Bomenboek

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

De ‘Easy’ Bomengids

Deze fraai geïllustreerde bomengids bestrijkt geheel Europa. Hoewel er aanzienlijk meer soorten in Europa groeien dan in deze gids kunnen worden beschreven, is gekozen voor de soorten die het meest voorkomen is West-, Noord-, Centraal en Zuid-Europa. Het boek begint met een inleiding over bomen en de eigenschappen die kenmerkend zijn voor bomen. Ook is een bladzijde ingeruimd voor technische begrippen. Al snel volgen dan de soorten te beginnen met de naaldbomen. Op elke dubbele bladzijde staat aan de ene kant een grote foto van de betreffende boom in kleur terwijl op de tegenoverliggende pagina detailtekeningen en de algemene informatie over de boom is weergegeven. Erg overzichtelijk het plaatje bij het praatje. Tevens is een kleine foto van de schors opgenomen al zal de meerwaarde daarvan beperkt zijn. Er zijn geen verspreidingskaartjes opgenomen. Het geheel wordt overzichtelijk gepresenteerd en dat is een groot voordeel voor gebruik in de klas. Ook al is de informatieve tekst niet erg uitgebreid, het geeft wel relevante informatie. Bij soorten waar dat van belang is wordt ingegaan op het houtgebruik, vatbaarheid voor ziekten (iep) of giftigheid (taxus). Nergens kon ik in dit boek iets vinden over de leilinde. Het is oorspronkelijk een Engelse uitgave en misschien komt de soort daar niet in die vorm voor. Bij deze uitgeverij Elmar is ook een ‘Easy Vogelgids’ verschenen.

Owz

Rushforth, K. De ‘Easy Bomengids’ voor heel Europa. Uitgeverij Elmar. Prijs: €


This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.