Parenteel van Michiel Willemszn LEVELANCK


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DEROOIJ
Datum:14-01-2015
Selectie:´Personen in parenteel van Michiel Willemszn LEVELANCK [267]´
Sortering:Per tak

I.1    Michiel Willemszn LEVELANCK, geboren ca 1510, overleden. Overleden tussen 31-08-1567 en 01-04-1569. Michiel wordt in 1543 aangeslagen voor de 10de penning voor resp. 9,8 en 4,5 morgen land bij de Rotte en het IJselmeer en in 1561 voor een huis in de Catgespolder, verlijdt in 1554 een losrente van vijf ponden (verzekerd op 8 morgen land), transporteert in 1564 een erfpenningbrief van 28 pond dd. 20-02-1560, en verwaarborgt in 1567 een erf in de Catgespolder.

Bron (1):
J. Heemskerk en W. Paul, Genealogie van het geslacht Leeflang(h)/Levelang(h) (Zevenhuizen) - In Zuidhollandse genealogieen II (Rotterdam, Ons Voorgeslacht, 1991) 136-196
Bron (2):
R. Kuijsten, http://home.pi.net/~sxw/rottger.htm
Bron (3):
Hans Dekker, http://www.xs4all.nl/~rmdekker/dekker/index.htm
Bron (4):
Willy Leeflang en Jan de Rooij, eigen onderzoek

De oorsprong van het geslacht Levelanck moet gezocht worden in het Zuidhollandse dorp Zevenhuizen. Het is in deze plaats dat de stamvader is gevonden, degene die voor het eerst de geslachtsnaam voerde, en wel als Levenlanck. In 1561 werd hij als Michiel Willems Levenlanck vermeld als bezitter van land dat gedeeltelijk was verdolven. Hieruit kan worden opgemaakt dat hij behalve landbouwer tevens vervener was. Ook vele van zijn talrijke afstammelingen vonden hun broodwinning in de landbouw en vooral in de turfnering die in het centrum van Zuid-Holland van de zestiende tot in de achttiende eeuw een grote vlucht had genomen. Tot grote welstand is men echter door de turfstekerij niet gekomen. Michiels nageslacht wordt later ook gevonden in omliggende plaatsen, zoals Hillegersberg, Berkel, Nieuwerkerk a/d IJssel en Rotterdam. De naam Levenlanck werd al spoedig Levelangh en in de latere tijd Leeflang. Om een genealogie samen te stellen tot aan de huidige generatie zou, gezien de omvang van dit geslacht, een zware taak zijn, zodat men hieraan misschien wel een "levenlang" werk zou hebben. Uit dit artikel blijkt, dat Leeflang een veel voorkomende achternaam was in Zevenhuizen. Het is daarom des te opmerkelijker, dat de naam in Zevenhuizen niet meer voorkomt. Als men de verschillende kwartierstaten die in (Ons Voorgeslacht) en ook in de kwartierstatenboeken van (Prometheus) zijn gepubliceerd bekijkt, blijken velen via vrouwelijke lijn van deze familie af te stammen. Ook in de kwartierstaten van de beide samenstellers J.Heemskerk en W.Paul komt het geslacht Leeflang meer dan een keer voor. Door de tweede samensteller werd reeds enige jaren geleden een eerste begin van genealogie opgesteld. De eerstgenoemde heeft dit overgenomen, waarna door hem, na veel archiefonderzoek, de onderstaande genealogie werd samengesteld. Een deel van het nageslacht is Remonstrant geworden. Het opstellen van dit deel van de genealogie was alleen mogelijk door alle transportregisters uit het rechterlijk archief van Zevenhuizen door te werken, omdat het Remonstrantse doopboek indertijd onvolledig is bijgehouden en hiaten van enige jaren vertoont. Vooral van deze Remonstrantse takken vonde huwelijken in de eigen, besloten en kleine kring plaats, waardoor ingewikkelde verwantschappen ontstonden. Als voorbeeld moge Arij Willems Levelangh dienen. Zijn eerste vrouw was de weduwe van een Leeflang en zijn tweede vrouw heette zelf Leeflang. Door dit laatste was zijn tweede schoonvader een Leeflang, terwijl zijn eerste schoonmoeder ook Leeflang heette. In de zeventiende en de achtiende eeuw was er ook een familie Leeflang gevestigd in Vreelanden Kortenhoef. Op grond van gelijkluidende voorname was aansluiting op het Zevenhuizense geslacht te verwachten, doch deze is niet gevonden. Dit onderzoek werd gedaan door P. Flippo en H.M. Kuypers te Meppel.
Kinderen:
   1.  IJsbrant Michielsz LEEFLANGH (zie II.1).
   2.  Thonis Michielszn LEVELANCK (zie II.3).
   3.  Jochem Michielszn LEVELANCK (zie II.5).

II.1    IJsbrant Michielsz LEEFLANGH, geboren ca 1533 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 20-08-1571 en 17-02-1586, zoon van Michiel Willemszn LEVELANCK (zie I.1).
Gehuwd met Maritgen DiertsDr, geboren ca 1540, overleden. Overleden na 18-02-1618.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diert IJsbrants LEVENLANG (zie III.1).
   2.  Adriaen Ijsbrants LEVELANCQ, geboren ca 1560, overleden. Overleden na 02-09-1585.
   3.  David IJsbrants LEVELANG (zie III.4).
   4.  Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6).
   5.  Michiel IJsbrants LEVENLANGH (zie III.9).

III.1    Diert IJsbrants LEVENLANG, Schepen van Zevenhuizen, geboren ca 1555, overleden 1633 te Zevenhuizen. Diert IJsbrants verwekte bij Marrichgen Claes Dul, overleden voor 16-05-1617, dochter van Claas Cornelis Dul en Lidewij Adriaens, een natuurlijke dochter genaamd Maertje Dierts, geboren ca 1588, overleden tussen 04-06-1629 en 02-01-1633, huwde tussen 16-05-1617 en 04-06-1629 Joacob Corsse, overleden tussen 18-12-1633 en 05-06-1638. Zoon van IJsbrant Michielsz LEEFLANGH (zie II.1) en Maritgen DiertsDr.
Gehuwd. Huwelijk voor 10-11-1602. Partner is Crijntge Maertensdr, overleden. Overleden na 05-06-1662. Dochter van Maerten Jacobz DECKER en Magdalena Jacobsdr. Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietgen Dierts LEVENLANG. Overleden na 12-03-1673.
Gehuwd. Huwelijk voor 08-09-1630. Partner is Pieter Dirckszn WENSVEEN. Overleden tussen 05-10-1657 en 06-04-1663.
   2.  Ingetje Dierts LEVENLANG. Overleden tussen 30-11-1639 en 08-02-1648.
Ondertrouwd (1) op 04-02-1635 te Zevenhuizen met Abraham Cornelis, overleden. Overleden na 19-11-1635. j.m. van Hillgersberg.
Gehuwd (2) op 22-02-1637 te Zevenhuizen met Bastiaen Cornelis SCHEEPMAECKER. Overleden na 08-03-1648. j.g. van Hillgersberg.
   3.  IJsbrants Dierts LEEFLANG. Overleden tussen 19-11-1635 en 30-11-1639.
Gehuwd op 10-09-1628 te Zevenhuizen met Maertgen Cornelis CLINCKERT, j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Cornelis Aerts CLINCKERT en Jopje Cornelis JONGENEEL. Kinderloos huwelijk.
   4.  Maghdaleentje Dierts LEVENLANG. Overleden na 11-10-1648.
Gehuwd (1) op 11-05-1636 te Zevenhuizen met Michiel Hillebrants SNIJDER, j.m. van Delft.
Gehuwd (2) op 14-02-1638 te Hillegersberg met Andries Cornelis van der HOUF. Overleden na 12-06-1669. j.g. van Hillegersberg.

III.4    David IJsbrants LEVELANG, geboren ca 1560 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 12-12-1633 en 22-05-1636. Zoon van IJsbrant Michielsz LEEFLANGH (zie II.1) en Maritgen DiertsDr.
Gehuwd met Aechgen Maertensdr, geboren te Zevenhuizen, overleden. Overleden voor 14-02-1629.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand Davids LEVELANG (zie IV.11).
   2.  Abraham Davids LEVELANG (zie IV.13).
   3.  Maritge Davits LEVELANG. Overleden tussen 03-07-1633 en 19-05-1637.
Gehuwd met Symon Maerten COMMERTS. Overleden tussen 03-11-1646 en 31-05-1658.
   4.  Neeltje Davits LEVELANG. Overleden tussen 01-05-1634 en 25-04-1636.
Gehuwd met Pieter Cornelis VRANCKEN, overleden 1633, zoon van Cornelis VRANCKEN en Ariaentge CRIJNEN.
   5.  Trijntgen Davits LEVELANG. Overleden voor 03-03-1629.
Gehuwd met Jan Hendricxss SCHEEPMAKER. Overleden tussen 12-12-1633 en 19-05-1637.
   6.  Maerten Davids LEVELANG (zie IV.21).
   7.  Heyndrickjen LEVELANG. Overleden tussen 01-01-1608 en 1637.

IV.11    IJsbrand Davids LEVELANG. Overleden tussen 08-08-1633 en 22-05-1636. Zoon van David IJsbrants LEVELANG (zie III.4) en Aechgen Maertensdr.
Gehuwd met Rebecca Pieters, overleden. Overleden tussen 22-05-1636 en 23-03-1641. Dochter van Pieter Ariens de HOOGH en Aeltge Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit IJsbrands LEVELANG, gedoopt op 06-01-1630 te Zevenhuizen (getuige(n): Maerten Davidsen, Jan Heyndricksen, Trijntje Ellers). Overleden voor 22-05-1636.
   2.  Aechgen IJsbrands LEVELANG, gedoopt op 03-07-1633 te Zevenhuizen (getuige(n): Gerrit Willems Levelang, Neeltge Davidts, Diewertge Cornelis). Overleden voor 22-05-1636.

IV.13    Abraham Davids LEVELANG. Overleden tussen 01-03-1652 en 05-12-1655. Zoon van David IJsbrants LEVELANG (zie III.4) en Aechgen Maertensdr.
Gehuwd < 08-1621 met Aaltje Claasdr, geboren ca 1600, overleden. Overleden tussen 08-03-1676 en 03-05-1686. Dochter van Claas Claaszn en Marretgen Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aechgen Abrams LEVELANGH, gedoopt op 11-02-1629 te Zevenhuizen (getuige(n): Neeltge Jans, Neeltgen Davids, Maerten Davids). Overleden voor 29-03-1662.
   2.  Biatrix Abrams LEVELANGH, gedoopt op 16-07-1633 te Zevenhuizen (getuige(n): Teunis Geenen). Overleden voor 29-03-1662.
   3.  Aechtge Abrams LEVELANG, gedoopt op 04-03-1640 te Zevenhuizen (getuige(n): Martge Simons). Overleden tussen 01-11-1668 en 19-12-1674.
Ondertrouwd op 17-03-1658 te Zevenhuizen met Cornelis Janszn van der TOCHT. Overleden tussen 15-09-1668 en 01-11-1668. j.m. van Alphen.
   4.  David Abrahams LEVELANG (zie V.7).
   5.  Maartje Abrams LEVELANG. Overleden tussen 08-03-1676 en 05-12-1677.
Ondertrouwd (1) 02-1658 te Zevenhuizen met Arien Pieterzn SCHOUTEN. Overleden na 29-03-1662. j.m. van Charlois.
Gehuwd (2) met Jacob Arentszn van de ARENT en POLANEN, Schout van Katendrecht. Overleden tussen 04-12-1681 en 15-02-1686. j.m. van Monster, weduwnaar van Annitje Pieters Hauwaert, zoon van Arent Janszn van de ARENT en Aeltje Jacobs RODENBURCH.

V.7    David Abrahams LEVELANG, Bakker, begraven op 29-09-1725 te Rotterdam, zoon van Abraham Davids LEVELANG (zie IV.13) en Aaltje Claasdr.
Gehuwd (1) op 13-11-1667 te Zevenhuizen met Marijtje Teunis STOLCK, j.d. van Kralingen, dochter van Teunis Corneliszn STOLCK en Grietje Pieters.
Gehuwd (2) op 05-11-1690 te Overschie met Grietje Arents TRAPPERS, overleden, j.d. van Overschie, wonende Kleiweg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  NN LEVELANG, geboren ca 1669, begraven op 16-08-1669 te Moordrecht.
   2.  Neeltie LEEFLANG, gedoopt op 22-03-1670 te Moordrecht. Overleden voor 13-05-1715.
   3.  Annetje Davids LEEFLANG, gedoopt op 18-10-1671 te Kralingen, begraven op 17-02-1745 te Overschie op 73-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 24-02-1698 te Overschie, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-03-1698 te Overschie met Jacob Jacobszn van der KAEGH, 21 jaar oud, gedoopt op 11-10-1676 te Overschie. Overleden tussen 04-04-1720 en 17-10-1724. Zoon van Vechter Japiksse van der KAEGH en Hilletje Abrahams van der KOOIJ.
   4.  Abraham Davids LEVELANG (zie VI.5).
   5.  Aagje Davids LEEFLANG, gedoopt op 26-08-1674 te Kralingen, overleden op 19-09-1749 te Kralingen op 75-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1749 te Kralingen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-01-1696 te Kralingen met Peye Arienszn HOOGERWAERT, 27 jaar oud, gedoopt op 11-11-1668 te Kralingen, begraven op 07-08-1731 te Kralingen op 62-jarige leeftijd, zoon van Arij Peije HOOGERWAERT en Trijntje Willems.
   6.  Pieter Davids LEEFFLANG (zie VI.9).
   7.  Marijtje Davids LEVELANG, gedoopt op 24-04-1678 te Kralingen, begraven op 08-05-1747 te Kralingen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 15-01-1696 te Kralingen met Cornelis Inges van LEEUWEN. Overleden tussen 14-08-1709 en 21-01-1710. j.m. van Waddinxveen.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 09-02-1710 te Kralingen met Johannes Teyssen de BOT, 21 jaar oud, gedoopt op 29-10-1688 te Kralingen, begraven op 02-09-1748 te Hillegersberg op 59-jarige leeftijd, zoon van Tys Jans de BOT en Marijtje Cornelis van OUDSHOORN.
   8.  Cornelis Davids LEVELANG (zie VI.14).
   9.  Teunis Davids LEVELANG, gedoopt op 12-09-1683 te Kralingen. Overleden voor 29-05-1698.
   10.  Grietie Davids LEVELANG, gedoopt op 27-11-1686 te Rotterdam (getuige(n): Neltgen Levelangh). Overleden voor 29-05-1698.
Uit het tweede huwelijk:
   11.  Aaltje LEVELANG, gedoopt op 13-09-1691 te Rotterdam (getuige(n): Neeltje Arijens Levelangh).

VI.5    Abraham Davids LEVELANG, Arbeider, gedoopt op 16-04-1673 te Kralingen, begraven op 02-04-1720 te Kralingen op 46-jarige leeftijd, zoon van David Abrahams LEVELANG (zie V.7) en Marijtje Teunis STOLCK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-08-1699 te Kralingen met Weyntje Ariens HOGERBRUGGE, 28 jaar oud, gedoopt op 11-01-1671 te Bleiswijk, begraven op 11-07-1733 te Kralingen op 62-jarige leeftijd, dochter van Arij Jans HOGERBRUGH en Lijsbet Claes VERSIJDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje LEEFLANG, gedoopt op 28-03-1700 te Kralingen.
   2.  Ary LEEFLANG, gedoopt op 01-05-1701 te Kralingen, overleden 1712. Aangifte van overlijden vermoedelijk 09-08-1712 te Kralingen.
   3.  Leentje Abrams LEEFLANG, gedoopt op 23-07-1702 te Capelle a/d IJssel (getuige(n): Leentje Hogerbregge). Overleden na 09-06-1725.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 24-12-1719 te Kralingen met Abraham Jans STOLCK, 17 jaar oud, gedoopt op 10-09-1702 te Kralingen. Overleden na 14-07-1720. Zoon van Jan Jans STOLCK en Pietertje Jacobs EDELMANS.
Ondertrouwd (2) op 29-09-1724 te Kralingen met Dirk Wiggertszn VERHART, 23 jaar oud, gedoopt op 02-02-1701 te Moordrecht. Overleden na 11-07-1737. Zoon van Wiggert Willemsz VERHART.
   4.  Davids Abrahamse LEEFLANG, gedoopt op 23-08-1705 te Kralingen (getuige(n): Neeltje Ariens van der Wyden). Overleden na 11-09-1729. Wonende Korteraar.
Ondertrouwd op 25-03-1729 te Kralingen met Jannetje Ariens BROECKHUIJSEN, 25 jaar oud, gedoopt op 05-08-1703 te Hillegersberg. Overleden na 11-09-1729. Dochter van Arij Willems BROECKHUIJSEN en Ariaentje Corsen HOGERBRUGGE.
   5.  Marytje Abrahams LEEFLANG, gedoopt op 12-02-1708 te Kralingen (getuige(n): Annetje Davids Leeflang). Overleden na 19-10-1749.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-02-1728 te Kralingen met Leendert Cornelis van RIJSDAM, begraven op 19-12-1736 te Kralingen, j.m. van Schinkelsveen, weduenaar van Marytje Ridders Verhart. Zoon van Cornelis Cornelis RIJSDAM en Martijntje Leenderts de KRAAY.
Ondertrouwd (2) op 26-09-1738 te Kralingen met Maarten Abramszn JONKER. Overleden na 19-10-1749. Weduwnaar van Neeltie Muit.
   6.  Neeltje Abrams LEEFLANG, gedoopt op 22-07-1711 te Kralingen (getuige(n): Aagje Davids Leeflang). Overleden na 22-03-1775.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 05-02-1730 te Kralingen met Carel Andries van TOL, 19 jaar oud, gedoopt op 06-04-1710 te Moordrecht, begraven op 22-03-1775 te Moordrecht op 64-jarige leeftijd, zoon van Andries Hendriks TOL en Elisabeth Carels VERHARD.
   7.  Ary Abramse LEEFLANG, gedoopt op 04-03-1714 te Kralingen (getuige(n): Jan Arienszn Hoogerbrugge, Marytje Jacobs van der Zeis), begraven op 18-07-1767 te Hillegersberg op 53-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 10-02-1736 te Kralingen met Neeltje Simons GENEUGLIJK, 22 jaar oud, gedoopt op 28-01-1714 te Kralingen, begraven op 09-05-1759 te Hillegersberg op 45-jarige leeftijd, dochter van Simon Arienszn GENEUGLIJK en Ariaantje Cornelis STOCKSMAN.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 17-08-1760 te Bleiswijk met Jaapje Dirks MATSE, 39 jaar oud, gedoopt op 16-02-1721 te Zevenhuizen. Overleden na 1768. Weduwe van Arij Groothuisen. Dochter van Dirk Leenders MATSE en Helena Cornelisse van ALPHEN.
   8.  Grietje LEEFLANG, gedoopt op 07-06-1716 te Kralingen (getuige(n): Marijtje Davids Leeflang), overleden op 20-10-1717 te Kralingen op 1-jarige leeftijd.

VI.9    Pieter Davids LEEFFLANG, Volmolenaar te Oestgeest, gedoopt op 29-03-1676 te Kralingen, overleden op 14-04-1732 te Oegstgeest op 56-jarige leeftijd, zoon van David Abrahams LEVELANG (zie V.7) en Marijtje Teunis STOLCK.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 23-02-1705 te Dordrecht met Geertruyd Jans MAURITS. Overleden na 27-12-1732.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 13-12-1733 te Zoeterwoude met Antonia van den BROEK. {Zij is later gehuwd op 13-12-1733 te Zoeterwoude met Pieter LEEFLANG, 19 jaar oud, gedoopt op 01-08-1714 te Leiden Pieterskerk (getuige(n): David Leeflang, Neeltje Teunis Stolk), zoon van Pieter Davids LEEFFLANG (zie VI.9) en Geertruyd Jans MAURITS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marijtje LEEFLANG, geboren 1706 te Dordrecht.
Gehuwd (1) met Costiaen van PELT, gedoopt op 21-08-1701 te Leiden, overleden op 30-04-1742 te Zoeterwoude op 40-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Corstiaanszn van PELT en Aaltje Jans van OOSTENRIJK.
Gehuwd (2) met Jan van DAM.
   2.  Teunis Peterszn LEEFLANG, geboren 04-1707 te Dordrecht, overleden op 01-06-1710 te Rijswijk.
   3.  Ariaantje LEEFLANG, gedoopt op 24-03-1709 te Rijswijk (getuige(n): Willem Gerridzn Franken, Magdalena Bellaart).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-04-1732 te Dordrecht met Jacobus van den BURGH.
   4.  Johanna LEEFLANG, gedoopt op 26-02-1713 te Leiden Hooglandse Kerk (getuige(n): Ariaantje van der Lint), overleden < 1717.
   5.  Pieter LEEFLANG, gedoopt op 01-08-1714 te Leiden Pieterskerk (getuige(n): David Leeflang, Neeltje Teunis Stolk).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-12-1733 te Zoeterwoude met Antonia van den BROEK. {Zij was eerder gehuwd op 13-12-1733 te Zoeterwoude met Pieter Davids LEEFFLANG, 57 jaar oud (zie VI.9).}
   6.  Johanna LEEFFLANG, gedoopt op 18-03-1717 te Leiden Hooglandse Kerk (getuige(n): Antje Leeflang), overleden < 1719.
   7.  Johanna LEEFFLANG, gedoopt op 26-03-1719 te Leiden Hooglandse Kerk (getuige(n): Abram Leeflang, Ariaantie van de Lint).
   8.  Salomon LEEFLANG (zie VII.28).
   9.  Teunis Pieterszn LEEFLANGH, Schoenlapper.
Gehuwd op 11-01-1733 te Oegstgeest met Geertruid van ES, geboren te Kleef.

VII.28    Salomon LEEFLANG, geboren 1722 te Abbeville, France, overleden 05-1772 te S¢ller¢d, Danmark, zoon van Pieter Davids LEEFFLANG (zie VI.9) en Geertruyd Jans MAURITS.
Gehuwd op 09-02-1744 te Pieterskerk te Leiden met Geesje van SOEST, dochter van Willem van SOEST en Angenitje WINGELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Salomonsen LEVELANG (zie VIII.1).
   2.  Vilhelm LEFFLAND (zie VIII.3).
   3.  Angete LEVELANG, geboren 1757.
   4.  Salomon LEVELANG.

VIII.1    Peter Salomonsen LEVELANG, geboren 1744 te Holland, overleden op 04-05-1796 te lyngby, Sokkelund, Danmark, zoon van Salomon LEEFLANG (zie VII.28) en Geesje van SOEST.
Gehuwd met Anne Marie OLSDATTER, overleden op 17-03-1818 te Lyngby, Sokkelund, Danmark.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christian Martin LEWLANG (zie IX.1).
   2.  Antoni Just LIFLAND (zie IX.3).
   3.  Susana LIFLAND, geboren 1784 te Lyngby, Sokkelund, Danmark, overleden op 25-07-1812 te Lyngby, Sokkelund, Danmark.
Gehuwd op 27-12-1805 te Lyngny Kirke met Peder CHRISTENSEN.

IX.1    Christian Martin LEWLANG, geboren 1768 te Lyngby, Sokkulund, Danmark, overleden op 04-11-1837 te Bækkelund, Hollerup, Danmark, zoon van Peter Salomonsen LEVELANG (zie VIII.1) en Anne Marie OLSDATTER.
Gehuwd op 14-08-1791 te Rind Kirke met Ane Kirstine HAHNE, geboren 1762 te Horsens, Nim hrd. Overleden op 26-04-1850 te Bækkelund, Hollerup sogn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ane Marie LIFLAND, geboren 1792, overleden op 04-12-1817 te Bruunshåb.
Gehuwd op 05-10-1813 te Greis Kirke met Petrus Mathias NEUHAUSEN.
   2.  Christina Budaleena LIFLAND, geboren 1794, overleden 1795.
   3.  Wilhelm LEFLANG, geboren 1795, overleden 1795.
   4.  Petter LIFFLANG (zie X.5).
   5.  Salomon LIFFLANG, geboren 1799 te Greis, N¢rvang hrd. Overleden 1799.
   6.  Zusanne Marie LIFFLANG, geboren ca 1800 te Greis, N¢rvang hrd.
   7.  Sophia Frederikke LIFFLANG, geboren ca 1802 te Greis, N¢rvang hrd.
   8.  Andreas Anders LEFFLANG, geboren ca 1805 te Greis, N¢rvang hrd. Overleden 1806 te Greis, N¢rvang hrd.
   9.  Trine LEFFLAND, geboren ca 1807 te Greis, N¢rvang hrd. Overleden op 06-10-1823 te Rind, Hammerum hrd.

X.5    Petter LIFFLANG, geboren 1796 te Greis, N¢rvang hrd. Danmark, overleden op 22-04-1826 te Allinge, Svostrup sogn, Hids hrd. Danmark, zoon van Christian Martin LEWLANG (zie IX.1) en Ane Kirstine HAHNE.
Gehuwd op 01-07-1823 te Rind Kirke, Danmark met Marie Magdalene ENGHAUSEN, 28 jaar oud, geboren op 26-05-1795 te Viborg, N¢rlyng hrd. Danmark, overleden op 28-09-1867 te Horsdal, Vinkel, Middelsom hrd. op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christian Martin LEFLANG (zie XI.1).
   2.  Andreas Vilhelm LEFLANG (zie XI.3).

XI.1    Christian Martin LEFLANG, geboren op 11-02-1824 te Allinge Molle, Svostrup sogn, Danmark, zoon van Petter LIFFLANG (zie X.5) en Marie Magdalene ENGHAUSEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1847 te Garnisons Kirke, Danmark met Maren Lisbeth Adreasdatter CHRISTIANSEN, overleden op 04-04-1905 te Chicago, Illinoise, USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Amalie LEFLANG, geboren ca 1848 te K¢benhavn, Danmark.
   2.  Thora Sophie Martine LEFLANG, geboren op 16-12-1851 te K¢benhavn, Danmark.

XI.3    Andreas Vilhelm LEFLANG, geboren op 07-08-1825 te Allinge Molle, Svostrup sogn, Danmark, overleden op 25-09-1915 te Hailey, Idaho, USA op 90-jarige leeftijd, zoon van Petter LIFFLANG (zie X.5) en Marie Magdalene ENGHAUSEN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-07-1848 te Bording Kirke, Danmark met Thora KYHL, 28 jaar oud, geboren op 04-12-1819 te K¢benhavn, Danmark, overleden op 03-02-1876 te Lexington, Nebraska, USA op 56-jarige leeftijd, dochter van Mathias Christian KYHL en Beate Mathilde WEEL.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 03-08-1876 te plum Creek, Nebraska, USA met Mary RYAN, geboren ca 1834 te Ireland, dochter van John RYAN en Johanna WHITE.
Gehuwd (3) op 61-jarige leeftijd op 24-01-1887 te Plum Creek, Nebraska, USA met Ingeborg Emilie Hansen GRANDJEAN, 29 jaar oud, geboren op 10-08-1857, overleden op 04-09-1937 te Boise, Idaho, USA op 80-jarige leeftijd, dochter van Daniel LUPAU en Nathalie Hansen GRANDJEAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Emil Mathias Frederik LEFLANG (zie XII.3).
   2.  Thora Camelia Vilhelmina LIFLANG, geboren op 02-06-1860 te St.H¢lund, Vrads sogn Danmark.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-03-1884 te Tops Kirke, Danmark met Louis Hansen GRANJEAN.
Gehuwd (2) met Johan Peter Wilhelm JESPEN.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Valdemar Grandjean (Walter) LEFLANG (zie XII.9).
   4.  Marie Elizabeth LEFLANG, geboren op 23-08-1890 te Lexington, Nebraska, USA, overleden op 04-12-1968 te Boise, Ada, Idaho, USA op 78-jarige leeftijd.

XII.3    Emil Mathias Frederik LEFLANG, Banker, geboren op 14-08-1850 te Silkeborg, Gjern hrd. Danmark, overleden 1928 te Omaha, USA, zoon van Andreas Vilhelm LEFLANG (zie XI.3) en Thora KYHL.
Gehuwd (1) 1872 te Chicago Illinois, USA met Emma Marion HAYNES, geboren te New York, dochter van Sidney C HAYNES en Emma B HAYNES.
Gehuwd (2) met Anna COLE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Freddie N LEFLANG, geboren op 21-12-1873 te Plum Creek, Nebraska, USA, overleden op 21-12-1873 te Plum Creek, Nebraska, USA, 0 dagen oud, begraven te Evergreen Cemetry, Lexington.
   2.  William A LEFLANG, geboren op 18-01-1876 te Plum Creek, Nebraska, USA, overleden op 19-07-1876 te Plum Creek, Nebraska, USA, 183 dagen oud, begraven te Evergreen Cemetry, Lexington.
   3.  Arthur Charles LEFLANG (zie XIII.3).

XIII.3    Arthur Charles LEFLANG, Mill manager, geboren op 20-11-1877 te Plum Creek, Nebraska, USA, overleden 1955 te Connorsville, Indiana, USA, zoon van Emil Mathias Frederik LEFLANG (zie XII.3) en Emma Marion HAYNES.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 14-06-1900 te Lexington, Nebraska, USA met Carrie Josephine STUCKEY, 20 jaar oud, geboren op 17-10-1879 te Plum Creek, Nebraska, USA, overleden op 26-01-1972 te Alhambra, California, USA op 92-jarige leeftijd, dochter van Henry CLAY en Ida Agelica BOBLITTS.
Gehuwd (2) met Lenna R CONNOR, geboren op 01-10-1888 te Jamestown, Greene, Ohio, USA, overleden 08-1977 te Connorsville, Fayette, Indiana, USA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Chester Marion LEFLANG (zie XIV.1).

XIV.1    Chester Marion LEFLANG, geboren te Lexington, Nebraska, USA, zoon van Arthur Charles LEFLANG (zie XIII.3) en Carrie Josephine STUCKEY.
Gehuwd te Glendale, California, USA met Olive Estelle SCHWEITZER, 22 jaar oud, geboren op 09-05-1907 te Springfield, Missouri, USA, overleden op 22-09-1997 te Duarte, Los Angeles, California, USA op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  William George LEFLANG (zie XV.1).
   2.  Sally Jo LEFLANG.
Gehuwd met Ralph Christopher BAGGS.
   3.  John Gary LEFLANG (zie XV.6).

XV.1    William George LEFLANG, zoon van Chester Marion LEFLANG (zie XIV.1) en Olive Estelle SCHWEITZER.
Gehuwd (1) met Ann Louise CONSTABLE.
Gehuwd (2) met Maribelle E HORR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catherine Sue LEFLANG.
Gehuwd (1) met William C HARPS.
Gehuwd (2) met Richard BARATTA.

XV.6    John Gary LEFLANG, zoon van Chester Marion LEFLANG (zie XIV.1) en Olive Estelle SCHWEITZER.
Gehuwd (1) met Susanne WALKER.
Gehuwd (2) met Evelyn Bruce ODDO, dochter van Oswald Bruce en Isabel Segua MENDEZ.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  James Edward LEFLANG.
Kinderen:
   2.  Victoria Ann LEFLANG.

XII.9    Valdemar Grandjean (Walter) LEFLANG, geboren op 23-07-1887 te Plum Creek, Nebraska, USA, zoon van Andreas Vilhelm LEFLANG (zie XI.3) en Ingeborg Emilie Hansen GRANDJEAN.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 25-11-1907 te Washington, D.C. USA met Sarah Gertrude ELLIOT, overleden 1922 te Boise, Idaho, USA.
Gehuwd (2) met Minnie YATES.
Gehuwd (3) te Winnemucca, Nevada, USA met Violet Julie Bosshardt MADSEN, geboren op 04-04-1897, overleden op 27-02-1982 te Salinas, Monterey, California, USA op 84-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maude Elizabeth LEFLANG, geboren te Hampton, Virginia, USA.
Gehuwd te Twin Falls, Idaho, USA met Chester James SLIGER.
   2.  Louise Hope LEFLANG, geboren op 10-10-1910 te Hampton, Virginia, USA, overleden op 25-04-1982 te Boise, Idaho, USA op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd te Boise, Idaho, USA met Walter F EYTCHISON.
   3.  Walter Grandjean LEFLANG, geboren op 04-05-1920 te Boise, Idaho, USA, overleden op 18-10-1920 te Ketchum, Idaho, USA, 167 dagen oud.
   4.  Gertrude Elliot LEFLANG, geboren op 04-05-1920 te Boise, Idaho, USA, overleden 1990 te Boise, Idaho, USA.
Gehuwd met Neil C ANDERSON.

