Welkom op de website van Nico Vlaar (Balram)
"Wie zijn de mensen van de nieuwe wereld.
Er zijn veel verschillende benamingen voor dezelfde groep mensen:

  ›  Indigokinderen;
  ›  Nieuwetijdskinderen
  ›  Kristalkinderen;
  ›  Zonnekinderen;
  ›  Lichtkinderen;
  ›  Kinderen van de nieuwe wereld.

Dit is een verscheidenheid van namen die door verschillende groeperingen, mediums, auteurs, culturen of religies, voor dezelfde groep mensen wordt gebruikt. Deze mensen komen vanuit verschillende dimensies en hebben een andere frequentie, of trillingsgetal, voor wat betreft afkomst en herkomst. De verschillende inzichten hebben gemaakt dat men diverse benamingen aan dezelfde groep heeft gegeven.

Het zijn allemaal ver geevalueerde geesten die geincarneerd zijn om te helpen bij de opbouw van het nieuwe tijdperk. Ze bezitten zeer veel kracht, stralen veel licht uit, hebben een groot inzicht en brengen veel kennis met zich mee. Ze staan daardoor dicht bij hun spirituele mogelijkheden en kosmische opdracht.
Deze 'kinderen' inspireren de 'gewone mens' en brengen hen tot nieuwe ideeen en inzichten.
De groep groeit snel en neemt een steeds grotere plaats in op aarde.
Hierdoor kan de kennis en energie uit hogere dimensies steeds makkelijker binnenvloeien, met voortdurend hogere opdrachten. Op deze wijze veranderen alle zielen mee wat uiteindelijk zal resulteren in het feit dat de aarde alleen nog bevolkt zal zijn met dit type mensen.

Uit het voorgaande kun je opmaken dat de aarde deze lichtwezens bitter hard nodig heeft, opdat 'het licht' op aarde toe kan nemen en daardoor versterken. Door deze verandering kan de negativiteit getransformeerd worden in positiviteit.
Hierdoor zullen velen gestimuleerd worden geestelijk te ontwaken en in gaan zien dat men zelf verantwoordelijk is voor al datgene wat men (heeft) veroorzaakt. Met andere woorden, je krijgt inzicht in oorzaak en gevolg. Hierdoor zal je niet meer beschuldigend met de vinger naar de ander wijzen, maar bij jezelf op zoek gaan waarom een ander zo reageert, of een situatie is zo als hij is. Dit is het ware begrip achter het verhaal van de splinter in iemands oog willen verwijderen terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet.

De integratie van deze mensen is niet nieuw. Er komen al ongeveer 80 jaar van deze mensen op aarde. Deze groep had en heeft het nog zeer moeilijk. Zij hebben de taak op zich genomen de weg voor te bereiden als voorlopers. Als je erover nadenkt ken je vast wel zo iemand. Het zijn vaak de mensen die zich als kind niet begrepen voelden, die eigenlijk geen 'kind' waren, maar zich al jong volwassen voelden en voordeden. Omdat ze zo gevoelig waren en hiernaar handelden trokken ze meestal aan het kortste eind. Volwassenen hebben geleerd de waarheid te onderdrukken, waardoor ze niet altijd eerlijk zijn. Deze kinderen prikken daar doorheen en confronteren hun daar dan mee. Ook zijn hun uitspraken vaak zeer wijs. Hun kennis, inzicht, hang naar openheid en waarheid en onverbloemde uitspraken werden en worden (nog) niet makkelijk geaccepteerd.
Als je jezelf hierin herkent, is de kans zeer waarschijnlijk dat je zelf ook een nieuwetijdskind bent.

Dankzij de inzet van deze zielen zijn de volwassenen tegenwoordig gelukkig veel opener geworden. We geven kinderen steeds meer de ruimte te mogen zijn die zij willen zijn. Er wordt beter naar ze geluisterd en ook in het onderwijs komen er steeds meer mogelijkheden voor individuele begeleiding. Je zou kunnen stellen dat 80% van de huidige kinderen inmiddels de achtergrond nieuwetijdskind zal hebben.


