Vogelnieuws

About Me

Onderwerpen Vogelnieuws uit de omgeving

Wieringermeer

Kamperduin (Kust)

Vogelnieuws

Vogelfront

WieringermeerII

 

 

Vogelnieuws uit de omgeving

 

Enkele vreemde gasten heb ik, op afgelopen dinsdag 15 oktober, samen met Jan Smit gezien in de omgeving van het Amstelmeer. Het waren gasten uit Noord-Amerika namelijk: een Kleine geelpootruiter en een Rosse franjepoot in winterkleed. Laatstgenoemde broedt in de hoge natte toendra. Deze vogel is hogelijk geëmancipeerd, omdat het vrouwtjes de eieren legt, maar de mannen broeden en broedzorg vertonen. Derhalve zijn hier de vrouwtjes mooi gekleurd en niet de mannetjes, zoals we dat kennen bij de eendachtigen. Foto’s van deze bijzondere ruiter op de website van Jan Smit: www.aves.nu/geelpoot.htm
Op woensdag 16 oktober met een aantal enthousiaste mensen van de fotoclub naar het Lauwersmeer gebied geweest. Daar al veel brandganzen die hun broedgebied hebben in arctische streken, meestal in kolonieverband. Hier ook prachtig mooi een roerdomp gezien. Hij vloog een aantal rondjes om de auto heen voordat hij onzichtbaar verdween in het riet. Hier ook een tweetal grote zilverreigers. Deze hebben in redelijk grote aantal gebroed in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Daar zijn groepen gezien van bijna dertig exemplaren, een ongehoord aantal voor Nederlandse begrippen. Bij het afspeuren van de omgeving zagen we nog een slechtvalk zitten op een paaltje. Dit is de snelste jager onder de vogels omdat hij in stootduik tot 300 km/uur kan halen; deze indrukwekkende jager wordt pas imposant als hij gaat vliegen en jagen. Dan dwingt hij groot respect af onder zijn mogelijke prooisoorten die dan ook massaal de lucht ingaan. De favoriete prooi betreft smienten, kievieten en goudplevieren (wilsters). Verder zagen we hier de blauwe kiekendief (?) met zijn kenmerkende witte stuit. Ook de bruine kiekendief troffen we hier nog aan.
Bij de haven van Lauwersoog eidereenden en steenlopers. In de haven zwom een brilduiker.
Op de terugweg nog even langs de Workummerwaard. Daar zagen we grote groepen goudplevieren, maar ook een sneeuwgans blauwe fase. Op het eind van de dood lopende weg werden verrast door een vliegende velduil. Deze uil begint al in de schemering te jagen.
Afgelopen zondag zijn we weer op pad geweest in het kader van de herfstcursus van de Vogelcursus. Dit keer ging het richting Friesland. Langs de Afsluitdijk diverse aalscholvers. Bij Kornwederzand de eerste stop gemaakt. De kleine fuutjes bleken geen jonge futen te zijn, maar dodaars in winterkleed. Hier waren ook de roodborst en winterkoning aanwezig, evenals troepen trekkende spreeuwen. Aan de andere kant zat nog een koperwiek, een typische wintergast. Met moeite konden we met een goede kijker twee steltlopers determineren. Het bleek om tureluurs te gaan. Mogelijk zijn het IJslandse tureluurs omdat die rond deze tijd doortrekken.
Verder ging het langs de kust naar Makkum, een pittoresk dorpje dat de sfeer nog ademt van de vroegere Zuiderzee. Even voorbij Piaam gestopt voor de meegenomen koffie. Daarna naar de “De Ral” een uitkijkpunt aan de IJsselmeerkust. Onderweg hier naar toe hoorden we het kenmerkende geluid van een waterral; je hoort hem in het voorjaar wel eens roepen, zien doe je hem bijna nooit. Hier was in eerste instantie niet veel te zien, of het moesten de grondelende bergeenden zijn. Maar even later zagen we een grote zilverreiger vliegen en zelfs een viertal baardmannetjes liet zich even zien. Je moet soms even geduld hebben. Veel graspiepers in de lucht evenals veldleeuweriken en één verlate boerenzwaluw. We weten dat de gierzwaluwen al lang weg zijn en dat ook deze boerenzwaluw, ook een insecteneter, zijn vertrek niet te lang meer moet uitstellen. Hij heeft nog vele km voor de boeg. De wetenschap die zich bezighoud met de vertrek - en aankomsttijden van vogels noemen de fenologie. Tijdens de koffiepauze op de parkeerplaats bij Piaam konden we genieten van een najaarsconcert uitgevoerd door honderden brandganzen begeleid door wulpen en graspiepers. Daarna zagen we ook nog grauwe ganzen en kolganzen, waarvan de adulte dieren dwarsgestreepte banden hebben op de borst en een witte kol boven de snavel hebben. Op naar de Workummerwaard terwijl we diverse keren stopten voor kleine groepjes ganzen. Ook grote groepen kieviten en goudplevieren vielen ons ten deel. Op de waard een grote groep brandganzen waartussen één roodhalsgans liep. Een exotisch gekleurde gans die zijn normale overwinteringgebied veel oostelijker heeft. Op een ander deel van de Workummerwaard stopten we even en ontdekten we diverse holenduiven en opvliegende watersnippen die als ze weer neerstreken direct opgaan in hun omgeving en bijna niet terug te vinden zijn. Verderop een grote groep Nijlgansen; die blijken dan helemaal niet zeldzaam te zijn terwijl we hem nog altijd als een exoot zien.
Via Workum weer terug via de Workummermeer, waar niet alleen Jopie Huisman zijn territorium had, maar ook ondergetekende. Wederom hadden we prachtig mooi weer, al moet er wel warm gekleed worden. Via de Afsluitdijk weer in snelle vaart terug. Tussen Middenmeer en Niedorp zat nog een grote groep van enkele honderden kleine zwanen. De aantallen kunnen winters flink oplopen tot enkele duizenden exemplaren. Aan de grijze jongen kunnen we zien hoe succesvol hun broedseizoen is geweest in het hoge noorden.

Namens de VWG Niedorp, otte zijlstra
Zie ook: www.natuurinfo.tk
P.S. dialezing VWG op 15 november in het Wijksteuncentrum.


This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.