IX.3    Antoni Just LIFLAND, geboren 1778 te Lyngby, Sokkelund, Danmark, overleden op 06-10-1810 te H¢rsholm, Danmark, zoon van Peter Salomonsen LEVELANG (zie VIII.1) en Anne Marie OLSDATTER.
Gehuwd op 09-06-1807 te Trinitatis Kirke met Emilie Nicoline SCHI¢DT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Salomon LIFLAND, geboren ca 1808 te K¢benhavn, Danmark.
   2.  Anne Marie LIFLAND, geboren ca 1810 te H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden ca 1810 te H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.

VIII.3    Vilhelm LEFFLAND, geboren 1746, overleden op 10-03-1807 te Usser¢d, H¢rsholm, Danmark, zoon van Salomon LEEFLANG (zie VII.28) en Geesje van SOEST.
Gehuwd (1) op 13-05-1770 te Lyngby Kirke met Bodil Marie, overleden.
Gehuwd (2) op 11-02-1788 te Frederiksberg Kirke, Danmark met Karen Nielsdatter, geboren ca 1757, overleden op 06-06-1841 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Salomon LEFFLAND, geboren 1773 te Lyngby, Sokkelund hrd. Danmark, overleden op 11-08-1794 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Agnete Wilhelmsdatter LIFLAND, geboren ca 1789 te Frederiksberg, Frederiksberg hrd. Danmark, overleden op 10-06-1873 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Gehuwd met Hans OLSEN.
   3.  Anton LIFLAND (zie IX.10).
   4.  Cornelia Charlotte Wilhelmine LIFLAND, geboren 05-1793 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Gehuwd op 19-01-1817 te Frederiksberg Kirke, Danmark met Rasmus Hansen FJELSTED.
   5.  Jette LIFLAND, geboren 1795.
   6.  Johanne LIFLAND, geboren op 15-03-1796 te Lyngby, Sokkelund hrd. Danmark, overleden op 07-05-1797 te Lyngby, Sokkelund hrd. Danmark op 1-jarige leeftijd.
   7.  Gjertrud LIFLAND, geboren op 05-03-1798 te Lyngby, Sokkelund hrd. Danmark.
   8.  Augustine LIFLAND, geboren ca 1800 te H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden 1818 te H¢rsholm, Lyngby-Kronborg hrd. Danmaek.

IX.10    Anton LIFLAND, geboren 01-1791 te Frederiksberg, Frederiksberg hrd. Danmark, overleden op 03-11-1859 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, zoon van Vilhelm LEFFLAND (zie VIII.3) en Karen Nielsdatter.
Gehuwd met Frederikke Lovise NIELSEN, geboren 1794 te K¢benhavn, Danmark.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Vilhelmine LEFFLAND (zie X.15).
   2.  Andreas Anthon LIFLAND (zie X.16).
   3.  Carl Wilhelm LIFLAND (zie X.18).
   4.  Sophia Frederikke LIFLAND, geboren op 22-09-1823 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Konborg hrd. Danmark.
   5.  Peter Ludevig LIFFLAND (zie X.21).
   6.  Nathalie Marie LEFFLAND, geboren op 29-10-1826 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
   7.  Amalie LIFLAND, geboren op 25-02-1829 te userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Gehuwd met Johan Carl Peter SMITH.

X.15    Charlotte Vilhelmine LEFFLAND, geboren op 06-04-1816 te H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 10-06-1877 te H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark op 61-jarige leeftijd, dochter van Anton LIFLAND (zie IX.10) en Frederikke Lovise NIELSEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-05-1846 te H¢rsholm Kirke, Danmark met Johan Adolph STRUCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emilie Charlotte Sophie STRUCK (zie XI.7).

XI.7    Emilie Charlotte Sophie STRUCK, geboren ca 1853 te Skodsborg, Sokkelund hrd. Danmark, overleden ca 1931 te Victoria, Texas, USA, dochter van Johan Adolph STRUCK en Charlotte Vilhelmine LEFFLAND (zie X.15).
Gehuwd op 14-11-1879 te S¢ller¢d Kirke, Danmark met Carl Ludwig Julius LIFFLAND, 25 jaar oud (zie XI.22).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rigmor Fanny Emilie Charlotte LEFFLAND, geboren op 28-09-1880 te S¢ller¢d, Sokkelund hrd. Danmark, overleden 1980 te Edinburg, Hidalgo, Texas, USA.
   2.  Ingeborg Julie Charlotte LEFFLAND, geboren op 13-01-1882 te S¢ller¢d, Sokkelund hrd. Danmark.
   3.  Edith Agnes Amalie LEFFLAND, geboren op 03-05-1884 te S¢ller¢d, Sokkelund hrd. Danmark.
   4.  Kaj LIFFLAND.
   5.  Poul LIFFLAND.

X.16    Andreas Anthon LIFLAND, geboren op 12-03-1818, overleden 1892, zoon van Anton LIFLAND (zie IX.10) en Frederikke Lovise NIELSEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1846 te Frederiksberg Kirke, Danmark met Ida GIANELLI, 34 jaar oud, geboren op 25-11-1811 te K¢benhavn, Danmark, overleden op 22-02-1897 op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harald Andreas LEFFLAND, geboren op 06-04-1847 te K¢benhavn, Danmark.
   2.  Alfred Oscar LEFFLAND (zie XI.9).
   3.  Ida Natalie LEFFLAND, geboren op 16-01-1851 te K¢benhavn, Danmark, overleden op 19-03-1936 op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Waldemar SCHULZE.
   4.  Camilla Marie LEFFLAND, geboren ca 1854 te K¢benhavn.
Gehuwd met Carl Christian BECK.

XI.9    Alfred Oscar LEFFLAND, geboren op 09-04-1848 te K¢benhavn, Danmark, overleden 1924 te K¢benhavn, zoon van Andreas Anthon LIFLAND (zie X.16) en Ida GIANELLI.
Gehuwd met Charlotte Amalie KALUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amalie Johanne Kalum LEFFLAND, geboren ca 1880 te K¢benhavn, Danmark.

X.18    Carl Wilhelm LIFLAND, geboren op 11-01-1821 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 04-12-1884 op 63-jarige leeftijd, zoon van Anton LIFLAND (zie IX.10) en Frederikke Lovise NIELSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-06-1846 te Slotskirchen, K¢benhavn, Danmark met Julie Christine Caroline Vilhelmine OLSEN, 20 jaar oud, geboren op 06-04-1826 te K¢benhavn, Danmark.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fanny Cathinka Adelaide LEFFLAND, geboren op 26-08-1846 te K¢benhavn, Danmark, overleden op 19-12-1875 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd met Thorvald Cornelius LARSEN.
   2.  Anton Wilhelm LIFFLAND, geboren op 10-06-1848 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 19-06-1848 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, 9 dagen oud.
   3.  Sophie Ane Mathilde Amalie LIFLAND, geboren op 25-05-1849 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 15-09-1850 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark op 1-jarige leeftijd.
   4.  Gustav Adolph William LIFLAND (zie XI.19).
   5.  Sophus Nikolai LIFFLAND, geboren op 16-10-1852 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 18-06-1853 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, 245 dagen oud.
   6.  Carl Ludwig Julius LIFFLAND (zie XI.22).
   7.  Jutta Dorothea LEFFLAND, geboren op 10-09-1856.
   8.  Agnes Alberta Nicolina LEFFLAND, geboren op 15-12-1863 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Gehuwd met Edvard STUCK.

XI.19    Gustav Adolph William LIFLAND, geboren op 06-04-1851 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 25-02-1919 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark op 67-jarige leeftijd, zoon van Carl Wilhelm LIFLAND (zie X.18) en Julie Christine Caroline Vilhelmine OLSEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-06-1880 te H¢rsholm Kirke, Danmark met Julie Clara Petræa RASMUSSEN, 26 jaar oud, geboren op 11-08-1853 te K¢benhavn, Danmark, dochter van Frederik Christian Julius RASMUSSEN en Hansine Johanne Frederikke ROSTED.
Uit dit huwelijk:
   1.  Knud LEFFLAND, geboren op 11-08-1881, overleden 1958.
Gehuwd met Ellen MOUSTER.
   2.  Ella Gudrun LEFFLAND, geboren op 21-04-1884, overleden op 23-07-1975 op 91-jarige leeftijd.
   3.  Sven William LEFFLAND (zie XII.23).

XII.23    Sven William LEFFLAND, geboren op 03-11-1895, overleden 1970 te Martinez, Contra Costa, California, USA, zoon van Gustav Adolph William LIFLAND (zie XI.19) en Julie Clara Petræa RASMUSSEN.
Gehuwd met Emma Agnes JENSEN, geboren op 18-04-1900, overleden op 01-12-1990 te San Leandro, Alameda, California, USA op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes LEFFLAND.
Gehuwd met David SEE.
   2.  Knud William LEFFLAND (zie XIII.15).
   3.  Ella Julia LEFFLAND, Writer.

XIII.15    Knud William LEFFLAND, zoon van Sven William LEFFLAND (zie XII.23) en Emma Agnes JENSEN.
Kinderen:
   1.  Karen LEFFLAND.
Gehuwd met Richard HASSLER.
   2.  Erik LEFFLAND.

XI.22    Carl Ludwig Julius LIFFLAND, Architect, geboren op 09-09-1854 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 21-10-1924 te Victoria, Texas, USA op 70-jarige leeftijd. LEFFLAND, JULES CARL (1854-1924). Jules Carl Leffland, architect, son of Carl Wilhelm and Julia Welhelmine (Olsen) Leffland, was born at Usser¢d, Denmark, on September 9, 1854. He attended public school and then went to the Institute of Technology of Copenhagen, where he received his architectural training. In November 1879 he married Emilie Sophie Struck of Copenhagen, whose father owned a famous resort hotel, the Horsholm, on the Baltic Sea. To this marriage were born seven children. The Lefflands were converted from Lutheranism to Presbyterianism before leaving Denmark.

Leffland immigrated to Texas in 1886 at the urging of a Bee County rancher and friend, Viggo Koehler. His first jobs involved moving homes from Indianola inland to Cuero after the devastating hurricane of 1886 (see HURRICANES). By 1910, from an office in Victoria, Leffland had designed and supervised the construction of at least eighty structures. He designed churches, schools, banks, city halls, hotels, and residences in an area from Wharton to Kingsville. Many of these structures are extant and document the growth and prosperity in the region between 1888 and 1910. Victoria, Leffland´s adopted hometown, has numerous examples of the buildings he designed. Most of these structures are located in and around the Main Street area in the old part of town. Nazareth Academyqv (1904), a large, Alsatian-design church school, is readily visible across from City Hall on Main Street. The J. E. Ryan building (1910), Bianchi´s Pharmacy (1910), and the Hauschild Cigar Factory (1918) are all brick commercial buildings designed by Leffland. Mitchell School (1901) and Victoria Colored School (1901) were commissioned at the same time and are similar in detail. Reverend Burrough´s Cottage (1892), one of Leffland´s earlier residential structures, is located on North Street. The Abraham Levytansky home (1898), the Leffland home (1900), and the J. V. Vandenberge home (1908), all large wooden residences in the heart of town, are typical Leffland designs with tripartite door and window arrangements, wrap-around porches, and double entrances on two sides. Shortly before his death at the age of seventy, Leffland became a citizen of the United States. He died on October 21, 1924, at his home in Victoria.

BIBLIOGRAPHY: The Victoria Sesquicentennial "Scrapbook" (Victoria, Texas: Victoria Advocate, 1974). Zoon van Carl Wilhelm LIFLAND (zie X.18) en Julie Christine Caroline Vilhelmine OLSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-11-1879 te S¢ller¢d Kirke, Danmark met Emilie Charlotte Sophie STRUCK (zie XI.7).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder XI.7).
 
X.21    Peter Ludevig LIFFLAND, geboren op 11-08-1825 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark06-02-1898, overleden op 06-02-1898 te Userr¢od, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark op 72-jarige leeftijd, zoon van Anton LIFLAND (zie IX.10) en Frederikke Lovise NIELSEN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15-08-1847 te Birker¢d Krike, Danmark met Marie Sophie FJELDSTED, geboren 1825 te K¢benhavn, Danmark, overleden op 24-02-1852 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
Gehuwd (2) met Anna Margrethe JENSEN, geboren op 05-05-1833 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 06-02-1898 te K¢benhavn, Danmark op 64-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antoinette Pethrine Marie LIFFLAND, geboren op 30-11-1848 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
   2.  Charlotte Sophie Frederikke LIFFLAND, geboren op 23-02-1852 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 21-04-1853 te Userr¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anthon Christian LIFFLAND, geboren op 22-04-1854 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark.
   4.  Carl Wilhelm LIFFLAND, geboren op 12-11-1855 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 30-11-1855 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, 18 dagen oud.
   5.  Ludvig Emil Otto LIFFLAND (zie XI.30).

XI.30    Ludvig Emil Otto LIFFLAND, geboren op 25-08-1857 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 02-11-1915 op 58-jarige leeftijd, zoon van Peter Ludevig LIFFLAND (zie X.21) en Anna Margrethe JENSEN.
Gehuwd met Elna Hansdatter ANNEL¢F, geboren op 18-07-1851 te Sweden, overleden 1947.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elna Margethe LEFFLAND, geboren ca 1884.
   2.  Zinkra Emille LEFFLAND, geboren op 16-04-1886.
   3.  Ingeborg Helene LEFFLAND, geboren op 25-02-1888.
   4.  Charles Otto Henry LEFFLAND, geboren op 31-12-1889, overleden op 25-11-1979 op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hedda FRANTZEN.
   5.  Alfred Viggo Hans LEFFLAND (zie XII.30).
   6.  Julius Richard Johannes LEFFLAND, geboren ca 1892 te Usser¢d, H¢rsholm, Lynge-Kronborg hrd. Danmark, overleden op 10-08-1965 te San Diego, USA.

XII.30    Alfred Viggo Hans LEFFLAND, geboren op 06-02-1890, overleden op 04-03-1979 op 89-jarige leeftijd, zoon van Ludvig Emil Otto LIFFLAND (zie XI.30) en Elna Hansdatter ANNEL¢F.
Gehuwd (1) met Emilie FREDERIKSEN.
Gehuwd (2) met Tilly HENRIKSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Inge LEFFLAND.
   2.  Anni LEFFLAND.
   3.  J¢rgen Rud LEFFLAND (zie XIII.19).

XIII.19    J¢rgen Rud LEFFLAND, geboren op 02-12-1924, overleden op 04-08-1996 te Værl¢s, Sm¢rum hrd. Danmark op 71-jarige leeftijd, zoon van Alfred Viggo Hans LEFFLAND (zie XII.30) en Emilie FREDERIKSEN.
Gehuwd met Ruth T¢SSE, geboren op 05-07-1922 te Norway, overleden op 11-11-1998 te Kirke Værl¢se, Danmark op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  aren LEFFLAND, geboren op 16-01-1957, overleden op 09-01-2002 te Ballerup, Sm¢rum hrd. Danmark op 44-jarige leeftijd.
   2.  Anders LEFFLAND, geboren op 05-07-1958, overleden 1990.
   3.  Per LEFFLAND.

VI.14    Cornelis Davids LEVELANG, Soldaat, gedoopt op 30-06-1680 te Kralingen, overleden op 19-12-1728 te Oost-Indië op 48-jarige leeftijd. Einde verbintenis met VOC geregistreerd op 19-12-1728 wegens overlijden. Cornelis Davidszn was opvarende op het VOC schip ´Neptunus´, dat vertrok op 23-02-1721 van Goeree en via Kaap de Goede Hoop op 24-10-1721 in Batavia aankwam. Het VOC schip ´Neptunus´ was in gebruik bij de VOC vanaf 1704 tot 1730. Het schip was gebouwd voor de kamer van Amsterdam op de werf te Amsterdam. Waterverplaatsing 858 ton. Opgelegd te Batavia in 1730. Zoon van David Abrahams LEVELANG (zie V.7) en Marijtje Teunis STOLCK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-01-1704 te Kralingen met Neeltje Leenderts WENSVEEN, 31 jaar oud, gedoopt op 10-04-1672 te Berkel, begraven op 24-03-1741 te Berkel op 68-jarige leeftijd, dochter van Leendert Aartse WENSVEEN en Kommertje Abrams.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kommertje Cornelis LEEFLANG, Kosteres, geboren ca 1705, overleden 1768. Aangifte van overlijden 18-01-1768 te Berkel.
   2.  Leendert Kornelisse LEEFLANG, gedoopt op 13-03-1708 te Rotterdam (getuige(n): Maartje Wensveen). Overleden na 18-05-1733.
   3.  Neeltje Kornelis LEVELANG, gedoopt op 05-10-1710 te Berkel (getuige(n): Annetje Davids Leeflang). Overleden na 03-05-1739.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-10-1732 te Zevenhuizen met Jan Stoffelszn BONTENBAL, 24 jaar oud, gedoopt op 06-11-1707 te Zevenhuizen. Overleden na 30-06-1739. Weduwnaar van Maria Alphenaar. Zoon van Stoffel Claasse BONTENBAL en Ariaentje Jans van SANTEN.
   4.  Teuntje Kornelis LEEFLANG, gedoopt op 25-12-1712 te Berkel (getuige(n): Annetje Davids Leeflang), begraven op 03-01-1733 te Berkel op 20-jarige leeftijd.
   5.  Marijtje Cornelis LEEFLANG.
Gehuwd op 01-10-1747 te Zoetermeer met Dirk Clase AGTHOVEN, overleden 1760. Aangifte van overlijden 10-03-1760 te Zegwaard. Weduwnaar van Martijntje Arijens de Knegt. Zoon van Claes Janse van ACHTHOVEN en Ariaentie Leenderts KOEVOET.

IV.21    Maerten Davids LEVELANG. Overleden tussen 30-11-1635 en 14-12-1636. Zoon van David IJsbrants LEVELANG (zie III.4) en Aechgen Maertensdr.
Gehuwd met Annetge Jans VERDUYN, geboren ca 1602. Overleden na 02-09-1640, verm. voor 01-03-1652. Dochter van Jan Roelofs VERDUYN en Trijntje Cornelis BUSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntge Maertensdr LEVELANG, gedoopt op 15-04-1627 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Heyndricks, Martgen Jacobs). Overleden na 01-03-1652.

III.6    Willem IJsbrantsz LEVENLANGH, Ambachtsbewaarder van Zevenhuizen, geboren ca 1568 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 19-11-1635 en 24-04-1637. Zoon van IJsbrant Michielsz LEEFLANGH (zie II.1) en Maritgen DiertsDr.
Gehuwd (1) > 01-1593 te Zevenhuizen met Feytge Adriaensdr, geboren ca 1573 te Zevenhuizen, overleden te Zevenhuizen. Overleden voor 24-05-1609, dochter van Arijen Dircx van de MEER en Ploentgen Rochus.
Gehuwd (2) met Neeltje Jansdr SEVENHUIJSEN. Overleden tussen 04-06-1616 en 24-04-1637. Dochter van Jan Barentszn en Neeltgen Jacobsdr. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  IJsbrand Willems LEVELANGH (zie IV.24).
   2.  IJda Willems LEEFLANGH (zie IV.30).
   3.  Maritgen Willems LEVELANG, geboren 1599 te Zevenhuizen. Overleden tussen 16-09-1620 en 01-11-1627.
Gehuwd (1) met Pouwels Gerritss VERBEECK. Overleden voor 23-04-1620. Zoon van Gerrit Hendrixs VERBEECK en Geertje Pieters.
Gehuwd (2) met Lenert Aertss DUL. Overleden tussen 06-01-1624 en 01-11-1627. Zoon van Aert Claess DUL en Neeltgen Adriaens van AERTSBERCH.
   4.  Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34).
   5.  Gerrit Willems LEVELANG (zie IV.36).
   6.  Cornelis Willems LEEFLANGH (zie IV.40).
   7.  Plonis Willems LEVELANGH (zie IV.43).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Cornelis Willems LEVELANGH de JONGE. Overleden tussen 18-06-1638 en 14-12-1640.
   9.  Neeltje Willems LEEFLANG. Overleden tussen 26-11-1689 en 11-02-1690.
Gehuwd op 21-11-1638 te Zevenhuizen met Claes Jans van BRUIJNSWIJCK, geboren 1607 te Zevenhuizen, overleden 1686, zoon van Jan Claeszn BRUIJNSWIJCK en Ingetje Jans van der VLIET.

IV.24    IJsbrand Willems LEVELANGH, Schepen van Zevenhuizen, geboren 1594 te Zevenhuizen. Overleden voor 02-02-1657 te Bergschenhoek. Zoon van Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6) en Feytge Adriaensdr.
Gehuwd (1) < 05-1636 met Ariaentge Jansdr de ROUW. Overleden tussen 06-12-1628 en 01-05-1636. Dochter van Jan Vollebrechtsz de ROUW en Aeltjen Michiels BONTENBAL.
Gehuwd (2) op 05-04-1637 te Zevenhuizen met Jannetge Pietersdr, overleden, j.d. van Zevenhuizen.
Gehuwd (3) op 14-11-1638 te Hillegersberg met Pleuntje Jacobsdr, overleden. Weduwe van Heyndrik Arienszn Rockeveen.
Gehuwd (4) op 30-06-1645 te Hillegersberg met Trijntge Pietersdr, overleden, j.d. van Zegwaard.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Willem LEVELANGH, gedoopt op 28-02-1638 te Zevenhuizen (getuige(n): Arie Levelang, Gerrit Levelang en Grietge Pieters). Overleden voor zijn vader.

IV.30    IJda Willems LEEFLANGH, geboren 1597 te Zevenhuizen. Overleden voor 18-11-1626. Dochter van Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6) en Feytge Adriaensdr.
Gehuwd ca 1615 met Adriaan Pieters CRIJSMAN, Vervener, geboren ca 1600, overleden 1658, zoon van Pieter Huygensz CRIJSMAN en Ariaentje Tonisdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Arijens CRIJSMAN, geboren ca 1618.

IV.34    Adriaen Willems LEVELANG, geboren 1602. Overleden tussen 18-05-1648 en 24-03-1657. Zoon van Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6) en Feytge Adriaensdr.
Ondertrouwd op 05-01-1627 te Hillegersberg met Geertje Cornelisdr, geboren ca 1606 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 11-02-1692 en 20-04-1693, j.d. van Hillegersberg, dochter van Cornelis Pleunen en Trijntgen Philips.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maerten Ariens LEVELANG (zie V.16).
   2.  IJda Ariense LEVELANG, geboren 03-1639 te Zevenhuizen, gedoopt op 20-03-1639 te Zevenhuizen (getuige(n): Gerrit Willemsz Levelang, Pleun Willemsz, Neeltje Willems), overleden op 18-08-1719 te Zevenhuizen.
Ondertrouwd op 08-12-1658 te Zevenhuizen met Cornelis Tijmonse LEIJERDORP, geboren ca 1620. Overleden tussen 26-04-1682 en 22-04-1718. j.m. van Zevenhuizen, weduwnaar van Adriaentje Cornelis, zoon van Tijmon Dircxss van LEIJERDORP.
   3.  Willem Ariens LEVELANG (zie V.20).
   4.  IJsbrant Ariens LEVELANG. Overleden na 18-02-1674. Wonende te Hillegersberg.
Ondertrouwd op 10-12-1656 te Zevenhuizen met Neeltje Jansdr MARTSCHIP. Overleden na 01-05-1659. j.d. van Hillegersberg, dochter van Jan Dircksz MARTSCHIP en Maritgen Jansdr.
   5.  Fijtgen Ariens LEEVELANGH. Overleden na 01-06-1667.
   6.  Ariaentgen Ariens LEVELANG. Overleden na 01-06-1667.
   7.  Pleun Ariens LEVELANG (zie V.26).
   8.  Cornelis Ariens LEVELANG (zie V.28).
   9.  Jan Ariens LEVELANG (zie V.30).
   10.  Trijntgen Ariens LEVELANGH. Aangifte van overlijden in Hillegersberg op 20-10-1732. Wonende Hillegersberg.
Gehuwd op 14-11-1700 te Hillegersberg met Leendert Cornelis KLAPWIJCK, Schepen van Hillegersberg, begraven op 26-01-1720 te Hillegersberg. Weduwnaar van Lijsbeth Leenderts Post.
   11.  Arieaentje Ariens LEVELANG (zie V.34).

V.16    Maerten Ariens LEVELANG, Bouwman, geboren 1628 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden 23-03-1711 te Berkel. j.m. van Zevenhuizen, wonende Berkel. Zoon van Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34) en Geertje Cornelisdr.
Ondertrouwd op 24-05-1654 te Berkel met Maertie Pauls BUIJTEWEG, 31 jaar oud, gedoopt op 27-11-1622 te Berkel. Overleden na 14-05-1690. Weduwe van Arij Jans Cillemij. Dochter van Paulus Cornelis BUYTEWEG en Bettie LAURIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Maartens LEVELANG (zie VI.19).
   2.  Lijsbeth Maertens LEVELANG. Overleden tussen 09-11-1698 en 23-03-1702.
Gehuwd op 03-04-1682 te Berkel met Simon Aalbrechtsen BROECKHUIJSEN, overleden 1719. Aangifte van overlijden 14-10-1719 te Berkel. j.m. van Bergschenhoek.

VI.19    Arie Maartens LEVELANG, Veenman, geboren 05-1656 te Berkel, gedoopt op 21-05-1656 te Berkel (getuige(n): Cornelis Paulus Buijteweg). Overleden na 07-01-1701 te Hillegersberg, zoon van Maerten Ariens LEVELANG (zie V.16) en Maertie Pauls BUIJTEWEG.
Gehuwd (1) op 28-07-1675 te Zevenhuizen met Neeltje Klaas CAPELLENAER, overleden. Overeleden na 04-07-1683. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Claes Pieters CAPELLENAER en Maertje Dircks van den SNEL.
Ondertrouwd (2) op 28-07-1685 te Berkel met Johanna Wynants Van den BURGH, geboren 1658 te Berkel, overleden 1701. Aangifte van overlijden 12-01-1701. Weduwe van Adriaen Jans van der Leeuw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Claas LEVELANG, gedoopt op 01-07-1676 te Berkel (getuige(n): Maartie Dirkx).
   2.  Claas Ariens LEVELANG, gedoopt op 07-11-1677 te Berkel (getuige(n): Betje Maartens). Overleden tussen 26-06-1709 en 14-04-1772.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-08-1709 te Zoetermeer met Geertje Ariens ROGGEVEEN, gedoopt 1670 te Bleiswijk. Overleden na 26-06-1709. Dochter van Arij Wouterse ROGGEVEEN en Grietje Ariens de GROOT.
   3.  Maarten Ariens LEVELANG, gedoopt op 23-07-1679 te Berkel (getuige(n): Lysebetjen Martens Leeflang), begraven op 23-09-1757 te Kralingen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15-03-1705 te Kralingen met Maartje HUTTEN, overleden. Weduwe van Pieter Coenraets Swemmer.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 24-01-1720 te Capelle a/d IJssel met Jannetje Ariens de BRUYN, begraven op 14-02-1737 te Kralingen, j.d. van Capelle a/d IJssel.
Gehuwd (3) op 60-jarige leeftijd op 26-11-1739 te Kralingen met Catharina van BEVEREN (Berens), overleden. Overleden na 15-08-1751. j.d. van Kralingen.
   4.  Paulus LEVELANG, gedoopt op 25-08-1680 te Berkel.
   5.  Leendert LEVELANG, gedoopt op 29-09-1682 te Berkel (getuige(n): Nelletie Jacobs).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Paulus Ariense LEEFLANGH, gedoopt (RK) op 09-05-1686 te Bergschenhoek (getuige(n): Luijtje Wijnans), overleden op 09-09-1720 te Bergschenhoek op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 12-08-1708 te Bergschenhoek (r.k.) met Agatha Cornelis JONCK, 23 jaar oud, gedoopt (r.k.) op 25-02-1685 te Bergschenhoek, begraven op 24-10-1771 te Bergschenhoek op 86-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Crijnen JONCK en Gerritje Willems.
   7.  Arien Ariens LEEFLANG, Kwartiermeester te Batavia, gedoopt op 09-01-1688 te Bergschenhoek (getuige(n): Francijntje van der Huul). Overleden tussen 1713 en 1720 te Batavia.
   8.  Wijnant LEEFLANG, Kwartiermeester, gedoopt (rk) op 02-08-1689 te Bergschenhoek (getuige(n): Luytje Wynans). Overleden tussen 06-10-1720 en 14-10-1772. Wonende te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-09-1715 te Rotterdam met Johanna Lots, overleden. Overleden na 07-02-1719. j.d. van Rotterdam.
   9.  Hendrik LEVELANG, gedoopt (RK) op 17-10-1691 te Bergschenhoek (getuige(n): Frank van der Sneek).
   10.  Maria Ariens LEEFLANG, gedoopt (RK) op 24-05-1693 te Bergschenhoek (getuige(n): Luijtje Wijnans), begraven op 30-12-1758 te Overschie op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-01-1717 te Bergschenhoek met Hendrik Gielen de KNEGT, geboren ca 1698 te Berkel, zoon van Michiel Louwerens de KNEGT en Aeltje Nanninghsdr.
   11.  IJsbrant LEEFLANG, gedoopt (rk) op 02-02-1695 te Bergschenhoek (getuige(n): Machtelt Jans), overleden 1708. Aangifte van overlijden 12-10-1708.
   12.  Hendrik Ariens LEEVLANG (zie VII.57).
   13.  Joannes LEVELANG, gedoopt op 08-04-1699 te Bergschenhoek, overleden 1699. Aangifte van overlijden 17-06-1699 te Bergschenhoek.
   14.  Lijsbet Ariens LEEFLANG, gedoopt (rk) op 07-01-1701 te Bergschenhoek (getuige(n): Mari Leenders). Overleden tussen 02-11-1727 en 14-04-1772. Wonende te Swaanshals.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-12-1720 te Hillegersberg met Jan Janse van CAPELLE, 27 jaar oud, gedoopt op 05-04-1693 te Hillegersberg. Overleden na 02-11-1727. Zoon van Jan Pieters van CAPELLE en Marijtje Heijndrix BOUMAN.

VII.57    Hendrik Ariens LEEVLANG, gedoopt (RK) op 10-04-1697 te Bergschenhoek (getuige(n): Mari Leenders), begraven op 07-11-1776 te Hillegersberg op 79-jarige leeftijd, zoon van Arie Maartens LEVELANG (zie VI.19) en Johanna Wynants Van den BURGH.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-02-1722 te Hillegersberg met Marya Ariens HOGERWAARD, 22 jaar oud, gedoopt op 30-08-1699 te Hillegersberg, begraven op 16-12-1768 te Kralingen op 69-jarige leeftijd, dochter van Arij Willemse HOGERWAERT en Maertie Claasse VINCK.
Gehuwd (2) op 73-jarige leeftijd op 16-11-1770 te Schiebroek met Sara Leenderts OVERREIJNDER, 64 jaar oud, gedoopt op 06-01-1706 te Zevenhuizen, overleden 1779. Aangifte van overlijden 18-10-1779. Weduwe van Dirk van der Vree. Dochter van Leendert Jans OVERRIJNDER en Trijntje Jans LEVELANG (zie VI.60).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arij Hendrikszn LEEVLANG (zie VIII.8).

VIII.8    Arij Hendrikszn LEEVLANG, gedoopt op 14-10-1725 te Zevenhuizen, begraven op 15-01-1779 te Kralingen op 53-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Ariens LEEVLANG (zie VII.57) en Marya Ariens HOGERWAARD.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-04-1756 te Berkel met Ariaantje Abrahamse van der ENDE, 23 jaar oud, gedoopt op 01-06-1732 te Berkel, overleden op 14-09-1772 te Kralingen op 40-jarige leeftijd, begraven op 14-09-1772 te Kralingen, dochter van Abraham Cornelisz van der ENDE en Elisabeth Leenders GROENEWEGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LEEFLANG, gedoopt op 01-10-1758 te Kralingen, overleden op 09-01-1814 te Vlaardingen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1782 te Pijnacker met Willem van der SPEK, 23 jaar oud, bouwman, geboren op 25-10-1758 te Ruijven, overleden op 01-02-1817 te Vlaardingen Ambacht op 58-jarige leeftijd, zoon van Paulus Abrahamsz van der SPEK, bouwman te Ruijven, en Maria de BRUIJN.
   2.  Abraham LEEVLANG, gedoopt op 27-11-1759 te Kralingen, overleden 08-1763.
   3.  Abraham LEEFLANG (zie IX.21).

