hyves

Op 23 januari 1983 werd de Vereniging lokale omroep Haarlemmermeer opgericht. Op 6 april 2003 was de laatste uitzending van VLOH FM 99,6. In de periode tot 1990 beschreef ik in een serie artikelen van het VLOH Magazine de eerste 10 roerige jaren in het bestaan van VLOH FM . Dit is mijn eigen verhaal waarbij ik destijds zoveel mogelijk heb geput uit archiefmateriaal.  De video's zijn gemonteerd met origineel VLOH geluid door Kees Weening.

 

De periode tot 1982

Al In de jaren 70 hadden al twee journalisten uit Nieuw Vennep een plan voor lokale omroep ingediend, de gemeente zag toen echter nog geen levenskansen.

Begin '80 lag het allemaal anders: er was een groot aantal radiopiraten en het kabelnet bood uitstekende mogelijkheden om (illegale) Tv-programma's door te geven. Daarnaast bleek dat ook de gemeente Haarlemmermeer de mogelijkheden van het nieuwe kabelnet al vroeg onderkende. Zo werd de opening van het nieuwe raadhuis rechtstreeks via de TV uitgezonden en mocht de legale Regionale Omroep Kennemerland in januari van 1982 een experimentele radio-uitzending op het kabelnet houden. Door de VVD-fractie van de Haarlemmermeer werd in januari 1982 zelfs een suggestie voor lokale omroep gelanceerd: het beschikbaar stellen van 10 etherzenders voor onze gemeente waarop iedere belangstellende een radiostation kon beginnen. Voor mij reden om aan de Gemeente Haarlemmermeer te vragen lokale omroep toe te staan via het kabelnet.

 
1982

 Maart 1982: Het OLOH initiatief.

In maart 1982 stak een aantal mensen van overwegend politieke partijen de koppen bij elkaar om een discussienota over lokale omroep op te stellen. Men besloot een werkgroep "Oprichting Lokale Omroep Haarlemmermeer" (OLOH) in te stellen. Deze werkgroep kwam voor het eerst bijeen op 12 juni 1982 en bestond uit Alex Goossens, Bert Koopman, Henk Hagedoorn, Joop de Jong, Fred Elebaas, Ton de Groot, Alberto Sneeuw en Samuel de Leeuw. Tijdens deze vergadering besloot men ook andere groeperingen met een plan voor lokale omroep uit te nodigen. Zij konden dan aansluiten bij het rapport van de OLOH en waar nodig ingrijpende wijzigingen aanbrengen. 

Twee andere initiatieven voor lokale omroep die zich hadden gemeld bij de gemeente Haarlemmermeer bleken bereid zich aan te sluiten bij het OLOH eindrapport. Dit waren de "Regionale Televisie Haarlemmermeer" groep uit Badhoevedorp, bestaande uit Rob van der Vegt, Rolf van Alten en Fred Langeslag en onze "Meer Televisie" (MTV) videogroep uit Nieuw-Vennep waarvan  Richard de Wal, Marcel Nothdurft en Jeroen Kosterman deelnamen aan het OLOH rapport. Jeroen Griekspoor en Marc Lecram bleven op de achtergrond betrokken.

De eerste gezamenlijke vergadering van de OLOH werd op 23 augustus 1982 gehouden. Op dat moment was de werkgroep inmiddels versterkt met Chris Claassen, Bram Posthumus, Adrie de Vries, Piet van Gemst en Wiljo Joris. Besloten werd het eindrapport op 10 september aan te bieden aan wethouder de Leeuw. En dit zou de start worden voor de oprichting van de VLOH.

Nadat de OLOH in de pers ruime aandacht had gekregen steeg het aantal medewerkers, op 20 september 1982 telde de lijst al 26 mensen. Een aantal van deze belangstellenden zou later ook weer bij de VLOH opduiken. Bekende namen zijn onder meer Roelof Heikens, Bram Posthumus, Jan-Willem Borst, Andre Kager, Raymond Balsink en Chris Smit.

Om Haarlemmermeer warm te krijgen voor lokale omroep werd door de medewerkers van de OLOH door de hele gemeente huis aan huis een folder verspreidt. Ook werd op 28 september in het raadhuis van Hoofddorp een demonstratie gegeven over radio en TV. Deze bijeenkomst vond plaats in samenwerking met de ziekenomroepen 'de Branding' en 'Schuilhoeve TV'. Er werd een videopresentatie vertoond en in de hal van het raadhuis was een complete radiostudio nagebouwd. Dit met behulp van apparatuur van Eric Drayer ('Radio Level') en Henk & Nico van Oostwaard ('Radio Galactica'). Al met al was het een bonte verzameling van de Haarlemmermeerse omroepen van dat moment. Ook na de demonstratie bleef het aantal belangstellenden stijgen, de behoefte aan een lokale omroep was duidelijk.

