MS Excel en OO Calc

[Overzichten] [MS Excel en OO Calc] [Beleggingsfondsen] [Automatische overschrijvingen] [Tabelfilters]

Vanaf versie 2.4.0. kunnen alle tabellen in Microsoft Excel of Open Office Calc geopend worden. Klik hiervoor met de <Rechter muistoets> op een tabel en kies voor Openen in. In tegenstelling tot de copy-paste functie wordt de layout grotendeels behouden.

Zie hieronder de screenshot van een in Excel geopende overschrijvingenlijst of daaronder een in Open Office Calc geopende Uitgave budgetstatus tabel.

© WWW.LVTSoftware.nl