IX.21    Abraham LEEFLANG, gedoopt op 07-08-1763 te Kralingen, overleden op 03-12-1831 te Vlaardinger Ambacht op 68-jarige leeftijd, zoon van Arij Hendrikszn LEEVLANG (zie VIII.8) en Ariaantje Abrahamse van der ENDE.
Gehuwd 1790 te Vlaardingen met Johanna Jannetje van DIJK, geboren 1763 te Kralingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij LEEFLANG (zie X.27).
   2.  Anna LEEFLANG, geboren op 03-03-1793 te Vlaardingen, gedoopt op 10-03-1793 te Vlaardingen, overleden op 26-09-1870 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1819 te Vlaardingen Ambacht met Jacob Simonsz van der KOOIJ, 28 jaar oud, arbeider, gedoopt op 31-10-1790 te Vlaardingen Ambacht, overleden op 28-09-1831 te Vlaardingen op 40-jarige leeftijd.
   3.  Korstiaan LEEFLANG (zie X.31).
   4.  Adriana Ariaantje LEEFLANG, geboren op 17-11-1796 te Vlaardingen, overleden op 26-02-1864 te Vlaardingen op 67-jarige leeftijd.
   5.  Cornelis LEEFLANG, geboren op 23-09-1799 te Vlaardingen, gedoopt op 29-09-1799 te Vlaardingen, overleden 1804.
   6.  Maria LEEFLANG, geboren op 16-02-1803 te Vlaardingen, gedoopt op 21-02-1803 te Vlaardingen, overleden op 27-04-1870 te Vlaardingen op 67-jarige leeftijd.
   7.  Cornelis LEEFLANG, geboren op 29-05-1804 te Vlaardingen, gedoopt op 01-06-1804 te Vlaardingen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1830 te Wateringen met Katrijntje van der MAAREL, geboren ca 1809 te Wateringen, dochter van Simon van der MAAREL en Trijntje BROEKHOVEN.

X.27    Arij LEEFLANG, bouwman, geboren op 06-03-1791 te Vlaardingen, gedoopt op 23-11-1791 te Vlaardingen, overleden op 23-12-1859 te Vlaardingen op 68-jarige leeftijd, zoon van Abraham LEEFLANG (zie IX.21) en Johanna Jannetje van DIJK.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-05-1825 te Vlaardingen Ambacht met Geertje van der KOOIJ, 37 jaar oud, geboren op 21-02-1788 te Vlaardingen Ambacht, overleden op 15-05-1882 te Vlaardingen op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna LEEFLANG, geboren op 06-05-1826 te Vlaardingen, overleden op 09-11-1896 te Vlaardingen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20-04-1853 te Vlaardingen met Simon DIJKSHOORN, 38 jaar oud, bouwman, geboren op 12-03-1815 te Vlaardingen, overleden op 25-10-1859 te Vlaardingen op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 29-04-1863 te Vlaardingen met Leendert van der ENDE.

X.31    Korstiaan LEEFLANG, geboren op 23-03-1795 te Vlaardingen, gedoopt op 29-03-1795 te Vlaardingen, zoon van Abraham LEEFLANG (zie IX.21) en Johanna Jannetje van DIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1818 met Suzanna STIGTER, 20 jaar oud, geboren op 13-07-1797 te Vlaardingen, gedoopt op 23-07-1797 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje LEEFLANG, geboren op 01-10-1818 te Vlaardinger Ambacht en Babberspolder, overleden op 23-01-1885 te Berkel en Rodenrijs op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-12-1847 te Berkel en Rodenrijs met Abraham van MANNEKES, 24 jaar oud, Bouwknecht en bouwman, geboren op 04-09-1823 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 24-10-1870 te Berkel en Rodenrijs op 47-jarige leeftijd, zoon van Pieter van MANNEKES en Trijntje OLIEMAN.
   2.  Jaapje LEEFLANG, Servant, geboren op 24-08-1821 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 18-12-1905 te Vrijenban op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-11-1842 met Jacobus VERKADE.
   3.  Klazina LEEFLANG, geboren op 11-09-1823 te Vlaardinger Ambacht, overleden op 19-09-1881 te Vlaardinger Ambacht op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-05-1855 te Bleiswijk met Wouter IMMERZEEL, geboren ca 1833 te Bleiswijk, zoon van Jan IMMERZEEL en Maria ROMIJN.
   4.  Annetje LEEFLANG, geboren op 12-03-1828 te Vlaardingerambacht en Babberspolder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1849 te Berkel en Rodenrijs met Pieter NEELEMAN, geboren ca 1822 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Jan NEELEMAN en Pieternella van den BERG.
   5.  Abraham LEEFLANG (zie XI.43).

XI.43    Abraham LEEFLANG, geboren op 15-07-1831 te Vlaardinger Ambacht, zoon van Korstiaan LEEFLANG (zie X.31) en Suzanna STIGTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1858 te Berkel en Rodenrijs met Maria BREE, geboren ca 1827 te Berkel en Rodenrijs, dochter van Eldert BREE en Klaartje van den DOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas LEEFLANG (zie XII.34).
   2.  Klaartje LEEFLANG, geboren ca 1868 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 21-03-1907 te Berkel en Rodenrijs met Laurens Cornelis van den BERG, geboren ca 1873 te Hillegersberg, zoon van Jan van den BERG en Willempje KEIJER.
   3.  Arie LEEFLANG, geboren op 29-03-1869 te Berkel en Rodenrijs.

XII.34    Nicolaas LEEFLANG, geboren ca 1866 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Abraham LEEFLANG (zie XI.43) en Maria BREE.
Gehuwd op 26-04-1900 te Berkel en Rodenrijs met Everdina Maria ´t HART, geboren ca 1872 te Bergschenhoek, dochter van Jacob ´t HART en Grietje de VRIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LEEFLANG, geboren te Rotterdam.
Gehuwd op 25-05-1923 te Berkel en Rodenrijs met Dirk Leendert Cornelis LINDHOUT, geboren ca 1900 te Poortvliet, zoon van Hermanus LINDHOUT en Elizabeth KOPPENOL.

V.20    Willem Ariens LEVELANG, gedoopt op 20-03-1639 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden 08-02-1719 te Zevenhuizen. Wonende aan de Rotte onder Zevenhuizen. Zoon van Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34) en Geertje Cornelisdr.
Ondertrouwd op 12-01-1681 te Zevenhuizen met Maritje Jansdr VORMER, overleden 1731. Aangifte van overlijden 12-08-1731 te Zevenhuizen. Dochter van Jan Jans VORMER en Niesje Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje Willems LEVELANG, gedoopt 1684 te Zevenhuizen, overleden 1746. Aangifte van overlijden 25-04-1746 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 23-10-1718 te Zevenhuizen met Leendert Pietersz KEYSER, 32 jaar oud, gedoopt op 23-01-1686 te Zevenhuizen. Overleden na 25-05-1746. Weduwnaar van Trijntje Cornelis van Haserswoude. Zoon van Pieter Mourings KEIJSER en Maria Klaas CAPELLENAER.
   2.  Geertje LEVELANG, gedoopt op 16-09-1685 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Ariens Levelangh). Overlijden na 08-06-1762.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1708 te Zevenhuizen met Jan Jacobsz GROENEWEG, 22 jaar oud, gedoopt op 25-03-1685 te Zevenhuizen, overleden 1747. Aangifte van overlijden 02-12-1747 te Zevenhuizen. Zoon van Jacob Jans GROENEWEG en Crijntje Pieters van DIJCK.
   3.  Fijtje Willemse LEVELANG, gedoopt op 23-03-1687 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Ariens Levelangh), overleden 1722. Aangifte van overlijden 01-07-1722 Te Zevenhuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-10-1714 te Zevenhuizen met Ary Jansz FABRIA, 25 jaar oud, Kleermaker, gedoopt op 16-12-1688 te Zevenhuizen, begraven op 15-04-1746 te Moordrecht op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariens FABRIA en Nelletie Gosens van der HOUVE.
   4.  Ingetje Willemse LEVELANG, gedoopt op 05-09-1688 te Zevenhuizen, overleden 1770. Aangifte van overlijden 17-03-1770 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-12-1714 te Zevenhuizen met Claas Leendertsz in ´t HOUT, 20 jaar oud, gedoopt op 13-01-1694 te Zevenhuizen, overleden 1761. Aangifte van overlijden 01-06-1761. Zoon van Leendert Claes in ´t HOUT en Ingetje Jans BRUIJNSWIJCK.
   5.  Ary Willems LEVELANGH (zie VI.32).
   6.  Jan Willems LEVELANG, gedoopt op 06-01-1692 te Zevenhuizen (getuige(n): Aerjaentje Jans Vormer), overleden 1745. Aangifte van overlijden 28-09-1745 te Zevenhuizen. Wonende in ´t Maatveld onder Zevenhuizen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-02-1724 met Maria Cornelisse HELDEROP, 24 jaar oud, gedoopt op 11-02-1699 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 15-09-1765 te Zevenhuizen op 66-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Rengersse HELDEROP en Sabina Lamberts van den BOOGAARD.
   7.  Barber Willems LEVELANGH, overleden ca 1779. Aangifte van overlijden 15-10-1779 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 24-01-1723 te Zevenhuizen met Arij Ariens in ´t HOUT, 27 jaar oud, gedoopt op 08-05-1695 te Zevenhuizen, overleden 1718. Aangifte van overlijden 22-03-1718 te Zevenhuizen. Zoon van Ary Ariens in ´t HOUT en Maria Dircks.

VI.32    Ary Willems LEVELANGH, gedoopt op 11-12-1689 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Ariens Levelangh), overleden 1719. Aangifte van overlijden 18-10-1719 te Zevenhuizen. Zoon van Willem Ariens LEVELANG (zie V.20) en Maritje Jansdr VORMER.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-03-1715 te Zevenhuizen met Trijntje Ariens van ALPHEN, overleden ca 1715. Aangifte van overlijden 28-08-1715 te Zevenhuizen. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Arij Cornelis van ALPHEN en Krijntje Pleunen LEVELANGH. {Zij was eerder gehuwd op 18-11-1708 te Zevenhuizen met Arij Jans LEVELANGH (zie VI.58).}
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 12-12-1717 te Zevenhuizen met Jannetje Teunisse LEVELANG, 26 jaar oud (zie VI.206). {Zij is later ondertrouwd op 16-12-1722 te Zevenhuizen met Michiel Jacobs HOORNWEG, 33 jaar oud, gedoopt op 02-10-1689 te Bleiswijk, overleden 1737. Aangifte van overlijden 07-09-1737. Zoon van Jacob Ariens HOORNWEG en Maartje Jans BACKER.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Neeltje Ariens LEVELANGH, geboren ca 1718, overleden 1761. Aangifte van overlijden 03-09-1761 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 15-02-1748 te Zevenhuizen met Pieter ROMEYN, overleden. Overleden tussen 03-09-1761 en 06-09-1770. Zoon van Pieter Claasse ROMEYN en Lijsje Pieters KEIJSER.

V.26    Pleun Ariens LEVELANG. Aangifte van overlijden 20-12-713 te Zevenhuizen. Zoon van Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34) en Geertje Cornelisdr.
Ondertrouwd op 02-01-1661 te Zevenhuizen met Maartje Ariensdr OLSHOORN, 21 jaar oud, gedoopt op 23-01-1639 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden 31-03-1712. Dochter van Adriaen Cors OLSHOORN en Pietergen Aryens EVENBLIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje LEVELANG, gedoopt op 01-11-1665 te Zevenhuizen.
   2.  Cornelis LEVELANG, gedoopt op 21-05-1668 te Zevenhuizen (getuige(n): Teuntjen Ariens).
   3.  Pieterje Plonen LEVELANG, gedoopt op 31-01-1672 te Zevenhuizen (getuige(n): Teuntje Ariens), overleden 1717. Aangifte van overlijden 06-10-1717 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-03-1693 te Zevenhuizen met Jan Pietersz BREEDVELD, 25 jaar oud, gedoopt op 15-10-1667 te Zevenhuizen, overleden 1748. Aangifte van overlijden 23-11-1748 te Zzevenhuizen. Zoon van Pieter Pieters BREETVELT en Maertje Dircks de GROOT.
   4.  Tryntje Pleune LEVELANG, gedoopt op 18-03-1674 te Zevenhuizen (getuige(n): Martyntje Ariens), overleden 1728. Aangifte van overlijden 24-03-1728 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-04-1698 te Zevenhuizen met Claas leenderts van ALPHEN, overleden ca 1727. Aangifte van overlijden 07-10-1727 te Zevenhuizen. Zoon van Leendert Jan Willems van ALPHEN en Bregje Pleunen de GROOT.
   5.  Maarten Plonen LEVELANG (zie VI.44).
   6.  Cornelis Pleunen LEVELANG (zie VI.46).
   7.  Willem LEVELANG (zie VI.48).
   8.  Arie Pleunen LEVELANG (zie VI.49).
   9.  Arie Pleunen LEVELANG (zie VI.51).

VI.44    Maarten Plonen LEVELANG, gedoopt op 21-06-1676 te Zevenhuizen, overleden 1720. Aangifte van overlijden 08-04-1720 te Zevenhuizen. Zoon van Pleun Ariens LEVELANG (zie V.26) en Maartje Ariensdr OLSHOORN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1701 te Zevenhuizen met Maartje Cornelis van der MAAS, overleden 1752. Aangifte van overlijden 08-06-1752 te Zevenhuizen. j.d. van zevenhuizen, dochter van Cornelis Leenderts van der MAAS en Maartje Aelbrechts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalbregt LEVELANG, gedoopt op 27-08-1702 te Zevenhuizen (getuige(n): Cornelis Leenderts van der Maasm Maartje Aelberts), overleden 1702. Aangifte van overlijden 01-09-1702 te Zevenhuizen.
   2.  Aelbert LEEFLANG, gedoopt op 23-09-1703 te Zevenhuizen (getuige(n): Cornelis Leenderts van der Maas, Maartje Aelberts). Overleden na 14-11-1750.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-08-1732 te Zevenhuizen met Marrigje Hendriks SCHIPPERS, 27 jaar oud, gedoopt op 26-07-1705 te Zevenhuizen, overleden 1775. Aangifte van overlijden 13-11-1775 te Zevenhuizen. Dochter van Hendrick Goris SCHIPPERS en Maertje Huijgen KOL.
   3.  Cornelis LEVELANG, gedoopt op 03-10-1706 te Zevenhuizen (getuige(n): Francijna Corns van der Maas). Overleden na 22-02-1721.
   4.  Maartje Maartens LEEFLANG, gedoopt op 07-04-1709 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Pieterss Breedveld, Pietertje Pleunen Levelangh), overleden 1747. Aangifte van overlijden 19-08-1747 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1732 te Zevenhuizen met Cornelis Leenderts van der WILLICK, geboren te Zevenhuizen, overleden. Aangifte van overlijden vermoedelijk 30-11-1772 te Zevenhuizen. Zoon van Leendert Dirks van der WILLIK en Magteltje Cornelis van der WILT.
   5.  Martijntje Maartens LEEVLANG, gedoopt op 16-10-1712 te Zevenhuizen (getuige(n): Marietje Jans van den Berg, Arie Jacobze Fuyk), overleden 1779. Aangifte van overlijden 27-12-1779 te Bleiswijk. Wonende Hoefweg te Bleiswijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-07-1735 te Zevenhuizen met Andries Leendertse VLISSING, 28 jaar oud, gedoopt op 05-09-1706 te Bleiswijk, overleden op 27-09-1779 te Bleiswijk op 73-jarige leeftijd, zoon van Leendert Leenderts VLISSING en Mattie Andries STEUR.

VI.46    Cornelis Pleunen LEVELANG, gedoopt op 16-04-1679 te Zevenhuizen (getuige(n): Teuntje Ariens), overleden 1742. Aangifte van overlijden 28-05-1742 te Zevenhuizen. Zoon van Pleun Ariens LEVELANG (zie V.26) en Maartje Ariensdr OLSHOORN.
Ondertrouwd op 14-11-1706 te Zevenhuizen met Cniertje Cornelis KOSTER, overleden ca 1745. Aangifte van overlijden 08-10-1745 te Zevenhuizen. j.d. van Nieuwerkerk a/d IJssel. Dochter van Cornelis Janse KOSTER en Maertie Pleune de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje LEVELANG, gedoopt op 13-02-1702 te Zevenhuizen (getuige(n): Arij Pleunen Levelangh, Maartje Ariens Olshoorn), overleden 1718. Aangifte van overlijden 27-04-1718 te Zevenhuizen.
   2.  Cornelis LEVELANG, gedoopt op 15-04-1708 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Leendert Cornelis, Betje Cornelis), overleden 1710. Aangifte van overlijden 11-01-1710 te Zevenhuizen.
   3.  Korstiaen Cornelis LEVELANGH, gedoopt op 05-05-1709 te Zevenhuizen (getuige(n): Maartje Jans van den Berg), begraven op 21-11-1770 te Kralingen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-04-1732 te Zevenhuizen met Jaapje Cornelis KONIJN, 23 jaar oud, gedoopt op 15-04-1708 te Nieuwerkerk a/d IJssel, begraven op 21-12-1801 te Kralingen op 93-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Jansse KONIJN en Barbara Jans van VELSEN.
   4.  Cornelis LEVELANG, gedoopt op 25-01-1711 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Lijsbeth Cornelis, Leendert Cornelis), overleden 1711. Aangifte van overlijden 02-06-1711 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   5.  Cornelis LEVELANG, gedoopt op 16-10-1712 te Zevenhuizen (getuige(n): Betje Cornelis, Cornelis Coster).
   6.  Pleun LEVELANG, gedoopt op 01-04-1714 te Zevenhuizen (getuige(n): Pietertje Pleune Levelang, Jan Pieterse Breedvelt), overleden 1714. Aangifte van overlijden 20-06-1714 te Zevenhuizen.
   7.  Pleuntje Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 07-06-1716 te Zevenhuizen (getuige(n): Pietertje Pleune Levelang, Jan Pieterse Breedvelt), overleden 1749. Aangifte van overlijden 30-01-1749 Nieuwerkerk a/d IJssel. Wonende Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-11-1737 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Cornelis IJsbrantse van der MAST, 25 jaar oud, gedoopt op 19-02-1712 te Gorinchem. Overleden na 22-10-1752. Zoon van Isbrant van der MAST en Lijsbet Grades HOMWELS.
   8.  Marietje Cornelisse LEVELANG, gedoopt op 24-07-1718 te Zevenhuizen, overleden 1749. Aangifte van overlijden 06-01-1749 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-10-1740 te Zevenhuizen met Dirk Cornelisse KOOIJ, 30 jaar oud, gedoopt op 09-06-1710 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden vermoedelijk 18-10-1784 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Abrahams KOOIJ en Maartje Elders DULLAART.

VI.48    Willem LEVELANG, gedoopt op 25-02-1682 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden vermoedelijk 02-05-1758 te Zevenhuizen. Zoon van Pleun Ariens LEVELANG (zie V.26) en Maartje Ariensdr OLSHOORN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-01-1709 te Zevenhuizen met Rebecca Jochems SOL (zie VI.188).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Willemse LEVELANG, geboren op 13-09-1711 te Zevenhuizen, gedoopt op 20-09-1711 te Zevenhuizen, overleden 1769. Aangifte van overlijden 18-03-1769 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-01-1743 te Zevenhuizen met Jannetje Jans van der HOUT, overleden op 15-12-1775 te Zevenhuizen, j.d. van Zevenhuizen, dochter van Jan Maartens van der HOUT en Maartje Teunis LEVELANG (zie VI.204).
   2.  Korstiaen LEVELANG, gedoopt op 31-07-1713 te Zevenhuizen.
   3.  Jochem LEVELANG, geboren 1714, overleden 1714. Aangifte van overlijden 13-12-1714 te Zevenhuizen.
   4.  Pleun Willems LEVELANG, gedoopt op 01-01-1718 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden vermoedelijk 28-06-1775 te Zevenhuizen. Ongehuwd.
   5.  Jochem Willem LEVELANG, overleden. Overleden na 05-01-1775.
Gehuwd op 17-01-1742 te Zevenhuizen met Lijntje Cornelis van der HOOG, 19 jaar oud, gedoopt op 25-01-1722 te Capelle a/d IJssel. Overleden na 05-01-1775. Dochter van Cornelis Ariens van der HOOG en Duifje Pieters LEMS.

VI.49    Arie Pleunen LEVELANG, begraven op 21-05-1720 te Moordrecht, zoon van Pleun Ariens LEVELANG (zie V.26) en Maartje Ariensdr OLSHOORN.
Gehuwd op 13-01-1697 te Zevenhuizen met Aaltje Jochems SOL, begraven op 23-08-1718 te Moordrecht, dochter van Jochem Cornelis SOL en Neeltje Jans LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand Ariens LEEVLANG (zie VII.89).
   2.  Jochem LEEFLANG, gedoopt op 25-12-1698 te Zevenhuizen, begraven op 13-10-1758 te Moordrecht op 59-jarige leeftijd. Wonende Broek en Thuil.
Gehuwd met Abigael van der VOOR, gedoopt op 06-11-1698 te Gouda, overleden 1767. Aangifte van overlijden 07-06-1767 te Broek, Thuijl en ´t Weegje. Dochter van Jacob Theuniszn van der VOOR en Ariaantje Teunis van DAM.
   3.  Jan LEEFLANG, gedoopt op 29-01-1702 te Zevenhuizen, begraven op 12-04-1760 te Moordrecht op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-02-1722 te Moordrecht met Pieternella Elderts de JONG, j.d. van Moordrecht.
   4.  Kors Ariens LEVELANG, geboren < 1712, overleden 1712. Aangifte van overlijden 25-01-1712 te Zevenhuizen.
   5.  Maaijken LEVELANG, gedoopt op 23-10-1712 te Zevenhuizen.

VII.89    IJsbrand Ariens LEEVLANG, gedoopt op 17-11-1697 te Zevenhuizen, begraven op 13-10-1758 te Moordrecht op 60-jarige leeftijd, zoon van Arie Pleunen LEVELANG (zie VI.49) en Aaltje Jochems SOL.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 29-11-1722 te Moordrecht met Jannigje Pietersdr BLOED, 25 jaar oud, gedoopt op 27-02-1697 te Moordrecht, begraven op 07-03-1764 te Moordrechtr op 67-jarige leeftijd, dochter van Pieter Ariens BLOED en Krijntje Klaesdr.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje IJsbrand LEEFLANG (zie VIII.11).
   2.  Arij LEEFLANG, gedoopt op 22-07-1725 te Moordrecht (getuige(n): Jannigje Ariensdr. Leeflang).
   3.  Pieter LEEFLANG, gedoopt op 07-06-1727 te Moordrecht (getuige(n): Lena Pietersdr. Bloed).
   4.  Martijntje LEEFLANG, gedoopt op 30-10-1729 te Moordrecht (getuige(n): Lena Bloed).
   5.  Korstiaan LEEFLANG, gedoopt op 23-11-1732 te Moordrecht (getuige(n): Jannitje Leeflang).

VIII.11    Aaltje IJsbrand LEEFLANG, gedoopt op 30-05-1723 te Moordrecht (getuige(n): Lena Pietersdr. Bloed), dochter van IJsbrand Ariens LEEVLANG (zie VII.89) en Jannigje Pietersdr BLOED.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-01-1750 te Moordrecht met Leendert Corszoon de JONG, 28 jaar oud, gedoopt op 24-11-1721 te Moordrecht, zoon van Cors Eldertszoon de JONG en Petronella Pietersdr van VELSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ary de JONG, gedoopt op 07-06-1750 te Moordrecht (getuige(n): Willempje van Leeuwen).
   2.  Cors de JONG, gedoopt op 28-05-1752 te Moordrecht (getuige(n): Grietje v. d.Wolf en Rachel Golt).
   3.  IJsbrand de JONG, gedoopt op 28-05-1752 te Moordrecht (getuige(n): Grietje v.d.Wolf en Rachel Golt).
   4.  Martijntje de JONG, gedoopt op 27-02-1757 te Moordrecht (getuige(n): Willempjen de Jong).
   5.  Martijntje de JONG, gedoopt op 24-09-1758 te Moordrecht (getuige(n): Willempjen de Jong).
   6.  Jan de JONG, gedoopt op 24-02-1760 te Moordrecht (getuige(n): Willempjen de Jong).
   7.  Martijntje de JONG, gedoopt op 31-05-1761 te Moordrecht (getuige(n): Willempjen de Jong).
   8.  Jannetje de JONG, gedoopt op 07-11-1762 te Moordrecht (getuige(n): Willempjen de Jong).
   9.  Pieter de JONG, gedoopt op 06-05-1764 te Moordrecht (getuige(n): Willemijntje van Leeuwen).
   10.  Martijntje de JONG, gedoopt op 30-11-1766 te Moordrecht (getuige(n): Willemijntje de Jong).
   11.  Petronella de JONG.

VI.51    Arie Pleunen LEVELANG, overleden. Overleden voor 17-01-1710. Zoon van Pleun Ariens LEVELANG (zie V.26) en Maartje Ariensdr OLSHOORN.
Gehuwd (1) op 28-01-1691 te Zevenhuizen met Anna Vincenten KAMMERAET, overleden. Overleden na 11-02-1691, j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Cent centen KAMMERAET en Arieantje Jans van der SPRUIJT.
Gehuwd (2) op 18-10-1693 te Zevenhuizen met Trijntje Cornelis HOFLAND, 36 jaar oud, gedoopt op 17-03-1657 te Berkel, overleden 1717. Aangifte van overlijden 10-03-1717 te Zevenhuizen. Weduwe van Claes Cornelisz Schipper. Dochter van Cornelis Claes HOFLANDT en Jannetje Andries.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jannetje LEVELANG, gedoopt op 06-02-1695 te Zevenhuizen (getuige(n): Claes Cornelis Hoflandt, Neeltje Cornelis Hoflandt).
   2.  Jannetje Ariens LEVELANG, gedoopt op 09-12-1696 te Zevenhuizen (getuige(n): Claas Corns en Neeltje Corns Hofland), begraven op 26-01-1748 te Moordrecht op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-12-1719 te Moordrecht met Thonis Willems van LEEUWEN, overleden, j.m. van Moordrecht.

V.28    Cornelis Ariens LEVELANG. Aangifte van overlijden 30-03-1710 te Zevenhuizen. Zoon van Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34) en Geertje Cornelisdr.
Ondertrouwd op 23-12-1663 te Zevenhuizen met Barbara Jillisdr MOORDRECHT, geboren ca 1638, overleden 1722. Aangifte van overlijden 30-11-1722 te Zevenhuizen. Dochter van Gillis Ingen en Trijntje Willems SOLBOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Cornelis LEVELANG, overleden 1705. Aangifte van overlijden 18-09-1705 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 16-10-1689 te Zevenhuizen met Cornelis Cornelis TUYNEBREYER, overleden 1731. Aangifte van overlijden 17-01-1731 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Willems TUYNEBREYER en Neeltje Feijsse de GROOT.
   2.  Pleuntje Cornelis LEVELANGH, overleden 1705. Aangifte van overlijden op 18-02-1705 te Zevenhuizen.
Ondertrouwd 1692 te Zevenhuizen met Huych Boudewijns van HEIJNINGEN, overleden 1720. Aangifte van overlijden 12-03-1720 te Zevenhuizen. Zoon van Beuijen Cornelis van HEIJNINGEN en Maartje Commers HOOGENDOORN.

V.30    Jan Ariens LEVELANG. Aangifte van overlijden vermoedelijk op 24-01-1728 te Zevenhuizen. Zoon van Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34) en Geertje Cornelisdr.
Ondertrouwd op 19-12-1666 te Zevenhuizen met Ingetje Jillisdr, overleden. Overleden tussen 13-08-1686 en 05-10-1711. Dochter van Gillis Ingen en Trijntje Willems SOLBOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Jans LEVELANGH (zie VI.58).
   2.  Trijntje Jans LEVELANG (zie VI.60).
   3.  Pleuntje Jans LEVELANG, begraven op 08-06-1757 te Hillegersberg. Wonende te Bergschenhoek.
Gehuwd op 23-02-1708 te Zevenhuizen met Pieter Ariens NOORDHOEK, 25 jaar oud, gedoopt op 14-02-1683 te Bergschenhoek, begraven op 15-12-1745 te Hillgersberg op 62-jarige leeftijd, zoon van Arij Cornelis NOORDHOEK en Trijntje Cornelis VERHEUL.
   4.  Fijtje Jans LEEFLANG, overleden 1737. Aangifte van overlijden 20-11-1737 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 17-12-1699 te Bleiswijk met Jan Hendricks ROGGEVEEN, overleden 1736. Aangifte van overlijden 12-06-1736 te Zevenhuizen. j.m. van Bleiswijk.

VI.58    Arij Jans LEVELANGH, overleden 1714. Aangifte van overlijden 19-10-1714 te Zevenhuizen. Zoon van Jan Ariens LEVELANG (zie V.30) en Ingetje Jillisdr.
Gehuwd (1) op 27-01-1692 te Zevenhuizen met Maria Jochems SOLBOL, overleden ca 1708. Aangifte van overlijden 07-06-1708 te Zevenhuizen. Dochter van Jochem Cornelisz SOLBOL en Neeltge Jans LEVELANG (zie V.113).
Gehuwd (2) op 18-11-1708 te Zevenhuizen met Trijntje Ariens van ALPHEN, overleden ca 1715. Aangifte van overlijden 28-08-1715 te Zevenhuizen. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Arij Cornelis van ALPHEN en Krijntje Pleunen LEVELANGH. {Zij is later gehuwd op 10-03-1715 te Zevenhuizen met Ary Willems LEVELANGH, 25 jaar oud (zie VI.32).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Ingetje Ariens LEVELANGH, overleden. Overleden na 17-12-1744.
Gehuwd op 14-07-1728 te Zevenhuizen met Pieter Jansz MATSE, overleden. Overleden tussen 17-12-1744 en 19-01-1756. j.m. van Zevenhuizen. Zoon van Jan Ariens MATSE en Maertje Gerrits OUWENEEL.

VI.60    Trijntje Jans LEVELANG, overleden 1746. Aangifte van overlijden 10-02-1746 te Zevenhuizen. Dochter van Jan Ariens LEVELANG (zie V.30) en Ingetje Jillisdr.
Gehuwd (1) op 14-02-1694 te Bleiswijk met Leendert Jans OVERRIJNDER, overleden 1724. Aangifte van overlijden 17-02-1724 te Zevenhuizen.
Gehuwd (2) op 08-06-1732 te Zevenhuizen met Jan Hendrikszn GROEN, 42 jaar oud, Meester rietdekker, gedoopt op 12-07-1689 te Moerkapelle, overleden op 16-06-1762 te Zevenhuizen op 72-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Janse GROEN en Grietje Joosten RIJCK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sara Leenderts OVERREIJNDER, gedoopt op 06-01-1706 te Zevenhuizen, overleden 1779. Aangifte van overlijden 18-10-1779. Weduwe van Dirk van der Vree.
Gehuwd op 64-jarige leeftijd op 16-11-1770 te Schiebroek met Hendrik Ariens LEEVLANG, 73 jaar oud (zie VII.57). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-02-1722 te Hillegersberg met Marya Ariens HOGERWAARD, 22 jaar oud, gedoopt op 30-08-1699 te Hillegersberg, begraven op 16-12-1768 te Kralingen op 69-jarige leeftijd, dochter van Arij Willemse HOGERWAERT en Maertie Claasse VINCK.}

V.34    Arieaentje Ariens LEVELANG, overleden. Overleden na 01-06-1667. Dochter van Adriaen Willems LEVELANG (zie IV.34) en Geertje Cornelisdr.
Ondertrouwd op 20-12-1656 te Zevenhuizen met Teunis LEEFLANG (zie V.78).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis LEEFLANG, geboren ca 1657. Overleden na 31-08-1665.

IV.36    Gerrit Willems LEVELANG, geboren 1604 te Zevenhuizen, overleden op 18-04-1657 te Zevenhuizen, zoon van Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6) en Feytge Adriaensdr.
Gehuwd (1) < 1636 met Annetge Jans van BRUIJSNWIJCK, dochter van Jan Claeszn BRUIJNSWIJCK en Ingetje Jans van der VLIET.
Gehuwd (2) op 30-11-1636 te Zevenhuizen met Ariaentgen Centen CAMMERAET, geboren ca 1616 te Krimpen a/d IJssel. Weduwe van Cornelis Janszn van Palesteyn. Dochter van Cent Corneliszn CAMMERAET en Lijsbet Sijbrants.
Gehuwd (3) op 11-06-1651 te Zevenhuizen met Trijntge Pouwels, overleden. Overleden na 20-07-1688. Weduwe van David Toniss van Arlen. Dochter van Pouwels Pieters en Janetgen Louwen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan LEVELANG, gedoopt op 16-02-1631 te Zevenhuizen (getuige(n): Gerrit Claessen, Heyndrick Cornelissen, Inetge Jans). Overleden voor 18-06-1657.
   2.  Maertgen LEVELANG, gedoopt op 06-03-1633 te Zevenhuizen (getuige(n): Claes Janss, Ariaentgen Jans, Neeltje Willems Levelang). Overleden voor 18-06-1657.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Willem Gerrits LEVELANG (zie V.37).
   4.  Fijtge Gerrits LEVELANGH, gedoopt 1642 te Zevenhuizen (getuige(n): Arie Willems Levelang, Maertge Cornelisdr, Jaepge Cornelisdr). Overleden tussen 28-10-1668 en 29-05-1671,.
Gehuwd op 17-05-1660 te Zoetermeer met Arien Claesz PALESTEYN. Overleden tussen 14-08-1677 en 29-10-1679. j.m. van Zoetermeer, weduwnaar van Ariaentje Jans.
   5.  Lijsbeth LEVELANG, gedoopt op 09-12-1646 te Zevenhuizen (getuige(n): Vincent Vincents, Annetie Willems). Overleden voor 18-06-1657.

