Dierenliefde

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

Dierenliefde

Een redelijk boekwerk over het seksuele leven van de dieren dat zich gemakkelijk laat lezen. Het begint bij de albatros en eindigt bij de zwaan. Niet alleen vogels zijn opgenomen ook zoogdieren, reptielen, vissen en zelfs ongewervelden zijn opgenomen. Aanvankelijk werd de aarde bevolkt door eenvoudige eencellige organismen. Sinds de seksuele oerknal, door de schrijver op een miljard jaar geleden ingeschat, werden er geslachten ‘ontwikkeld’. Sedertdien planten de verschillende soorten zich op de meest wonderlijke manieren voort. Het is soms vermakelijk en tevens bizar om te lezen hoe talloze medeschepselen hun seksuele drift bevredigen. Maar ook baltsrituelen en lachwekkende verleidingsfoefjes worden besproken. Zo kwam ik een nieuwe term tegen het Coolidge-effect. Zo noemen biologen de stijgende weerstand van mannetjes om steeds met hetzelfde vrouwtje te moeten paren. Een Canadese onderzoeker mat het dopamine gehalte, een soort geluksdrug, in de hersenen van ratten. De aanwezigheid van een vruchtbaar vrouwtje deed het dopamine-niveau met zo’n 90% omhoog schieten. Bij daarop volgende paringen daalde het niveau om weer toe te nemen bij een nieuw vrouwtje. Dit effect is niet naar de ontdekker genoemd, maar naar een Amerikaanse president Calvin Coolidge. Diens vrouw zag tijdens een bezoek op een boerderij dat een haan een kip dekte. Medewerkers vertelden haar dat die haan dat wel tien keer op een dag deed, waarop ze gezegd zou hebben: “Vertel dat eens aan mijn man.” Toen de president later hoorde dat hij steeds een andere kip besteeg, zou hij gereageerd hebben: “Zeg dat maar tegen mijn vrouw!” Het boek staat vol met leuke wetenswaardigheden en anekdotes. Zoals de polygamie bij de heggenmus. Overigens staat niet in dit boek vermeldt dat het mannetje van de heggenmus in de cloaca pikt van het vrouwtje voordat het tot een paring komt. Het schijnt dat op die manier het vrouwtje het sperma van een vorige paring, met een ander mannetje, er weer uit kan drijven. Ondanks de aandacht van mannetjes voor het paringsspel wordt ook verhaald over dieren die geen partner nodig hebben, zoals bladluizen, watervlooien en motten. Resumerend kunnen we stellen dat dit een leuk boek is om door te lezen. Het laat zich gemakkelijk weg lezen temeer omdat de behandelde dieren in alfabetische volgorde zijn opgenomen en de stukjes tekst kort gehouden zijn.
Owz

Miersch, M. 2000. Dierenliefde, het seksuele leven van dieren. Uitgever: Elmar bv, Rijswijk. Prijs: €18,70


 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.