NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwMEERDERE VERSIES VAN HETZELFDE VERHAAL

Een aantal verhalen komen in meerdere versies voor. Dat geldt voor een aantal evangelieverhalen en gelijkenissen die bij meerdere evangelisten te vinden zijn, maar ook voor andere verhalen. In het Nieuwe Testament komen bijvoorbeeld gebeurtenissen voor in het Boek Handelingen, maar ook in de brieven.

In het Oude Testament zijn ook meerdere verhalen die meer dan één keer verteld worden.

Een voorbeeld is het verhaal van de volkstelling op last van David (2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21).

Bij 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21 kan het volgende ter sprake komen:

(Voor een bespreking klik hier):

1. In Samuel wordt het kwaad aan God geweten, in 1 Kronieken aan de Duivel

2. De straf is wel erg groot: 70.000 onschuldigen

3. David valt liever in de handen van God dan in de handen van mensen

4. In 1 Kronieken worden Benjamin en Levi niet geteld (sabotage van legeroverste Joab)

5. De getallen zijn niet hetzelfde

6. In Samuel heet de eigenaar van de akker Arauna, in 1 Kronieken Ornan

7 Heeft alles in de Bijbel dezelfde waarde?

8 Is dit alles geïnspireerd?

Bij deze bijbelgedeelten uit Samuel en Kronieken komt naar voren dat de ervaring van God en van het Kwaad voor vroege bijbelschrijvers blijkbaar zo in het verlengde van elkaar lagen dat ze allebei als God benoemd werden. In het lijstje Godsontmoetingen was er één die in die categorie leek te vallen: Mozes ontmoet God onderweg naar Egypte Exodus 4: 24-31

In deze wonderlijke pericoop bedreigt God (of het Kwaad?) Mozes, is het niet duidelijk of Zippora Mozes besnijd of haar zoon, lijkt iets gezegd te worden over de beschermende werking van de besnijdenis: De bedreiging wordt afgeweerd door het bloed van de besnijdenis.

Wat nog het meest lijkt op de opeenvolging van gebeurtenissen is: Een paniekaanval 's nachts, bestreden door een ritueel (bijvoorbeeld het sprenkelen van wijwater of het bidden van een herhalingsgebed.