V.37    Willem Gerrits LEVELANG, Biersteker, Molenmeester van de Catjespolder, gedoopt op 29-11-1637 te Zevenhuizen (getuige(n): Isbrant Willemss, Cent Centen, Neeltge Willems), overleden 1686, zoon van Gerrit Willems LEVELANG (zie IV.36) en Ariaentgen Centen CAMMERAET.
Ondertrouwd op 29-07-1657 te Zevenhuizen met Trijntje Jans BACKER, 18 jaar oud, gedoopt op 09-01-1639 te Zevenhuizen, overleden 1718. Aangifte van overlijden 22-03-1718 te Zevenhuizen. De weduwe van Willem Gerrits Leeflangh, Trijntje Backer, schonk in mei 1686 aan de kerk van Zevenhuizen een avondmaalschotel. Zij kreeg hiervoor het recht om haar man, die een maand daarvoor overleden was, in het koor van de kerk te begraven en daar zelf later ook begraven te worden. De kerk van Zevenhuizen is nog steeds in het gelukkige bezit van de avondmaalschotel. Als tekst op de zilveren schotel is vermeld: "Dese schotel is de Kerck vereert van de weduwe van Zalr. Willem Leeflangh voor een dubbelt graf in t heckte voor haer overleefde man ende voor haer - den 24 mey anno 1686 -", dochter van Jan Warrebouts BACKER en Neeltje Crijnen van der LAEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes LEVELANG (zie VI.67).
   2.  Vincent Willems LEVELANG (zie VI.69).
   3.  Krijn LEVELANG, gedoopt op 18-08-1669 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Warbot, Neeltje Krijn). Overleden voor 14-08-1747.
   4.  Fijtje Willems LEVELANG, gedoopt op 05-04-1671 te Zevenhuizen (getuige(n): Ary Palestein, Annetje Willems), overleden 1728. Aangifte van overlijden 27-12-1728 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-11-1693 te Capelle a/d IJssel met Cornelis Dirks van den BERG, overleden ca 1729. Aangifte van overlijden 20-06-1729 te Zevenhuizen. Weduwnaar van Geertruyd van Willig. Zoon van Dirck Hendricks van den BERG en Trijntje Cornelis.
   5.  Petronella Willems LEVELANG, gedoopt op 23-04-1673 te Zevenhuizen (getuige(n): Klaes Jans Backer, Neeltje Krijnen), overleden 1706. Aangifte van overlijden 19-11-1706 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-12-1705 te Zevenhuizen met Dirck Crijnen van DUEREN, 31 jaar oud, gedoopt op 15-10-1674 te Bleiswijk, overleden 1674. Aangifte van overlijden 11-12-1674 te Zevenhuizen. Zoon van Crijn Pieters van DUIJREN en Maria Dircks van KEDICHEM.
   6.  Neeltje Willems LEVELANG, gedoopt 09-1675 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Warreboutse, Maartje Dircks), overleden 1746. Aangifte van overlijden 14-03-1746 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 12-05-1697 te Zevenhuizen met Arend Cornelis ´t HOEN, overleden ca 1737. Aangifte van overlijden 01-10-1737 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Isaacx ´t HOEN en Ariaentje Lenerts van LEEUWEN.
   7.  Elisabeth Willems LEVELANG, gedoopt op 19-12-1677 te Zevenhuizen (getuige(n): Jaapje Vincente), overleden 1733. Aangifte van overlijden 30-09-1733 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 26-12-1718 te Zevenhuizen met Jan Leenderts JONKHERT, 53 jaar oud, gedoopt op 16-08-1665 te Zevenhuizen, overleden 1733. Aangifte van overlijden 05-01-1733 te Zevenhuizen. Weduwnaar van Marijtje Andries Hoogenboom. Zoon van Leendert Ghielen en Grietje Jans NIEUWERKERCK.
   8.  Krijn LEVELANG, gedoopt op 24-03-1680 te Zevenhuizen (getuige(n): Elsje Gerrits). Overleden voor 14-08-1747.
   9.  Gerrit Willems LEVELANG (zie VI.82).
   10.  Ariaantje Willems LEEFLANG, begraven op 25-03-1690 te Waddinxveen.
Gehuwd op 17-12-1684 te Zevenhuizen met Claas Teunis BLOET, 26 jaar oud, Meester Scheepmaker, gedoopt op 08-09-1658 te Moordrecht. Overleden na 17-09-1691. Zoon van Teunis Claas BLOET en Annetje Alewijns GROENEVELT.

VI.67    Johannes LEVELANG, gedoopt 1665 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Warrebouts, Neeltje Crijne), overleden 1702. Aangifte van overlijden 16-06-1702 te Zevenhuizen. Zoon van Willem Gerrits LEVELANG (zie V.37) en Trijntje Jans BACKER.
Gehuwd op 16-11-1687 te Moordrecht met Maria Teunis BLOET, 21 jaar oud, gedoopt op 19-09-1666 te Moordrecht. Overleden tussen 16-08-1689 en 24-04-1694. Dochter van Teunis Claas BLOET en Annetje Alewijns GROENEVELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Jans LEVELANGH, gedoopt op 22-02-1688 te Zevenhuizen (getuige(n): Klaas Teunis Bloed, Maria Teunis), overleden 1713. Aangifte van overlijden 28-08-1713 te Zevenhuizen.
   2.  Willemijn LEVELANG, gedoopt op 01-05-1689 te Zevenhuizen (getuige(n): Treyntie Jans). Overleden voor 24-08-1718.

VI.69    Vincent Willems LEVELANG, Herbergier ´Den Hoorn´ in Den Hoorn onder Zegwaard, gedoopt op 07-12-1667 te Zevenhuizen (getuige(n): Cornelis Janse, Fitie Gerrits), overleden 1714. Aangifte van overlijden 07-03-1714 te Zegwaard. Zoon van Willem Gerrits LEVELANG (zie V.37) en Trijntje Jans BACKER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-09-1689 te Zoetermeer met Maritje Eggerts van BUYTENWEG, overleden, j.d. van Zegwaard.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 28-06-1711 te Zoetermeer met Baartje Ariens MOLENAAR, 28 jaar oud, gedoopt op 23-05-1683 te Berkel, overleden 1768. Aangifte van overlijden 26-11-1768 te Zegwaard. Dochter van Arien Ariensen MOLENAAR en Lysbeth Krijnen van BALEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sophia LEVELANG, gedoopt op 19-02-1690 te Zoetermeer (getuige(n): Marijtje Eggerts Buytewegh, Marijtje Adriaensz Palesteijn). Overlijden voor 24-08-1718.
   2.  Cornelia LEVELANG, gedoopt op 15-05-1691 te Zoetermeer (getuige(n): Marij Eggerz, Catrijn Eggerz), overleden < 1696.
   3.  Willem LEVELANG, gedoopt op 04-09-1695 te Rotterdam (getuige(n): Trintje Jans, Maria Robbrechs), overleden < 1704.
   4.  Cornelia LEVELANG, gedoopt op 07-10-1696 te Rotterdam (getuige(n): Willempje Ackervelt, Seijtie Jans), overleden < 1698.
   5.  Cornelia LEVELANG, gedoopt op 06-04-1698 te Zoetermeer (getuige(n): Willempje Jans Ackervelt), overleden < 1701.
   6.  Egebert LEVELANG, gedoopt op 21-04-1699 te Rotterdam (getuige(n): Willemijna Jans), overleden < 1703.
   7.  Cornelia LEVELANG, gedoopt op 27-02-1701 te Zoetermeer (getuige(n): Willempje van Akerveld), overleden < 1718.
   8.  Egbert LEEFFLANGH, gedoopt op 01-04-1703 te Zoetermeer (getuige(n): Willempje van Akervelt), overleden 1716. Aangifte van overlijden 18-10-1716 te Zegwaard.
   9.  Willem LEVELANG, gedoopt op 28-05-1704 te Zoetermeer (getuige(n): Treyntje Jans Backer wonende Sevenhuysen), overleden ca 1704.
   10.  Willem LEVELANG, gedoopt op 27-09-1705 te Zoetermeer (getuige(n): Tryntje Jans Bakker, wonende 7huijsen), overleden < 1706.
   11.  Willem LEVELANG, gedoopt op 12-12-1706 te Zoetermeer (getuige(n): Tryntje Bakker, van 7huijsen), overleden < 1708.
   12.  Willem LEVELANG, gedoopt op 09-04-1708 te Zoetermeer (getuige(n): Tryntje Jans Bakker, wonende 7huijsen), overleden < 1709.
   13.  Willem LEVELANG, gedoopt op 08-12-1709 te Zoetermeer (getuige(n): Tryntje Jans Bakker, wonende 7huijsen), overleden < 1718.
Uit het tweede huwelijk:
   14.  Arij Vincents LEEFFLANG, gedoopt op 10-04-1712 te Wilsveen (getuige(n): Lijsbet Molenaers), overleden 1737. Aangifte van overlijden 17-11-1737 te Zegwaard.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-09-1731 te Voorschoten met Marijtie SWEMKOOP, 22 jaar oud, gedoopt op 18-08-1709 te Voorschoten. Overleden na 18-01-1739. Dochter van Leendert Jacobs SWEMKOOP en Jannetje Teunis van ZUIJLEN.

VI.82    Gerrit Willems LEVELANG, Biersteker, overleden ca 1708. Aangifte van overlijden 23-05-1708 te Zevenhuizen. Zoon van Willem Gerrits LEVELANG (zie V.37) en Trijntje Jans BACKER.
Gehuwd op 15-11-1693 te Capelle a/d IJssel met Maria Cornelis ´t HOEN, overleden ca 1716. Aangifte van overlijden 09-04-1716 te Zevenhuizen. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Cornelis Isaacxs ´t HOEN en Ariaentje Leenderts van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentje Gerrits LEVELANG, gedoopt op 01-05-1695 te Zevenhuizen (getuige(n): Catharina Thoen, Leendert Thoen), overleden 1746. Aangifte van overlijden 16-05-1746 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1720 te Zevenhuizen met Jan Leendertse DELFGAUW, 32 jaar oud, gedoopt op 30-11-1687 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden 11-04-1737 te Zevenhuizen. Weduwnaar van Anna Klaas Bloed. Zoon van Leendert Jans DELFGAUW en Teuntje Wouters MOIJMEIJSJE.
   2.  Willem LEVELANG, gedoopt op 02-12-1696 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Jans Backer, Francoijs Swaneveld en Elisabeth syn huysvrou), overleden 1696. Aangifte van overlijden 17-12-1696 te Zevenhuizen.
   3.  Catharina LEVELANG, gedoopt op 11-01-1699 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Jans Backer), overleden 1750. Aangifte van overlijden 26-02-1750 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-01-1723 te Zevenhuizen met Daam Leendertse DELFGAUW, 33 jaar oud, gedoopt op 27-03-1689 te Zevenhuizen, overleden 1747. Aangifte van overlijden 17-04-1747 te Zevenhuizen. Zoon van Leendert Jans DELFGAUW en Teuntje Wouters MOIJMEIJSJE.
   4.  Willem LEVELANG, Kerkmeerster van Zevenhuizen, gedoopt op 10-10-1700 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Jans Backer), overleden 1756. Aangifte van overlijden 08-09-1756 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1723 te Hazerswoude met Anna Pieters van TOL, 29 jaar oud, gedoopt op 13-01-1694 te Hazerswoude, overleden 1746. Aangifte van overlijden 22-01-1746 te Zevenhuizen. Dochter van Pieter Corneliszn van TOL en Antje Simons LANGENDAM.

IV.40    Cornelis Willems LEEFLANGH, Herbergier en tapper te Bleiswijk, geboren 1607 te Zevenhuizen, overleden 1650 te Zevenhuizen, begraven 1650 te Bleiswijk, zoon van Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6) en Feytge Adriaensdr.
Gehuwd (1) op 04-03-1629 te Zevenhuizen met Diewertge Cornelis, overleden. Overleden voor 25-07-1636, dochter van Cornelis en Neeltje Jansdr SEVENHUIJSEN.
Gehuwd (2) op 01-08-1637 te Bleiswijk met Annetje Cornelisdr BOEREN. Overleden na 05-05-1661. Weduwe van Jan Adriaens van Capelle, waard in "De Vergulden Arent" te Bleiswijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Fijtgen LEEFLANGH, gedoopt op 27-01-1630 te Zevenhuijzen (getuige(n): Pleun Willemsen, Ariaentge Jans, Martge Cornelis). Overleden tussen 25-07-1636 en 18-06-1638.
   2.  Maertge LEEFLANGH, gedoopt op 04-06-1634 te Zevenhuizen (getuige(n): Annetge Jans). Overleden voor 25-07-1636.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Dieuwertje Cornelis LEEFFLANG.
Gehuwd op 26-05-1661 te Bleiswijk met Dirck van der EIJDEN, Rentmeester in Oude-Tongen. Overleden na 08-10-1667. j.m. van Ooltgensplaat, zoon van Johan van der EIJDEN en Geertruijdt COOPMANS.

IV.43    Plonis Willems LEVELANGH, Molenmeester van de Catjespolder, geboren ca 1608 te Zevenhuizen. Overleden tussen 14-07-1678 en 19-01-1682. Zoon van Willem IJsbrantsz LEVENLANGH (zie III.6) en Feytge Adriaensdr.
Gehuwd op 23-06-1630 te Zevenhuizen met Maritge Cornelisdr NELEMAET. Overleden tussen 11-04-1654 en 13-04-1686. Dochter van Cornelis Pieterss NELEMAET en Crijntgen Frans.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrant LEVELANG (zie V.46).
   2.  Fijtge Plonen LEEFLANG (zie V.49).
   3.  Ida Plonen LEEFLANG, gedoopt op 27-05-1635 te Zevenhuizen (getuige(n): Cornelis Willemss, Fijtge Ariens), overleden 1720. Aangifte van overlijden 16-08-1720 te Zevenhuizen.
Ondertrouwd op 19-01-1659 te Zevenhuizen, gehuwd te Zoetermeer met Arent Cornelisz KRUYNINGH, Meester scheepmaker, geboren ca 1628, overleden 1720. Aangifte van overlijden 01-05-1720 te Zevenhuizen. j.m. van Zegwaard.
   4.  Willem LEVELANGH (zie V.52).
   5.  Jan Pleunen LEVELANGH (zie V.54).
   6.  Crijntje Plonen LEVELANG, overleden 1726. Aangifte van overlijden 04-09-1726 te Zevenhuizen.
Gehuwd (1) op 15-02-1668 te Zevenhuizen met Arien Dircksz, overleden. Afkomstig van Swanla. Zoon van Dirck Willem Louris en Claesie CRIJNEN.
Gehuwd (2) op 18-03-1674 te Zevenhuizen met Adriaen Cornelisz van ALPHEN, overleden op 16-03-1716 te Zevenhuizen, j.m. van Hillgersberg, zoon van Cornelis Jans van ALPHEN en Trintje Willems.
   7.  Cornelis Pleunen LEVELANCK (zie V.59).
   8.  Maartje Plonen LEVELANG. Overleden voor 24-04-1684.
Gehuwd op 09-02-1676 te Zevenhuizen met Jan Simonsz van der CHIJS. Overleden voor 31-05-1694. Weduwnaar van Annitje Cornelis Hartogsvelt.
   9.  Neeltje Plone LEVELANG. Overleden tussen 24-04-1684 en 31-05-1694.
Gehuwd (1) op 19-02-1679 te Zevenhuizen met Cornelis Willems van WADDINXVEEN, j.m. van Zevenuizen, zoon van Willem Cornelis van WENSVEEN.
Ondertrouwd (2) op 09-01-1682 te Zevenhuizen met Engelbercht Klaasz, overleden. Overleden na 24-04-1684. j.m. van Nieuwerkerk a/d IJssel.

V.46    IJsbrant LEVELANG, gedoopt op 08-05-1633 te Zevenhuizen. Overleden tussen 24-04-1684 en 01-08-1688. Zoon van Plonis Willems LEVELANGH (zie IV.43) en Maritge Cornelisdr NELEMAET.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-06-1657 te Bleiswijk met Leentje Cornelis JONGENEELEN, overleden. Weduwe van Dirck Claasz Keet. Dochter van Cornelis Ariens JONGENEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fijtje IJsbrants LEVELANG, gedoopt op 08-09-1658 te Bleiswijk (getuige(n): Willem Pleunen, IJda Pleunen). Overleden tussen 31-10-1688 en 14-01-1695.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-02-1688 te Hillegersberg met Arij Wouters de GROOT, 30 jaar oud, gedoopt op 04-03-1657 te Bleiswijk, begraven op 13-11-1728 te Hillegersberg op 71-jarige leeftijd, zoon van Wouter Ariens de GROOT en Ingetje Ariens de LEEU.
   2.  Willem LEVELANG, gedoopt op 13-08-1662 te Bleiswijk (getuige(n): Cornelis Pleunen, Crijntje Pleune). Vermoedelijk overleden voor 31-05-1694.

V.49    Fijtge Plonen LEEFLANG, gedoopt op 08-05-1633 te Zevenhuizen, overleden 1721. Aangifte van overlijden 30-04-1721 te Zevenhuizen. Dochter van Plonis Willems LEVELANGH (zie IV.43) en Maritge Cornelisdr NELEMAET.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-01-1657 te Zevenhuizen met Cornelis Cornelisz VUIJCK. Overleden tussen 27-03-1690 en 31-05-1694. Zoon van Cornelis Cornelis VUIJCK ´den OUDEN´.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Corenelis VUYCK, overleden ca 1737. Aangifte van overlijden 13-09-1737 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 27-01-1704 te Zevenhuizen met Neeltje IJsbrands LEVELANG, overleden ca 1713. Aangifte van overlijden 27-05-1748 te Zevenhuizen. Dochter van IJsbrant Jans LEVELANG (zie V.110) en Maartje Dirks.

V.52    Willem LEVELANGH, gedoopt op 15-03-1643 te Zevenhuizen (getuige(n): Claes Fransz, Ariaentje Cente), overleden 1705. Aangifte van overlijden 19-10-1705 te Zevenhuizen. In 1685 wonende Kleiweg in Schiebroek, later te Zevenhuizen. Zoon van Plonis Willems LEVELANGH (zie IV.43) en Maritge Cornelisdr NELEMAET.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-01-1680 te Zevenhuizen met Aefje Pieters POST, 30 jaar oud, gedoopt op 08-08-1649 te Hillegersberg, overleden 1726. Aangifte van overlijden 20-11-1726 te Zevenhuizen. Dochter van Pieter Leenderts POST en Lijsbet Joris.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje LEVELANGH, gedoopt op 19-10-1687 te Overschie (getuige(n): Lijsbeth Pieters, Willem Cornelisse Levelangh, Trijntje Pleune Levelangh).

V.54    Jan Pleunen LEVELANGH, gedoopt op 15-03-1643 te Zevenhuizen. Overleden tussen 24-04-1684 en 20-01-1687. Zoon van Plonis Willems LEVELANGH (zie IV.43) en Maritge Cornelisdr NELEMAET.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-02-1670 te Zevenhuizen met Geertje Elderts TUYNEBREYER, overleden ca 1710. Aangifte van overlijden 15-12-1710 te Zevenhuizen. Dochter van Eldert Willemsz TUYNEBREYER en Ingetje Jans van der MIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleun Jans LEVELANG (zie VI.91).
   2.  Willem LEVELANGH, gedoopt op 11-08-1680 te Zevenhuizen (getuige(n): Cornelis Pleunen Levelang, Cornelis Elderts Tuijn), overleden 1698. Aangifte van overlijden 18-04-1698 te Zevenhuizen.

VI.91    Pleun Jans LEVELANG, gedoopt op 02-02-1676 te Zevenhuizen (getuige(n): Willem Elders), overleden 1713. Aangifte van overlijden 02-05-1713 te Zevenhuizen. Zoon van Jan Pleunen LEVELANGH (zie V.54) en Geertje Elderts TUYNEBREYER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-02-1701 te Zevenhuizen met Pietertje Jochums BOUWMAN (zie VI.191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pleune LEEFLANG, gedoopt op 03-12-1702 te Zevenhuizen (getuige(n): Geertje Elders Tuijnebreijer), overleden 1737.
Ondertrouwd op 01-10-1728 te Zevenhuizen met Martijntje Klaas GOEDHART, 32 jaar oud, gedoopt op 06-05-1696 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1759. Aangifte van overlijden 04-05-1759 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Weduwe van Eldert Tuijnebreijer. Dochter van Claas Willems GOETHART en Annitie Claass.
   2.  Jochim Plonen LEVELANGH, gedoopt op 24-05-1705 te Zevenhuizen (getuige(n): Geertje Elderts Tuijnebreijer), overleden 1713. Aangifte van overlijden 17-07-1713 te Zevenhuizen.
   3.  Eldert Plonen LEVELANG, gedoopt op 10-07-1709 te Zevenhuizen (getuige(n): Geertje Elderts Tuijnebreijer), overleden op 08-02-1758 te Zevenhuizen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1739 te Bleiswijk met Ariaantje GELEVEEN, 24 jaar oud, gedoopt op 01-07-1714 te Bleiswijk, overleden 1788. Aangifte van overlijden 22-04-1788 te Schoonhoven. Dochter van Huijg Huijgens GELEVEEN en Ingetje Pieters ALPHENAAR.
   4.  Geertje Plonen LEVELANG, gedoopt op 03-04-1712 te Zevenhuizen (getuige(n): Kornelis Elderze Tuijnebreijer, Joosje Jans Groeneweg), overleden 1716. Aangifte van overlijden 18-01-1716 te Zevenhuizen.

V.59    Cornelis Pleunen LEVELANCK, overleden 1713. Aangifte van overlijden 25-02-1713 te Zevenhuizen. Zoon van Plonis Willems LEVELANGH (zie IV.43) en Maritge Cornelisdr NELEMAET.
Ondertrouwd (1) op 22-01-1662 te Zevenhuizen. Gescheiden tussen 15-11-1676 en 21-03-1678. Echtgenote is Aefje Dirksdr de JONG, overleden. Overleden tussen 21-03-1678 en 14-03-1681. j.d. van Nieuwerkerk, dochter van Dirck Willems de JONG.
Ondertrouwd (2) op 14-03-1681 te Zevenhuizen met Pietertje Jansdr, geboren ca 1643, overleden 1721. Aangifte van overlijden 06-12-1721. Weduwe van Cornelis Jansz Hogeveen. Dochter van Jan Willem Louwerisz en Maritgen Jans van ALPHEN. {Zij was eerder gehuwd < 1680 met Cornelis Jansz HOGEVEEN, overleden.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem LEVELANG (zie VI.93).
   2.  Dirck LEVELANCK, gedoopt op 12-07-1676 te Moordrecht (getuige(n): Dirck Willems de Jongh, Dirck Ariens Blom, Maritje Dirckx de Jongh), overleden te Moordrecht, begraven 1677 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

VI.93    Willem LEVELANG, gedoopt 1665 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1737. Aangifte van overlijden 20-04-1737 te Bleiswijk. Zoon van Cornelis Pleunen LEVELANCK (zie V.59) en Aefje Dirksdr de JONG.
Gehuwd (1) op 11-01-1691 te Zevenhuizen. Maartje was de stiefzuster van Willem Cornelis. Echtgenote is Maartje Cornelis HOGEVEEN, overleden ca 1727. Aangifte van overlijden 01-04-1727 te Zevenhuizen. Dochter van Cornelis Jansz HOGEVEEN en Pietertje Jansdr.
Ondertrouwd (2) op 24-03-1728 te Zevenhuizen met Annetje Jans TOL, overleden ca 1743. Aangifte van overlijden 08-04-1743 te Bleiswijk. j.d. van Zevenhuizen, weduwe van Jan Pieterse Schaap.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aafje Willems LEVELANG, gedoopt op 04-04-1691 te Zevenhuizen, overleden 1744. Aangifte van overlijden 05-06-1744 Alphen a/d Rijn.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15-11-1716 te Zevenhuizen met Pieter Jansz van ALPHEN, 20 jaar oud, gedoopt op 29-01-1696 te Zevenhuizen, overleden 1732. Aangifte van overlijden 29-02-1732 te Hillegersberg. Zoon van Jan Cornelis van ALPHEN en Ariaantje Cornelis LEIJERDORP.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 15-02-1733 te Bergschenhoek met Arij Cornelis ROOSEBOOM, 43 jaar oud, gedoopt op 12-02-1690 te Alfen (Alphen a/d Rijn), overleden 1751 te Aarlandersveen. Aangifte van overlijden 02-12-1751 te Alfen. Weduwnaar van Catharyna Ariense van der Tak. Zoon van Cornelis Dirkze ROSENBOOM en Eefje Jansse STEENWIJK.
   2.  Maria Willems LEVELANG, gedoopt op 11-02-1699 te Zevenhuizen, overleden 1721. Aangifte van overlijden 22-03-1721 te Zevenhuizen.

III.9    Michiel IJsbrants LEVENLANGH, geboren ca 1575 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 17-09-1635 en 25-04-1637. Zoon van IJsbrant Michielsz LEEFLANGH (zie II.1) en Maritgen DiertsDr.
Gehuwd (1) < 03-1603 met Marritgen Bastiaens, overleden. Overleden voor 04-03-1612. Dochter van Bastiaen Claes BACKER en Elijsabeth Jacobs.
Gehuwd (2) < 01-1615 met Trijntje TUIJNEBREIJER, geboren ca 1574, overleden. Overleden tussen 31-11-1649 en 25-03-1660. Weduwe van Jop Lenerts Evenblij. Dochter van Ellert Corneliszn TUYNNEBREYER en Martigen Jansdr.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  IJsbrant Michiels LEVELANG, geboren 1598. Overleden tussen 26-04-1632 en 14-05-1636.
Gehuwd < 02-1626 met Geertje Jans GROENEWEG. Overleden voor 14-05-1636. Dochter van Jan Ockerszn GROENEWEG en Neeltge Jansdr. Kinderloos huwelijk.
   2.  Aryen Michiels LEVELANG, geboren 1600. Overleden tussen 07-08-1623 en 03-02-1625.
Gehuwd op 23-05-1621 te Zevenhuizen met Meijnsje Heyndricks, overleden. Overleden na 02-04-1633. j.d. van Bleiswijk.
   3.  Marritgen Chiele LEVELANG, geboren 1602.
Gehuwd (1) < 1650 met Cornelis Jacobs VERDUYN. Overleden tussen 21-02-1639 en 21-01-1650. Zoon van Jacob Claess VERDUYN en Martigen Jansdr.
Ondertrouwd (2) op 02-04-1659 met Huyg Dirkszn TOOR. Weduwnaar van Maertje Dirx.
   4.  Bastiaentgen Michiels LEEFLANGH, geboren 1606. Overleden voor 11-11-1646.
Gehuwd (1) op 08-04-1629 te Zevenhuizen met Cornelis EWOUTS. Overleden voor 21-01-1644. j.m. van Bleiswijk, in 1637 in Oost-Indië verblijvend.
Gehuwd (2) op 27-11-1644 te Zevenhuizen met Corstiaen Jaspers van der VONCK, j.g. van Hillgersberg.
   5.  Sophie LEEFLANGH, geboren 1612. Overleden voor 25-04-1637.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Cornelis Michiels LEEFLANGH (zie IV.59).

IV.59    Cornelis Michiels LEEFLANGH, geboren ca 1615. Overleden tussen 30-09-1672 en 07-12-1681. Zoon van Michiel IJsbrants LEVENLANGH (zie III.9) en Trijntje TUIJNEBREIJER.
Gehuwd op 22-02-1637 te Zevenhuizen met Ingetje Cornelis, geboren ca 1617 te Benthuizen, overleden op 15-12-1712 te Zevenhuizen, dochter van Cornelis Dircxs Toir en Neeltge Maertensdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Cornelis LEVELANG (zie V.67).
   2.  Cornelis Cornelis LEVELANG (zie V.69).
   3.  Marijtje Cornelis LEVELANG, geboren 1645. Overleden tussen 30-03-1681 en 11-04-1683.
Gehuwd op 16-06-1680 te Hillegersberg met Arij Cornelis OVERGAEUW. Overleden na 11-04-1683. j.m. van Hillgersberg, zoon van Cornelis Jacobs OVERGAEUW en Ingetgen Ariens.
   4.  Eldert Cornelis LEVELANG (zie V.73).
   5.  Trijntje Cornelis LEVELANG, geboren 1648, overleden op 22-01-1733 te Zevenhuizen.
   6.  Jan Cornelis LEVELANG (zie V.76).

V.67    Michiel Cornelis LEVELANG, gedoopt op 26-12-1638 te Zevenhuizen (getuige(n): Pieter Willems, Bastiaan Machiels, Tryntge Lenerts). Aangifte van overlijden 13-07-1707 te Hillegersberg. Wonende Rotterdam aan de Rotte. Zoon van Cornelis Michiels LEEFLANGH (zie IV.59) en Ingetje Cornelis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-10-1668 te Zevenhuizen met Ariaentje Teunisdr OVERRIJNDER, 26 jaar oud, geboren op 01-11-1641 te Zevenhuizen, begraven op 27-10-1710 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, dochter van Teunis Dircks OVERRIJNDER en Lijsbeth Ariens van der SPRUIJT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Giele LEEFLANG, geboren ca 1671. Aangifte van overlijden 04-09-1744 te Cool.
Gehuwd op 04-05-1692 te Rotterdam met Frans Jacobs van der LINDE. Vermoedelijke gedoopt 23-09-1660 te Rotterdam. Overleden tussen 09-11-1704 en 01-11-1708. j.m. van Rotterdam. Zoon van Jacobus Davidsen van der LINDE en Marijtje JACOBS.
   2.  Cornelis Giele LEVELANG (zie VI.99).
   3.  Dirck LEEFLANG, gedoopt op 22-03-1676 te Rotterdam (getuige(n): Dievertie Simens, Geertie Claes). Overleden voor 14-10-1710.
   4.  Ingetie Giele LEEFLANG, gedoopt op 07-11-1677 te Rotterdam (getuige(n): Corneles Levelangh, Dievertie Simens), begraven op 23-09-1751 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31-01-1702 te Rotterdam met Dirck Jansen KOOT. Weduwnaar van Lijsbet Ariens van Brakel.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 13-01-1704 te Rotterdam met Daniel Jans JOOLS, 31 jaar oud, gedoopt op 19-06-1672 te Rotterdam. Overleden tussen 28-05-1711 en 25-10-1736. Zoon van Johannes de JOONS en Anna de HEER.
   5.  Neeltje LEEFLANG, gedoopt op 12-05-1680 te Rotterdam (getuige(n): Geertie Klaas). Overleden na 23-03-1743, ongehuwd.
   6.  Trijntje Michiels LEEFLANG. Overleden voor 20-07-1708 te Amsterdam. Wonende Amsterdam.
Gehuwd (1) op 04-09-1689 te Rotterdam met Jacob Claes den BULDT. Overleden na 22-03-1702. Weduwnaar van Levijntje Pieters.
Ondertrouwd (2) op 11-05-1703 te Amsterdam met Jan HARMENS, geboren ca 1674 te Haaren. Overleden na 20-07-1708.
   7.  Theunis Giele LEEFLANGH (zie VI.109).
   8.  Maggeltie Giele LEEFLANG. Overleden tussn 09-11-1704 en 14-10-1710.
   9.  Ariaentie LEEFLANGH, overleden ca 1710.

