Knnv

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

KNNV- uitgaven

Paardebloemen in beeld en verwanten beschrijft een aantal composieten. In totaal zijn er zeventien soorten opgenomen, te beginnen bij de Paardebloem en eindigend het Havikskruid. Ook de Gele morgenster is opgenomen, echter de verwante Paarse morgenster is niet opgenomen. De keus die gemaakt is lijkt dus enigszins willekeurig, ware het niet dat in de inleiding gewag wordt gemaakt van “paardebloemgroep” waarbij de bloem op ongeveer dezelfde manier is gebouwd. Achter in het boekje is een handig uitklapblad samengesteld waar je de gezochte plant snel kunt opzoeken. Voor in het boekje is ook enige aandacht besteed aan de bouw van de bloem. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.
Owz
De prijs van deze KNNV uitgave bedraagt € 4,75

Hommels in beeld
Bij de ‘bloempjes en bijtjes’ denken de meeste mensen niet aan hommels. Toch zijn ook deze insecten van belang bij de bestuiving van veel planten. In dit boekje wordt de leefwijze van hommels uit de doeken gedaan. Bij de verschillende soorten wordt ook biologische informatie verschaft. Er wordt ingegaan op de zogenaamde hommelstaten en wordt de vraag beantwoord waar en hoe ze voedsel zoeken. In totaal passeren 15 soorten de revue. In Nederland kunnen we bijna dertig soorten tegenkomen. Daarbij is ook aantal koekoekshommels beschreven, een interessante groep, omdat ze parasitair leven bij andere hommels. Op een uitklapvel zijn de soorten overzichtelijk bij elkaar gezet, waardoor het opzoeken na een vondst wordt vereenvoudigd. Al met al veel wetenswaardigheden over deze kleine insectengroep, handig bijeen gebracht in dit handzame boekje.
owz
De prijs van deze KNNV uitgave bedraagt €4,75


 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.