Inschrijving Avondvierdaagse Heiloo

 

 

Inschrijfdata en -adres voor individuele deelnemers:

Van 17 en 18 mei 2016 tussen 19.00 en 20.00 uur bij:

 

Basisschool St. Radboudschool

(ingang via schoolplein aan de Breedelaan),

1851 LB  Heiloo.

 

Telefonische voorinschrijven kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Ook aan de start, dinsdagavond, is er nog gelegenheid om in te schrijven, tegen een verhoogd inschrijfgeld.

 

 

Elektronisch inschrijven:

Ook dit jaar is het weer mogelijk om elektronische in te schrijven.

Hoe werkt het;

 

            - Klik op onderstaande link

                        GESLOTEN

           

- Vul het Excel bestand, maximaal 5 deelnemers per formulier

            - Verstuur het bestand per mail

            - Maak het inschrijfgeld over

            - Zodra het inschrijfgeld is ontvangen, ontvangst uw startnummer

            - E-mail uitprinten en melden op de 1e avond bij de starttafel

 

 

Inschrijving voor groepen:

Alleen schriftelijk na telefonisch overleg met mw. N. de Jong-Henning, tel 072 – 533 71 50. Groepen die ook in het voorgaande jaar hebben deelgenomen ontvangen schriftelijk bericht. Telefonische voor-inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

 

Inschrijfgeld:

Dit bedraagt voor ALLE deelnemers € 4,00. Op deze inschrijfgelden genieten leden van de KWBN en andere erkende wandelsportbonden een reductie van € 1,00. Bij inschrijving moet het bewijs van lidmaatschap van het lopende jaar worden getoond.

 

 

Algemene informatie:

Naam                                     mw. N. de Jong-Henning

Adres                                     De Kleine Kanne 6

Postcode, Woonplaats        1851 ZA  Heiloo

Telefoon                               072 – 533 71 50

 

 

Herinnering:

Bij het voor de eerste keer volbrengen van de Avondvierdaagse ontvangt men het welbekende Avondvierdaagsekruis. Bij het volgende malen het aansluitende kruis 2 t/m 10. Vanaf de 11e maal het aansluitende cijfer of kruis. Voor groepen bestaande uit ten minste 11 deelnemers (10% uitvallers maximaal toegestaan), wordt tevens een groepsherinnering verstrekt, met dien verstande, dat per school of vereniging slechts één groepsherinnering zal worden uitgegeven.

 

 

Bepalingen met betrekking tot deelname aan de Avondvierdaagse:

Deelname (individueel en in groepsverband): deze staat open voor personen welke op het momnet van deelname aan de Avondvierdaagse de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Groepen kunnen worden ingeschreven, indien zij bestaan uit ten minste 10 personen plus 1 leider(ster).

Hierbij moet duidelijk de volledige naam en voorletter(s), adres, postcode een woonplaats, geboortedatum worden vermeld, alsmede voor de hoeveelste maal men dit jaar aan de KWBN Avondvierdaagse deelneemt. Leden dienen het nummer van het geldige lidmaatschapsbewijs op te geven. Deze gegevens moeten ook worden verstrekt voor verenigingen en groepen. Na het sluiten der voorinschrijvingen wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 1,00. Bij na-inschrijvingen kan niet gegarandeerd worden dat men de medaille direct na afloop ontvangt. Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden, om welke reden dan ook, kan niet worden voldaan.

De avondvierdaagse wordt per jaar slechts éénmaal georganiseerd. Men kan dus per jaar slechts éénmaal deelnemen. Het is onmogelijk in te schrijven voor administratiekosten. Honden e.d. kunnen niet ingeschreven worden.

Door deel te nemen onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN en aanwijzigen van de algemeen leider, officials en politieautoriteiten. Het is verboden tijdens de wandeltochten medewandelaars/sters overlast aan te doen door draagbare radio’s en/of bandrecorders, tenzij deze zijn voorzien van een hoofdtelefoon.

De Plaatselijke Wandelcommissie behouden zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van reden te weigeren.