VI.99    Cornelis Giele LEVELANG, Binnenschipper, gedoopt op 15-07-1674 te Rotterdam (getuige(n): Jan Cornelisse, Maritie Cornelis), overleden op 15-01-1743 te Schiedam Proveniershuis op 68-jarige leeftijd. Wonende ´t Hang, later Westwagenstraat te Rotterdam. Zoon van Michiel Cornelis LEVELANG (zie V.67) en Ariaentje Teunisdr OVERRIJNDER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-01-1700 te Rotterdam met Janneti Willems VOORHEUL, 28 jaar oud, gedoopt op 01-03-1671 te Oud-Alblas, overleden op 06-04-1740 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd. Weduwe van Dirck Matheus de Rust, dochter van Willem Andriesse VOORHEUL en Willemke Jans JONGBLOEDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maggiel LEEFLANG, gedoopt op 30-12-1700 te Rotterdam (getuige(n): Maggiel Leeflangh, Arijaantie Tunis, Lijsbeth van der Linde). Overleden voor 14-06-1740.
   2.  Willem LEEFLANG, Bootsgezel, gedoopt op 09-11-1703 te Rotterdam (getuige(n): Willem Andriesse, Klaertie van der hengel, Engeltie Leevelangh), overleden op 30-09-1727 te Kaap de Goede Hoop op 23-jarige leeftijd. Willem was bootsgezel op het OIC schip ´Valkenis´ dat voor de kamer van Middelburg voer. Ongehuwd overleden.
   3.  Johannis LEEFLANG, gedoopt op 28-02-1706 te Rotterdam (getuige(n): Teunis Leevelangh, Catharina Leevelangh), begraven op 06-09-1738 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-03-1728 te Rotterdam met Elisabet ANDRIESEN, begraven op 27-06-1767 te Rotterdam, j.d. van Wesel.
   4.  Arij LEEFLANG, gedoopt op 16-10-1708 te Rotterdam (getuige(n): Arij Willemse, Sara van den Enden). Overleden voor 14-06-1740.
   5.  Willemijntje LEEFLANG, gedoopt op 18-01-1711 te Rotterdam (getuige(n): Arij Voorhuel, Sara van den Ende, Willemijntje Voorhuel), begraven op 16-08-1736 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1732 te Rotterdam met Barend BEEN, 26 jaar oud, gedoopt op 11-08-1705 te Rotterdam, begraven op 15-01-1746 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BEEN en Maritje STRICK.

VI.109    Theunis Giele LEEFLANGH, Binnenschipper. Overleden tussen 21-07-1717 en 11-04-1733. Wonende Glashaven te Rotterdam. Zoon van Michiel Cornelis LEVELANG (zie V.67) en Ariaentje Teunisdr OVERRIJNDER.
Gehuwd (1) op 20-02-1695 te Kralingen met Arejaentje Pieterse HERNST, 21 jaar oud, gedoopt op 14-05-1673 te Kralingen, begraven op 18-04-1704 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd, dochter van Pieter Maertens HERRIST en Neeltje Leenderts CLEIJ.
Gehuwd (2) op 26-08-1704 te Rotterdam met Catharina van LOEDE, 35 jaar oud, gedoopt op 04-01-1669 te Amsterdam, overleden 1717, dochter van Marten van LAETEN en Sijtien Hendricx SCHUT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje LEEFLANG, gedoopt op 30-10-1695 te Rotterdam (getuige(n): Leendertie en Machgeltje Pieters), begraven op 10-07-1773 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-11-1718 te Rotterdam met Michiel van NES, begraven op 13-10-1741 te Rotterdam, j.m. van Rotterdam.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 10-11-1744 te Rotterdam met Adrianus VOORBURG. Overleden na 10-07-1773.
   2.  Aerjaentie LEEFLANG, gedoopt op 09-07-1697 te Rotterdam (getuige(n): Maggeltje Leeftlang, Aerjaentie Teunis). Overleden na 08-11-1733.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15-09-1722 te Rotterdam met Bastiaan Jans ALEWIJNS, 26 jaar oud, gedoopt op 28-02-1696 te Rotterdam. Overleden tussen 19-07-1725 en 17-12-1727. Zoon van Jan Jacobse ALEWIN en Catarina JANS.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 13-07-1728 te Rotterdam met Damus Isaaks KURPERSHOEK (Carpers), 29 jaar oud, Matroos, gedoopt op 05-07-1699 te Rotterdam. Overleden na 08-11-1733. Damus was matroos op de ´Herstelling´, een VOC schip dat op 29-10-1728 voor de kamer van Rotterdam vertrekt naar Batavia. Aankomst in Batavia op 27-11-1729. Damus staat ingeschreven als Damus Isaakse Carpers. Damus was gerepratieerd vai het schip de ´Lage Polder´. Zoon van Isaack Cornelisse en Grietie Dammis.
   3.  Maggeltie LEEFLANG, gedoopt op 22-05-1701 te Rotterdam (getuige(n): Jacob van der Kint, Neeltie Jans). Overleden tussen 22-02-1717 en 11-04-1733.
   4.  Pieter LEEFLANG, gedoopt op 20-05-1703 te Rotterdam (getuige(n): Leendert Pieters, Neeltje Jans). Overleden voor 11-04-1733.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Dirck LEEFLANG, gedoopt op 30-12-1705 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis Levelangh, Jannetje Willems). Overleden voor 11-04-1733.
   6.  Sijtie LEEFLANG, Stadsvroedvrouw, gedoopt op 09-02-1710 te Rotterdam (getuige(n): Engeltje Leeflangh, Daniel de Jong, Ariaentie Leeflangh), begraven op 23-03-1778 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1734 te Rotterdam met Arij Cornelis HARTMAN, 25 jaar oud, gedoopt op 29-05-1709 te Delfshaven, begraven op 03-06-1676 te Rotterdam, zoon van Cornelis Arienss HARTMAN en Cornelia Dirks de LANGE.

V.69    Cornelis Cornelis LEVELANG, gedoopt op 11-03-1642 te Zevenhuizen. Overleden voor 29-01-1666. Zoon van Cornelis Michiels LEEFLANGH (zie IV.59) en Ingetje Cornelis.
Ondertrouwd op 18-12-1661 te Zevenhuizen met Annetje Michiels EVENBLIJ, gedoopt ca 1642 te Zevenhuizen. Overleden tussen 10-12-1722 en 28-03-1725. Dochter van Michiel Claasz EVENBLIJ en Leentje Dirks VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje Cornelis LEVELANG, gedoopt op 18-02-1663 te Moerkapelle (getuige(n): Chiel Korneliss Leefflang, Martie Chielen Evenblij). Aangifte van overlijden op 06-02-1712.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31-07-1695 te Hillegersberg met Johan Ariens van NOORDEN, Schoolhouder te Ommoord, begraven op 08-05-1717 te Hillegersberg, j.m. van Rotterdam, wonende Hillergersberg.
   2.  Michiel Cornelis LEVELANG (zie VI.116).

VI.116    Michiel Cornelis LEVELANG, geboren ca 1665, overleden 1744. Aangifte van overlijden 23-07-1744 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Cornelis LEVELANG (zie V.69) en Annetje Michiels EVENBLIJ.
Gehuwd op 11-12-1695 te Zevenhuizen met Aaltje Jacobs STILLEBROER, 20 jaar oud, gedoopt op 27-01-1675 te Benthuizen, overleden 1759. Aangifte van overlijden 02-01-1759 te Zevenhuizen. Dochter van Jacob Pieters STILLEBROER en Leentje Dirks BAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leena LEVELANG, gedoopt op 02-09-1696 te Moerkapelle (getuige(n): Pieter Jacobss Stillebroer, Ermpie Jacobs Stillebroer), overleden < 1697.
   2.  Lena Michiels LEVELANG, gedoopt op 21-07-1697 te Moerkapelle (getuige(n): Pieter Jacobss Stillebroer, armpie Jacobs Stillebroer). Overleden na 09-02-1749.
Ondertrouwd (1) op 04-12-1727 te Zevenhuizen met Joris Jansen HUIJSER, 61 jaar oud, gedoopt op 13-12-1665 te Ridderkerk, overleden 1734. Aangifte van overlijden 20-06-1734 te Ridderkerk. Weduwnaar van Elisabeth hendriks Muls. Zoon van Jan Leenderts HUIJZER en Neeltje Maertens. {Hij was ook ooit gehuwd met Elisabeth Hendriks MULS, overleden.}
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 09-10-1735 te Ridderkerk met Willem Janse PUNT, gedoopt ca 1672 te Ridderkerk. Overleden na 28-02-1738. Weduwnaar van Aerjaentje Ariens Spruyt. Zoon van Jan Willemsen PUNT en Ariaentje Hendricx van GAMEREN.
   3.  Anna Chiele LEVELANG, gedoopt op 17-05-1699 te Moerkapelle (getuige(n): Jan van oort, leentie Corns Leeflang).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-10-1734 te Zevenhuizen met Willem Segers NEDERHANDT. Weduwnaar van Aaltje van Baalen.
   4.  Cornelis Michiels LEVELANG, gedoopt op 12-06-1701 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Arienss van Noord, Leentje Cornelis Levelangh).
   5.  Maartje Michiels LEVELANG, gedoopt op 07-10-1703 te Zevenhuizen (getuige(n): Pieter A Geeleveen, Annitje Michiels Evenblij), overleden 1728. Aangifte van overlijden 26-01-1728 te Ridderkerk.
Ondertrouwd op 09-03-1727 te Zevenhuizen met Jan Jorisse HUYSER, 23 jaar oud, gedoopt op 21-02-1704 te Ridderkerk, zoon van Joris Jansen HUIJSER en Elisabeth Hendriks MULS.
   6.  Ingetje Chiele LEVELANG, gedoopt op 01-11-1705 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Corns Levelang). Aangifte van overlijden 26-01-1728 te Ridderkerk.
Ondertrouwd (1) op 18-02-1730 te Zevenhuizen met Maarten Jorisse HUYSER, 37 jaar oud, gedoopt op 30-11-1692 te Ridderkerk, overleden 1730. Aangifte van overlijden 17-12-1730 te Ridderkerk. Weduwnaar. Zoon van Joris Jansen HUIJSER en Elisabeth Hendriks MULS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 04-01-1733 te Zevenhuizen met Johannes Arijens VINCK, geboren te Hoog Blokland.
   7.  Jacob LEVELANG, gedoopt op 14-08-1707 te Zevenhuizen (getuige(n): Cornelis Janz Hardyser, Geertje Ariens Jardijser). Overleden na 29-05-1768.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 06-07-1755 te Zevenhuizen met Anna Jacobs STILLEBOER, 24 jaar oud, gedoopt op 11-02-1731 te Zevenhuizen, dochter van Jacob Pieterse STILLEBOER en Teuntje Klase Knegt JONGELEEN.
   8.  Dirk LEVELANG, gedoopt op 23-02-1710 te Zevenhuizen (getuige(n): Leendert Leenderts Vrijenhoek, Armtje Jacobs Stllebroer), overleden 1759. Aangifte van overlijden 05-11-1759.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 18-02-1748 te Zevenhuizen met Marijtje Jacobs STILLEBOER, 18 jaar oud, gedoopt op 10-07-1729 te Zevenhuizen. Overleden na 31-01-1775. Dochter van Jacob Pieterse STILLEBOER en Teuntje Klase Knegt JONGELEEN.
   9.  Maria Chiele LEVELANG, gedoopt op 24-07-1712 te Zevenhuizen (getuige(n): Arie Leenderse de Kraaij, pleuntje Ariens Ouwebrugge). Overleden na 01-05-1784.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-08-1734 te Zevenhuizen met Arij Hendriks de LEEDE, 23 jaar oud, gedoopt (rk) op 20-02-1711 te Berkel. Overleden tussen 02-01-1759 en 01-05-1784. Zoon van Hendrik Huijbers de LEEDE en Adriana Hermens van WASSENBURG.
   10.  Kornelia Michiels LEVELANG, gedoopt op 03-03-1715 te Zevenhuizen (getuige(n): Martijntje Leenders de Kraaij). Overleden na 07-07-1754.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-12-1737 te Zevenhuizen met Leendert Dircxe CONIJN, overleden 1740. Aangifte van overlijden 22-06-1740 te Zzevenhuizen.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 18-07-1745 te Bleiswijk met Jan Hermanse van den BOS, 23 jaar oud, gedoopt op 31-05-1722 te Bleiswijk, begraven op 09-02-1774 te Hillegersberg op 51-jarige leeftijd, zoon van Harman BOSMAN en Marij BOSCHMEIJERS.

V.73    Eldert Cornelis LEVELANG, Schoolmeester te Zegveld en Hillegersberg, geboren 1645, begraven op 03-01-1718 te Hillegersberg, zoon van Cornelis Michiels LEEFLANGH (zie IV.59) en Ingetje Cornelis.
Ondertrouwd op 22-01-1668 te Zevenhuizen met Aaltje Teunis OVERRIJNDER, 18 jaar oud, gedoopt op 02-02-1649 te Zevenhuizen, begraven op 27-09-1714 te Hillegersberg op 65-jarige leeftijd, dochter van Teunis Dircks OVERRIJNDER en Lijsbeth Ariens van der SPRUIJT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje LEVELANG, gedoopt op 14-03-1669 te Zegveld. Overleden voor 11-04-1733.
   2.  Antonij (Teunis) LEVELANG (zie VI.119).
   3.  Cornelis LEVELANG (zie VI.121).
   4.  Johannes LEVELANG (zie VI.124).
   5.  Elisabeth LEVELANG, gedoopt op 30-05-1677 te Hillegersberg (getuige(n): Marytie Cornelis Levelang, Ary Theunisz Overrynder). Overleden voor 07-06-1677.
   6.  Dirk LEVELANG (zie VI.127).
   7.  Elisabeth LEVELANG, gedoopt op 07-06-1682 te Hillegersberg (getuige(n): Ary Theuniszn, Ariaentie Theunis). Aangifte van overlijden 02-04-1733 te Delfshaven.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-05-1715 te Hillegersberg met Jacobus van der SNOEK. Aangifte van overlijden 29-07-1735 te Delfshaven.
   8.  Jacob Eldertszn LEVELANG (zie VI.132).
   9.  Josias LEVELANG, gedoopt op 05-01-1687 te Hillegersberg (getuige(n): Josias Heinsius, predikant, en Cornelia Heinsius). Aangifte van overlijden 15-10-1709 te Hillegersberg.

VI.119    Antonij (Teunis) LEVELANG, Meester timmerman te Overschie, gedoopt op 02-10-1670 te Zegveld, begraven op 18-09-1730 te Delft Oude Kerk op 59-jarige leeftijd, zoon van Eldert Cornelis LEVELANG (zie V.73) en Aaltje Teunis OVERRIJNDER.
Ondertrouwd op 07-07-1695 te Nootdorp met Ariaantje Ariensdr BIJL, gedoopt 1675 te Nootdorp, begraven op 31-03-1758 te Delft Oude Kerk, dochter van Arij Jans BIJL en Anna Jans PIJNAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij LEVELANG, Meester timmerman, gedoopt op 19-03-1696 te Overschie (getuige(n): Anna Jans Pijnaker). Overleden tussen 25-05-1736 en 01-05-1760.
Gehuwd (1) < 1722 met Jakoba van LIS.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 01-02-1722 te Overschie met Kaatje KUIPERS, 22 jaar oud, gedoopt op 15-06-1699 te Overschie, begraven op 07-05-1736 te Overschie op 36-jarige leeftijd, dochter van Carel Janszn CUYPER en Willemijntje Jans van KAMPEN.
   2.  Aaltje LEVELANG (zie VII.180).
   3.  Jan LEVELANG, Meester timmerman te Overschie, gedoopt op 06-06-1700 te Overschie (getuige(n): Anna Jansdr Pijnaker), begraven op 05-08-1748 te Delft op 48-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 10-05-1727 te Delft met Hadewij STOX, begraven op 21-11-1780 te Delft Nieuwe Kerk.
   4.  Eldartus Anthonijszn LEVELANG, Meester timmerman te Overschie, gedoopt op 12-03-1702 te Overschie (getuige(n): Eldartus Leevlangh, Aeltie teunis Overeijnder), begraven op 22-12-1775 te Overschie op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-10-1723 te Overschie met Ariaantje Jooste van den BERG, 24 jaar oud, gedoopt op 21-01-1699 te Overschie, begraven op 24-11-1773 te Overschie op 74-jarige leeftijd, dochter van Joost Willems van den BERG en Grietie Claes van der BREEMS.
   5.  Willem LEVELANG, Meester broodbakker, gedoopt op 12-10-1704 te Overschie (getuige(n): Dina Nieuwpoort), begraven op 10-04-1767 te Delft Oude Kerk op 62-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 08-05-1728 te Delft met Pieternelle MENSERT, 46 jaar oud, gedoopt op 06-06-1681 te Delft, begraven op 07-02-1729 te Delft Oude Kerk op 47-jarige leeftijd, dochter van Johannes MENSERT en Petronella KEESKENS.
Ondertrouwd (2) op 18-06-1729 te Delft met Maria van DALEN, 24 jaar oud, geboren op 12-10-1704 te Overschie, begraven op 06-01-1757 te Delft Oude Kerk op 52-jarige leeftijd.
   6.  Anna LEVELANG, gedoopt op 13-11-1709 te Overschie (getuige(n): Cornelis Huijsman, Anna Jans Pijnakker). Overleden na 01-05-1760. Wonende Den Hoorn onder Hof van Delft op de Zaagmolens buiten de Waterslootse Poort.
Ondertrouwd op 10-04-1728 te Delft met Jan BREUR, Houtkoper. Overleden na 01-05-1760. j.m. onder Hof van Delft. Zoon van Jan Jans BREUR en Annetje Simons van der MEER.
   7.  Cornelis LEVELANG, Meester broodbakker, gedoopt op 18-12-1712 te Overschie (getuige(n): Marijtje Huijsman, Jacobus van der Meer), begraven op 19-07-1788 te Overschie op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-04-1735 te Overschie met Joanna PANNEVIS, 29 jaar oud, gedoopt op 24-01-1706 te Overschie, begraven op 12-09-1776 te Overschie op 70-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jansz PANNEVIS en Ingetje Cornelis van CAMPEN.

VII.180    Aaltje LEVELANG, gedoopt op 18-05-1698 te Overschie (getuige(n): Anna Jansdr Pijnaecker). Overleden na 01-05-1760, dochter van Antonij (Teunis) LEVELANG (zie VI.119) en Ariaantje Ariensdr BIJL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-10-1718 te Overschie met Gerrit van der LINDEN, 26 jaar oud, gedoopt op 05-11-1691 te Ouderkerk a/d IJssel. Overleden tussen 30-12-1736 en 01-05-1760. Zoon van Jan Gerrits van der LINDE en Geertje Jans van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Alida van der LINDEN.

VI.121    Cornelis LEVELANG, Schoenmaker, gedoopt op 08-09-1672 te Zegveld, begraven op 03-07-1717 te Hillegersberg op 44-jarige leeftijd, zoon van Eldert Cornelis LEVELANG (zie V.73) en Aaltje Teunis OVERRIJNDER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 02-03-1694 te Rotterdam met Jannetje de HEUS, geboren te Erichem bij Buren.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 26-07-1695 te Gouda met Lijsbeth Thomas SETTIJN, 21 jaar oud, gedoopt op 25-04-1674 te Gouda, begraven op 28-12-1768 te Rotterdam op 94-jarige leeftijd, dochter van Thomas Everts SATIJN en Marija HENDRICKS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Elderitus Cornelisse LEEFLANG, Schoenmaker, gedoopt op 13-05-1696 te Rotterdam (getuige(n): Alida Overrijn, Eldertius Leeflangh, Elisabeth Leeflangh), begraven op 13-12-1760 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd. Wonende Rottekade te Rotterdam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-06-1728 te Rotterdam met Jannetie WILTSCHUT, 33 jaar oud, gedoopt op 24-08-1694 te Rotterdam, begraven op 02-07-1766 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Franse WILTSCHUT en Emmerentina HENDRIKS.
   2.  Thomas LEEFLANG, gedoopt op 31-08-1698 te Moerkapelle (getuige(n): Marytie van der Ende). Overleden na 28-12-1768.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 30-11-1723 te Rotterdam met Johanna KROON, overleden 1744. Aangifte van overlijden 11-09-1744 te Cool.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 11-02-1745 te Cool met Neeltje Joris KARRE. Overlden na 21-05-1758. Weduwe van Jan Buurman.
   3.  Aeltie LEEFLANG, gedoopt op 13-03-1701 te Moerkapelle (getuige(n): Magteltie Cornelis Schouten), overleden 1702. Aangifte van overlijden 12-07-1702 te Gouda.
   4.  Antonij LEEFLANG, gedoopt op 27-07-1704 te Rotterdam (getuige(n): Eldert Leeflang, Aeltie Overijndert), overleden 1789. Aangifte van overlijden 29-04-1789 te Cool. Wonende Binnenweg even buiten Rotterdam.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23-11-1728 te Rotterdam met Johanna Geertruij van AMERONGEN, 26 jaar oud, gedoopt op 22-01-1702 te Arnhem, begraven op 03-02-1735 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd, dochter van Bart van AMERONGEN en Hendrica WOELS.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 27-11-1736 te Rotterdam met Kristina BOOG, geboren 1709, overleden 1791. Aangifte van overlijden 16-04-1791 te Cool.
   5.  Alijda LEEFLANG, gedoopt op 09-10-1708 te Rotterdam (getuige(n): Eldert Leeflang, Aeltie Teunis Overrijndert), begraven op 08-05-1776 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd. Wondende Botersloot in Rotterdam.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-11-1744 te Scheveningen met Johan ROBIJN, 36 jaar oud, gedoopt op 14-05-1708 te Rotterdam, begraven op 27-01-1780 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, zoon van Johan ROBIJN en Anna van LINT.
   6.  Johannes LEEFLANG, Meester schoenmaker, gedoopt op 17-01-1712 te Rotterdam (getuige(n): Dirck Leeflangh, Annetje van leeuwen), overleden 1758. Aangifte van overlijden 31-08-1758 te Rotterdam. Wonende Goudse Singel te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-02-1736 te Rotterdam met Neeltje Ariens SCHEER, begraven op 23-06-1745 te Rotterdam. Weduwe van Teunis Ariens Overeinder.
   7.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 27-03-1715 te Rotterdam (getuige(n): Gijsje van der Cloot). Overleden tussen 02-06-1744 en 26-10-1746.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-01-1736 te Rotterdam met Johanna ELSEVIER, 27 jaar oud, gedoopt op 10-07-1708 te Rotterdam. Overleden na 20-11-1746. Dochter van Gerrit ELSEVIER en Maritie Thomas.

VI.124    Johannes LEVELANG, Schoolmeester, gedoopt op 02-12-1674 te Hillegersberg (getuige(n): Marytje Cornelis Levelang), begraven op 05-03-1708 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd. Wonende Molenstraat te Rotterdam. Zoon van Eldert Cornelis LEVELANG (zie V.73) en Aaltje Teunis OVERRIJNDER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-05-1694 te Rotterdam met Anna van LEEUWEN, 21 jaar oud, gedoopt op 19-03-1673 te Rotterdam, begraven op 07-05-1737 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, dochter van Melt Jansse van LEEUWEN en Marijtje Arijkens van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LEVELANG, gedoopt op 08-05-1695 te Benthuizen (getuige(n): Jan van Leeuwen, Neeltje van Leeuwen).
   2.  Melt LEVELANG, Koopman en Boekhouder van de Maatschappij van Assurantie, Disconten en Beleningen te Rotterdam, gedoopt op 06-05-1696 te Benthuizen (getuige(n): Jan van Leeuwen, Neeltje van Leeuwen), overleden op 17-12-1759 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
   3.  Eldert LEVELANG, gedoopt op 16-03-1698 te Benthuizen (getuige(n): Aeltie Overeijndert, Eldert Leeflangh), overleden < 1707.
   4.  Jacobus LEVELANG, gedoopt op 20-12-1699 te Rotterdam (getuige(n): Leendert de Vuijck, Neeltie van Leeuwen). Vermoedelijk begraven 1705 te Rotterdam.
   5.  Reijnoudt LEVELANG, gedoopt op 07-03-1702 te Rotterdam (getuige(n): Reijnoudt van Beken, Catharijna Blom). Vermoedelijk begraven 1705 te Rotterdam.
   6.  Marija LEVELANG, gedoopt op 11-10-1703 te Rotterdam (getuige(n): Arij van Leeuwen, Neeltie van Leeuwen), begraven op 27-10-1703 te Rotterdam, 16 dagen oud.
   7.  Marija LEVELANG, gedoopt op 03-02-1705 te Rotterdam (getuige(n): Arij van Leeuwen, Geertruij van Leeuwen), begraven op 06-09-1737 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-04-1737 te Rotterdam met Thomas ALENBOSCH, 26 jaar oud, gedoopt op 14-08-1710 te Rotterdam, begraven op 04-10-1741 te Rotterdam op 31-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas ALENBOSCH en Neeltje GROENEVELT.
   8.  Eldert LEVELANG, gedoopt op 20-02-1707 te Rotterdam (getuige(n): Eldert Leeflangh, Aeltie Overrijndert), overleden 1711.

VI.127    Dirk LEVELANG, Kleermaker, gedoopt op 18-06-1679 te Hillegersberg (getuige(n): Marytie Cornelis Leeflang), begraven op 01-03-1763 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd. Wonende Molenstraat te Rotterdam, zoon van Eldert Cornelis LEVELANG (zie V.73) en Aaltje Teunis OVERRIJNDER.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-02-1703 te Rotterdam met Cornelia Pieters van der VIS, 23 jaar oud, gedoopt op 12-11-1679 te Rotterdam, begraven op 30-01-1721 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems van der VIS en Metje GIJSBERTS.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 02-05-1723 te Rotterdam met Elsje van DOP, 46 jaar oud, gedoopt op 07-03-1677 te Voorburg, begraven op 02-06-1744 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, dochter van Gerbrandt van DOP en Barbara Cornelisse van HIJCK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mettje LEVELANG, gedoopt op 25-08-1705 te Rotterdam (getuige(n): Pieter van der Vis, Mettje Gijsberts), overleden < 1715.
   2.  Eldert LEVELANG, gedoopt op 13-12-1707 te Rotterdam (getuige(n): Eldert Leefflang, Aaltie Teunis). Vermoedelijk overleden tussen 09-02-1759 en 01-03-1763.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-03-1733 te Rotterdam met Pieternella NOTEMANS, begraven op 08-01-1782 te Rotterdam, j.d. Van Rotterdam.
   3.  Pieter LEVELANG, gedoopt op 04-09-1710 te Rotterdam (getuige(n): Pieter van der Visch, Maertje Gijsberts), overleden < 1718.
   4.  Johannis LEVELANG, gedoopt op 19-02-1713 te Rotterdam (getuige(n): Aldert Leeflangh, Anna van leeuwen). Overleden voor 01-03-1763.
   5.  Mettie LEVELANG, gedoopt op 17-11-1715 te Rotterdam (getuige(n): Antonij Bisschop, Arijntie van der Visch), begraven op 07-12-1731 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
   6.  Pieter LEVELANG, gedoopt op 13-03-1718 te Rotterdam (getuige(n): Antoni Bisschop, Arijntie van der Visch), begraven op 07-12-1731 te Rotterdam op 13-jarige leeftijd.
   7.  Alida LEVELANG, gedoopt op 14-07-1720 te Rotterdam (getuige(n): Jacobus Leeflangh, Elisabet Leeftlangh). Overleden voor 01-03-1763.

VI.132    Jacob Eldertszn LEVELANG, gedoopt op 01-10-1684 te Hillegersberg (getuige(n): Ary Thuenis Overryn, Cataharina Levelang), begraven op 24-08-1729 te Hillegersberg op 44-jarige leeftijd, zoon van Eldert Cornelis LEVELANG (zie V.73) en Aaltje Teunis OVERRIJNDER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1708 te Overschie met Maria Frederiks HOREWEG, 22 jaar oud. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren. Gedoopt op 28-10-1685 te Overschie, begraven op 17-02-1741 te Hillegersberg op 55-jarige leeftijd, dochter van Frederik Pieters HOOREWEG en Dirckje Jans LANGEDIJCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje LEVELANG, gedoopt op 26-01-1710 te Overschie (getuige(n): Aldert levelang, Aaltje Overeinder), begraven op 20-12-1743 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-11-1734 te Rotterdam met Frans in´t HOUT, 19 jaar oud, gedoopt op 25-06-1715 te Rotterdam. Overleden na 20-12-1743. Zoon van Teunis in´t HOUT en Jannetje van SANTE.
   2.  Dirckie LEVELANG, gedoopt op 06-09-1711 te Hillegersberg (getuige(n): Frederick Hooreweg, Pleuntie van der Meer), begraven op 22-10-1711 te Hillegersberg, 46 dagen oud.
   3.  Frederyk LEVELANG, gedoopt op 06-06-1717 te Hillegersberg (getuige(n): Aagje Does). Overleden tussen 11-04-1733 en 01-051760.

V.76    Jan Cornelis LEVELANG, geboren 1660. Aangifte van overlijden 09-07-1701 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Michiels LEEFLANGH (zie IV.59) en Ingetje Cornelis.
Gehuwd op 20-09-1687 te Zevenhuizen met Maartje Cornelis van der MIJ. Aangifte van overlijden 11-05-1708 te Zevenhuizen. Weduwe van Cornelis Jansz Groen. Dochter van Cornelis Jans van der MIJ en Maartje Adriaans EVENBLIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LEVELANG, gedoopt op 15-05-1689 te Zevenhuizen (getuige(n): Chiel Cornelis Levelang, Trijntje Cornelis Levelangh).
   2.  Cornelis LEVELANG, gedoopt 06-1690 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Cornelis van der Meer, trijntje Cornelis Levelangh). Overleden voor 11-04-1733.
   3.  Neeltje LEVELANG, gedoopt op 15-03-1693 te Zevenhuizen (getuige(n): Ingetje Cornelis, Jan Cornelis). Overleden voor 11-04-1733.
   4.  Maria LEVELANG, gedoopt op 06-06-1694 te Zevenhuizen (getuige(n): Trijntje Cornelis Leeflang, Chiel Cornelis Leeflang).
   5.  Maria LEVELANG, gedoopt op 27-07-1698 te Zevenhuizen, overleden 1698. Aangifte van overlijden 31-07-1698 te Zevenhuizen.

II.3    Thonis Michielszn LEVELANCK, geboren ca 1536 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 30-01-1613 en 11-05-1624. Zoon van Michiel Willemszn LEVELANCK (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk 1577\1578 met Neeltje Ariensdr, overleden. Overleden na 07-10-1628. Weduwe van Willem Cornelis Oldshoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Thonis LEEVLANG (zie III.12).
   2.  Adriaen Thonis LEEFLANGH (zie III.14).
   3.  Maritge Theunis LEEFLANGH. Overleden na 26-10-1641.
Gehuwd met Jacob Claeszn BACKER. Overleden na 26-10-1641.
   4.  Ingetje Theunis LEEFLANGH. Overleden na 06-01-1633.
Gehuwd (1) < 05-1624 met Jan Jacobszn VERDUYN. Overleden tussen 21-01-1629 en 06-01-1633. Weduwnaar van Neeltje Dirks. Zoon van Jacob Claess VERDUYN en Maritge Jans.
Gehuwd (2) op 15-10-1634 te Zevenhuizen met Pieter Jans STOLK. Weduwnaar van Annetje Cornelis de Bruijn. Zoon van Jan Anthonis STOLCK(MAN) en Neeltje Cornelis.
   5.  Grietje Thonis LEEFLANGH. Overleden na 04-06-1634.
Gehuwd < 05-1624 met Jan Adriaens SPRUYT. Overleden tussen 16-12-1669 en 11-04-1686. Zoon van Adriaen Cornelis van der SPRUYT en Maritge SYMONS.
   6.  Aeltge Thonis LEEFLANGH. Overleden tussen 11-1612 en 08-01-1613.
Gehuwd met Dirk Drikszn de JONGE LANGE WEIJE. Overleden tussen 08-01-1613 en 03-11-1617. Zoon van Dirck Dircxss LANGEWEIJE en Marritgen CENTEN.
   7.  IJsbrant Thonis LEVELANGH (zie III.24).
   8.  Annetie Theunis LEVELANCK. Overleden na 11-05-1624.
Gehuwd met Frans Cornelis, overleden. Overleden na 11-05-1624.

III.12    Michiel Thonis LEEVLANG, geboren 1578, overleden. Overleden tussen 1656 en 28-02-1659. Wonende te Zevenhuizen, vanaf ca 1608 te Hillegersberg. Zoon van Thonis Michielszn LEVELANCK (zie II.3) en Neeltje Ariensdr.
Gehuwd op 04-04-1599 met Maertge Jacobs, overleden. Overleden voor 04-03-1645. Weduwe van Cornelis Jochums.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien Michielzn LEEFLANG (zie IV.61).
   2.  Grietgen Michielsdr LEEFLANG. Overleden tussen 28-02-1659 en 14-04-1678. In 1644 woonachtig in de Hoef onder Bleiswijk.
Gehuwd (1) < 1629 met Jochum Michiels HARTEVELT, zoon van Michiel LEIJNEN en Annetgen Jochums.
Ondertrouwd (2) op 04-02-1629 te Zevenhuizen met Willem Lenerts BUTTER. Overleden na 27-08-1649. Weduwnaar van Maritgen Gerrits.
Gehuwd (3) < 03-1653. Huwelijk vond vermoedelijk plaats in Bleiswijk op 01-02-1652. Echtgenoot is Lenert Teuniszn van der WILLICK. Overleden na 14-04-1678, j.m. van Benthuizen.
   3.  Gerrit Michiels LEVELANG (zie IV.67).

