Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

About Me

Links Recensies van nieuwe natuur boeken

Atlas van de plantengemeenschap in Nederland

Bomenboek

De grote trek der vogels.

Dierenliefde

Geïllustreerde Vogelencyclopedie

KNNV

Psychoactieve planten

Vogels van de lage landen en Europa

Vogeltrek over Nederland

Zelf de natuur in

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

Zoekkaart muizenschedelresten in uilenballen

Door de Vereniging voor Zoogdierenbescherming (VZZ) is een gebruiksvriendelijke zoekkaart uitgegeven. Je kunt daarmee schedelresten tot op de soort determineren, omdat elke soort specifieke gebitskenmerken heeft. Als je over braakballen beschikt dan kan dit een belangrijk hulpmiddel zijn. Braakballenpluizen vinden kinderen prachtig mooi werk en is zeer educatief voor jong en oud.
De VZZ werd in 1952 opgericht en is bijna vijftig jaar actief in de Benelux met als doelstelling een platform te zijn voor iedereen in de Benelux die zich met zoogdieren bezig houdt of interesse heeft in zoogdieren, zowel voor de leek als voor de beroepsbioloog. De VZZ zet zich in voor studie en bescherming van de inheemse zoogdieren in Nederland.
De zoekkaart is te bestellen door Fl. 7,50 (per zoekaart) over te maken op giro 203737 t.n.v. VZZ te Arnhem. Website: www.vzz.nl

 

This Page is best viewed at 1024*768. Internet explorer version 5.0.