Nieuws

[Archief 2016] [Archief 2015] [Archief 2014] [Archief 2013] [Archief 2012] [Archief  2011] [Archief  2010] [Archief  2009] [Archief 2008] [Archief 2007] [Publicaties]

Op deze pagina vindt u de laatste nieuws over WinBank en daaraan gerelateerde zaken

 • 8-9-2018: Vooruitgave van WinBank versie 2.8.0. (definitief) met Digitale documenten. Zie de Bčta pagina voor meer informatie.
 • 8-6-2018: Uitgave van WinBank bčta versie 2.8.0. met Digitale documenten.
 • 8-2-2018: Uitgave van versie 2.7.4.2 met een enkele bugfixes
  • Bugfix: De omschrijving van overschrijvingen van het nieuwe Rabobank CSV 2018 formaat werd wel weergegeven in het importeren scherm, maar werd niet in de WinBank database geďmporteerd.
  • Bugfix: Het Bunq importeerformaat importeerde de bedragen in Guldens
  • Aanpassing: Het aantal openen/sluiten acties op het boekhoudbestand is verkleind. Dit kon in sommige gevallen in Error 32 (toegang geweigerd/access denied) foutmeldingen resulteren.
 • 30-1-2018: Uitgave van versie 2.7.4.1 met een enkele bugfix
  • Bugfix: Niet alle Rabobank CSV bestanden bevatten een nummer in het "VolgNr" veld. Dit resulteerde in foutmeldingen bij het importeren.
 • 28-1-2018: Uitgave van versie 2.7.4. met enkele nieuwe functies en enkele bugfixes
  • Nieuw: Ondersteuning voor het nieuwe Rabobank CVS formaat
  • Nieuw: Ondersteuning voor het bunq CSV formaat
  • Nieuw: Ophalen van SEPA velden uit ING België omschrijving velden
  • Nieuw: In het boekhouding overzicht Hoofdgroep- en Bronsaldo's kunt u nu ook jaarsaldo's weergeven
  • Nieuw: Het weeknummer wordt in de statusbalk van het hoofdscherm en de hint van een datuminvoerveld weergegeven.
  • Nieuw: Met <CTRL I> kunt u de selectie in een WinBank tabel met selectiekolom inverteren
  • Nieuw: In de overschrijvingenlijsten kan men op de Zoeken tab alle normale, automatische, beleggingsfonds of geďmporteerde overschrijvingen selecteren
  • Nieuw: Het sluiten van overzichten met <ESC> is nu optioneel gemaakt via een instelling in het instellingenscherm (Tab Algemeen)
  • Nieuw: Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar, controleert WinBank nu of bij bankrekeningen de Start - Eindsaldo koppeling met het vorige jaar aan staat.
  • Nieuw: Op de Groepsbudget tab van van het Budgetten overzicht is de WinBank tabelfilter nu actief (<Rechter muistoets kolomkop>)
  • Bugfix: Na het gebruik van een Ribbon via het toetsenbord hing de toetsenbord besturing van het scherm
  • Bugfix: Het Brandstofverbruik scherm gaf een error als er maar 1 verbruik per jaar ingevoerd werd.
  • Bugfix: In het Overschrijvingen importeren scherm werkte op de Bron-herkenning tab de "Als nieuwe naar/vanbron selecteren" button niet meer
  • Bugfix: Op de Groepsbudget tab van van het budgetten overzicht werden de Groepsbudget opties uitgeschakeld bij het selecteren van de Maandsaldo's optie. Deze moesten juist geactiveerd worden bij maandsaldo's.
  • Bugfix: De toestenbord besturing van de Ribbon was niet actief in de Relatielijst en de Bezittingenlijst.
  • Bugfix: Indien na het openen van een AES beveiligd bestand een nieuwe boekhouding werd aangemaakt zonder wachtwoord, werd deze nieuwe boekhouding onbruikbaar.
  • Bugfix: Met de WinBank skin werd het geselecteerde tabblad grafisch niet weergegeven. Dit was alleen het geval indien de Ribbon via het toetsenbord geactiveerd werd.
  • Bugfix: De decimalen functie werkte niet in het Budgetplanner overzicht
 • 30-9-2017: Uitgave van versie 2.7.3. met enkele nieuwe functies en enkele bugfixes
  • Nieuw: Brandstof verbruik of Bezittingen kunnen nu rechtstreeks vanuit het Overschrijvingen importeren scherm toegevoegd worden.