IV.61    Arien Michielzn LEEFLANG, geboren 1604 te Hillegersberg. Overleden tussen 29-05-1635 en 24-01-1636. Zoon van Michiel Thonis LEEVLANG (zie III.12) en Maertge Jacobs.
Gehuwd op 04-11-1629 te Hillegersberg met Ariaantje Ariens COUWAEL, geboren 1607 te Hillegersberg. Overleden na 02-05-1671. Dochter van Arien Dircxs COUWAEL en Maritge Ariensdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis LEEFLANG (zie V.78).
   2.  Maritgen LEEFLANG, geboren ca 1632. Overleden voor 19-04-1659.
Gehuwd < 02-1659 met Cornelis Corns HOFFLANDT. Overleden na 22-01-1667. Verm. weduwnaar van Adriaentgen Pietersdr.
   3.  Cornelis Arienszn LEEFLANG (zie V.81).
   4.  NN LEEFLANG, geboren 1636. Overleden voor 1659.

V.78    Teunis LEEFLANG, geboren 1630. Overleden voor 28-02-1659, zoon van Arien Michielzn LEEFLANG (zie IV.61) en Ariaantje Ariens COUWAEL.
Ondertrouwd op 20-12-1656 te Zevenhuizen met Arieaentje Ariens LEVELANG (zie V.34).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder V.34).
 
V.81    Cornelis Arienszn LEEFLANG, geboren ca 1634. Aangifte van overlijden 11-01-1710 te Hillegersberg. Zoon van Arien Michielzn LEEFLANG (zie IV.61) en Ariaantje Ariens COUWAEL.
Gehuwd op 21-01-1663 te Bergschenhoek met Annetje Jacobsdr van ALPHEN, geboren 1642 te Leegh Rotte. Overleden na 07-03-1680. Jonge dochter van Laeg Rotte
, dochter van Jacob Teunis van ALPHEN en Marijtje Dircks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjaantje Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 11-07-1666 te Hillegersberg, begraven op 06-01-1747 te Hillgersberg op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12-12-1694 te Hillegersberg met Willem Aryens BROECKHUIJSE ´de JONGE´, 25 jaar oud, gedoopt op 13-01-1669 te Hillgersberg. Aangifte van overlijden 18-08-1711 te Hillegersberg. Zoon van Arien Aelbrechtse BROECKHUIJSE en Martijntie Cornelis GENOECHLIJCKE.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 17-07-1712 te Hillegersberg met Cornelis Teunis van ALPHEN, 30 jaar oud, gedoopt op 28-06-1682 te Bergschenhoek, zoon van Teunis Teunis van ALPHEN en Adriaentje Dircks.
   2.  Jacob Corneliszn LEEFLANG (zie VI.143).
   3.  Maria LEEFLANG, gedoopt op 16-09-1671 te Hillegersberg (getuige(n): Aeltie Pieters).
   4.  Helena Leentje LEEFLANG, geboren 1672 te Hillegersberg. Mogelijk dat voornaam Neeltje was.
   5.  Marijtje LEEFLANG, gedoopt op 01-09-1675 te Hillegersberg.

VI.143    Jacob Corneliszn LEEFLANG, Schepen, Bouwman, Veenman, gedoopt op 05-03-1669 te Hillegersberg (getuige(n): Ariaentie Jacobs), begraven op 12-04-1734 te Hillegersberg op 65-jarige leeftijd. In 1717 wordt Jacob Corneliszn Leeflang als vervanger van Adriaan van Dijk benoemd tot Schepen van het Ambacht Hillegersberg en Rotterdam voor de duur van 1 jaar. In 1721 en 1722 wordt hij nogmaals benoemd. Op 29-11-1733 wordt hij opgenomen in de lijst van kleijn-getaxeerden van de impost op het zout-zeep-heere en redemptiegeld coffie en thee. Zoon van Cornelis Arienszn LEEFLANG (zie V.81) en Annetje Jacobsdr van ALPHEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-01-1695 te Hillegersberg met Ariaentje Jansdr KERKHOF, 23 jaar oud, gedoopt op 24-05-1671 te Hillegersberg, begraven op 03-11-1736 te Hillegersberg op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan Cornelisz KERCKHOF en Tryntje Ariens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje LEEFLANG, gedoopt op 20-05-1696 te Hillegersberg (getuige(n): Ariaentie Cornelisdr Leeflang), begraven op 22-01-1722 te Hillegersberg op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-03-1721 te Hillegersberg met Ary Jansz BERKEL, 29 jaar oud, gedoopt op 30-09-1691 te Hillegersberg, begraven op 12-11-1750 te Hillegersberg op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan Wouters BERCKEL en Leentje Ariens HUISMAN.
   2.  Jan LEEFLANG, gedoopt op 20-07-1698 te Hillegersberg, begraven op 09-08-1719 te Hillegersberg op 21-jarige leeftijd.
   3.  Pleuntje Jacobsdr LEEFLANG, gedoopt op 22-05-1701 te Hillegersberg (getuige(n): Ariaentie Corns Tas), begraven op 11-10-1783 te Kralingen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-01-1725 te Hillegersberg met Pieter Huijgen HERST, 24 jaar oud, gedoopt op 09-05-1700 te Kralingen, begraven op 13-12-1759 te Kralingen op 59-jarige leeftijd. Weduwnaar van Ariaantje Jans Koomen. Zoon van Huijgh Dirkszn HERST en Marijtje Dirks.
   4.  Maria Jacobsdr LEEFLANG, gedoopt op 02-09-1703 te Hillegersberg (getuige(n): Jannetie van Veen), overleden 1775. Aangifte van overlijden 28-07-1775 te Capelle a/d IJssel. Wonende ´s-Gravenweg onder Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-04-1737 te Hillegersberg met Heimen Pieters VERBRUGGE, overleden ca 1770. Aangifte van overlijden 24-04-1770 Capelle a/d IJssel. j.m. van Capelle a/d IJssel.
   5.  Trijntje LEEFLANG, gedoopt op 17-05-1705 te Hillegersberg (getuige(n): Adriaen Langelaen, Jannetie Dirx van Veen), overleden 1705. Aangifte van overlijden 01-08-1705 te Hillegersberg.
   6.  Trijntje LEEFLANG, gedoopt op 30-06-1706 te Hillegersberg (getuige(n): Tryntie Cornelis), begraven op 18-02-1722 te Hillegersberg op 15-jarige leeftijd.
   7.  Arij LEVELANG (zie VII.237).
   8.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 11-01-1711 te Hillegersberg (getuige(n): Aryaentie Leeflang), begraven op 31-10-1712 te Hillegersberg op 1-jarige leeftijd.

VII.237    Arij LEVELANG, Bouwman, gedoopt op 26-08-1708 te Hillegersberg (getuige(n): Ariaentie Leeflang), begraven op 13-04-1778 te Hillegersberg op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob Corneliszn LEEFLANG (zie VI.143) en Ariaentje Jansdr KERKHOF.
Ondertrouwd op 19-12-1737 te Lekkerkerk met Lijsbeth ´t RIET, 20 jaar oud, gedoopt op 03-12-1717 te Lekkerkerk, begraven op 14-09-1774 te Hillgersberg op 56-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Claasse ´t RIET en Ariaentje Jans de WAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentje LEEFLANG, gedoopt op 27-02-1739 te Hillegersberg (getuige(n): Pleuntie Leeflang), begraven op 08-04-1739 te Hillegersberg, 40 dagen oud.
   2.  Ariaantje LEEFLANG, geboren 04-1740, overleden 11-1802.
Gehuwd op 18-11-1764 te Hillegersberg met Johannis van der KOLK, geboren 00-12-1725 te Hillrgersberg, gedoopt op 27-12-1725 te Hillegersberg, begraven op 27-10-1802 te Hillegersberg. Johannis en Ariaantje kregen 6 kinderen en wel Janna-Maria-Gerrit-Trijntje-Elisabeth-Gerritje.
   3.  Teunie LEEFLANG, geboren 08-1741, overleden 04-1792.
Ondertrouwd op 28-04-1765 te Rotterdam, gehuwd op 05-04-1765 te Rotterdam met Jacobus VERBOOM, overleden.
   4.  Jacob LEEFLANG, gedoopt op 23-09-1742 te Hillegersberg (getuige(n): Pleunie Levelang), begraven op 02-04-1744 te Hillegersberg op 1-jarige leeftijd.
   5.  NN LEVELANG, geboren op 28-09-1743. Dood geboren.
   6.  NN LEVELANG, geboren op 20-04-1744. Dood geboren.
   7.  Jacob LEEFLANG, gedoopt op 25-01-1745 te Hillegersberg (getuige(n): Pleuntie Levelang), begraven op 12-10-1746 te Hillegersberg op 1-jarige leeftijd.
   8.  Anna LEEFLANG, gedoopt op 02-10-1746 te Hillegersberg (getuige(n): Pleuntie Levelang), begraven op 12-10-1746 te Hillegersberg, 10 dagen oud.
   9.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 08-12-1748 te Hillegersberg (getuige(n): Annetie Joosten), begraven op 27-01-1749 te Hillegersberg, 50 dagen oud.
   10.  NN LEVELANG, geboren op 19-03-1751. Dood geboren.
   11.  Anna LEEFLANG, gedoopt op 03-09-1752 te Hillegersberg, overleden op 10-06-1799 te Hillegersberg op 46-jarige leeftijd, begraven op 10-06-1799 te Hillegersberg. Anna had verder huwelijken met Oostlander en Krijn Pieterse.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-04-1790 te Overschie met Jan Janze van SCHIE, geboren 02-1750 te Overschie, gedoopt op 08-02-1750 te Overschie, overleden 01-1783 te Overschie, begraven op 01-02-1783. Jan en Anna hadden een kind genaamd Annetje geb.in 1781.
   12.  Jacob LEEFLANG (zie VIII.31).

VIII.31    Jacob LEEFLANG, geboren 03-1755, overleden 10-1805, zoon van Arij LEVELANG (zie VII.237) en Lijsbeth ´t RIET.
Gehuwd op 28-10-1781 te Lekkerkerk met Annigje Klaasdr de ZWART, 21 jaar oud, gedoopt op 04-12-1759 te Lekkerkerk, overleden op 15-08-1802 te Hillegersberg op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth LEEFLANG, gedoopt op 01-07-1782 te Hillegersberg, overleden 1788.
   2.  Arie LEEFLANG (zie IX.35).
   3.  Neeltje LEEFLANG. Getuige was Neeltje Buis. Gedoopt op 16-07-1785 te Hillegersberg, overleden op 18-11-1838 te Durgerdam op 53-jarige leeftijd. Neeltje is eerder of later getrouwd geweest met Klaas Vuyk en Arie Gagestein.
Gehuwd met Jacobus Gerardus Maurits RATHMAN.
   4.  Lijsbeth LEEFLANG, gedoopt op 28-09-1788 te Hillegersberg (getuige(n): Ariaantje Leeflang), overleden op 11-07-1853 te Warmenhuijsen op 64-jarige leeftijd.
   5.  Klaasje LEEFLANG, geboren op 23-11-1791 te Hillegersberg, gedoopt op 27-11-1791 te Hillegersberg (getuige(n): Willemijntje Biezeveld), begraven op 02-12-1791 te Hillegesberg, 9 dagen oud.
   6.  Klaas LEEFLANG, geboren op 13-02-1793 te Hillegersbsrg, gedoopt op 10-03-1793 te Hillegersberg. Getuige was zijn moeder Annigje Klaasdr de Zwart. Overleden op 03-02-1864 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-04-1823 te Rotterdam met Sara van der WATERING, 23 jaar oud, gedoopt op 25-01-1800 te Overschie, overleden op 12-07-1823 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd.
   7.  Balthus LEEFLANG, geboren op 23-08-1795 te Hillegersberg, gedoopt op 30-08-1795 te Hillegersberg (getuige(n): Maria de Swart), begraven op 16-08-1803 te Hillegersberg op 7-jarige leeftijd.
   8.  Cornelis LEEFLANG, Logementhouder, Kastelein, Bouwman, geboren op 26-02-1798 te Hillegersberg, gedoopt op 04-03-1798 te Hillegersberg (getuige(n): Annigje Zwart), overleden op 01-07-1864 te Haarlemmermeer op 66-jarige leeftijd. In verband met de familierelatie (zusters) werd door de rechtbank voor het tweede huwelijk speciale toestemming verleend.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 01-04-1819 te Zijpe met Elisabeth HOOFD, 22 jaar oud, geboren op 29-10-1796 te Zijpe, gedoopt op 30-10-1796 te Zijpe, overleden op 24-03-1834 te Schoorldam Warmenhuizen op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis HOOFD en Trijntje DUINMEIJER.
Gehuwd (2) met Pietertje HOOFD, geboren ca 1805 te Zijpe, gedoopt op 07-04-1805 te Zijpe, overleden op 29-11-1874 te Schoorldam Warmenhuizen.
   9.  Thomas LEEFLANG, gedoopt 31-04-1800 te Hillegersberg.
   10.  Teuna LEEFLANG, geboren 31-04-1801 te Hillegersberg, gedoopt op 04-05-1801 te Hillegersberg.

IX.35    Arie LEEFLANG, Groentehandelaar, gedoopt op 11-04-1784 te Kethel, overleden op 25-04-1827 te Overschie op 43-jarige leeftijd, zoon van Jacob LEEFLANG (zie VIII.31) en Annigje Klaasdr de ZWART.
Ondertrouwd op 22-06-1804 te Overschie, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-07-1804 te Overschie met Maria van der DUSSE, 23 jaar oud, geboren op 04-12-1780 te Kethel, gedoopt op 10-12-1780 te Kethel (getuige(n): Maria van Berlemont, Winkelierster), overleden op 18-01-1842 te Overschie op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje (Anniggie) LEEFLANG, geboren op 01-10-1804 te Overschie, gedoopt op 07-10-1804 te Geboren onder de poortery (getuige(n): Neeltje Leeflang der stad Rotterdam.).
   2.  Nicolaas LEEFLANG (zie X.39).
   3.  Jacob LEEFLANG, geboren op 22-02-1811 te Overschie. Kind geboren onder de poort van Rotterdam´, gedoopt op 03-03-1811 (getuige(n): Elizabeth Leeflang), overleden 11-1812.
   4.  Jacob LEEFLANG, geboren op 28-06-1813 te Overschie.
   5.  Arie LEEFLANG, geboren op 30-03-1819 te Overschie.
   6.  Maria Cornelia LEEFLANG, geboren op 04-04-1822 te Overschie.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-02-1855 te Rotterdam met Holland Johannes van der HORST, geboren ca 1821 te Overschie, zoon van Holland van der HORST en Maria MUURMANS.

X.39    Nicolaas LEEFLANG, geboren op 30-09-1808 te Overschie, gedoopt op 02-10-1808 te Overschie (getuige(n): Maria Kornelia van den Brand), overleden op 06-10-1863 te Overschie op 55-jarige leeftijd, zoon van Arie LEEFLANG (zie IX.35) en Maria van der DUSSE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1829 te Capelle a.d.IJssel met Trijntje GOOR, 24 jaar oud, geboren op 04-09-1804 te Cappelle a/d IJssel, gedoopt (Ger.) op 16-09-1804 te Cappelle a/d IJssel, overleden op 14-02-1888 te Overschie op 83-jarige leeftijd, dochter van Leendert GOOR en Alida STOFBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LEEFLANG, geboren op 07-11-1829 te Overschie.
   2.  Leendert LEEFLANG (zie XI.46).
   3.  Maria LEEFLANG, geboren op 09-09-1835 te Overschie, overleden op 23-02-1844 op 8-jarige leeftijd.
   4.  Arie LEEFLANG (zie XI.49).
   5.  Nicolaas LEEFLANG, geboren op 04-08-1841 te Overschie, overleden op 05-02-1845 op 3-jarige leeftijd.
   6.  Jan LEEFLANG, geboren op 22-12-1843 te Overschie en Hogeban, overleden op 16-03-1844, 85 dagen oud.
   7.  Maria LEEFLANG, geboren op 03-05-1845 te Overschie.
   8.  Alida LEEFLANG, geboren op 17-09-1848 te Overschie.

XI.46    Leendert LEEFLANG, Koopman, geboren op 02-04-1833 te Overschie wijk 4, overleden op 25-02-1914 te Overschie op 80-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas LEEFLANG (zie X.39) en Trijntje GOOR.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-09-1861 te Overschie met Adriana KRIETEMEIER, 23 jaar oud, geboren op 24-02-1838 te Overschie, overleden op 04-04-1917 te Overschie op 79-jarige leeftijd, dochter van Johan Herman KRIETEMEIER en Maria BEEKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas LEEFLANG (zie XII.39).
   2.  Maria LEEFLANG, geboren op 19-12-1863 te Overschie, overleden op 12-10-1866 op 2-jarige leeftijd.
   3.  Arie LEEFLANG, geboren op 28-04-1866 te Overschie, overleden op 21-01-1869 te Overschie op 2-jarige leeftijd.
   4.  Maria LEEFLANG, geboren op 05-10-1872 te Overschie, overleden op 14-06-1922 te Overschie op 49-jarige leeftijd.
   5.  Arie LEEFLANG (zie XII.44).
   6.  Trijntje LEEFLANG, geboren op 27-04-1879 te Overschie, overleden op 28-02-1958 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-06-1903 te Overschie met Pieter KOOL, geboren ca 1877 te Overschie, overleden op 11-02-1948 te Rotterdam, zoon van Adrianus KOOL en Cornelia RODENBURG.
   7.  Hester LEEFLANG, geboren op 11-05-1882 te Overschie, overleden op 09-10-1895 te Overschie op 13-jarige leeftijd.

XII.39    Nicolaas LEEFLANG, Schipper, geboren op 16-11-1861 om 05.00 uur te Overschie, overleden op 08-05-1921 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd, zoon van Leendert LEEFLANG (zie XI.46) en Adriana KRIETEMEIER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-09-1886 te Kethel met Trijntje HOOGENDORP, 19 jaar oud, geboren op 12-05-1867 te Overschie, overleden op 25-12-1915 te Rotterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Willem HOOGENDORP en Trijntje OUWENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Jaantje) LEEFLANG, geboren op 05-10-1887 te Overschie.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1912 te Overschie met Hendrik (Henk) BUSSCHING, 24 jaar oud, Medewerker houthandel Abr.van Stolk, geboren op 26-02-1888 te Overschie.
   2.  Willem LEEFLANG (zie XIII.25).
   3.  Leendert (Leen) LEEFLANG (zie XIII.27).
   4.  Trijntje LEEFLANG, geboren op 31-01-1893 te Trijntje, overleden op 27-11-1893 te Overschie, 300 dagen oud.
   5.  Nicolaas (Nico) LEEFLANG, Kastelein, geboren op 07-05-1894 te Overschie.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 14-08-1918 te Rotterdam met Maria Helena van BROEKHOVEN, overleden, dochter van Adrianus van BROEKHOVEN en Margaretha de KONING.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 22-04-1925 te Rotterdam met Dymphna VERWEIJEN, overleden, dochter van Gerardus Fransiscus VERWEIJEN en Margaretha Catharina PAULUS.
   6.  Huibrecht (Huib) LEEFLANG, Chauffeur, geboren op 14-10-1896 te Overschie, overleden op 29-07-1971 te Overschie op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria de GROOT, geboren op 16-09-1893, overleden op 23-07-1983 te Overschie op 89-jarige leeftijd.
   7.  Arie LEEFLANG, Bruggenwachter, geboren op 06-06-1899 te Overschie.
   8.  Trijntje Hester LEEFLANG, geboren op 12-11-1901 te Overschie, overleden op 22-12-1901 te Overschie, 40 dagen oud.
   9.  Marinus (Rinus) LEEFLANG, Zonder, geboren op 24-01-1903 te Overschie, overleden op 14-09-1923 op 20-jarige leeftijd.
   10.  Hendrik (Henk) LEEFLANG (zie XIII.38).
   11.  Trijntje Hester (Truus) LEEFLANG, geboren te Overschie.
Gehuwd te Rotterdam met Jan Karel MOOLDIJK, geboren ca 1907 te Rotterdam, overleden op 19-06-1948 te Rotterdam, zoon van Maarten Pieter MOOLDIJK en Katharina Antionetta KOLENBRANDER.

XIII.25    Willem LEEFLANG, Schipper, geboren op 24-03-1889 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 28-05-1964 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, begraven op 01-06-1964 te Overschie, zoon van Nicolaas LEEFLANG (zie XII.39) en Trijntje HOOGENDORP.
Ondertrouwd op 09-03-1911 te Overschie/Rotterdam, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-03-1911 te Rotterdam met Catharina (Catrien) BROERSEN, 20 jaar oud, geboren op 27-10-1890 te Numansdorp (gezindte: G), overleden op 13-02-1961 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1961 te Overschie, dochter van Jan BROERSEN en Elizabeth HOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Truus) LEEFLANG (zie XIV.10).
   2.  Elizabeth (Bep) LEEFLANG (zie XIV.13).
   3.  Catharina (Catrien) LEEFLANG (zie XIV.15).
   4.  Janna (Janny) LEEFLANG, geboren op 27-11-1920 te Rotterdam, overleden.
Gehuwd met Willem Anton (Wim) CRIELLAARD, geboren op 03-07-1919 te Rotterdam, overleden.
   5.  Willem LEEFLANG, geboren op 09-08-1923 te Rotterdam, overleden op 27-11-1924 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   6.  Willy LEEFLANG (zie XIV.20).

XIV.10    Trijntje (Truus) LEEFLANG, geboren op 12-08-1911 te Rotterdam, overleden op 06-01-1970 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van Willem LEEFLANG (zie XIII.25) en Catharina (Catrien) BROERSEN.
Gehuwd (1) op 16-jarige leeftijd op 18-04-1928 te Rotterdam met Johannes Jacobus (Jo) de BRUIN, 19 jaar oud, geboren op 19-11-1908 te Rotterdam, overleden, zoon van Jan de BRUIN en Johanna Catharina van der REIJDEN.
Gehuwd (2) > 02-1945 met Arie ZWIJNENBURG, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan de BRUIN (Snucky), Koopman, geboren op 14-10-1928 te Rotterdam, overleden op 14-08-1958 te Vlissingen, Westerschelde, vliegtuigcrash op 29-jarige leeftijd.

XIV.13    Elizabeth (Bep) LEEFLANG, geboren op 29-08-1912 te Rotterdam, overleden op 05-02-2004 te Rotterdam op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-02-2004 te Rotterdam, dochter van Willem LEEFLANG (zie XIII.25) en Catharina (Catrien) BROERSEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-09-1932 te Rotterdam met Delianus (Deli) BOOGERD, 25 jaar oud, metselaar, geboren op 25-02-1907 te Rotterdam, overleden op 05-01-1985 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-01-1985 te Overschie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (Henny) BOOGERD, geboren te Rotterdam.
   2.  Willem (Wim) BOOGERD, geboren te Rotterdam.
   3.  Deliana Elizabeth (Ellen) BOOGERD, geboren te Rotterdam.

XIV.15    Catharina (Catrien) LEEFLANG, Verkoopster Manufacturen, geboren op 05-08-1915 te Rotterdam, overleden op 09-02-1978 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem LEEFLANG (zie XIII.25) en Catharina (Catrien) BROERSEN.
Gehuwd 04-1936 met Cornelis (Cor) VERKERK, Steenhouwerij, Taxichauffeur, Expeditieknecht, geboren op 15-07-1909 te Rotterdam, overleden op 26-03-1975 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Adrianus (Jan) VERKERK, Scheepstimmerman, Steenhouwer, Wachtsman, en Neeltje ALBLAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Adrianus (Jan) VERKERK, Scheepsdieselmonteur, Vrachtwagen en Buschauffeur R.E.T. Geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Cornelia (Corrie) VOLWERK, Coupeuse, geboren te Rotterdam.
   2.  Catharina Willy VERKERK, Adm.medewerkster, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Leo Robert (Rob) van der BEEK, Verzekeringsagent Schade-expert, geboren te Rotterdam.

XIV.20    Willy LEEFLANG, Verkoopster, geboren te Rotterdam (gezindte: G), dochter van Willem LEEFLANG (zie XIII.25) en Catharina (Catrien) BROERSEN.
Ondertrouwd te Rotterdam, gehuwd te Rotterdam, gehuwd voor de kerk te Rotterdam (Ger kerk) met Joannes (Jan) de ROOIJ, 21 jaar oud, Leraar scheepsbouw RDM, geboren op 27-10-1925 om 04:30 uur te Raamsdonk. Zoon van Cornelis Adrianus (Kees) de ROOIJ, Hoepelmaker, Rietsnijder, Doktimmerman, en Neeltje Johanna (Neeltje) BROERE, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Johanna (Hanny) de ROOIJ (vanwege privacy niet getoond).
   2.  Willem (Wim) de ROOIJ (vanwege privacy niet getoond).
   3.  Cornelis Adrianus (Kees) de ROOIJ (vanwege privacy niet getoond).
   4.  Ir Joannes (Jan) de ROOIJ (vanwege privacy niet getoond).
   5.  Catharina (Anca) de ROOIJ (vanwege privacy niet getoond).
   6.  Robert de ROOIJ (vanwege privacy niet getoond).

XIII.27    Leendert (Leen) LEEFLANG, Groentehandelaar, Bruggenwachter, geboren op 14-07-1890 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 06-12-1952 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, begraven te Overschie (Hofwijk), zoon van Nicolaas LEEFLANG (zie XII.39) en Trijntje HOOGENDORP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-09-1913 te Overschie met Johanna (Anna) van TIEL, 24 jaar oud, geboren op 22-05-1889 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 24-05-1974 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1974 te Overschie (Hofwijk), dochter van Hendrik Johannes van TIEL, Bouwknecht, en Gerritje KOENDERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes (Henk) LEEFLANG (zie XIV.21).
   2.  Leendert (Leen) LEEFLANG (zie XIV.23).
   3.  Gerritje (Greta) LEEFLANG, geboren op 15-06-1921 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 01-09-1988 te Ridderkerk op 67-jarige leeftijd, begraven te Ridderkerk (Vredehof).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-04-1944 te Rotterdam met Jan FAASSE, 49 jaar oud, Sleepbootkapitein, geboren op 20-03-1895 te Middelharnis (gezindte: Chr G), overleden op 06-03-1975 te Ridderkerk op 79-jarige leeftijd, begraven te Ridderkerk (Vredehof), zoon van Marcus FAASSE en Huibertje DUPRÉ. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-03-1924 te Rotterdam met Anna GELEIJNSE, 19 jaar oud, geboren op 04-03-1905 te Rotterdam, overleden op 29-06-1940 te Rotterdam op 35-jarige leeftijd.}
   4.  Johan LEEFLANG (zie XIV.27).
   5.  Trijntje LEEFLANG, geboren op 09-01-1926 te Overschie, overleden op 26-02-1926, 48 dagen oud.
   6.  Trijntje (Truus) LEEFLANG, Huisnaaister, Naaister in kindertehuis van der Hervormde Gemeente te Rotterdam (13-11-1959 - 09-03-1980), geboren op 10-12-1926 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 05-06-1980 te Overschie op 53-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam-Overschie (Hofwijk).
   7.  Clasina (Klazien) LEEFLANG, Huishoudster, geboren op 25-07-1929 te Overschie (gezindte: NH, PKN), overleden op 16-03-2014 te Overschie op 84-jarige leeftijd, begraven te Hofwijk.
Gehuwd te Rotterdam met Jan de MAN, Banketbakker, Kok in militaire dienst tijdens de Politionele Acties in Nederlands Indië (1947-1950), Bestekzoeker in de houthandel, geboren te Dordrecht.
   8.  Adriana LEEFLANG, geboren op 21-04-1931 te Overschie, overleden op 18-03-1932 te Overschie, 332 dagen oud.

XIV.21    Hendrik Johannes (Henk) LEEFLANG, Bakkersknecht, Melkboer, Siroopbereider limonadefabriek, geboren op 08-08-1915 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 13-11-1981 te Maassluis op 66-jarige leeftijd, begraven te Maassluis (Gemeentelijke begraafplaats), zoon van Leendert (Leen) LEEFLANG (zie XIII.27) en Johanna (Anna) van TIEL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1939 te Rotterdam met Neeltje (Nel) WARMERDAM, 23 jaar oud, geboren op 05-07-1915 te Maassluis (gezindte: NH), overleden op 10-01-1995 te Schiedam op 79-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1995 te Maassluis (Gemeentelijke begraafplaats), dochter van Martinus WARMERDAM, Bouwvakker, en Maartje ZEEDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Annie, An) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).
   2.  Maartje (Marja) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).
   3.  Lena (Lenie) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).
   4.  Hendrik Johannes (Henk) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).

XIV.23    Leendert (Leen) LEEFLANG, Handelsreiziger, Melkhandelaar, geboren op 17-09-1918 te Overschie (gezindte: NH/GG), overleden op 13-10-1983 te Overschie op 65-jarige leeftijd, begraven op 17-10-1983 te Rotterdam-Overschie Hofwijk, zoon van Leendert (Leen) LEEFLANG (zie XIII.27) en Johanna (Anna) van TIEL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1942 met Cornelia van der KAADEN, 23 jaar oud, geboren op 21-06-1918 te Rotterdam (gezindte: Ger/GG), overleden op 19-07-2004 te Ridderkerk op 86-jarige leeftijd, begraven op 23-07-2004 te Ridderkerk Vredehof, dochter van Carel van der KAADEN en Lijntje PETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert (Leen) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).
   2.  Lijntje Cornelia (Corrie) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).
   3.  Johan (Hans) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).
   4.  Carla Adri LEEFLANG, geboren op 29-02-1952 te Rotterdam-Overschie, overleden op 02-10-1985 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam-Overschie Hofwijk.

XIV.27    Johan LEEFLANG, Taxi- en Directiechauffeur, geboren op 18-06-1923 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 19-10-1993 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, begraven te Capelle a/d IJssel (Schollevaar), zoon van Leendert (Leen) LEEFLANG (zie XIII.27) en Johanna (Anna) van TIEL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-06-1952 te Rotterdam met Elisabeth Maria van BOCHOVE, 23 jaar oud, Verkoopster banketartikelen, geboren op 07-04-1929 te Rotterdam (gezindte: NH), overleden op 05-11-1996 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald LEEFLANG.

XIII.38    Hendrik (Henk) LEEFLANG, Disteleerder, geboren te Overschie. De disilleerderij met de winkel van Henk Leeflang was gelegen op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Rodenburgstraat, zoon van Nicolaas LEEFLANG (zie XII.39) en Trijntje HOOGENDORP.
Gehuwd te Overschie met Cornelia OUWENS, dochter van Jan OUWENS en Johanna ZWEERUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas LEEFLANG, geboren te Rotterdam.
   2.  Johan LEEFLANG, geboren te Rotterdam.
   3.  Hendrik Cornelis (Henk) LEEFLANG, geboren op 02-05-1935 te Rotterdam, overleden op 23-02-2012 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
   4.  Tinie LEEFLANG.
   5.  Atie LEEFLANG.
   6.  Rinie LEEFLANG.
   7.  Corrie LEEFLANG.

XII.44    Arie LEEFLANG, Groenteboer, geboren op 27-05-1875 te Overschie, overleden op 15-02-1960 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, zoon van Leendert LEEFLANG (zie XI.46) en Adriana KRIETEMEIER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-02-1903 te Overschie met Geertrui (Trui) VOLLEMANS, 20 jaar oud, geboren op 27-10-1882 te Overschie, dochter van Jan VOLLEMANS en Adiana POST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert LEEFLANG (zie XIII.42).
   2.  Jan LEEFLANG (zie XIII.44).
   3.  Nicolaas LEEFLANG, geboren op 18-07-1908 te Overschie, overleden op 01-10-1927 te Overschie op 19-jarige leeftijd.
   4.  Adriaan (Akie, Aad) LEEFLANG, Groenteboer, geboren op 07-09-1910 te Overschie, overleden op 30-04-1983 te Overschie op 72-jarige leeftijd. Akie dreef samen met zijn broer Piet een groentezaak in Overschie. Er waren twee groentewijken. Iedere broer reed een wijk. De vrouw van Piet, Truus Haasnoot, werkte daarnaast in de bijbehorende groentewinkel. De winkel en het groentebedrijf waren gevestigd aan de Overschiesche Dorpsstraat 123. Akie woonde samen met zijn broer en schoonzus in de aangelegen woning.
   5.  Arie LEEFLANG (zie XIII.48).
   6.  Adriana (Sjaan) LEEFLANG (zie XIII.52).
   7.  Geertrui LEEFLANG, geboren te Overschie.
   8.  Pieter (Piet) LEEFLANG (zie XIII.54).
   9.  Trijntje (Truus) LEEFLANG (zie XIII.57).

