Logo
| opgericht 20 februari 1980
disclaimer | sitemap
 

 

 

 

Van de bestuurstafel

 
 

Het bestuur van Excelsior vergadert ongeveer een keer in de 2 maanden.
We gaan de traditie om na elke bestuursvergadering de leden kort informeren over een aantal van de besproken zaken weer in ere herstellen.

Uit de vergadering van:

13-9-2017
25-4-2017
7-9-2016
13-4-2016
7-12-2015
5-10-2015
24-8-2015

Zijn er vragen stel die gerust; liefst via de mail.


13-9-2017:

Onze voorzitter heeft op 14 september jl. de cheque t.w.v. €300,- overhandigd aan OG. Dit geld was opgehaald met de goede-doelen-tocht op 20 mei jl. voor een sportdag van geestelijk gehandicapte en gezonde kinderen “Samen Sterk”.
Het bestuur had een ledenavond willen organiseren, maar doordat het wat kort dag werd, hebben we besloten dit volgend voorjaar te gaan doen. Partners en kinderen zijn dan ook welkom!
Het gezellige clubweekend had helaas een wat lage opkomst; dit wil het bestuur bespreken in de voorjaarsvergadering om volgend najaar een goed bezet clubweekend te kunnen krijgen.
Tevens zullen we in de voorjaarsvergadering een nieuw maatschappelijk doel kiezen waar we in 2018 de sponsorrit voor gaan rijden.
Nog een paar ritten en dan zit het clubseizoen er op 28 oktober a.s. weer op.
Op 11 november a.s. is de Snerttocht en ook de mechaniekeravond, waarvan de datum nog niet bekend is, is een mogelijkheid om elkaar nog te zien.

25-4-2017:

Een terugkerend punt op de bestuursvergaderingen blijft de groepsgrootte, zeker nu de middengroep groeit en daarmee druk en onoverzichtelijk wordt. Het bestuur gaat te rade bij andere clubs om tot een veilige oplossing te komen.
Nu we geen rit voor de Wollewei meer zullen rijden, hebben we een nieuw goed doel, namelijk een sportdag van geestelijk gehandicapte en gezonde kinderen. Deze dag is verschoven naar september en er zullen twee ritafstanden zijn; 50 en 100km.
De animo voor het clubweekend is wat magertjes; het bestuur zal zich buigen over de reden hiervan.
Na het grote succes van de mechaniekeravond in het afgelopen najaar bekijkt het bestuur wat we dit jaar eens kunnen doen; opnieuw een mechaniekeravond of een ander soort activiteit.
Op 25 augustus a.s. vindt de InHolland toertocht plaats in Haarlem en de club is gevraagd om medewerking. Er zijn diverse routes met verschillende afstanden en inclusief lunch en ieder lid dat mee helpt, krijgt een shirt. Er worden zo’n 400 à 500 mensen verwacht.
Ten slotte hebben we het nog over buitenrijders gehad; een potentieel nieuw lid mag drie maal meefietsen om te proeven aan onze vereniging alvorens te beslissen lid te worden. Het komt voor dat niet-leden veelvuldig meefietsen. Het bestuur zal hier meer duidelijkheid over gaan geven, want het verenigingsbelang staat voorop.

7-9-2016

De TC stond onlangs in het Haarlems Dagblad met een positief interview met Dennis Souverein.
Het bestuur heeft, in samenspraak met organisator Frank Hoekstra, besloten om geen Rit voor de Wollewei meer te organiseren; het resultaat was (afgezien van het eerste succesvolle jaar) marginaal doordat alleen de eigen leden op deze rit afkwamen. Het bestuur wil wél jaarlijks een rit voor steeds een ander goed doel kiezen en bekijkt nog hoe zij hier invulling aan gaan geven. 
Nu we geen najaarsvergadering hebben, wilde het bestuur toch een ander soort bijeenkomst houden; dit is de mechaniekavond geworden waarover u reeds geïnformeerd bent. Deze avond zal verzorgd worden door Dennis Souverein en Ron Vroom.
Het bestuur wil nog eens benadrukken dat buitenrijders maximaal drie keer mee mogen rijden zonder lid te zijn. Zodoende willen we het clubgevoel hoog houden.
Het seizoen zit er op 29 oktober met de Sluitingsrit op, maar op 12 november kunnen we nog genieten tijdens en na de Snerttocht. Tot dan!