  • Nieuw: Bij het automatisch importeren worden opmerkingen van herkende Toekomstige overschrijvingen automatisch overgenomen.
  • Aanpassing: Het automatische herkennen van Toekomstige overschrijvingen bij het importeren accepteert nu een verschil van 1 dag. Dit was 0 dagen
  • Nieuw: In de grafiek van de het Beleggingsfondsen vergelijken scherm kan nu ook Winst/Verlies weergegeven worden.
  • Nieuw: In de grafieken van het Maandoverzicht van het Gas, elektra en Waterverbruik scherm kan de optie cummulatief geactiveerd worden. Hierdoor kan het verbruik tot aan de huidige maand vergeleken worden met de voorgaande jaren.
  • Bug: De statistiek tab in het Tabel opties scherm gaf een error indien er maar 1 cel geselecteerd was.
  • Bug: De Volgende groep button in het Groep bewerken scherm werkte niet.
  • Bug: In het Renteverloop overzicht werden cellen voor de eerste rentedatum niet altijd goed geďntialiseerd.
  • Bug: Er werden foute tabel koppen weergegeven in het Boekhouding - Inkomsten en uitgaven overzicht indien de Maanden optie geactiveerd was
 • 4-8-2017: Uitgave van versie 2.7.2. met enkele nieuwe functies en enkele bugfixes
  • Nieuw: De "Lijst met automatische overschrijvingen" laat nu ook de laatste uitvoerdatum en het laatste bedrag zien
  • Nieuw: De Bronnen-, Groepen-, Beleggingsfondsen- en formules-wijzigen schermen laten nu de automatische buttonbreedte zien, indien de optie om deze handmatig in te stellen is uitgeschakeld
  • Bugfix: Op sommige systemen werd WinBank geminimaliseerd weergegeven na het opstarten.
  • Bugfix: Windows herkende het WinBank hoofdscherm niet als Windows applicatie waardoor deze in bepaalde Windows venster operaties niet in de vensterlijst stond.
  • Bugfix: Het "Uit te voeren Toekomstige en Automatische overschrijvingen" scherm kon in een klein venster resulteren in een crash van WinBank.
  • Bugfix: Bij het openen van het Importeren scherm met de sneltoets <CTRL I>, werd, indien aanwezig, een reeds geimporteerde overschrijving geselecteerd.
 • 7-7-2017: Uitgave van versie 2.7.1. met enkele nieuwe functies en enkele bugfixes
  • Nieuw: In het Tabelopties scherm (rechter muistoets klikken op een tabel) is een Tab toegevoegd met statistieken van de getallen in de geselecteerde cellen
  • Nieuw: WinBank wordt nu op de standaard schermlocatie weergegeven indien de opgeslagen laatste locatie tot een weergave buiten het zicht zou leiden (b.v. mogelijk met een tweede monitor bij een laptop)
  • Bugfix: WinBank kon een access error geven indien de Ribbon geminimaliseerd was en er gewisseld werd naar een boekhouding met minder optionele Ribbon Tabs. Hierdoor leek de boekhouding corrupt, wat niet het geval was.
  • Bugfix: De standard licht blauwe Ribbonstijl (Luna) was soms kort zichtbaar voordat de zelf gekozen Ribbonstijl weergegeven werd.
  • Bugfix: Het Rabobank kommagescheiden TXT werd niet automatisch herkend indien deze maar 1 overschrijving bevatte.
  • Bugfix: Na het uitvoeren van een Automatische overschrijving, door te dubbelklikken op een rood vakje van de Status automatische overschrijvingen tabel, werd de tabel niet geactualiseerd (vakje bleef rood)
  • Bugfix: Opmerkingen van automatische overschrijvingen werden niet aan Overschrijvingen toegevoegd tijdens het importeren
   (dit in combinatie met de SEPA Mandaat gebaseerde Automatische overschrijvingen herkenning)
  • Bugfix: Er werden foutieve gegevens weergegeven in de Rendement grafiek op Vergelijken tab van het Beleggingsfondsen overzicht
  • Bugfix: De importeer statusbalk wordt nu ververst voor weergave van de melding dat geen overschrijvingen meer zijn om te importeren.