XIII.42    Leendert LEEFLANG, Groentehandelaar, Werfknecht bij "Het Balkengat" van houtzagerij Abraham van Stolk te Rotterdam, geboren op 30-07-1903 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 05-10-1992 te Capelle aan den IJssel op 89-jarige leeftijd, zoon van Arie LEEFLANG (zie XII.44) en Geertrui (Trui) VOLLEMANS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1928 te Overschie met Wilhelmina Johanna (Mientje) MEIJER, 20 jaar oud, geboren op 30-11-1907 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 19-10-1988 te Rotterdam, Sint Fransiscusziekenhuis op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes MEIJER en Gerritje van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert (Leen) LEEFLANG, Benzinepomp bediende, geboren op 12-05-1929 te Overschie. Omgekomen bij een roofoverval op een bezinestation aan de Parallelstraat in Rotterdam in de vroege ochtend van 3 juni 1987. (gezindte: NH), overleden op 03-06-1987 te Overschie op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd met Agnes de KONING, Coupeuse, Naaister, geboren te Rotterdam.
   2.  Gerda Johanna (Gerjo) LEEFLANG (vanwege privacy niet getoond).

XIII.44    Jan LEEFLANG, Huisschilder, geboren op 08-08-1905 te Overschie (gezindte: NH, Jehova), overleden op 10-08-1959 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd, zoon van Arie LEEFLANG (zie XII.44) en Geertrui (Trui) VOLLEMANS.
Gehuwd te Rotterdam met Margaretha (Greet) TELLER, geboren te Rotterdam (gezindte: NH, Jehova), dochter van Ludovicus Engelbertus TELLER en Gerritje de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrui LEEFLANG, geboren te Overschie (gezindte: NH, Jehova).

XIII.48    Arie LEEFLANG, Motor-schipper, Horeca ondernemer in de Blesse (Fr.), Eigenaar taxibedrijf te Elburg, geboren op 27-02-1913 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 16-03-1978 te Elburg op 65-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Elburg, Nunspeterweg, zoon van Arie LEEFLANG (zie XII.44) en Geertrui (Trui) VOLLEMANS.
Gehuwd (1) te Schiedam met Maria Hendrika Cornelia den HERTOG, geboren te Rotterdam (gezindte: RK), dochter van Johannes Gerardus den HERTOG en Wilhelmina POPPELIERS.
Gehuwd (2) met Jacomijntje van HORSSEN, geboren op 15-02-1930, overleden op 22-06-1991 te Elburg op 61-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Elburg, Nunspeterweg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruida LEEFLANG, geboren te Overschie (gezindte: NH).
   2.  Maria Hendrika Cornelia LEEFLANG, geboren te Overschie (gezindte: NH).

XIII.52    Adriana (Sjaan) LEEFLANG, Huisvrouw, geboren op 04-06-1915 te Overschie, overleden op 02-09-1967 te Bilthoven op 52-jarige leeftijd, dochter van Arie LEEFLANG (zie XII.44) en Geertrui (Trui) VOLLEMANS.
Gehuwd te Overschie met Hendrik (Henk) GRAVESTEIJN, geboren te Overschie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Piet GRAVESTEIJN (vanwege privacy niet getoond).
   2.  Gerda GRAVESTEIJN (vanwege privacy niet getoond).

XIII.54    Pieter (Piet) LEEFLANG, Groenteboer, geboren op 22-12-1918 te Overschie (gezindte: NH), overleden op 18-09-1988 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Arie LEEFLANG (zie XII.44) en Geertrui (Trui) VOLLEMANS.
Gehuwd met Trijntje (Truus) HAASNOOT, Winkelierster Groentezaak, geboren ca 1921 te Katwijk aan Zee, overleden op 26-09-1974 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Piet LEEFLANG, Imker.
Gehuwd met Ineke HUYS.
   2.  Rachel Elisabeth (Elly) LEEFLANG, geboren ca 1947 te Overschie, overleden op 11-02-1991 te Berkel en Rodenrijs.
   3.  Arie Pieter (Aad) LEEFLANG, Bankdirecteur UK en Luxemburg, geboren te Overschie.
Gehuwd met Mirelle EDIN.
   4.  Ria LEEFLANG, geboren ca 1953 te Overschie, overleden op 20-05-1956 te Overschie.
   5.  Ria LEEFLANG, geboren te Rotterdam.

XIII.57    Trijntje (Truus) LEEFLANG, geboren op 20-07-1920 te Overschie, overleden op 14-03-2012 te Sommelsdijk op 91-jarige leeftijd, dochter van Arie LEEFLANG (zie XII.44) en Geertrui (Trui) VOLLEMANS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-12-1947 te Rotterdam met Pleun MEIJBURG, 29 jaar oud, Timmerman, Handelsondernemer in gas- en olieproducten, geboren op 22-03-1918 te Rotterdam, overleden op 12-08-2011 te Sommelsdijk op 93-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Arie (Aad) MEIJBURG (vanwege privacy niet getoond).


XI.49    Arie LEEFLANG, Schipper, Koopman, geboren op 31-01-1839 te Overschie, overleden op 16-09-1916 op 77-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas LEEFLANG (zie X.39) en Trijntje GOOR.
Gehuwd met Belia KLEIN-HESSELINK, geboren op 21-03-1840 te Overschie, overleden op 31-01-1926 te Overschie op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina LEEFLANG, geboren op 07-03-1864 te Overschie, overleden op 20-08-1864 te Overschie, 166 dagen oud.
   2.  Elisabeth Johanna LEEFLANG, geboren op 05-04-1865 te Overschie.
   3.  Trijntje LEEFLANG, geboren op 21-01-1867 te Overschie, overleden op 01-02-1874 te Overschie op 7-jarige leeftijd.
   4.  Jannetje LEEFLANG, geboren op 31-01-1871 te Overschie, overleden op 30-03-1938 op 67-jarige leeftijd.
   5.  Maria LEEFLANG, geboren op 09-03-1873 te Overschie.
   6.  Arie LEEFLANG, geboren op 18-06-1878 te Overschie.
   7.  Trijntje LEEFLANG, geboren op 16-04-1879 te Overschie.
   8.  Margaretha LEEFLANG, geboren op 30-01-1881 te Overschie.
   9.  Grietje LEEFLANG, geboren op 19-11-1883 te Overschie.

IV.67    Gerrit Michiels LEVELANG. Overleden na 18-04-1680. Zoon van Michiel Thonis LEEVLANG (zie III.12) en Maertge Jacobs.
Gehuwd op 02-03-1631 te Hillgersberg met Maritge Willems, overleden. Overleden na 22-11-1676, verm. aangifte van overlijeden op 25-12-1697 te Hillegersberg. Dochter van Willem Ariens en Neeltgen Philips.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltgen Gerrits LEEFLANG, gedoopt op 22-11-1648 te Hillegersberg (getuige(n): Arie Willemsz, Tryntge en Ariaentge Willems), overleden 1738. Aangifte van overlijden 17-06-1738 te Bleiswijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-10-1671 te Hillegersberg met Jacob Pieterse HOORNWEG, 21 jaar oud, gedoopt op 05-12-1649 te Overschie. Overleden tussen 10-11-1708 en 19-01-1717. Zoon van Pieter Chiele HOORNWEG en Maertie Jans SCHIEVEEN.
   2.  Ary Gerrits LEVELANG, overleden 1705. Aangifte van overlijden 08-11-1705 te Hillegersberg.
Gehuwd op 02-03-1631 te Hillgersberg met Trijntje Claasdr WATERING, overleden 1707. Aangifte van overlijden op 10-03-1707 te Hillegersberg. Weduwe van Cornelis Sijmonss Stolck, dochter van Claas Dircxsz WATERING en Trijntgen Ariens BOOM.
   3.  Willem Gerrits LEVELANG (zie V.88).
   4.  Cornelis Gerrits LEVELANG (zie V.90).
   5.  Philips Gerrits LEVELANG, Watermolenaar, begraven op 30-10-1715 te Hillegersberg. Ongehuwd overleden.
   6.  Maertge Gerrits LEEFLANG, begraven op 28-07-1721 te Hillegersberg.
Gehuwd op 02-03-1670 te Hillegersberg met Maerten Aryensz COOMEN (Romeijn), begraven op 29-04-1722 te Hillegersberg, zoon van Arien Claesz COOMEN en Ariaentjen Jansdr.
   7.  Grietge Gerrits LEEFLANG, begraven op 07-02-1732 te Hillegersberg.
Gehuwd op 06-03-1672 te Hillegersberg met Jan Ariensz COOMEN (Romeijn), begraven op 24-06-1715 te Hillegersberg, j.m. van Hillegersberg, zoon van Arien Claesz COOMEN en Ariaentjen Jansdr.
   8.  Michiel Gerrits LEVELANG (zie V.97).

V.88    Willem Gerrits LEVELANG, overleden 1711. Aangifte van overlijden 03-06-1711 te Hillegersberg. Wonende te Schiebroek. Zoon van Gerrit Michiels LEVELANG (zie IV.67) en Maritge Willems.
Gehuwd op 25-01-1665 te Hillegersberg met Cryntje Lauwe INT HOUT, overleden 1713. Aangifte van overlijden 23-04-1713. j.d. van Schiebroek. Dochter van Lauris Jans INT HOUDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Willems LEVELANG, gedoopt op 13-12-1665 te Hillegersberg (getuige(n): Cornelis Gerritse, Annetje Louweris), overleden 1711, begraven op 31-12-1711 te Hillegersberg.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 06-12-1694 te Hillegersberg met Huybert Leenderts van VLIET, overleden ca 1711. Aangifte van overlijden 08-12-1711 te Hillegersberg. j.m. van Hillegersberg.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 03-09-1713 te Hillegersberg met Klaas Jansse ROMEIN, 38 jaar oud, gedoopt op 07-07-1675 te Hillegersberg, overleden 1731. Aangifte van overlijden 07-09-1731 te Hillegersberg. Zoon van Jan Arienszn COOMEN (Romein) en Grietje Gerrits LEEFLANG.
   2.  Jan LEVELANG, gedoopt op 30-01-1667 te Hillegersberg (getuige(n): Leendert Lourisse, Maertje Gerrits). Kinderloos overleden voor 03-06-1711.

V.90    Cornelis Gerrits LEVELANG, begraven op 11-12-1709 te Rotterdam, zoon van Gerrit Michiels LEVELANG (zie IV.67) en Maritge Willems.
Gehuwd op 24-02-1686 te Rotterdam met Eva Heyndricksdr IJSYNGH, geboren te Rotterdam, overleden op 02-09-1718 te Rotterdam. Weduwe van Jan Hendriks van Berkeboom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes LEVELANG, gedoopt op 01-01-1688 te Hillegersberg. Overleden voor 30-11-1719.
   2.  Gerrit LEVELANG, gedoopt op 11-03-1691 te Hillegersberg. Gerrit verbleef in 1719 en 1720 in Oost-Indië, keerde in 1720 terug naar Rotterdam. Mogelijk op 31-03-1722 te Rotterdam in het huwelijk getreden met Cornelia de Bruin, j.d. van Den Haag.

V.97    Michiel Gerrits LEVELANG, overleden ca 1706. Aaangifte van overlijden 30-06-1706 te Hillegersberg. Zoon van Gerrit Michiels LEVELANG (zie IV.67) en Maritge Willems.
Gehuwd op 07-02-1683 te Hillegersberg met Tryntje Dircks WATERING, 23 jaar oud, gedoopt op 01-02-1660 te Hillegersberg, begraven op 14-04-1724 te Hillegersberg op 64-jarige leeftijd, dochter van Dirck Claesz WATERING en Tryntje Ingen BUYER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Chiele LEEVELANG, gedoopt op 28-11-1683 te Hillegersberg (getuige(n): Martie Gerrits), begraven op 21-03-1760 te Hillegersberg op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-09-1713 te Bergschenhoek met Anna Ariens de BRUIJN, 42 jaar oud, gedoopt op 21-09-1670 te Bergschenhoek, begraven op 05-08-1757 te Hillegersberg op 86-jarige leeftijd. Weduwe van Jan Ouwerkerk ´de Jonge´. Dochter van Arij Arijense BRUIJN en Leentje Cornelis.
   2.  Catharina Michiels LEVELANGH, gedoopt op 20-01-1685 te Hillegersberg (getuige(n): Tryntie Inge), begraven op 05-01-1748 te Hillegersberg op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-01-1711 te Hillegersberg met Pieter Jacobs van der LINT, overleden. Overleden tussen 20-07-1717 en 05-01-1748. j.m. van Hillegersberg.
   3.  Maria Michiels LEEFLANGH, gedoopt op 28-01-1685 te Hillegersberg (getuige(n): Neeltie Gerrits), begraven op 18-07-1714 te Hillegersberg op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-01-1711 te Hillegersberg met Cornelis Jans TAS, 27 jaar oud, gedoopt op 15-08-1683 te Bergschenhoek, begraven op 11-03-1741 te Hillegersberg op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan Teunis TAS en Grietie Cornelis van der WILLIG.
   4.  Dirk Michiels LEVELANG (zie VI.160).
   5.  Neeltie Michiels LEEFFLANGH (zie VI.164).
   6.  Aechtie LEVELANG, gedoopt op 26-04-1693 te Hillegersberg. Overleden voor 20-07-1717.
   7.  Gerritje Michiels LEEFLANG, begraven op 30-04-1728 te Hillegersberg.
Gehuwd op 09-01-1723 te Hillegersberg met Wouter Leendertsz GROENEWEGEN, 23 jaar oud, gedoopt op 24-10-1699 te Hillegersberg. Overleden na 14-03-1739. Zoon van Leendert Franken GROENEWEGEN en Neeltje Jacobs GEERLOF.

VI.160    Dirk Michiels LEVELANG, Veenman, gedoopt op 06-04-1687 te Hillegersberg (getuige(n): Tryntie Inge), begraven op 30-06-1742 te Hillegersberg op 55-jarige leeftijd, zoon van Michiel Gerrits LEVELANG (zie V.97) en Tryntje Dircks WATERING.
Gehuwd (1) ca 1712 met Maartje Jacobs HOORNWEG, gedoopt op 25-09-1689 te Bleiswijk, begraven op 12-05-1738 te Hillegersberg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 28-01-1739 te Hillegersberg met Gertrui Claes van der LUGT, begraven op 04-11-1749 te Rotterdam, j.d. van Rotterdam, weduwe van Geerlof van den Bostel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina LEVELANG, gedoopt op 25-12-1712 te Hillegersberg (getuige(n): Catharina Dirks Watering), overleden 1720. Aangifte van overlijden 20-08-1720 te Hillegersberg.
   2.  Michiel Dirkse LEVELANG, gedoopt op 14-04-1715 te Hillegersberg (getuige(n): Trintje Dirkszn Watering), begraven op 04-06-1778 te Hillegersberg op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1742 te Bleiswijk met Elisabeth Claas VERLOOP, 21 jaar oud, gedoopt op 23-03-1721 te Bleiswijk, begraven op 08-09-1780 te Hillegersberg op 59-jarige leeftijd, dochter van Klaas VERLOOP en Annetje VRIJENHOEK.
   3.  Neeltje LEVELANG, gedoopt op 29-08-1717 te Hillegersberg (getuige(n): Maritje Jacobs Hoornweg), overleden 1722. Aangifte van overlijden 15-06-1722 te Hillegersberg.
   4.  Jacobus LEVELANG, gedoopt op 23-07-1719 te Hillegersberg (getuige(n): Anna Jacobs), overleden 1719. Aangifte van overlijden 04-09-1719 te Hillegersberg.
   5.  Jacobus LEVELANG, gedoopt op 27-04-1721 te Hillegersberg (getuige(n): Anna Hoorewegh), overleden 1721. Aangifte van overlijden 13-09-1721 te Hillegersberg.
   6.  Catahryna LEVELANG, gedoopt op 06-05-1723 te Hillegersberg (getuige(n): Gerritje Leeflang), begraven op 15-02-1724 te Hillegersberg, 285 dagen oud.
   7.  Catharijna LEVELANG, gedoopt op 08-04-1725 te Hillegersberg (getuige(n): Annetje de Bruyn, Jan Leevlang), overleden 1781. Aangifte van overlijden 26-06-1781 te Cool.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-01-1748 te Hillegersberg met Pieter NOORTLANDER, 23 jaar oud, gedoopt op 05-11-1724 te Hillegersberg, overleden 1789. Aangifte van overlijden 28-10-1789 te Cool. Zoon van Claas Abrahams NOIRLANDER en Neeltie Michiels LEEFFLANGH (zie VI.164).
   8.  Jacobus LEVELANG, gedoopt op 09-02-1727 te Berkel (getuige(n): Marytje Jacobs Horenweg), begraven op 26-02-1727 te Hillegersberg, 17 dagen oud.
   9.  Jacobus LEVELANG, gedoopt op 22-05-1729 te Hillegersberg (getuige(n): Marya Jacobsdr Hooreweg), begraven op 18-10-1779 te Hillegersberg op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1756 te Hillegersberg met Ariaantje DONKER, 28 jaar oud, gedoopt op 01-06-1727 te Overschie, begraven op 17-01-1795 te Hillegersberg op 67-jarige leeftijd, dochter van Claas DONKER en Willemtje Leendersdr de BRUIJN.

VI.164    Neeltie Michiels LEEFFLANGH, gedoopt op 13-01-1692 te Hillegersberg (getuige(n): Crijntie Louwe). Overleden na 03-11-1726. Dochter van Michiel Gerrits LEVELANG (zie V.97) en Tryntje Dircks WATERING.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-11-1717 te Hillegersberg met Claas Abrahams NOIRLANDER, overleden. Overleden na 19-01-1728, j.m. van Ouderkerk a/d IJssel. Zoon van Abraham Claas NOIRLANDER en Ariaentje Cornelis SOST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter NOORTLANDER, gedoopt op 05-11-1724 te Hillegersberg, overleden 1789. Aangifte van overlijden 28-10-1789 te Cool.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-01-1748 te Hillegersberg met Catharijna LEVELANG, 22 jaar oud, gedoopt op 08-04-1725 te Hillegersberg (getuige(n): Annetje de Bruyn, Jan Leevlang), overleden 1781. Aangifte van overlijden 26-06-1781 te Cool. Dochter van Dirk Michiels LEVELANG (zie VI.160) en Maartje Jacobs HOORNWEG.

III.14    Adriaen Thonis LEEFLANGH. Overleden na 02-01-1661, zoon van Thonis Michielszn LEVELANCK (zie II.3) en Neeltje Ariensdr.
Kinderen:
   1.  Teunis Ariense LEVELANG (zie IV.69).
   2.  Jannetje Ariens LEVELANGH. Overleden voor 28-12-1670.
Ondertrouwd op 02-01-1661 te Zevenhuizen met Dirk Ariensz de KRAEY, zoon van Ary Dircks de KRAEY en Marijntje Ariens.
   3.  Neeltje Ariens LEVELANG. Overleden voor 30-05-1700. Vader-dochter relatie niet bewezen.
Ondertrouwd op 15-01-1668 te Zevenhuizen met Claes Ariens de KRAAIJ. Overleden voor 30-05-1700. Zoon van Ary Dircks de KRAEY en Marijntje Ariens.
   4.  Sara Ariens LEEFFLANGH. Vader-dochter relatie niet bewezen, woonde Capelle a/d IJssel.
Gehuwd op 27-01-1664 te Capelle a/d IJssel met Maerten Jacobss van VLIET. Overleden na 19-08-1679. j.m. van Schinkelsveen onder Capelle a/d IJssel.

IV.69    Teunis Ariense LEVELANG. Overleden na 21-02-1663. j.m. van Zevenhuizen, wonenende Zuideinde. Zoon van Adriaen Thonis LEEFLANGH (zie III.14).
Gehuwd op 18-12-1644 te Zevenhuizen met Neeltje Cornelis, overleden. Overleden na 01-01-1663, mede-erfgenaam van Maritge Huijberts, laatst huisvrouw van Claes Claes Peij. j.d. van Zevenhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Thonis LEVELANG (zie V.99).
   2.  Annetje Thonis LEVELANG. Overleden na 19-03-1701. Wonende Schinkelsveen onder Capelle a/d IJssel.
Gehuwd op 24-01-1672 te Zevenhuizen met Dirck Jansz van der CHIJS. Overleden na 19-03-1701.
   3.  Arij Thonis LEEFLANG (zie V.103).
   4.  Aaltje Thonis LEVELANG (zie V.106).
   5.  Maartje Teunis LEVELANG, overleden 1717. Aangifte van overlijden 29-01-1717 te Zevenhuizen.
Ondertrouwd op 25-12-1667 te Zevenhuizen met Arij Ariens de KRAAIJ, overleden 1724. Aangifte van overlijden 25-05-1724. j.m. van Zevenhuizen. Zoon van Arij Dircks de KRAAIJ en Martyntje Ariens.

V.99    Pieter Thonis LEVELANG. Wonende Schinkelveen onder Capelle a/d IJssel. Zoon van Teunis Ariense LEVELANG (zie IV.69) en Neeltje Cornelis.
Ondertrouwd op 17-01-1682 te Capelle a/d IJssel met Ariaantje Maartens, overleden, j.d. van Capelle a/d IJssel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis LEVELANG, gedoopt op 22-12-1686 te Zevenhuizen. Vermoedelijk jong overleden.
   2.  Neeltje LEVELANG, gedoopt op 25-09-1689 te Zevenhuizen. Vermoedelijk jong overleden.
   3.  Maarten Pieters LEVELANG, overleden op 23-09-1719 te Kaap de Goede Hoop, South-Africa, j.m. van Schinkel, wonende Rotterdam.
Gehuwd op 23-01-1714 te Rotterdam met Dirkje Jans LANSBERGEN, overleden ca 1722. Weduwe van Engel Jansz Vroegop.
   4.  Annetje Pieters LEVELANG, begraven op 24-06-1739 te Kralingen.

V.103    Arij Thonis LEEFLANG, overleden 1707. Aangifte van overlijden 04-08-1707 te Zevenhuizen. Zoon van Teunis Ariense LEVELANG (zie IV.69) en Neeltje Cornelis.
Ondertrouwd op 12-01-1681 te Zevenhuizen met Maritje Jacobs den HOUTER, overleden ca 1732. Aangifte van overlijden 05-03-1732 te Zevenhuizen. j.d. van Nieuwerkerk a/d IJssel. Dochter van Jacob Maertens den HOUTER en Neeltje Pleune de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia LEEFLANG, gedoopt op 20-06-1688 te Zevenhuizen.
   2.  Jacob Arijense LEVELANG, gedoopt op 15-10-1690 te Zevenhuizen, overleden 1738. Aangifte van overlijden 24-01-1738 te Zevenhuizen.
   3.  Cornelia LEEFLANG, gedoopt op 15-10-1690 te Zevenhuizen.
   4.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 01-08-1694 te Zevenhuizen.
   5.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 10-05-1699 te Zevenhuizen, overleden 1700. Aangifte van overlijden 18-02-1700 te Zevenhuizen.
   6.  Teunis Ariens LEEFLANG, overleden. Aangifte van overlijden vermoedelijk 27-12-1758 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 16-12-1733 te Zevenhuizen met Maria Claas van ALPHEN, overleden ca 1742. Aangifte van overlijden 25-05-1742 te Zevenhuizen.

V.106    Aaltje Thonis LEVELANG, overleden 1735. Aangifte van overlijden op 21-03-1735 Zevenhuizen. Dochter van Teunis Ariense LEVELANG (zie IV.69) en Neeltje Cornelis.
Ondertrouwd op 11-12-1676 te Zevenhuizen met Gerrit Janse EERLAND, geboren te Krimpen a/d Lek, overleden 1710. Aaangifte van overlijden 16-05-1710 te Zevenhuizen, weduwnaar van Maritje Pieters Hoornweg. Zoon van Jan Cornelis EERLANT en Trijntje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Gerrits EERLAND (zie VI.180).

VI.180    Geertje Gerrits EERLAND, overleden ca 1750. Aangifte van overlijden 14-03-1750 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Gerrit Janse EERLAND en Aaltje Thonis LEVELANG (zie V.106).
Ondertrouwd op 08-05-1695 te Zevenhuizen met Gerrit LEEFLANG, 22 jaar oud (zie VI.222).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter LEEFLANG, gedoopt op 07-08-1695 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jochem Chielen, Neeltje Chielen), overleden 1704. Aangifte van overlijden 03-08-1704 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   2.  Johannes Gerrits LEEFLANG, gedoopt op 25-11-1696 te Hillegersberg (getuige(n): Trijntje Pieters Stolk), overleden 1746. Aangifte van overlijden 14-05-1746 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 26-01-1725 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Claasje Cornelis KOL, 28 jaar oud, gedoopt op 04-11-1696 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1738. Aangifte van overlijden 17-02-1738 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Cornelis Gijsen KOL en Neeltje Leenderts SPEELMAN.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 07-02-1740 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Echtgenoot is Claasje Gerrits de HEER, 40 jaar oud, gedoopt op 01-01-1700 te Zevenhuizen. Overleden na 14-05-1746. Zoon van Gerrit Pieters de HEER en Neeltje Cornelis DECKER.
   3.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 03-12-1698 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Trijntje Gerrits), overleden 1711. Aangifte van overlijden 26-04-1711 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   4.  Marijtje LEEFLANG, gedoopt op 19-12-1700 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Aaltje Teunis), overleden 1742. Aangifte van overlijden 26-11-1742 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-12-1731 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Hendrik Dirkse COOIMAN, 35 jaar oud, gedoopt op 04-11-1696 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1769. Aangifte van overlijden 16-10-1769 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Dirk Heijndrikze KOOIJMAN en Marrigje Pieren.
   5.  Jacobus Gerritse LEEFLANG, gedoopt op 05-04-1703 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Japick Jochemse Leeflang, Annetje Jochems Leevelang). Overleden na 21-09-1732.
Ondertrouwd op 11-01-1730 te Zevenhuizen met Ariaantje Jans GOUTSBLOM, 24 jaar oud, gedoopt op 10-01-1706 te Moordrecht. Overleden na 21-09-1732. Dochter van Jan Willems GOUDSBLOM en Fijtje Dircks van der MEUYT.
   6.  Pieter Gerrits LEEFLANG, gedoopt op 19-10-1705 te Nieuwerkerk a/d Ijssel (getuige(n): Arij Willems van Vliet, Annitje Jochems). Overleden na 01--12-1760. Wonende Achterweg in Capelle a/d IJssel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1733 te Nieuwerkerk a/d IJssel met IJda Klaese SCHAEP, 21 jaar oud, gedoopt op 03-10-1711 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1769. Aangifte van overlijden 01-12-1769 te Capelle a/d IJssel. Dochter van Claes Teunisse SCHAAP en Grietje Claes HUISMAN.
   7.  Trijntje Gerrits LEEFLANGH, gedoopt op 25-11-1708 te Moordrecht (getuige(n): Annitje Jans Schouten, IJsbrant Jogchimsz), overleden 1781. Aangifte van overlijden 20-08-1781 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   8.  Cornelis Gerritse LEEFLANG, gedoopt op 05-11-1713 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Aaltje teunis). Overleden na 14-03-1750.

III.24    IJsbrant Thonis LEVELANGH. Overleden tussen 14-12-1640 en 26-05-1642. Zoon van Thonis Michielszn LEVELANCK (zie II.3) en Neeltje Ariensdr.
Gehuwd < 1619 met Neeltje Dirksdr LANGEWEIJE. Overleden tussn 1619 en 12-12-1640. Dochter van Dirck Dircxss LANGEWEIJE en Marritgen CENTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan IJsbrants LEVELANG (zie IV.77).
   2.  Aeltgen IJsbrants LEEVLANG. Overleden voor 03-03-1669.
Gehuwd (1) op 02-03-1639 te Zevenhuizen met Jan Corns CLEYN. Overleden na 25-05-1642. Weduwnaar van Hilletje Claes Bouff. Zoon van Cornelis Janss CLEYN en Aeltge Jochems.
Ondertrouwd (2) op 30-11-1659 te Zevenhuizen met Leendert Claasz EVENBLIJ, overleden 12-1701. Weduwnaar van Ariaentie Frans.
   3.  Dirck IJsbrants LEVELANG (zie IV.82).
   4.  Maertgen IJsbrants LEEFLANGH. Overleden tussen 02-11-1656 en 13-03-1667.
Gehuwd op 08-02-1643 te Zevenhuizen met Cornelis Jans SCHIPPER. Overleden tussn 06-08-1691 en 23-06-1692.
   5.  Ariaentgen IJsbrants LEVELANGH.
Gehuwd (1) op 10-02-1647 te Zevenhuizen met Claas Dirksz COL.
Ondertrouwd (2) op 14-11-1649 te Zevenhuizen met Dirck Corneliszn van BRAECKEL, Schoenmaker, geboren ca 1620. Overleden tussen 13-08-1660 en 28-01-1684. Zoon van Cornelis Hendricks SCHOENMAKER en Pietertgen Dircxss van der AER.
   6.  Neeltge IJsbrants LEEVLANG. Overleden na 26-05-1642.
Gehuwd op 20-01-1647 met Jan Jansz van der CIJS. Vermoedelijk overleden na 13-11-1675, overleden voor 17-03-1686. Zoon van Jan Jans van der CHIJS en Meynsge Jans VORMER. Huwelijk niet bevestigd.

IV.77    Jan IJsbrants LEVELANG. Overleden tussen 20-02-1668 en 02-03-1677. Zoon van IJsbrant Thonis LEVELANGH (zie III.24) en Neeltje Dirksdr LANGEWEIJE.
Gehuwd op 15-12-1630 te Zevenhuizen met Pietertgen Dircksdr KOL. Overleden tussen 20-02-1668 en 22-12-1681. Dochter van Dirck Pieterszn COL en Maritge Pieters VERDUIJNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Jans LEVELANGH, gedoopt op 28-12-1631 te Zevenhuizen (getuige(n): Willem Geenen, Cornelis Daenen, Aeltge Dircks). Overleden na 22-12-1681.
   2.  IJsbrant Jans LEVELANG (zie V.110).
   3.  Neeltge Jans LEVELANG (zie V.113).
   4.  Maertje Jans LEVELANGH, overleden 1721. Aangifte van overlijden op 24-10-1721 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 19-01-1659 te Zevenhuizen met Dirck Jans SOETJE VISCH, overleden 1716. Aangifte van overlijden op 09-01-1716. Zoon van Jan Jans SOOTGEVISCH en Dirckge Dircks.
   5.  Aaltje Jans LEVELANG (zie V.117).
   6.  Ariaentje Jans LEVELANG, overleden 1704. Aangifte van overlijden op 21-05-1704 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Ondertrouwd (1) op 01-02-1665 te Zevenhuizen met Arij Dirckse BLOM, j.m. van Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd (2) op 04-01-1670 te Bergschenhoek met Cornelis Dircks HUIJSMAN. Overlijden na 27-11-1708. j.m. van Bergschenhoek, zoon van Dirck Corneliszn HUIJSMAN en Grietje Lenerts VUYCK.

V.110    IJsbrant Jans LEVELANG, overleden 1713. Aangifte van overlijden 25-05-1713 te Zevenhuizen. Zoon van Jan IJsbrants LEVELANG (zie IV.77) en Pietertgen Dircksdr KOL.
Gehuwd op 29-02-1672 te Zevenhuizen met Maartje Dirks, overleden ca 1708. Aangifte van overlijden 31-08-1708 te Zevenhuizen. Dochter van Dirck Cornelis Crijnen en Maartie Cornelis BEELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claas IJsbrants LEVELANG (zie VI.181).
   2.  Jan LEVELANG (zie VI.183).
   3.  Neeltje IJsbrands LEVELANG, overleden ca 1713. Aangifte van overlijden 27-05-1748 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 27-01-1704 te Zevenhuizen met Willem Corenelis VUYCK, overleden ca 1737. Aangifte van overlijden 13-09-1737 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Cornelisz VUIJCK en Fijtge Plonen LEEFLANG (zie V.49).
   4.  Dirk LEVELANG (zie VI.185).
   5.  Kryn LEVELANG, overleden.

VI.181    Claas IJsbrants LEVELANG, gedoopt op 22-12-1686 te Zevenhuizen, overleden 1769. Aangifte van overlijden 21-07-1769 te Zevenhuizen. Zoon van IJsbrant Jans LEVELANG (zie V.110) en Maartje Dirks.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-11-1712 te Zevenhuizen met Zijtje Jans de GROOT, overleden ca 1752. Aangifte van overlijden 11-05-1752. Dochter van Jan Pieters de GROOT en Zijtje Pieters INTHOUDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Claasse LEVELANG, geboren > 1712, overleden 1718. Aangifte van overlijden 18-01-1718 te Zevenhuizen.
   2.  Marija LEVELANG, geboren > 1712, overleden 1715. Aangifte van overlijden 09-08-1715 te Zevenhuizen.
   3.  Maartje Claas LEVELANG, overleden. Overleden na 12-05-1779.
Gehuwd op 18-09-1748 te Zevenhuizen met Jan Willemsen van ALPHEN, overleden. Overleden na 12-05-1779. Zoon van Willem Ariens van ALPHEN en Neeltje Jochems BOUWMAN.

