstbeen en diverse kneuzingen opgelopen. Na een behandeling in het ziekenhuis is hij  gisteren overgebracht naar De Mieuwijdt te Graft om daar gedurende enkele weken te revalideren.

14-07-2020

Deze dinsdag konden alle leden weer gezamenlijk biljarten, wel werd een ieder strikt aan de Corona-maatregelen gehouden.

Een nieuw lid heeft zich aangemeld: Gerrit Rijper, hij is beslist geen beginneling gezien zijn doelmoynne van 34. We heten hem hartelijk welkom!


01-07-2020

We kunnen weer biljarten!!!!

Omdat de CORONA-maatregelen het weer toestaan mag er vanaf 1 juli weer gebiljart worden. Uit oogpunt van de 1,5 meter voorwaarden is er helaas slechts 1 biljart beschikbaar. Ook moeten de spelers zich houden aan een aantal regels t.w.

  • Als je griepverschijnselen hebt blijf je thuis;

  • Het biljart en de te gebruiken materialen moeten vooraf grondig gereinigd worden;

  • Je gebruikt je eigen keu en eigen krijt;

  • Er mag maar 1 speler en 1 arbiter bij het biljart staan, zij blijven 1,5 meter van elkaar, de overigen zitten tenminste 1,5 meter uit elkaar.

Om toch elke week te kunnen spelen heeft De Kloek ons toegestaan om zowel op dinsdag als op vrijdag tussen 13 en 17 uur het biljart te gebruiken. Daarmee kunnen we toch tenminste 2 partijen per persoon per week spelen. Elke week wordt daarom op maandag een indeling gemaakt en per email (of telefonisch) aan de leden toegezonden met het dringende verzoek om bij verhindering dit via email of telefoon per omgaande aan Jan Heek te melden. Als je ingedeeld bent kom dan op tijd! Voorlopig zal de administratie op de dinsdagmiddag door Siem Grootjes worden gedaan, de vrijdagmiddag doet Jan Heek dit.

 

We spelen zoals gebruikelijk in de zomer voor de BCNetNiet Wisselbeker waarvoor we per speler een nieuw doelmoyenne hebben berekend op basis van het bereikt gemiddelde in de afgelopen competitie 2019-2020. Voor een overzicht van de doelmoyennes <<klik hier>>

 

Voor de planning voor dinsdag de 7e juli a.s. <<klik hier>> , voor de planning van vrijdag de 10e juli <<klik hier>>

.

15-05-2020

Henk Visser clubkampioen Seizoen 2019-2020

Omdat de competitie normaal gesproken begin mei eindigt is door de leiding besloten om de resultaten tot en met de 7e maart te hanteren als eindstand. Daarmee is de clubkampioen voor het seizoen 2019-2020 bekend: Henk Visser uit De Rijp. Alhoewel Henk pas twee jaar lid is van de club heeft hij zijn biljartkunsten in korte tijd weten te verbeteren en liet daarmee de meer ervaren biljarters achter zich. Hij scoorde 82 wedstrijdpunten en werd op de voet gevolgd door Ton Masschaupt uit De Rijp die met 78 wedstrijdpunten, ver voor Klaas Bastiani uit Middenbeemster die met 60 wedstrijdpunten als derde eindigde.

Op de foto's overhandigt voorman Fred met gepaste afstand de trofees aan resp. Henk, Ton en Klaas .

1e prijs 2020 Henk Visser   2e prijs Ton Masschaupt    3e prijs Klaas Bastiani

11-05-2020
Voorlopig blijft de sportkantine van De Kloek gesloten, mogelijk dat na 1 juli er beperkt - met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel - weer gebiljart kan worden.

Daarmee is het niet mogelijk om de competitie voor seizoen 2019-2020 af te maken. De huidige stand is dan ook de eindstand. Op welke plaats een ieder geŽindigd is ziet u op het overzicht met ronde 1 t/m 3:  <<klik hier>>. De partijen die gespeeld zijn in ronde 4 tellen niet mee, enerzijds omdat we dit nooit eerder deden, anderzijds omdat er grote verschillen zijn in het aantal gespeelde partijen per speler.

Clubkampioen voor seizoen 2019-2020 is dus geworden Henk Visser met 82 wedstrijdpunten, tweede is Ton Masschaupt met 78 punten en derde is Klaas Bastiani met 60 punten. De bijbehorende prijzen zullen door voorzitter Fred persoonlijk worden bezorgd.

