trans
trans
Open Polders Asssendelft
organisatie
persberichten
links
bijeenkomsten
lid worden
alternatief plan
 
kerk
 
pink

Opa's foto's

............................................... . ...............................

Nieuws

Inspraaknotitie donderdag 1 juni

De gemeente Zaanstad en de provincie NH ontwikkelen samen de Kreekrijk en de Omzoom. Dit is weer onderdeel van het programma Noorderwelf. Eerder sprak u over Strategisch Groen Project en Randzone Saendelft. Plotseling duikt in stukken nu ook de naam Saens Groen op? Ziet u met al die namen door de bomen het bos nog? Wij eerlijk gezegd niet.

>>Lees de Inspraaknotitie

OPA plaatst informatieborden langs de Delft.

4 april 2006

Op vrijdag 31 maart 2006 heeft OPA infoborden langs de Delft geplaatst. Hierop kunt u ondermeer de uitleg vinden over de Lenspoelen die zijn aangelegd.

plaatsen informaiteborden langs de Delft

Lenspoelen

Wat is nu een lenspoel? Bij de natuurlijke ontwikkeling van rietlanden in een (veen)weidegebied is er sprake van verlanding. Als je niets doet, dan gaat het riet in brede watergangen vanuit de oever zowel het land op als het water in. Bij een sterke verdichting, ontstaan er drijftillen en nog later verland het water. Verder ontstaan er dichte rietlanden die van binnenuit gaan vergrassen en vaak unieke plantensoorten herbergen. In die droge stukken ontstaan in de loop der jaren biologisch /ecologisch zeer interessante delen. Soms komen er bomen, als Berken, Elzen, Lijsterbes en Braamstruiken spontaan tot ontwikkeling. In het midden van die drijvende rietlanden ontstaan vaak poeltjes, waar regenwater kan blijven staan.

plaatsen informaiteborden langs de Delft

Op de borden vindt u tevens welke flora en fauna onder invloed van deze lenspoel er weer terugkeren.

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje aan de Veenpolderdijk langs de delft in Assendelft.

Meer info over natuur maken door OPA vindt u hier.

OPA heeft plan voor tunnel

10 oktober 2005

Al in 1973 is bij de ruilverkaveling van Assendelft rekening gehouden met de aanleg van een snelweg vanaf de A8 naar de A9. Toen waren er nog geen plannen voor de aanleg van een gigantische woonwijk zoals we die Saendelft zijn gaan noemen. Inmiddels is de woonwijk grotendeels in aanbouw. De gemeente Zaanstad geeft allang geen prioriteit meer aan de aanleg van een doorgetrokken A8 richting de A9. Ook de provincie, zo blijkt, benut haar gelden liever op een ander manier. (Bij Aalsmeer bijvoorbeeld of de zuidelijke randweg)

Toch ben ik bang dat, wanneer de gigantische woonwijk (Assendelft verdubbeld even in inwonertal) eenmaal af is, de roep om de doortrekking van de A8 naar de A9 er toch weer komt. Naast de bewoners van Saendelft zal het verkeer vanuit Alkmaar richting Amsterdam ('s morgens) de provinciale weg in Krommenie "vol" laten lopen. (en 's avonds in de andere richting) Omdat deze doorgetrokken snelweg weer enorm veel schade brengt aan de polder Assendelft is onze wens zoveel mogelijk bestaand asfalt te benutten en de doorstroming van het verkeer vanuit Alkmaar richting Amsterdam bij Krommenie door een tunnel te laten verlopen…

Voorbeelden zijn er inmiddels genoeg in Nederland. Een goed voorbeeld is de tunnel bij Leidschendam en Wassenaar. Ook daar is deze tunnel aangelegd om het prachtige groen van Wassenaar te besparen. Toevallig woont hier ook nog een prins en een prinses. Helaas wonen in Assendelft geen prinsen en prinsessen. Wel denk ik dat wij de inwoners van Assendelft nu eens als prinsen en prinsessen moeten gaan behandelen en de vernietiging van de polder Assendelft nu eindelijk stoppen. Op deze tunnelbuis kun je bovendien woonruimte creëren of een weg plaatsen voor het lokale verkeer. Deze tunnelbuis kan lopen van de Forbo tot bijvoorbeeld Bus en dam waar het verkeer weer boven de grond komt.