VI.183    Jan LEVELANG, overleden ca 1743. Aangifte van overlijden 13-02-1743. Zoon van IJsbrant Jans LEVELANG (zie V.110) en Maartje Dirks.
Gehuwd op 01-02-1709 te Zevenhuizen met Jannetje Jochems BOUWMAN, 22 jaar oud (zie VI.190).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand Janse LEVELANGH, gedoopt op 31-05-1711 te Zevenhuizen, overleden op 16-11-1719 te Zevenhuizen op 8-jarige leeftijd.
   2.  Maartje Janszn LEVELANG, gedoopt op 02-04-1713 te Zevenhuizen, overleden 1770. Aangifte van overlijden 09-05-1770 te Zegwaard.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-01-1737 te Zevenhuizen met Cornelis Philips van der WILLICK, 24 jaar oud, gedoopt op 14-02-1712 te Berkel, overleden 1747. Aangifte van overlijden 14-12-1747 te Zevenhuizen, dochter van Philips Cornelissen van der WILLICK en Jannetje Jochems SOL.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 11-05-1749 te Zevenhuizen met Willem Cornelis MAASKANT, 34 jaar oud, gedoopt op 09-12-1714 te Ridderkerk, overleden 1779. Aangifte van overlijden 24-12-1779 te Zegwaard. Weduwnaar van Jannetie Cornelis van der Wal, dochter van Cornelis Huijgen MAESKANT en Ariaantje Franken de VOS.
   3.  Aeltje LEVELANG, gedoopt 06-1715 te Zevenhuizen, overleden 1715. Aangifte van overlijden 07-10-1715 te Zevenhuizen.
   4.  Jochem LEVELANG, gedoopt op 08-08-1717 te Zevenhuizen, overleden 1717. Aangifte van overlijden 14-08-1717 te Zevenhuizen.
   5.  Aaltje LEVELANG, gedoopt op 30-04-1719 te Zevenhuizen, overleden 1725. Aangifte van overlijden 20-10-1725 te Zevenhuizen.

VI.185    Dirk LEVELANG, overleden ca 1727. Aangifte van overlijden 25-04-1727 te Zevenhuizen. Zoon van IJsbrant Jans LEVELANG (zie V.110) en Maartje Dirks.
Gehuwd op 17-11-1709 te Zevenhuizen met Ariaantje Cornelis TUIJNEBREIJER, 27 jaar oud, gedoopt op 22-02-1682 te Zevenhuizen, overleden 1734. Aangifte van overlijden 29-03-1734 te Zevenhuizen. Dochter van Cornelis Elders TUIJNEBREIJER en Joosje Jans GROENEWEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand LEEFLANG, gedoopt op 07-09-1710 te Moerkapelle (getuige(n): Joosje Jans Groeneweg). Overleden na 05-03-1754.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-08-1738 te Zevenhuizen met Marija Willems OLIJ, overleden ca 1775. Aangifte van overlijden 22-02-1775 te Zevenhuizen. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Willem Claasse OLIJ en Neeltje Huijbertse SCHIPPER.
   2.  Maritje Dirks LEVELANG, gedoopt op 20-04-1712 te Zevenhuizen (getuige(n): Kornelis Eldertze Tuijnebreijer, Joosje Jans van der Groeneweg), overleden 1754. Aangifte van overlijden 25-06-1754 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1737 te Zevenhuizen met Arij Arijenszn BAKKER, 31 jaar oud, gedoopt op 18-10-1705 te Zevenhuizen, overleden 1755. Aangifte van overlijden 03-03-1755 te Zzevenhuizen. Dochter van Arij Andriesz BACKER en Maartje Elderts DUL.
   3.  Joosje LEVELANG, gedoopt op 28-12-1721 te Zevenhuizen, overleden 1722. Aangifte van overlijden 02-01-1722 te Zevenhuizen.

V.113    Neeltge Jans LEVELANG, overleden 1706. Aangifte van overlijden 08-06-1706 te Zevenhuizen. Dochter van Jan IJsbrants LEVELANG (zie IV.77) en Pietertgen Dircksdr KOL.
Ondertrouwd op 01-01-1662 te Zevenhuizen met Jochem Cornelisz SOLBOL, overleden 1708. Aangifte van overlijden 25-03-1708 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Jans SOLBOL en Annetje Daniels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca Jochems SOL (zie VI.188).
   2.  Maria Jochems SOLBOL, overleden ca 1708. Aangifte van overlijden 07-06-1708 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 27-01-1692 te Zevenhuizen met Arij Jans LEVELANGH (zie VI.58). {Hij is later gehuwd op 18-11-1708 te Zevenhuizen met Trijntje Ariens van ALPHEN, overleden ca 1715. Aangifte van overlijden 28-08-1715 te Zevenhuizen. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Arij Cornelis van ALPHEN en Krijntje Pleunen LEVELANGH.}

VI.188    Rebecca Jochems SOL, gedoopt 1684 te Zevenhuizen, overleden 1768. Aangifte van overlijden 16-01-1768 te Zevenhuizen. Dochter van Jochem Cornelisz SOLBOL en Neeltge Jans LEVELANG (zie V.113).
Gehuwd op 20-01-1709 te Zevenhuizen met Willem LEVELANG, 26 jaar oud (zie VI.48).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.48).
 
V.117    Aaltje Jans LEVELANG, overleden 1722. Aangifte van overlijden op 22-07-1722 te Zevenhuizen. Dochter van Jan IJsbrants LEVELANG (zie IV.77) en Pietertgen Dircksdr KOL.
Gehuwd op 26-01-1678 te Zevenhuizen met Jochem Jans BOUMAN, geboren ca 1645, overleden 1702. Aangifte van overlijden op 21-11-1702 te Zevenhuizen. Zoon van Jan Huiberts BOUMAN en Neeltje Chielen HARTEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Jochems BOUWMAN (zie VI.190).
   2.  Pietertje Jochums BOUWMAN (zie VI.191).

VI.190    Jannetje Jochems BOUWMAN, gedoopt op 21-07-1686 te Zevenhuizen, overleden 1742. Aangifte van overlijden 03-03-1742 te Zevenhuizen. Dochter van Jochem Jans BOUMAN en Aaltje Jans LEVELANG (zie V.117).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1709 te Zevenhuizen met Jan LEVELANG (zie VI.183).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.183).
 
VI.191    Pietertje Jochums BOUWMAN, overleden ca 1755. Aangifte van overlijden 06-12-1755 te Zevenhuizen. Dochter van Jochem Jans BOUMAN en Aaltje Jans LEVELANG (zie V.117).
Gehuwd op 06-02-1701 te Zevenhuizen met Pleun Jans LEVELANG, 25 jaar oud (zie VI.91).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VI.91).
 
IV.82    Dirck IJsbrants LEVELANG. Overleden tussen 11-09-1679 en 05-02-1689. Zoon van IJsbrant Thonis LEVELANGH (zie III.24) en Neeltje Dirksdr LANGEWEIJE.
Gehuwd op 02-02-1642 te Zevenhuizen met Jannetje Ariens HOFLAND, overleden 1699. Aangifte van overlijden 25-12-1699 te Zevenhuizen. Dochter van Ary Jaspersz HOFLANDT en Maertge Cornelisdr VORMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand Dircks LEVELANG (zie V.121).
   2.  Jaapje Dirks LEVELANG, overleden 1731. Aangifte van overlijden op 09-04-1731.
Gehuwd op 21-02-1677 te Zevenhuizen met Leendert Cornelisz MATSE, overleden 1721. Aangifte van overlijden 28-09-1721 te Zevenhuizen.
   3.  Maria Dircks LEVELANG. Overleden na 11-01-1681. Wonende Rotterdam.
Gehuwd op 13-10-1680 te Zevenhuizen met Pieter Cornelisz van der VLIET. Overleden na 10-02-1706.
   4.  Ary Dircks LEVELANG (zie V.127).
   5.  Teunis Dircks LEVELANG (zie V.129).
   6.  Michiel Dircks LEVELANG (zie V.131).
   7.  Maartje Dircks LEVELANG, overleden 1710. Aangifte van overlijden op 23-01-1710.
Gehuwd op 26-12-1683 te Zevenhuizen met Willem Pietersz KLEYN, overleden 1710. Aangifte van overlijden op 23-01-1710 te Zevenhuizen. j.m. van Zevenhuizen.
   8.  Neeltje Dircks LEVELANG. Overleden voor 11-01-1681.
Ondertrouwd op 01-01-1688 te Zevenhuizen met Willem Cornelisz SOLBOL, overleden 1728. Aangifte van overlijden op 06-08-1728 te Zevenhuizen. Zoon van Cornelis Jans SOLBOL en Annetie Daniels.

V.121    IJsbrand Dircks LEVELANG, overleden 1704. Aangifte van overlijden 19-03-1704 te Zevenhuizen. Zoon van Dirck IJsbrants LEVELANG (zie IV.82) en Jannetje Ariens HOFLAND.
Gehuwd op 07-02-1672 te Zevenhuizen met Annetje Cornelis van der VLIET, overleden ca 1699. Aangifte van overlijden 15-03-1699 te Zevenhuizen. Dochter van Cornelis Leendert van der VLIET en Emmetje Leenderts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje IJsbrands LEVELANG, gedoopt op 06-08-1684 te Zevenhuizen. Aangifte van overlijden vermoedelijk 13-12-1747 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-12-1706 te Zevenhuizen met Jan Abrams KOOIJ, overleden. Overleden voor 1718, j.m. van Zevenhuizen, dochter van Abraham Cornelis KOOIJ.
   2.  Emmetje IJsbrands LEVELANG, overleden ca 1701. Aangifte van overlijden 11-05-1701.
   3.  Jannetje IJsbrants LEVELANGH, overleden ca 1707. Aangifte van overlijden 18-02-1707 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 12-03-1702 te Zevenhuizen met Cornelis Jans BERKEL, overleden ca 1707. Aangifte van overlijden 06-10-1707 te Zevenhuizen. j.m. van Zevenhuizen. Zoon van Jan Cornelis BERCKEL en Maertje Jans VERMEULE.

V.127    Ary Dircks LEVELANG, overleden 1708. Aangifte van overlijden 26-01-1708 te Zevenhuizen. Zoon van Dirck IJsbrants LEVELANG (zie IV.82) en Jannetje Ariens HOFLAND.
Gehuwd op 05-12-1683 te Zevenhuizen met Neeltje Maartens SLOBBE, begraven op 05-01-1724 te Hillegersberg, dochter van Maarten Ariens SLOBBE en Annetje Ariens RUYCHAVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Ariens LEVELANG, gedoopt op 28-04-1686 te Zevenhuizen (getuige(n): Michiel Dirkse Levelangh, Jannetje Ariens), overleden 1715. Aangifte van overlijden 16-05-1715.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-08-1708 te Zevenhuizen met Jan Jochums SOLBOL, overleden ca 1739. Aangifte van overlijden 28-12-1739 te Zevenhuizen. Zoon van Jochem Cornelis SOL en Neeltje Jans LEEFLANG.
   2.  Neeltje Ariens LEVELANG, overleden ca 1723. Aangifte van overlijden 27-04-1723 te Zevenhuizen.
Gehuwd op 22-01-1713 te Zevenhuizen met Claas Claas van ALPHEN, 26 jaar oud, gedoopt op 25-08-1686 te Zevenhuizen. Overleden na 27-04-1723. Zoon van Claes Janse van ALPHEN en Annetje Klaas CAPELLENAAR.

V.129    Teunis Dircks LEVELANG, overleden 1731. Aangifte van overlijden 13-06-1731 te Zevenhuizen. Zoon van Dirck IJsbrants LEVELANG (zie IV.82) en Jannetje Ariens HOFLAND.
Gehuwd op 18-01-1682 te Zevenhuizen met Betje Pieters KLEIJN, overleden ca 1735. Aangifte van overlijden 10-02-1735 te Zevenhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck LEVELANG, gedoopt op 30-07-1684 te Zevenhuizen (getuige(n): IJsbrandt Dirckse Levelangh, Jaapje Dirks Levelangh), overleden 1705. Aangifte van overlijden 29-07-1705 te Zevenhuizen.
   2.  Maartje LEVELANG, gedoopt op 21-10-1684 te Zevenhuizen. Overlijden voor 14-08-1731.
   3.  Maartje Teunis LEVELANG (zie VI.204).
   4.  Pieter LEVELANG, gedoopt op 24-09-1689 te Zevenhuizen. Overleden voor 14-08-1731.
   5.  Jannetje Teunisse LEVELANG (zie VI.206).
   6.  Neeltje LEVELANG, gedoopt op 20-07-1692 te Zevenhuizen, overleden 1715. Aangifte van overlijden 20-04-1715 te Zevenhuizen.

VI.204    Maartje Teunis LEVELANG, gedoopt op 14-09-1687 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Pieterse Kleyn, Jaapje Leenderts), overleden op 26-08-1764 te Zevenhuizen op 76-jarige leeftijd, dochter van Teunis Dircks LEVELANG (zie V.129) en Betje Pieters KLEIJN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-01-1709 te Zevenhuizen met Jan Maartens van der HOUT, overleden ca 1753. Aangifte van overlijden 05-01-1753 te Zevenuizen. Zoon van Maarten Frans van der HOUT en Neeltje Willemse MUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Jans van der HOUT, overleden op 15-12-1775 te Zevenhuizen, j.d. van Zevenhuizen.
Gehuwd op 16-01-1743 te Zevenhuizen met Arij Willemse LEVELANG, 31 jaar oud, geboren op 13-09-1711 te Zevenhuizen, gedoopt op 20-09-1711 te Zevenhuizen, overleden 1769. Aangifte van overlijden 18-03-1769 te Zevenhuizen. Zoon van Willem LEVELANG (zie VI.48) en Rebecca Jochems SOL (zie VI.188).

VI.206    Jannetje Teunisse LEVELANG, gedoopt op 21-01-1691 te Zevenhuizen, overleden 1742. Aangifte van overlijden 05-07-1742 te Zevenhuizen. Dochter van Teunis Dircks LEVELANG (zie V.129) en Betje Pieters KLEIJN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 12-12-1717 te Zevenhuizen met Ary Willems LEVELANGH, 28 jaar oud (zie VI.32). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-03-1715 te Zevenhuizen met Trijntje Ariens van ALPHEN, overleden ca 1715. Aangifte van overlijden 28-08-1715 te Zevenhuizen. j.d. van Zevenhuizen. Dochter van Arij Cornelis van ALPHEN en Krijntje Pleunen LEVELANGH.}
Ondertrouwd (2) op 16-12-1722 te Zevenhuizen met Michiel Jacobs HOORNWEG, 33 jaar oud, gedoopt op 02-10-1689 te Bleiswijk, overleden 1737. Aangifte van overlijden 07-09-1737. Zoon van Jacob Ariens HOORNWEG en Maartje Jans BACKER.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder VI.32).
 
V.131    Michiel Dircks LEVELANG, overleden 1723. Aangifte van overlijden 06-07-1723 te Zevenhuizen. Zoon van Dirck IJsbrants LEVELANG (zie IV.82) en Jannetje Ariens HOFLAND.
Gehuwd (1) op 01-03-1687 te Nootdorp met Maria Alders HUYSMAN, 22 jaar oud, gedoopt op 16-11-1664 te Nootdorp, dochter van Aldert Cornelis HUYSMAN en Claesje Jans BERCKEL.
Gehuwd (2) op 29-01-1699 te Zevenhuizen met Claasje Huyberts BREETVELT, 30 jaar oud, gedoopt op 10-05-1668 te Zevenhuizen, overleden 1723. Aangifte van overlijden 16-04-1723 te Zevenhuizen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk LEVELANG, gedoopt op 07-09-1687 te Zevenhuizen (getuige(n): Isbrandt Dirkse Levelangh. Jannetje Ariens Hoflandt), overleden < 1690.
   2.  Dirk LEVELANG, gedoopt op 27-03-1689 te Zevenhuizen, overleden < 1690.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jannetje LEVELANG, gedoopt op 02-05-1700 te Zevenhuizen, overleden 1700. Aangifte van overlijden 07-05-1700 te Zevenhuizen.
   4.  Dirk LEVELANG, gedoopt op 27-03-1701 te Zevenhuizen, overleden 1722. Aangifte van overlijden 03-08-1722 te Zevenhuizen.
   5.  Jannetje Michiels LEVELANG, gedoopt op 09-05-1703 te Zevenhuizen. Overleden na 22-05-1740.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-01-1725 te Moordrecht met Abraham van VELSEN, overleden. Overleden na 22-05-1740. j.m. van Moordrecht.
   6.  Huijbert Michielse LEVELANG, overleden. Overleden na 28-08-1736.

II.5    Jochem Michielszn LEVELANCK, geboren ca 1540 te Zevenhuizen, overleden. Overleden tussen 26-04-1592 en 09-06-1616. Huwde de weduwe van Jan van Wijck. Zoon van Michiel Willemszn LEVELANCK (zie I.1).
Kinderen:
   1.  Neeltje LEVELANCK (zie III.29).
   2.  Dirckje Jochems LEVELANCK. Overleden tussen 17-12-1628 en 17-09-1661.
   3.  Cornelis Jochems LEVELANCK. Overleden tussen 09-06-1616 en 08-02-1654.
   4.  Pleun Jochems LEVELANCK. Overleden voor 09-06-1616.

III.29    Neeltje LEVELANCK. Overleden tussen 09-06-1616 en 14-05-1651. Dochter van Jochem Michielszn LEVELANCK (zie II.5).
Gehuwd met Isbrant Jans SCHOUTEN. Overleden tussen 18-10-1662 en 24-05-1665. Zoon van Jan IJsbrants.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis IJsbrants SCHOUTEN.
   2.  Michiel IJsbrants LEEFLANG (zie IV.92).
   3.  Maritge IJsbrants SCHOUTEN ´de OUDE´.
Gehuwd met Adriaen Daniels CARIAEN.
   4.  Maritge IJsbrants SCHOUTEN ´de JONGE´.
Gehuwd met Anthonis Jans VERMEULEN.
   5.  Neeltgen IJsbrants SCHOUTEN.
Gehuwd met Leendert Jansse BACKER.
   6.  Dirckien IJsbrants SCHOUTEN.
Gehuwd met Maerten Corneliszn COL.

IV.92    Michiel IJsbrants LEEFLANG. Overleden tussen 27-10-1675 en 24-03-1680. Wonende Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Isbrant Jans SCHOUTEN en Neeltje LEVELANCK (zie III.29).
Gehuwd met Ariaentje Jacobs VERDUIJN. Overleden na 14-08-1680. Dochter van Jacob Pieters van der DUIJN en Annetje Joris.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje IJsbrants LEEFLANG, overleden 1704. Aaangifte van overlijden op 26-01-1704 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.d. van Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 09-01-1671 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Cornelis Cornelisse SCHEER. Overleden na 14-09-1690. Zoon van Cornelis Cornelis SCHEER ´den OUDE´ en Maritge Adriaans.
   2.  Annetje Michiels LEEFLANG, overleden 1719. Aangifte van overlijden op 05-09-1719 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd < 09-1674 met Arij Jansen COOIJMAN. Overleden na 21-09-1680.
   3.  Jochem Michiels LEEFLANG (zie V.142).
   4.  Pieter Michiels LEEFLANG (zie V.144).

V.142    Jochem Michiels LEEFLANG, begraven op 29-07-1722 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Wonende Kortland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Michiel IJsbrants LEEFLANG (zie IV.92) en Ariaentje Jacobs VERDUIJN.
Gehuwd op 26-02-1667 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Trijntje Pieters STOLCK, begraven op 24-07-1717 te Nieuwerkerk a/d IJssel, j.d. van Schiebroek. Dochter van Pieter Symons STOLCK en Maertje BEUNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrant Jochems LEEFLANG (zie VI.216).
   2.  Jacob LEEFLANG (zie VI.218).
   3.  Cornelis Jochems LEEFLANG (zie VI.220).
   4.  Gerrit LEEFLANG (zie VI.222).
   5.  Jan Jochums LEEVLANG, gedoopt op 06-10-1675 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Michiel Isbrantse Leeflang, Neeltje Michielse Leeflangh), overleden 1710. Aangifte van overlijden 27-06-1710 te Nieuwerker a/d IJssel.
   6.  Michiel LEEFLANG (zie VI.224).
   7.  Annetje Jochems LEEVLANG, overleden ca 1719. Aangifte van overlijden 16-08-1719 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

VI.216    IJsbrant Jochems LEEFLANG, gedoopt op 10-06-1668 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Pieter Michielsze Leeflangh, Jan Pieterse Stolck, Annetje Michiels), overleden 1745. Aangifte van overlijden 28-08-1745 Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Jochem Michiels LEEFLANG (zie V.142) en Trijntje Pieters STOLCK.
Ondertrouwd op 21-11-1704 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Annetje Jans SCHOUTEN, 21 jaar oud, gedoopt op 21-03-1683 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1766. Aangifte van overlijden 27-12-1766 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Dochter van Jan Teunen SCHOUTEN en Neeltje Arijens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje IJsbrants LEEFLANG, gedoopt op 10-01-1706 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jan Teunen Schouten, Jannigje Jans), overleden 1775. Aangifte van overlijden 28-08-1775 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   2.  Trijntje Isbrands LEEFLANG, gedoopt op 17-06-1708 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Cornelis Jochems Leeflangh, Antje Jochems), overleden 1796. Aangifte van overlijden 10-05-1796 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31-01-1745 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Arij Simons HOLLANDER, 35 jaar oud, gedoopt op 05-05-1709 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1765. Aangifte van overlijden 06-03-1765 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Simon Ariens HOLLANDER en Lijsbeth Maartens den OUDEN.
   3.  Ariaantje IJsbrands LEEFLANG, gedoopt op 22-05-1712 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jannigje Jans), overleden 1739. Aangifte van overlijden 16-05-1739 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-01-1738 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Klaes Janse van der CIJS, 31 jaar oud, gedoopt op 16-05-1706 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Overleden na 03-12-1752. Zoon van Jan Jacobs van der CIJS en Ermpje Klaas van der MAST.
   4.  Jochem IJsbrants LEEFLANG, gedoopt op 07-07-1715 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Annetje Cornelis), overleden 1796. Aangifte van overlijden 07-03-1796 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 16-02-1744 te Moordrecht met Maria Andries van der TOL, overleden ca 1769. Aangifte van overlijden 19-06-1769 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.d. van Moordrecht.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 22-05-1774 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Maria Gerritse KRAAN, 52 jaar oud, gedoopt op 04-01-1722 te Moordrecht, overleden 1779. Aangifte van overlijden 15-09-1779 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Weduwe van Floris Broeder. Dochter van Gerrit Arisse KRAAN en Kaatje Pieters TROMPERT.
   5.  Jan IJsbrants LEEFLANG, Schipper, gedoopt op 16-10-1718 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jannetje Jans), begraven op 04-04-1788 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-06-1746 te Moordrecht met Adriana Pieters van der POEL, overleden ca 1753. Aangifte van overlijden 25-05-1753 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.d. van Moordrecht.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 08-05-1763 te Rotterdam met Johanna KRUIJT, begraven op 03-09-1788 te Rotterdam, j.d. van Rotterdam.
   6.  Cornelis IJsbrandze LEEFFLANG, overleden ca 1752. Aangifte van overlijden 09-02-1752 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

VI.218    Jacob LEEFLANG, gedoopt op 30-03-1670 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Meerten Pieterse Stolck, Adriaen Koyman, Maria Pieters), overleden 1710. Aangifte van overlijden 31-10-1710 te Hillegersberg. Zoon van Jochem Michiels LEEFLANG (zie V.142) en Trijntje Pieters STOLCK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-02-1701 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Geertje Jans van der CLAAUW, 25 jaar oud, gedoopt op 19-02-1676 te Zoetermeer. Overleden na 05-07-1716. Dochter van Jan Cornelis van der CLAEUW en Trijntje Ariens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacobse LEEFLANG, gedoopt op 20-11-1701 te Bergschenhoek (getuige(n): Anna Jochems Leevlang, Gerrit Jochemszn Leevlang), begraven op 07-08-1719 te Hillegersberg op 17-jarige leeftijd.

VI.220    Cornelis Jochems LEEFLANG, gedoopt op 18-05-1671 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jacob Bastiaanse, Cornelis Cornelisse Scheer, Grietje Pieters), overleden 1718. Aangifte van overlijden 19-07-1718 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Jochem Michiels LEEFLANG (zie V.142) en Trijntje Pieters STOLCK.
Ondertrouwd op 15-01-1706 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Maria Claas HUIJSMAN, overleden ca 1750. Aangifte van overlijden 07-01-1750 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.d. van Nieuwerkerk a/d IJssel. Dochter van Claas Dircks HUIJSMAN en IJda Leenderts VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem LEEFLANG, gedoopt op 05-01-1707 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): IJsbrant Leevlang, Annitje Jans). Overleden voor 23-08-1737.
   2.  IJda Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 26-08-1708 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Claas Dirckse Huijsman, IJda Leenderts), overleden 1761. Aangifte van overlijden 10-08-1761 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-01-1731 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Willem BOS, 24 jaar oud, gedoopt op 03-10-1706 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden 1774. Aangifte van overlijden 15-02-1774 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Gerrit Jansen BOS en Neeltje Willems BOS.
   3.  Leendert LEEFLANG, gedoopt op 17-04-1713 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Dirkje Klaas), overleden 1713. Aangifte van overlijden 15-06-1713 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   4.  Trijntje LEEFLANG, gedoopt op 22-07-1714 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Annetje Jochems), overleden 1740. Aangifte van overlijden vermoedelijk 18-08-1740 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   5.  Leena LEEFLANGH, gedoopt op 21-02-1717 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Dirkje Claas), overleden 1773. Aangifte van overlijden vermoedelijk 27-09-1773 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   6.  Claas Corneliszn LEEFFLANG, overleden. Overleden na 23-08-1737. Wonende Rotterdam.
   7.  Cobus LEEFLANG, overleden ca 1713. Aangifte van overlijden 01-08-1713 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

VI.222    Gerrit LEEFLANG, gedoopt op 12-03-1673 te Hillegersberg, overleden 1738. Aangifte van overlijden 18-09-1837 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Jochem Michiels LEEFLANG (zie V.142) en Trijntje Pieters STOLCK.
Ondertrouwd op 08-05-1695 te Zevenhuizen met Geertje Gerrits EERLAND (zie VI.180).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder VI.180).
 
VI.224    Michiel LEEFLANG, gedoopt op 26-07-1681 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Pieter Maggielse Leeflangh, Arij Sijmonse, Neeltje Isbrandts Schoute), overleden 1744. Aangifte van overlijden 30-12-1744 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Jochem Michiels LEEFLANG (zie V.142) en Trijntje Pieters STOLCK.
Ondertrouwd op 05-10-1703 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Maria Cornelis de JONG, overleden ca 1752. Aangifte van overlijden 19-12-1752 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.d. van Nieuwerkerk a/d Ijssel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem LEEFLANG, gedoopt op 26-07-1705 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): IJsbrant Jochemsen, Annitje Jochems), overleden 1705. Aangifte van overlijden 10-08-1705 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   2.  Cornelis LEEFLANG, gedoopt op 09-02-1707 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jan Corn de Jongh, geertje Ramen), overleden 1711. Aangifte van overlijden 10-07-1711 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   3.  Marija Chiele LEEFLANG, gedoopt op 14-08-1712 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Geertje Cornelis Groen). Overleden na 16-10-1740.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-01-1739 te Nieuwekerk a/d IJssel met Pieter Jans de JONG, 31 jaar oud, gedoopt op 07-08-1707 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Overeden na 19-12-1752. Zoon van Jan Pieters de JONG en Ariaentje Dirks van DAM.
   4.  Cornelia Chiele LEEFLANG, gedoopt op 18-11-1714 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Geertje Cornelis Groen), overleden 1781. Aangifte van overlijden 27-10-1781 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-08-1738 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Jan Cornelis SCHOON, 25 jaar oud, gedoopt op 02-04-1713 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Overleden na 27-10-1781. Zoon van Cornelis Jansz SCHOONDER en Emmetje Leenderts DONKER.
   5.  Anna Chiele LEEFLANG, gedoopt op 01-10-1719 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Geertje Gerrits). Overleden na 20-08-1758.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-02-1745 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Abraham Jacobs KRUIJNING, geboren te Zevenhuizen, overleden. Overleden na 27-10-1781. Zoon van Jacobus Ariense KRUIJNING en Jannetje Michiels de KNECHT.
   6.  Trijntje Chiele LEEFLANG, overleden. Overleden na 25-06-1752.

V.144    Pieter Michiels LEEFLANG, begraven op 06-08-1710 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Wonende Kortland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Michiel IJsbrants LEEFLANG (zie IV.92) en Ariaentje Jacobs VERDUIJN.
Gehuwd met Aaltje Leenderts SCHOUTEN, overleden ca 1728. Aangifte van overlijden 25-08-1728 te Nieuwerkerk a/d IJssel. Dochter van Leendert Ariens SCHOUTEN en Jannitje Jans van SWALLA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Pieters LEEFLANG, gedoopt op 11-09-1678 te Zevenhuizen (getuige(n): Jan Leendertsz Schouten, Maartje Jans, Neeltje Leendertsz Schouten), overleden 1744. Aangifte van overlijden 21-08-1744 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-01-1705 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Ary Jacobsz VISSER, overleden ca 1718. Aangifte van overlijden 03-06-1718 te Nieuwerkerk a/d IJssel. j.m. van Nieuwerkerk a/d IJssel. Zoon van Jacob Leenderts VISSER en Marigjen Jacobs BRUIJN.
   2.  Aerjaentje Pieters LEEFLANG, gedoopt op 05-09-1683 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Joghem Maggiels Leeflangh, Annigje Maggiels, Neeltje Leenderts Schouten), begraven op 03-11-1750 te Moordrecht op 67-jarige leeftijd.
   3.  Leendert Pieters LEEFLANG (Schouten) (zie VI.230).

VI.230    Leendert Pieters LEEFLANG (Schouten), gedoopt op 10-09-1696 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Ary Janse Kooij, Neeltje Gielen), begraven op 30-08-1779 te Moordrecht op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter Michiels LEEFLANG (zie V.144) en Aaltje Leenderts SCHOUTEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-02-1723 te Moordrecht met Jannigje Jans BLOM, 23 jaar oud, gedoopt op 02-08-1699 te Moordrecht. Overleden na 22-10-1758. Dochter van Jan Segers BLOM en Marija OCKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria LEEFLANG, gedoopt op 07-05-1724 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Barber Jans Blom), overleden 1732. Aangifte van overlijden 23-12-1732 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   2.  Pieter Leenderts LEEFLANG, gedoopt op 18-08-1726 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jannigje Jans Leeflang), begraven op 10-06-1791 te Moordrecht op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-10-1755 te Moordrecht met Neeltje Teunis KERVER, 31 jaar oud, gedoopt op 12-12-1723 te Moordrecht, begraven op 03-12-1791 te Moordrecht op 67-jarige leeftijd. Weduwe van Frans Ariens Schippers. Dochter van Teunis Gijsberts KERVER en Lena Pieters BLOED.
   3.  Aaltje LEEFLANG, gedoopt op 31-08-1727 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Jannetje Pieters), begraven op 12-10-1790 te Moordrecht op 63-jarige leeftijd.
   4.  Jannetje LEEFLANG, gedoopt op 17-10-1728 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Janna Aryens de Reus). Overleden na 05-03-1746.
   5.  Neeltje Leenderts LEEFLANG, gedoopt op 01-01-1730 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Marytje Corn. Scheer), begraven op 10-08-1771 te Moordrecht op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 25-01-1767 te Moodrecht met Klaas HOOGENDOORN, 30 jaar oud, gedoopt op 04-03-1736 te Stolwijk. Overleden na 20-10-1771. Weduwnaar van Wijntie van Leeuwen. Zoon van Cornelis Klaasze HOOGENDOORN en Trijntje Willemse van ROSSE.
   6.  Ariaantje LEEFLANG, gedoopt op 20-01-1732 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Lena Maartens Goor). Overleden na 05-03-1746.
   7.  Maria LEEFLANG, gedoopt op 11-03-1733 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Janna Adriaans Reus), overleden 1733. Aangifte van overlijden 01-05-1733 te Nieuwerkerk a/d IJssel.
   8.  Jan LEEFLANG, gedoopt op 01-08-1734 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Truij Romeijn). Overleden na 05-03-1746.
   9.  Arij LEEFLANG, gedoopt op 18-03-1736 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Maria Schoon), begraven op 09-04-1763 te Moordrecht op 27-jarige leeftijd.
   10.  Benjamin LEEFLANG, gedoopt op 25-06-1741 te Nieuwerkerk a/d IJssel (getuige(n): Barber Jans Blom), overleden 1812. Ongehuwd overleden. Aangifte van overlijden 29-01-1812 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software