Hoe kunnen we de kinderen van de nieuwe aarde herkennen?
Wat opvalt als je deze kinderen (vooral als ze nog klein zijn) ziet, is de blik in hun ogen. Je herkent een oude, wijze ziel.
Ook opvallend aan deze kinderen is dat ze zich kunnen herinneren wie ze zijn, ze herinneren zich soms eerdere levens en vaak ook waar ze vandaan komen. Ze weten dat ze een doel hier op aarde hebben. Ze kunnen dikwijls kleuren rondom levende dingen zien, maar ook levensvormen, die niet voor iedereen waarneembaar zijn. Dit komt omdat ze niet geboren zijn met de zogenaamde sluier. Dit wordt ook wel aangegeven als kijken door 'het derde oog'.

Voor ouders en leerkrachten is het niet altijd eenvoudig met deze kinderen om te gaan.

Hoe kun je het beste met deze kinderen omgaan.
Ze hebben behoefte aan een opvoeding en begeleiding vanuit respect. Behandel ze als gelijke want, ze willen erkend, gehoord en in het nemen van beslissingen gekend worden. Het is belangrijk dat jouw woorden overeenstemmen met de energie die uit je lichaam komt, want ze zien en voelen het als je oneerlijk bent.
Ze hebben leeftijdgebonden leiding en grenzen nodig, want het zijn wel kinderen.
Ook passen deze kinderen niet altijd in vastgestelde systemen. Dat is zo bedoeld. Ze kunnen gewoonweg weigeren om ergens aan mee te doen. Traditioneel onderwijs voldoet moeilijk aan hun behoefte, want ze nemen niet klakkeloos aan wat er wordt gezegd.
Het werkt ook goed als we naar de wereld kunnen kijken door hun ogen. Op die wijze kan je dan in een onenigheid met hun afvragen: Heb jij gelijk, of Wil jij gelijk hebben.
(zie verder op de pagina een uitgebreidere opsomming van mogelijkheden)Het is niet belangrijk om deze kinderen speciaal te noemen, of te behandelen. Indigo of niet: alle kinderen zijn gelijk!Wat te doen bij problemen:
Doordat deze kinderen aanpassing- en leerproblemen kunnen hebben, komt het voor dat ze, door o.a. scholen, als moeilijk handelbaar worden bestempeld. Het gevolg daarvan is vaak dat het kind dan wordt doorverwezen naar een arts, psycholoog, GGZ, of andere hulpverlenende instantie.
Uit mijn ervaring weet ik dat dit niet altijd in het voordeel van het kind uitpakt. Het kind kan medicijnen, b.v. Ritalin, voorgeschreven krijgen of in een ernstiger situatie zelfs uit huis worden geplaatst. Door de reguliere hulpverlening wordt meestal voorbijgegaan aan de kennis en inzichten waar ik het hier over heb, 'de kinderen van de nieuwe aarde'.
Ik biedt deze 'kinderen' op een andere wijze hulp en behaal zeer positieve resultaten waar de reguliere zorg vaak niet verder komt dan symptoombestrijding. Een grootste wens van mij is dan ook dat er, tussen de reguliere en alternatieve hulpverlening, een betere samenwerking tot stand komt. Op deze wijze zal eenieder de meest passende hulp kunnen verkrijgen die, op dat moment, noodzakelijk is.


