Geschiedenis

Het grondgebied van Broekerhaven en de omliggende gemeenten ontstond rond 1500 v. chr., toen na overstromingen stukken land droogvielen.
Bodemonderzoek heeft aangetoond dat er in die periode al sprake was van bewoning.
Vanaf de vijfde eeuw v.chr. woonden er Friezen in dit gebied doordat Noord-Holland en Friesland toen nog aan elkaar vast zaten.
De Zuiderzee ontstond pas later. Vandaar dat deze regio 'West-Friesland' genoemd wordt.
In de dertiende eeuw werd begonnen om dit gebied te beschermen tegen overstromingen door de West-Friese Omringdijk aan te leggen.
Er waren inmiddels diverse dorpen en steden ontstaan.

Het was 2 augustus 1364 toen hertog Albrecht van Beieren de buurtschappen Grootebroek en Bovenkarspel samenvoegde tot 1 stad: "Broek".
Later werd op 13 oktober 1402 hier ook Lutjebroek aan toegevoegd.

Het woord ‘broek’ betekent moeras.
De naam Grootebroek verwijst dus naar een groot moeras, de naam Lutjebroek naar een klein moeras.
De naam Bovenkarspel verwijst naar de kerk: een ‘kerspel’ is een kerkdorp, een parochie.

Niet lang nadat Broek stad was geworden, was er behoefte aan een eigen haven.
Graaf Willem de vijfde gaf op 9 maart 1415 toestemming om een haven te maken.
Door tegenwerking van Enkhuizen, die benauwd was voor concurrentie, zorgde hertog Philips van Bourgondië er op 30 juli 1449 voor dat er gegraven kon worden.
In 1450 was de Broekerhaven gereed.

Toen Broek de haven ging aanleggen moest er ook een verbinding met Bovenkarspel komen.
Er liep langs de toenmalige kerk al een pad tot de sloot "de Tocht", het land daarachter wat tot de haven aan toe liep was ook van de kerk.
Men hoefde dus alleen maar een brug te maken en het pad door te trekken.

In 1807 verloor Broek weer zijn stadsrechten en werd Bovenkarspel weer een zelfstandige gemeente, tot Bovenkarspel behoort sindsdien Broekerhaven, een woongebied dat aan weerszijde van het pad tussen de haven en Bovenkarspel was ontstaan. De kruising met de hoofdstraat van Bovenkarspel heeft nog steeds de bijnaam "Het hoek-van-`t-padje".

Broekerhaven is van oudsher een agrarisch gebied. Ook de visserij was eeuwenlang een belangrijke bron van bestaan. Daaraan kwam een eind met de afsluiting van de Zuiderzee.

Op 1 januari 1979 werden de gemeenten Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek weer omgevormd tot 1 gemeente n.l."Stede Broec".

Peperstraat

Bij Tochtbrug
Op de voorgrond de hekken van de spoorwegovergang, daarachter zijn de brugleuningen van de tochtbrug te zien, rechts het pad naar de molen"Ceres" (1915)
Hieronder het station in 1930, klik met uw muis op de foto voor een vergroting.
Klik met uw muis op de foto voor een vergroting.

Het hoek van 't padje