Vogels van de lage landen en Europa

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

Vogels van de lage landen en Europa

Een fraai uitgevoerde pocketgids die in 1997 in Verenigd Koninkrijk verscheen onder de titel: “Pocket Guide to the birds of Britain and North – West Europe”. Het is een handzame vogelgids die diep ingaat op de herkenning, verspreiding en voorkomen van 350 soorten. Ze doet dit aan de hand van 1500 afbeeldingen. De vogelgids is handzaam genoeg om nog mee te kunnen nemen in de jaszak en toch volledig genoeg om alle soorten te determineren die in het omschreven gebied kunnen worden verwacht, met uitzondering van eventuele dwaalgasten. Het omschreven gebied omvat geheel Noordwest Europa. Derhalve is wel de vale gier opgenomen en niet de monniksgier, wel het witbuikzandhoen, maar niet het zwartbuikzandhoen. Deze soorten komen we tegen in Spanje en de vogels die daar voorkomen zijn niet allemaal opgenomen. Overigens kunnen we laatstgenoemde vogels in het register van Nederlandse namen niet vinden onder hun eigen naam, maar kunnen we ze alleen vinden onder de naam steppenhoen, terwijl op het schutblad melding wordt gemaakt van hun correcte familienaam, namelijk zandhoeders. Ook de struikrietzanger staat niet in het register. Van de soorten is een ruime tekst opgenomen met geïntegreerde afbeeldingen en kaartjes. Alle kleden waarin we de vogels in het behandelde gebied kunnen aantreffen worden afgebeeld. Daarbij zijn ook afbeeldingen opgenomen van kenmerkende houdingen en vliegbeelden die een belangrijke steun kunnen betekenen bij de determinatie. Gelijkende soorten worden in dezelfde schaal afgebeeld, met extra aandacht voor snavelvormen en koppatronen. Dit laatste is vooral van belang bij spechten en een aantal gorzen. Van een aantal hoog arctisch broedende steltlopers zijn geen verspreidingskaartjes opgenomen, maar dat is nauwelijks een gemis. Aan de binnenkant van het schutblad is een kleurcodering aangebracht die het opzoeken van verwante soorten vergemakkelijkt. In de tekst wordt ook ingegaan op de status en populatie van de soort. Resumerend kunnen we zeggen dat dit eindelijk een vogelgids is die zich zelf beperkingen durft op te leggen wat betreft het te behandelen verspreidingsgebied. Daardoor blijft de gids handzaam en zijn de soorten gemakkelijker op naam te brengen zonder teveel achtergrondruis van soorten uit verre oorden. In het dan een gids voor beginners? Geenszins. Door het handzame formaat en de karakteristieke afbeeldingen heeft hij een zekere meerwaarde ten opzichte van de traditionele gidsen die de neiging hebben steeds meer soorten te moeten opnemen, daardoor steeds omvangrijker worden en derhalve steeds moeilijker te hanteren. Ook voor de schoolomgeving is het een aanrader juist vanwege zijn beperktere inhoud, relatief veel informatie en bovendien gunstig geprijsd. Daarvoor krijgen we dan echter wel een paperback uitvoering.
Otte W. Zijlstra

Kightley, C. e.a. 2000 Vogels van de lage landen en Europa. Prijs: ¦39,50. Bewerkt voor de Nederlandse situatie. Uitgever: Tirion

 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.