13-4-2016

In maart jl. volgden 12 leden de cursus voor wegkapitein en om de cursusinhoud niet te laten verwateren, heeft het bestuur het gehad over aanvullende zaken voor de wegkapiteins zoals bijvoorbeeld fluitjes en een ehbo-tasje.
In het kader van ledenwerving zijn de visitekaartjes van de club tevoorschijn gehaald; elk lid kan een aantal kaartjes meenemen om aan leuke (!) medefietsers uit te delen.
We gaan bekijken of we later dit seizoen voor de snellere groepen nog een aantal 70 kilometer ritten naast de bestaande 50 kilometer ritten kunnen toevoegen.
Op 21 mei a.s. heeft de atletiekvereniging wedstrijden; dit betekent dat bij terugkomst van de rit de fietsen aan de voorkant neergezet moeten worden.
De inschrijflijst voor de ritten op zaterdag zal voortaan weer op de bar liggen, zodat iedereen zich ook daadwerkelijk inschrijft.
Wat betreft de sponsors: Bikeplanet is geen sponsor meer, maar we krijgen nog wel 10% korting op vertoon van de NTFU-ledenpas.

7-12-2015

Met het einde van 2015 in zicht, kijkt het bestuur alvast vooruit naar het nieuwe fietsseizoen;
Na het afgelopen jaar grotendeels bij HRC Excelsior te zijn gestart, keert de club per 1 januari 2016 terug naar het sportpark Pim Mulier. Na de Nieuwjaarsrit op 9 januari kunnen alle leden de verbouwde kantine komen bewonderen tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Deze terugkeer vergt uiteraard enige voorbereiding van het bestuur én van de leden die zich met inkoop en planning bezig houden.
Op 15 februari is het tijd voor de voorjaarsvergadering en op 12 maart volgen de leden die zich opgegeven hebben de cursus wegkapitein.
En wie weet brengt 2016 wel een gezellig clubweekend met zich mee!
Het bestuur wenst de leden prettige kerstdagen en hoopt een ieder op 9 januari te mogen begroeten bij de nieuwjaarsreceptie!

5-10-2015

Aangezien op maandag 19 oktober a.s. de najaarsvergadering gepland staat, hebben we ons tijdens deze bestuursvergadering vooral bezig gehouden met de voorbereiding op deze bijeenkomst, waarbij bepaalde onderwerpen zullen passeren, zoals:
Wat kunnen we de leden bieden? Een cursus? Een uitstapje?
Hoe gaat het met de verbouwing bij de atletiekvereniging?
Hoe verloopt de samenwerking met HRC Excelsior?
Al deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de najaarsvergadering.
Al met al redenen genoeg om te komen!

Het seizoen loopt op zijn eind. Weldra is het tijd voor de snertrit die óók zijn voorbereiding kent.
We kijken uit naar 2016, waarvoor de toerkalender vastgesteld moet worden.

Het bestuur hoopt eenieder te mogen begroeten op de najaarsvergadering!

 

24-8-2015:

De verbouwing bij de atletiekvereniging vordert langzaam, maar het einde schijnt in zicht te zijn! Het bestuur zou graag tot het einde van het seizoen bij de HRC blijven starten om dit jaar niet opnieuw van locatie te hoeven wisselen. We zijn/gaan daarover nog in gesprek met de gemeente/atletiekvereniging en met deHRC.

Maandag 19 oktober a.s. vindt de najaarsvergadering plaats; wij zijn met de voorbereidingen hier van begonnen. Noteert u de datum vast!

Ook is gesproken over de continuïteit van toercommissie, gezien de drukke werksituatie van Jeroen Reijnders. Na goed overleg is besloten dat Ronald Stoeckart dat nu overneemt en Jeroen nog bereid blijft in te springen daar waar nodig. Op de ALV zullen we eea verder toelichten en officieel maken. Ook is gesproken over komend seizoen waarvoor de gemeente Haarlem zich heeft aangemeld om genomineerd te worden tot fietsstad 2016.

De afgelopen maanden was er wat meer leed dan lief; het bestuur hoopt dat het een ieder goed of in elk geval beter gaat! Weet je iets over lief en leed van een ander lid, informeer dan Noor Redeker, of een van de bestuursleden.

Heb je nog vragen, of suggesties, aarzel dan niet om een van de bestuursleden te benaderen.

 

 


© 2001-2014 Toerclub Excelsior | Site laatst aangepast op: 25/9/17 | Webmaster
Home - Toertochten - Fotoboeken - Angers - Sponsors - Gastenboek - Links - Contact - Disclaimer - Sitemap