Voordelen zijn ondermeer dat Krommenie verlost is van veel verkeerskabaal. Daarnaast spaar je de polder van Assendelft met nog meer kilometers ASFALT. De polder vernietigen is niet zo moeilijk. Maar je krijgt het NOOIT meer terug. Deze polder heeft bovendien een belangrijke functie bij de waterberging. Het meer verdichten met nog meer asfalt komt de berging niet ten goede. En het is zeker niet uitgesloten dat in de toekomst situaties zoals in New Orleans hier niet voorkomen!!!

Dus samenvattend:

  • Spaar je leefomgeving
  • Verbeter de doorstroming
  • Houd de polder Assendelft OPEN : Gevoel van openheid verdichting van het gebied voelt niet plezierig
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur
  • Benut de ruimte boven de weg (spaart de polder)

Bovendien zal de geluidsoverlast bij Krommenie verbeteren door te kiezen voor oplossing van een Tunnel. Kijk verder op /
Rijkswaterstaat Zuid Holland (www.n14-norah.nl)

Brief over EXTRA woningen naar wethouder Kroesen

24 februari 2005

Naar aanleiding van het nieuwe Vinac convenant, waarin niet 1500 maar 2730 woningen in uitleglocaties (lees:Assendelft?) gebouwd gaan worden, heeft OPA enkele vragen voor de in Assendelft geboren en woonachtige wethouder geformuleerd.

Lees brief aan wethouder

10 januari 2005
Dansen op het veen
Uit Nieuwsbrief OPA december 2004

De gemeente heeft haar planologische visie (of ruimtelijke structuurschets) afgelopen maanden aan de bevolking gepresenteerd. Schrikken was het even voor ons. De Veenpolder, zeg maar de polder van de Watertoren tot de Tijdgeest stond genoemd als zoeklocatie voor industrie.

Inmiddels is, in de laatste plannen, deze polder niet meer opgenomen. De gemeente heeft zich waarschijnlijk gerealiseerd dat een zoeklocatie in een gebied wat al aan alle kanten onder vuur ligt niet echt handig is voor het maatschappelijk draagvlak Voor ons is duidelijk geworden dat Zaanstad niet te vertrouwen is als het om de inrichting van Assendelft gaat. Men propt het liefst heel Assendelft vol met woningen, industrie en wegen. In de visie spreekt men over eenheid in verscheidenheid ( In Assendelfts: gewoon een zooitje) De term de stad stadser en de dorpen dorps houden komt hierin ook weer terug. Met de huidige ontwikkelingen in Assendelft is duidelijk dat men zich daar niet aan houdt.

Lenspoelen aangelegd

Vanaf het Scoutinggebouw op de Veenpolderdijk is de afgelopen maanden door een initiatief van OPA riet gemaaid en afgevoerd, verder is een aantal 'lenspoelen' gegraven. Wat kunt u als burger er van zien? In de maand november zag u er korte tijd machines staan die het riet gemaaid hebben, balen geperst en de poelen uitgekrabd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voerde de werkzaamheden uit. In de poelen zullen in het voorjaar Libellen, maar ook de Boerennachtegalen (kikkers) zich voort kunnen planten.

De afgelopen jaren is het water van de polder Assendelft iets zouter geworden. Hierdoor kunnen er wel volwassen kikkers en padden in het water voorkomen, maar de voortplanting komt in het gevaar. Door nu de lenspoel aan te leggen, waarin het water zoeter is, ontstaat een poel waarin de voortplanting wel kan plaatsvinden. Door het graven van de lenspoelen komt er ook een kraamkamer voor de boerennachtegalen. Volgend jaar zullen de zg. knuppelpaden worden aangelegd. Ook zullen er informatieborden worden geplaatst.

