Vogel encyclopedie

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

Hun gedrag, leefwijze, uiterlijke kenmerken, nestbouw en broedgewoonten van 670 vogelsoorten passeren de revue in deze atlas, althans volgens het schutblad aan de binnenkant van het boek Op de fraai geïllustreerde voorzijde wordt het respectabele aantal van ruim zevenhonderd gehaald. In de inleiding wordt vermeld dat er een keus moest worden gemaakt uit ruim 9000 vogelsoorten die we wereldwijd kennen, maar de criteria die de auteurs hebben gehanteerd blijft vaag, al ligt de nadruk op de Euraziatische soorten van het Paleoartische gebied. De vogels zijn soms goed in beeld gebracht, maar er zitten ook diverse foto’s bij van matige kwaliteit. Ook zijn mogelijk een aantal foto’s in een parkachtige omgeving genomen en dan wordt informatie over de natuurlijke leefomgeving node gemist.
Er wordt in de tekst niet ingegaan op de verschillen tussen vrouwtje en mannetje, ook wordt deze informatie niet vermeld bij de afgedrukte foto’s. Met de nestopname van een vrouwtje zomertaling kunnen we onmogelijk een mannelijk exemplaar van deze taling determineren. Het verspreidingsgebied wordt zeer globaal aangegeven en er is geen verspreidingskaartje opgenomen. Ook de status van de vogel wordt niet vermeld. De tekst die wel vermeld wordt laat zich goed lezen. Op ondersoorten wordt niet ingegaan. De Nederlandse naam en de wetenschappelijke naam worden beide vermeld. Het zal duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met een determinatiegids. Daarvoor missen we teveel elementaire informatie. Het is echt een bladerboek geworden en de doelgroep moet dan ook gezocht worden bij de geïnteresseerde natuurliefhebber die niet perse een bepaalde vogelsoort zoekt. Zou dat het geval zijn dan loopt men veel kans het gezochte exemplaar niet te vinden. Wel worden vertegenwoordigers van elke familie behandeld. De prijs van het boek is zeer acceptabel! Het boek besluit met een gemengd register van Nederlandse en wetenschappelijke namen.
Owz

Bejcek, V. en Karel Štastn? 2001. Rebo Productions, Lisse. Prijs: € 9,95


 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.