Wat kunnen de kenmerken van kinderen van de nieuwe aarde zijn?
  ›  Huilbaby;
  ›  Emotioneel gevoeliger;
  ›  Gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen (nemen dit soms over);
  ›  Driftig worden als ze niet snel begrepen worden;
  ›  Zeer druk (b.v. ADHD) of zeer teruggetrokken (b.v. autisme);
  ›  Dromerig, in zichzelf getrokken;
  ›  Zeer heldere ogen, die dwars door je heen lijken te kijken;
  ›  (Zeer) wijze uitspraken;
  ›  Kennis van dingen die zij niet gehoord of geleerd kunnen hebben;
  ›  Eigen - wijsheid;
  ›  Originele oplossingen bedenken;
  ›  Sterk intuitief;
  ›  Soms hoog begaafd;
  ›  Het nut van leren niet inzien;
  ›  Dyslexia of dyscalculia;
  ›  Weten uitstekend wat goed voor hun zelf is;
  ›  Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid;
  ›  Moeite met bedrog, liegen en onechtheid;
  ›  Paranormale ervaringen;
  ›  Onverklaarbare angsten;
  ›  Stemmen in hun hoofd hebben;
  ›  Dingen zien die anderen niet zien;
  ›  Eet-, concentratie- en slaapproblemen, verdrietig;
  ›  Voedselintoleranties;
  ›  Eczeem, allergieen of andere huidaandoeningen;
  ›  Astma;
  ›  Een sterke binding met de natuur en vaak vegetarisch uit overtuiging;
  ›  Moeite met motoriek;
  ›  Ook kinderen met PDD-NOS kenmerken;

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er meestal een aantal van deze kenmerken aanwezig zijn. Daarnaast hebben ook andere kinderen deze kenmerken. Hiermee wil ik zeggen dat het herkennen van deze groep niet zo eenvoudig ligt.


Hoe kunnen we het beste met (deze) kinderen omgaan.  

1.     Behandel ze met respect;

2.     Geef ze altijd keuzes, in alles;

3.     Leg uit waarom ze dingen moeten doen;

4.     Betuttel ze niet en lach ze niet uit;

5.     Wees eerlijk;

6.     Leg uit (ook aan baby`s) wat en waarom je dingen doet;

7.     Je kunt de voeten van een baby extra masseren om hen te helpen met aarden.
Ook vinden ze het fijn om ‘ingebakerd’ te worden. In de baarmoeder hadden
ze ook beperkte ruimte.

8.     Biedt ze hulp en voorkom negatieve kritiek;

9.     Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces;

10.    Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging;

11.    Ze weten (van binnen) precies wat ze later gaan doen. Laat ze dus vooral
zelf beslissen. Zij weten waar hun interesse naar uit gaat. Forceer ze vooral
niet in jouw keuze.

12.    Accepteer dat het geen volgers zijn;

13.    Vraag je af: heb jij gelijk of wil jij je gelijk hebben? Weet jij het beter, of
denk jij het beter te weten?


Als er toch problemen ontstaan, ga dan naar iemand toe die ze begrijpt. Ze reageren goed op homeopathie, Reiki, Bachbloesem remedies enz.. Als ze bij een therapeut komen waarbij ze zich thuis voelen, kun je in korte tijd verbijsterende resultaten zien.


Een vriendelijk verzoek van de kinderen zelf:

1.      Verwen me niet. Ik weet best dat ik niet alles hoef te hebben waar ik om vraag.
Ik probeer je gewoon uit;

2.      Behandel mij volwassen, dat vind ik wel fijn. Dan weet ik waar ik aan toe ben;

3.      Gebruik geen kracht. Daardoor leer ik alleen maar dat alles om macht draait.
Ik reageer veel gewilliger als je me gewoon begeleidt;

4.      Wees niet inconsequent. Dat brengt mij in de war en daardoor zal ik nog meer proberen overal mijn zin in te krijgen;

5.      Doe geen belofte die je misschien niet na kan komen. Daardoor zal mijn
vertrouwen in jou niet groter worden;

6.      Ga niet op mijn uitdagingen in als ik iets doe of zeg om je van streek te maken. Anders zal ik meer van dat soort overwinningen proberen te behalen;

7.      Je moet niet zo van streek zijn als ik zeg: ”ik heb een hekel aan je”. Ik meen
het niet maar ik wil wel dat jij spijt krijgt hoe je tegen mij hebt gedaan;