9 december 2004
Gemeenteraad donjont…..

De gemeenteraad heeft donderdag besloten de Donjons in Assendelft (flatgebouwen voor gewone burgers) te gaan bouwen. Alleen de fracties van ROSA en DZ en D'66 en TEL waren tegen de Donjons. Ook de In eerder commissie bijeenkomst waren de meerderheid van de partijen tegen. Er zit dus een groot aantal hypocrieten in de gemeenteraad. Ook de provincie heeft afgelopen maandag gediscuseerd over de flatgebouwen. Met gedeputeerde Meijdedam, notabene in een discutabele dubbelrol als toekomstig burgemeester van Zaanstad. Het lukt het college van Zaanstad om steeds maar weer het groene licht krijgen voor allerlei zaken waar de burgers tegen zijn. Voor wie zitten de gemeenteraadsleden eigenlijk; voor eigen glorie heb ik het idee. Zo komt de politiek slecht over bij de burgers. Wie en wat er ook tegen gesproken wordt altijd laat de raad de oren hangen naar het college.

Inverdan, Strategisch groenproject, Ontwikkeling Saendelft maar ook de precarioheffing, OZB, geluisterd wordt er niet. Assendelft is met deze beslissing in de uitverkoop. Met de komst van flats midden in het polderlandschap is het dorp definitief onderdeel van een stad. En heeft men eerder niet geroepen de dorpen dorpser te maken en de stads stadser? Ach, wat zijn beloften waard bij de raadsleden van Zaanstad. De mening van burgers doet er helemaal niet toe. De beslissing om door te gaan viel bijna tegen middernacht en werd er even doorheengeduwd. Heel typerend dat een dergelijk beslissing juist dan wordt genomen: Het kan het daglicht niet verdragen!!!! Het college heeft de druk opgevoerd bij het CDA. Als het CDA niet meewerkt zou dit betekenen dat zij haar wethouder Kroesen zouden slachtofferen. Goedkope chantage dus!

OPA (Open Polders Assendelft) was tot nu toe van mening er middels overleg er gezamenlijk het beste van te maken. Deze strategie heeft geen zin. Het vertrouwen in dit college is tot een dieptepunt gedaald. Wij zullen alle middelen aanwenden om het de inwoners van Assendelft toch naar de zin te maken. Al betekent dit een enorme vertraging in de ontwikkeling van Saendelft.

6 oktober 2004
OPA maakt natuur

Terwijl in Nederland wagonladingen beleid notities volgeschreven worden over de relatie landelijk gebied en de stad, ligt dat voor Assendelft relatief simpel. Denken en doen! Lees verder

29 september 2004
Opa zegt: handen af van de Veenpolder!

De vereniging Open Polders Assendelft heeft met verbijstering kennisgenomen van de plannen van de gemeente Zaanstad om van de Veenpolder een bedrijventerrein te maken. Lees verder

26 juni 2004
Zondag 21 juni vond een "land over zandwandeltocht" plaats in de Assendelver noordpolder en de omgeving van Busch en Dam.
Lees verder

............................................... . ...............................
Houdt u ook zo van de Zaanse Polders?

Wij wel!


De Vereniging Open Polders Assendelft e.o (afgekort OPA) zet zich in voor het behoud van de karakteristieke polderland-schappen in Assendelft en omgeving.

Lees verder

.
.
.
.
.
.
.
.
.

T-shirt bestellen?

T-shirt Sigmund

Bestel een t-shirt met een unieke tekening van oud-Assendelver en striptekenaar Peter de Wit! Onder andere bekend van 'Sigmund' uit de Volkskrant.
Prijs voor leden € 5, niet-leden betalen 6 euro.
Klik op de tekening om een beter beeld te krijgen.
Bestel

 

...............................................

.

Lid worden.

Wilt u de vereniging steunen? Wordt dan lid. Voor 10 euro per jaar maakt u onze activiteiten mogelijk.

Word hier lid!

.
.
.
.
.
.
.
.
 
trans
trans