NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwGenre: Brieven
Van de 27 boeken van het Nieuwe Testament staan 21 bekend als brieven.

Brieven hebben doorgaans een aantal vaste kenmerken: een afzender, een geadresseerde, een aanleiding, een herkenbaar begin en einde.

De meeste ‘brieven’ in het Nieuwe Testament voldoen (ongeveer) aan deze kenmerken.

Uitzonderingen: Eerder een tractaat (theologisch opstel) dan een brief: De brief aan de Hebreeën, de brief van Jakobus en 1 Johannes.

Ook over de brieven die duidelijke briefkenmerken vertonen bestaat onenigheid. De discussie betreft de vraag naar de echtheid, de authenticiteit, van de brieven.
Zie:
Authentieke brieven van Paulus
Omstreden brieven van Paulus