8.      Geef me niet het gevoel dat ik kleiner ben dan ik ben. Ik voel mij ouder dan ik
eruit zie;

9.      Besteed niet zoveel aandacht aan mijn, in jouw ogen, 'slechte gewoonten'. Dat moedigt mij alleen maar aan ermee door te gaan;

10.    Doe niets voor mij wat ik best zelf kan. Dat geeft mij het gevoel dat ik een kleu-
ter ben en daardoor blijf ik je misschien wel beschouwen al mijn dienstmeisje;

11.    Corrigeer mij niet waar anderen bij zijn. Als je rustig met mij alleen praat
steek ik er meer van op;

12.    Probeer niet op het hoogtepunt van een conflict mijn gedrag met mij te
bespreken, maar doe het later als ik rustig ben;

13.    Ik hou niet van preken. Ik weet heel goed wat goed of verkeerd is;

14.    Geef me niet het gevoel dat mijn fouten zonden zijn. Ik leer juist van mijn
fouten;

15.    Laat me leren door ervaring, bescherm me niet teveel;

16.    Ik probeer uit waar de grenzen liggen, daar leer ik van, dus leg je daar maar
bij neer;

17.    Zeur niet, dan doe ik of ik doof ben;

18.    Als ik iets verkeerd doe vraag me dan niet waarom ik dat doe, ik weet het vaak
zelf ook niet eens;

19.    Ik probeer eerlijk te zijn, maar als ik bang ben zal dit niet altijd lukken;

20.    Let niet zo op mijn kwaaltjes. Ik ga al die aandacht misschien wel leuk vinden;

21.    Geef me een eerlijk antwoord op mijn vragen. Doe je dat niet . . . . dan vraag
ik het voortaan aan een ander;

22.    Denk niet dat ik je niet door heb als jij niet eerlijk bent. Ik zal je voortaan
negeren;

23.    Ik ben dol op aandacht en zal ook onnozele vragen stellen om je bezig te houden;

24.    Je mag ook aan mij excuus aanbieden, voel je niet te groot;

25.    Je bent zelf ook niet volmaakt, dus doe niet alsof;

26.    Het gaat er niet om hoeveel tijd we samen doorbrengen maar hoe;

27.    Als ik angsten heb, laat mij dan zien hoe ik zonder angst kan zijn;

28.    Ik wil graag veel begrip en aanmoediging;

29.    Behandel mij zoals je je vrienden behandelt. Dan ben ik ook jouw vriend;

30.    Ik leer meer van een goed voorbeeld, dan van iemand die steeds kritiek op
mij heeft;

31.    Dat je iets niet weet vind ik niet erg. Lieg daar niet om. Misschien weet
ik het wel!

32.    Toon ook jouw emoties. Ik weet dat je ze hebt. Dan kan ik er ook mee omgaan.
Als je ze verbergt, weet ik niet hoe ik moet reageren.Boekenlijst

Nieuwetijdskinderen                                                  Carla Muijsert
De indigo kinderen                                                     Lee Caroll en Jan Tober
Het intuitieve kind in het Aquariustijdperk              Berend Jager
Wijsheid van een sterrenkind                                   Phoebe Lauren
Anders bekeken                                                        Robert de Klerk
Indigo kinderen als geschenk en uitdaging              Carolina Hehenkamp
Ieder kind in zijn eigen kracht                                 Carla Muijsert

Vroeger toen ik groot was                                       Joanne Klink
(dit boek heeft mij, in aanvang, veel wijsheid gegeven in het opvoeden van mijn oudste zoon) 

Links:
           www.nieuwetijdskinderen.nl
           www.indigokind.nl
           www.nieuwetijdskinderen.startkabel.nlNiets van deze website mag worden verveelvoudigd, door kopieren of welke andere wijze van dupliceren dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copywriter van deze website.