Via email zullen de leden regelmatig over ontwikkelingen en nieuws worden geÔnformeerd. Tot we weer kunnen spelen is het credo: HOU VOL en BLIJF GEZOND!

15-03-2020
BiljartGIFOnze biljartmiddag is tot nader orde uitgesteld vanwege mogelijke risico's voor een besmetting met het COVID-19 virus. Alle leden zijn gebeld. Naar verwachting kan deze opschorting van de competitie wel enkele maanden duren. Zodra het biljarten weer kan zullen de leden gebeld worden. Mocht er tot na mei niet meer gespeeld worden dan is de huidige stand de eindstand en zal de uitreiking van de prijzen virtueel (via de post en op deze website) plaats vinden. Allemaal sterkte gewenst in de komende hectische periode.

10-03-2020
Door de afwezigheid van enkele leden in de afgelopen periode is er een situatie ontstaan waarbij sommige spelers te weinig partijen hebben gespeeld ten opzichte van andere spelers. Daardoor kan de eindstand voor hen verkeerd uitkomen. Reden voor uw wedstrijdleider om weer terug te vallen op de methodiek van de afgelopen jaren d.w.z. dat het clubkampioenschap wordt bepaald door de rondes 1 t/m 3. De gespeelde ronde 4 wordt alleen gebruikt voor het bepalen van de moyennes voor volgend seizoen. Daarom zijn sommige resultaten van de leden die te weinig gespeeld hebben verschoven naar ronde 4 opdat de overigen een gelijk aantal partijen in de rondes 1 t/m 3 kunnen behalen.

Dus als u de laatste stand voor het clubkampoenschap wilt zien (ronde 1 t/m 3):  <<klik hier>>

Wilt u uw resultaten zien in ronde 4 (de eerste van de komende 5 moyennerondes): <<klik hier>>

Dan nog even het volgende: De komende dagen zal m.b.t. het Coronavirus duidelijk worden in hoeverre bijeenkomsten worden afgeraden. Als dit advies van het RIVM komt zullen ook wij helaas onze clubmiddag moeten opschorten. U wordt gebeld als dit inderdaad het geval is.

 

LEREN BILJARTEN

Diverse leden informeerden naar de link voor de cursus biljarten op Youtube, start onderstaande video of <<klik hier>> voor een overzicht van de diverse filmpjes.

 

EN ALS JE NOU TOCH HIER BENT....

Kijk dan even in ons GASTENBOEK want er staan leuke stukjes in (o.a. van Johan). Natuurlijk is het nog leuker als u er wat aan toe voegt ! <<klik hier>>  

HOE WAREN OOK AL WEER DE REGELS....

Op de 19e november werd door Johan de vraag gesteld of de acquit afstoot een driebander moest zijn of niet. Volgens de KNBB regels van 10 augustus 2010 dient men slechts de rode bal als eerste te raken. Tevens werd de vraag beantwoord over het al dan niet afstoten met de gemerkte bal. De regels zijn nu zo dat men met de gemerkte (gele) bal afstoot, zie
Artikel 5203 Toewijzing van de speelballen; aanspeelballen
* De speler aan wie de beginstoot wordt toegekend speelt met de gemerkte (of gele) bal. Dit annonceert de arbiter met: "De heer" of "Mevrouw" - gevolgd door de naam van de speler - "begint".
De andere speler speelt met de niet gemerkte bal. Wordt verder in dit reglement de aanduiding speelbal gebruikt, dan wordt daarmee de bal van de aan de beurt zijnde speler bedoeld. De beide andere ballen worden aanspeelballen genoemd.

Wilt u meer regels nalezen klik dan <<hier>>

WAAROM DEZE WEBSITE?

Biljart Club "Net Niet" is opgericht in 1998 en bestaat thans uit een 17-tal "senioren" uit De Rijp en omstreken die elke dinsdagmiddag in de kantine van sporthal "De Kloek"  te Middenbeemster onderling strijden voor het clubkampioenschap. Deze website is bedoeld om deze leden te informeren over de laatste stand en eventuele nieuwsfeiten. Mocht u mee willen spelen dan kan dat nog. Wij spelen uitsluitend recreatief maar een moyenne van meer dan 0,6 is wel gewenst. Neem contact op met Fred om de verdere details te vernemen en u desgewenst in te schrijven. <<klik hier>>

Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van deze gezellige biljart club? <<lees verder>>

BEELDEN VAN ONZE BILJARTERS

De foto's van onze spelers zijn geplaatst op "mijnalbum.nl". Klik op  de link "beelden" om deze foto's te beklijken. <<foto album>>