Excursies

About Me

Onderwerpen Excursie

Wieringermeer

Kamperduin (kust)

Vogelnieuws

Vogelfront

WieringermeerII

Vogelcursus 2003

Vogelfotoparade

 

 

Jaap Taaken Vogelfotoparade,


 


Afgelopen zaterdag 29/3 2003 werd in Schoonrewoerd (Utrecht) de jaarlijkse prijzen uitgereikt van de jaarlijkse Jaap Taapken Vogel-fotoparade2002. Jan Smit behaalde daar een vierde prijs met een kluut met jong op Texel genomen. Een drietal jaren geleden behaalde Jan hier zelfs een eerste prijs met een actiefoto tussen kluut en visdief. Een eervolle vermelding was er voor een bruine kiekendief, laag wiekelend boven de rietvelden.
De tweede en derde prijs waren dit jaar voor een stel bijeneters en een steenuil. De eerste prijs was voor een Grote Karekiet genomen in mei 2002 op het eiland Lesbos. Een beetje trots was ik wel toen ik naar voren mocht komen om de prijs in ontvangst te nemen. Vorig jaar behaalde ik hier een derde prijs met een blauwborst. Met een vierde en een eerste prijs deed onze fotoclub dit jaar weer flink van zich spreken.

Tevens werd op deze bijeenkomst in stil gestaan bij het vijftigste jubileumjaar. Het was namelijk vijftig jaar geleden dat "Wiek en Sneb" voor het eerst verscheen. Later werd deze naam onder instigatie van Jac P. Thijsse veranderd in “Het Vogeljaar”, het tweemaandelijkse tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming. Jan Albers stond in zijn toespraak stil bij dit heugelijke feit. Ook Gerard Ouweneel hield op deze bijeenkomst een toespraak over zijn jonge vogeljaren. Tevens hield hij zijn boek ten doop waarbij Erik van Ommen, de bekende vogeltekenaar, de illustraties had verzorgd.
Wie was Jaap Taapken en waarom is de prijs naar hem vernoemd? Hij werd in 1925 geboren in Bergen, maar groeide op in het Gooi. Vanaf zijn jeugd was hij al geïnteresseerd in vogels. Verschillende functies heeft hij uit geoefend vaak op het administratieve organisatorische vlak. Zo heeft hij bij de Telegraaf gewerkt en later verzorgde hij het redactiewerk van Tros Kompas. Het schrijven zat in zijn bloed en diverse boeken/ vertalingen zijn van hem verschenen.


In 1970 is hij met anderen begonnen met het werk voor ‘Het vogeljaar’. Het werk dat hij daarvoor heeft verricht is onvoorstelbaar. De oplage bedroeg in 1989 al 20.000 exemplaren. Jarenlang was hij het gezicht van het Vogeljaar. Hij bepaalde ook grotendeels wat er gepubliceerd werd. Hij heeft veel gereisd en dan vooral naar vogelrijke gebieden. Ook fotografisch was hij actief en betrokken bij gilde van natuurfotografie. Omdat hij kennelijk een liefhebber was van zwart-wit fotografie, mochten de foto’s vroeger alleen maar in zwart-wit aangeleverd worden. Na de dood van Jaap in maart 2001 werd dit alles anders. Als eerbetoon voor zijn grote betrokkenheid aan dit blad, werd zijn naam verbonden aan de prijs. Een verschil met vroeger is echter dat nu ook kleurenopnamen opgestuurd mogen worden. Dat beantwoordt kennelijk aan een grote behoefte, omdat het aantal inzenders sterk is toegenomen, de kwaliteit verbeterd is en ik geen enkele zwart-wit opnamen meer gezien heb. In het mei nummer komt “Het Vogeljaar”uit met het juryrapport.

Literatuur:
Voous, K.H. 1995. In de ban van de vogels. Uitgever: Scheffers.

Otte Zijlstra


This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.