Nieuws van het vogelfront

About Me

Onderwerpen Nieuws van het vogelfront

Wieringermeer

Kamperduin (kust)

Vogelnieuws

Vogelfront

WieringermeerII

 

 

Nieuws van het vogelfront

Op zondag 3 november zijn we met de cursisten naar de Oostvaarderplassen geweest. Een natuurgebied ten zuiden van Lelystad dat voorbestemd was om industrieterrein te worden, maar dat zich ontwikkeld heeft tot een gebied met internationale status. Na wat regen onderweg kwamen we om negen uur op de Knardijk aan. Het was inmiddels droog geworden en we konden genieten van groepen tafeleenden op het water en grauwe ganzen in de lucht. De baardmannetjes kregen we niet te zien, al hoorden we wel hun kenmerkende ping ping geluiden. Diverse grote groepen kieviten en kramsvogels vlogen over, evenals groepen spreeuwen. Daarmee houden ze onderling contact. Bij de eerste hut konden we fraai een tweetal blauwe kiekendieven bezig zien; de ene in de boom de andere die hem kennelijk aanviel. Ook vloog hier een havik voorbij die verderop in een boom ging zitten. Bij de auto terug gekomen zat daar heel parmantig een buizerd op ons te wachten. Via de telescoop kon iedereen hem recht in ogen kijken. Verderop koffie gedronken en op weg naar de Zeearend, een strategisch gelegen hut waar het erg druk was met vogelaars. Door het bos met veel vlier en populieren. Op de vlier fraai ontwikkelde judasoren. Ook troffen we fluweelpootjes aan, een zwam die we regelmatig ook in de wintertijd aan kunnen treffen. Toen de meeste waren vertokken konden we grote groepen ganzen ontwaren en diverse grote zoogdieren. Hier ook een aantal grote zilverreigers. Terug door het bos met enige stormschade en via de buitenroute naar een oversteek plaats. Hier zijn we, op spierkracht, eigenhandig naar de overkant gevaren en ontdekten daar een klapekster. Op de één van de Praambulten konden we fraai uitkijken over het grote gebied. We zagen grote groepen edelherten, waarvan de mannetjes nog het gewei droegen. De burltijd is over, dus binnenkort wordt zal het gewei afgestoten worden. Verder lopen hier Heck runderen en Konic’s paarden. Ook een vos zagen we lopen, op jacht naar iets eetbaars. Diverse roofvogels zagen we, waarvan de buizerd het meest algemeen is. Maar ook de slechtvalk, op een dijkje, en een biddende ruigpootbuizerd viel ons ten deel. Alhoewel veraf. Op de terugweg langs de dijk naar Enkhuizen werden we nog verrast door een velduil. Altijd een bijzondere waarneming!

p.s.: de vorige excursie ging vanwege de storm niet door; deze zal nu waarschijnlijk op zondag 24 november plaatsvinden. De jaarlijkse ganzenexcursie zal op 23 februari, 2003 plaatsvinden.
Namens de vogelwerkgroep otte zijlstra
Zie ook: www.natuurinfo.tk


This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.