Welkom op de website van Nico Vlaar (Balram)


Aanvullende zorg en advisering
voor zowel volwassenen als kinderen.

'Startpagina'


Op deze site vind je informatie hoe ik, Nico Vlaar, hulp kan bieden bij klachten van zowel lichamelijke, psychische, als emotionele aard.

Vanwege de diversiteit aan onderwerpen en behandelingsmethoden, in combinatie met mijn doelstelling zo duidelijk mogelijk te zijn over de beschikbare mogelijkheden, heb ik besloten diverse pagina's aan te maken. Als je door het lezen van de onderwerpen al voldoende antwoorden hebt gekregen doet mij dat veel plezier. Zit je  met vragen of klachten en wil je door mij geholpen worden door inzicht en/of behandeling, maak dan een afspraak om langs te komen via de hiernaast vermelde mogelijkheid. Ik wens jou hoe dan ook heel veel levensvreugde toe.Positieve resultaten, waarbij verwachtingen werden overtroffen, heb ik bereikt bij:

- kinderen en volwassenen die:

  * erg druk (b.v. ADHD) en/of in zichzelf gekeerd zijn;
  * onverklaarbare angsten ondergaan;
  * onherkenbaar gedrag vertonen;
  * eet-, slaap- en concentratiestoornissen hebben;
  * leer- of gedragstoornissen;
  * stemmen in hun hoofd hebben;
  * onverklaarbare dingen zien/ervaren;
  * overspannenheid of burn-out verschijnselen vertonen;
  * gestrest zijn;
  * depressief zijn;
  * liever willen sterven (b.v. borderline);
  * pijnklachten ondervinden;
  * vragen over leven en (leven na) de dood hebben;
  * problemen in relationele sfeer;
  * enzovoorts.

Naast hulp te bieden bij deze klachten, kan ik je ook duidelijkheid geven in levensbeschouwende vraagstukken.
Uitgangspunt alternatief genezer:
Als u problemen heeft met uw gezondheid en u wilt langs de alternatieve geneeswijze verbetering, dan kunt u zich wenden tot een alternatief genezer.
Van regeringswege worden vele alternatieve geneeswijzen nog niet erkend, maar een groot aantal van hen houdt zich aan richtlijnen voor wat betreft werkwijze, ethische gedragregels etc.
Wanneer u een alternatief genezer consulteert, vraagt u dan altijd naar zijn of haar bevoegdheid. De genezer moet namelijk een bewijs van bevoegdheid (certificaat of diploma) kunnen tonen.
Daarbij is het belangrijk dat alternatieve genezers kunnen aantonen dat zij de algemene landelijk geldende richtlijnen erkennen.
Is dit niet het geval dan heeft u waarschijnlijk te maken met een niet-bonafide genezer en kunt u beter afzien van een consult.

 

BEROEPSCODE / GENEZERSETHIEK (Nico Vlaar)

Ik zal in principe geen mensen behandelen die niet vooraf hun huisarts c.q. behandelend arts hebben geraadpleegd voor klacht(en) waarvoor zij bij mij komen. Ik stel geen medische diagnose en zal de clienten zo nodig adviseren naar een reguliere arts/specialist  te gaan.

Ik zal de behandeling en/of adviezen van een arts of andere behandelaar nooit of te nimmer doorkruizen. M.a.w. verandering van medicijngebruik of stoppen met een lopende reguliere therapie mag uitsluitend geschieden in overleg en met toestemming van de voorschrijver/geneesheer.

Samenwerking met de reguliere geneeskunde staat voorop. Ik zie hun behandelwijze in zo’n geval als aanvullend/ondersteunend op de behandeling van de reguliere zorg.

Strikte geheimhouding van zowel persoonlijke als medische gegevens van de client tegenover derden is vereist. Overleg over deze gegevens met andere genezers is alleen toegestaan indien de client hier geen bezwaar tegen heeft en dat schriftelijk heeft bevestigd.

De client behoeft zich voor/tijdens een behandeling niet van enig kledingstuk te ontdoen, behalve schoenen of vergelijkbaar schoeisel.

Ik kan geen resultaat garanderen.

Ik bepaal altijd in overleg met de client het soort en aantal behandelingen. Bij onvoldoende voelbare of zichtbare verbetering zal ik de behandeling na max 7 keer staken. Gebruikelijk is een eerste consult van 2 uur mogelijk gevolgd door enkele consulten van
1 uur.


Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, door kopieren of welke andere wijze van dupliceren dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
copywriter van deze website.