De grote trek der vogels

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

De grote trek der vogels

Gedurende het gehele jaar trekken overal ter wereld miljoenen vogels door het luchtruim. Ze volgen vaak een vaste route en de meeste vogels hebben een hekel aan water. Omdat ons land aan de kust is gesitueerd hebben diverse noordelijke soorten een trekbaan over of langs ons land. Het fenomeen trek is derhalve in ons land goed zichtbaar, met name langs de kust. Meestal echter zal de trek onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Jacques Perrin wou de trek zichtbaar maken voor iedereen. Hij wilde de trekvogels beter leren kennen en begrip krijgen van de wetten en regels die ten grondslag liggen aan hun geweldige tochten. Met een groep enthousiaste ornithologen en cineasten is dat uiteindelijk gelukt. Het heeft geresulteerd in een imponerende uitgave, niet alleen in grootte, maar ook in beeldmateriaal. Het boek is samengesteld door de makers van de film: “The travelling birds”. Deze film is een lofzang geworden op het leven en dynamiek ervan. De teksten zijn treffend geschreven en de beelden zijn een uitdrukking van diens verwondering. Het beeldmateriaal is uniek en waarschijnlijk is er veelvuldig gebruik gemaakt van video-stills. Dat geeft een aardige resolutie (scherpte) bij een afdruk tot maximaal A4. Maar in dit boek staan diverse grote platen met een formaat van 28 cm bij 34 cm en dan laat de resolutie te wensen over. Bovendien worden deze fraaie, grote platen ontsierd door de middennaad. Soms hebben ze dit proberen op te lossen door een uitklapblad te maken in hetzelfde formaat, maar dan wordt het ontsierd door een hinderlijke middenvouw. Dat het ook anders kan zien we bij de opnamen van de Wenkbrauwalbatros. Op de linkerpagina is de opname scherp afgedrukt, op de rechterpagina is de Reuzenalbatros in een veel lagere resolutie afgedrukt en dat doet helaas afbreuk aan de opname.
Door de unieke manier van opname heeft dit ook geresulteerd in uniek beeldmateriaal. Met gefokte vogels kon men met ultralichte vliegtuigjes midden in een groep ganzen vliegen. Om de vogels te fokken en aan mensen te laten wennen en te trainen werd een ‘vogelschool’ opgericht in Normandië. Dat trainingscentrum voor vogels zag in 1998 het daglicht in Bois-Roger. Men maakte dankbaar gebruik van het door Konrad Lorenz ontdekte principe dat je aanwezig dient te zijn bij het uitkomen van de eieren, omdat het eerste bewegende voorwerp dat de boreling ziet geaccepteerd zal worden als hun adoptievader. Dankzij die methode reageerden de jonge ganzen op de aanwijzingen van de filmmakers en kon uniek beeldmateriaal verkregen worden.
In het boek is gelukkig ook ruimte gevonden voor veel biologische informatie. Zo wordt ingegaan op het fenomeen trek en wordt gesuggereerd dat postduiven gevoelig zijn voor het aardmagnetisch veld. De ontdekking van magnetiet onderaan de hersenen bij diverse trekvogels maakt deze hypothese geloofwaardiger. Uiteraard benutten vogels ook visuele herkenningspunten in het landschap en nachttrekkers hebben baat bij heldere luchten, zodat het aannemelijk lijkt dat de sterren hier een rol spelen. Zo nu dan zijn ‘weetjes’ bij gevoegd. Die blijken vaak erg informatief te zijn. Jacques Perrin is er met zijn groep cineasten en ornithologen in geslaagd een eeuwenoude droom te verwezenlijken en een gedegen werk neer te zetten vanuit het ‘hoge perspectief’ van de vogels.
Een uniek boek met uniek beeldmateriaal waarbij soms wat groot is uitgepakt hetgeen de beeldkwaliteit niet ten goede is gekomen. Bovendien was het niet altijd nodig en had men die ruimte beter kunnen benutten. Ook de film is zeker een aanrader. Met de klas naar de bioscoop?
Otte W. Zijlstra

Perrin, J. De grote trek der Vogels. 2002. Uitgever: Tirion in samenwerking met Natuur en Techniek. Prijs: € 69,90.


 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.