 • 16-6-2017: Uitgave WinBank 2.7.0 met Ribbons.
  Zie de
  Preview pagina's of de nieuwe Online Hulpfile voor een preview.
  In WinBank 2.7.0. zijn alle bijna alle buttonbars vervangen door
  Ribbons. Ook zijn vele gerelateerde overzichten samengevoegd in 1 scherm. Zo zitten bijvoorbeeld alle bron- en groepoverzichten in 1 scherm, zodat u snel van de geselecteerde bron of groep de verschillende overzichten kunt bekijken in dezelfde periode. De hulpfile is vervangen door een online hulpfile met een nieuwe indeling en geheel aangepast aan versie 2.7.0, inclusief allemaal nieuwe Windows 10 + WinBank 2.7.0. screenshots.
  De overige wijzigingen zijn:
  • De Budgetplanner kan nu de budgettabellen van alle brontypes tegelijk weergeven.
  • Sneltoetsen in het hoofdscherm uniform gemaakt. <CTRL ?> voor de bewerken/wijzigen functies, <CTRL ALT ?> voor de overzichten
  • Sneltoetsen in de overzichten uniform gemaakt voor zover van toepassing/mogelijk (klik hier voor een overzicht)
  • De valuta wissel button in het (Nieuwe) Overschrijvingen scherm is nu uit te schakelen, zodat deze niet per ongeluk geactiveerd kan worden.
  • Het gebruik van kruisposten is nu per bankrekening aan te zetten. Alleen als beide rekeningen de kruispost optie geactiveerd hebben, wordt de kruispost bron gebruikt. De Kruispost optie is te activeren in het "Bron wijzigen" scherm
  • Het Jaaroverzicht heeft nu een flexibele start en einddatum en heet vanaf nu het "Maand en jaarsaldo's overzicht". Het oude Jaaroverzicht overzicht is nog steeds beschikbaar door simpelweg 1 boekjaar te selecteren.
  • Beleggingsfondsen kunnen direct vanuit het Overschrijvingen importeren scherm gewijzigd worden
  • Het opmerkingen invoerveld kan nu permanent weergegeven worden in het importeren scherm (Instellingen Tab)
  • Geselecteerde tekst in het importeren scherm kan nu met 1 buttonklik omgezet worden in een importeerlabel
  • Er is nu een optie om toekomstige overschrijvingen automatisch uit te voeren tijdens het importeren van overschrijvingen. Automatische uitvoering vindt alleen plaats indien VanBron, NaarBron, datum en bedrag overeenkomen. (optie zit onder de importeeropties in het importeren scherm)
  • IBAN nummers kunnen nu altijd in het NL12 ABCD 1234 1234 12 formaat weergegeven worden (te activeren op Weergave tab van het instellingen scherm)
  • In het brandstofverbruik overzicht kan nu een lopend gemiddelde van het aantal kilometers per jaar weergegeven worden ipv de kilometers per dag sinds de laatste tankbeurt.
  • De bewerk meerdere buttons functies is nu geďntegreerd in de ribbon
  • De saldo kolomkop in overschrijvingenlijsten geeft nu aan of het om een dagsaldo gaat.
  • Mijn kalenderdagen kunnen nu een eigen kleur gegeven worden.
  • Grafieken kunnen nu ook als PNG opgeslagen worden.
 • 30-5-2017: Uitgave van build 15 van bčta versie 2.7.0 (definitieve 2.7.0 versie).
 • 12-5-2017: Uitgave van build 14 van bčta versie 2.7.0. met enkele bugfixes
 • 30-4-2017: Uitgave van build 13 van bčta versie 2.7.0. Build 12 bevat een debugfunctie die aan is blijven staan en die een error geeft op systemen zonder E: schijf. Op systemen met E: schijf, wordt een src.bmp en trg.bmp naar de root geschreven. Deze bestanden kunnen verwijderd worden.
 • 28-4-2017: Uitgave van build 12 van bčta versie 2.7.0. met de Ribbons. Inclusief nieuwe online hulpfunctie.
 • 9-2-2017: Uitgave van build 11 van bčta versie 2.7.0. met de Ribbons.
 • 5-2-2017: Uitgave van build 10 van bčta versie 2.7.0. met de Ribbons.

Zie het nieuwsarchief voor het nieuws uit voorgaande jaren

© WWW.LVTSoftware.nl