Uit een ver verleden......
 Badhuis Zuiderdijk 1955.                                                    Copyright Stichting Foto Bedijs.  Bierkade t.g.v. 350 jaar voor de Prins in 1952.
 Boschplein Ponycircus omstreeks 1965                      Copyright Stichting Foto Bedijs.  Bosmankade, met de boot naar Urk 1970.
 Bosmankade,Urkerboot met personeel 1970.           Copyright Stichting Foto Bedijs.  Breedstraat, Aubade voor het stadhuis op 30-4-1965.
 Breedstraat, Inhuldiging Burgemeester Admiraal in 1948.  Breedstraat, Smeederij L.Nieman omstreeks 1960.
 Breedstraat, Smederij L.Nieman omstreeks 1960.  Breedstraat, Smederij L.Nieman omstreeks 1960.
  Breedstraat, Farce Majeur voor het stadhuis 27-11-1969.  C.S.V. Dindua 15 jarig bestaan 1928 - 1943.
 Enkhuizen, Stille tocht op 4 mei 1965.  Voetbalterrein van West-Friesia 1926.
 Voetbalterrein West-Friesia 1926.  Chr,knapenkoor uitstapje op 25 Juli 1927.
 Dijk, Intocht St Nicolaas in November 1965.  Dijk, Keuken S.v.L.Stichting omstr 1900.
 Dijk, met overslag v.Wagtendonk omstreeks 1965.  Dijk, met personeel van v. Wagtendonk omstreeks 1936.
 Driebanen, Elout v Soeterwoudeschool en Badhuis omstr 1960.  Driebanen, omstreeks 1900.
 Drommedaris, tijdens de mobilisatie in 1939.  Drommedaris, tijdens mobilisatie in 1939.
 Eerste reinigingsauto in 1932.  Eerste steenleggen van kleuterschool Donald Duck in 1973.
 Eiland, met taanketels voor de visnetten omstreeks 1928.  Emmaplein, wagenpark Gem.Reiniging in 1951.
 Feesttreintje tijdens Enkhuizen 600 jaar stad in Aug 1955.  Gependam 6Juli 1973.
 Handvastwater, hoek Hoederpad omstreeks 1932.  H andvastwater, hoek Noordergracht tijdens werkverschaffing in 1936.
 Handvastwater, tijdens Bevrijdingsdag 1950.  Haven, achter de visafslag omstreeks 1930.
 Haven, Ansjovissers omstreeks 1930.  Haven, omstreeks 1933.
 Vijzelstraat, uitbreiding S.v.L.Ziekenhuis in 1932.  Vissersdijk, tijdens Bevrijdingsfeesten in 1945.
 Wegjes, hoek v.Bleiswijkstraat omstreeks 1963.  Wegjes, hoek v. Bleiswijkstraat, 30 April 1955.
 Westerstraat, Standwerker tijdens Touristische markt 27 Juni 1972.  Westerstraat, hoek Breedstraat, Koninginnedag 30-4-1972.
 Westerstraat, hoek melkmarkt Koninginedag 30April 1973.  Westerstraat, met Munt Bioscoop omstreeks 1973.
 Westerstraat, omstreeks 1968.  Westerstraat, Enkhuizen haringstad omstreeks 1970.
 Westerstraat, kijken op het bulletin naar voetbaluitsl 1955.  Westerstraat, lappendag op 22 Juni 1970.
 Zilverstraat, v.Slooten met zijn Zoon omstreeks 1925.  Westerstraat, tijdens optocht Hardraverijdag in 1960.
                                   HOME                                                                                 Volgende