 
Werken aan de basis

Om de taken beter te verdelen werd binnen de OLOH een werkgroep Bestuur en een werkgroep Programma & Techniek opgericht. De bestuurswerkgroep bestond hoofdzakelijk uit OLOH leden met een "politieke" achtergrond, zij hadden veel bestuurlijke ervaring en zouden na oprichting van de vereniging het eerste bestuur vormen. De werkgroep Programma & Techniek bestond vooral uit praktijkmensen die met hun ervaring het kennisgat van de bestuurswerkgroep opvulden. Deze nieuwe werkgroep bestond uit 12 man: Adrie van Putten, Marc Lecram, Jan van Breenen, Marcel Nothdurft, Fred Langeslag, Raymond Balsink, Hans Ligthart, Ruud Jonker, Hans Clarissen, Ruud Schwegler, Richard de Wal en Jeroen Kosterman. Rob van der Vegt en Rolf van Alten waren op dat moment "uitgeleend" aan de bestuurswerkgroep.

 
De oprichting van de VLOH

Besloten werd om op 25 november 1982 de oprichtingsvergadering voor de eigen Haarlemmermeerse omroepvereniging te houden. Vlak voor de oprichting was er nog een discussie over de naam van de nieuwe vereniging. Keuze was: 'Radio en Televisie Vereniging Haarlemmermeer' of 'Vereniging Locale Omroep Haarlemmermeer'. Het werd uiteindelijk de laatste (met een 'c' in het woord Locaal!) omdat RTVH nog teveel deed denken aan de oude Tv piraat.

 
1983

Op 23 januari 1983 werd bij notaris Dunselman in Hoofddorp de oprichtingsakte van de VLOH getekend.

Officieel werd 1983 dus het oprichtingsjaar van de VLOH. Het was ook in dat jaar dat de eerste jaargang van de voorloper van het VLOH magazine (de '88.2 krant') uitkwam, naar de frequentie waarop de VLOH zou gaan uitzenden op de kabel.

logo oud

Het eerste VLOH programma

Het eerste plan van de VLOH was om zo snel mogelijk op TV te komen. Het doel: met in TV uitzending 3000 leden werven. De gemeente gaf een startsubsidie van 3000 gulden. Zo kon op 26 januari 1983 de Haarlemmermeer kennis maken met de VLOH. Onderwerp was het afscheid van Burgemeester van Stam; een programma dat op 6 maart werd herhaald met een voorwoord van de nieuwe burgemeester H. de Boer. De ledenwinst naar aanleiding van de TV uitzending viel zwaar tegen, slechts een paar honderd mensen gaf zich op als lid. De aandacht werd daarom op de radio gericht. Besloten werd op 4 en 5 juni 1983 een bandprogramma te maken met als thema "bezuinigingen". Officieel werd dit het eerste radioprogramma van de VLOH op de kabel.

Op zoek naar studioruimte

Het vooraf opnemen van een radioprogramma was natuurlijk erg omslachtig en niet actueel. Daarom werd er druk naar een studioruimte gezocht. Probleem was echter het geld. Na de startsubsidie van 3000 gulden kreeg de VLOH niets meer van de gemeente los en het ledenaantal was niet toereikend. Gelukkig kon op 2 mei 1983 van de Stichting Samenlevingsopbouw Haarlemmermeer de kelder van het Cebecogebouw voor een symbolisch bedrag worden gehuurd. Op dat moment huisde daar de band "Jasses" die plaats moest maken voor de VLOH studio. Het bouwen op zich was een heel werk, want in de kelder was niets aanwezig. Toch lukte het om met een klein aantal medewerkers de studioruimte op te bouwen. In de ruimte kwam een PTT aansluiting voor het doorgeven van signalen naar de kabel. Studioapparatuur hadden we niet, daarom werd via Peter Teekamp wat apparatuur gehuurd.

 
VLOH Representatief

In 1983 ontving het ministerie van WVC drie aanvragen voor een zendmachtiging voor de Haarlemmermeer: in van de VLOH, in van de Stichting ROK en in van de radiopiraat Maribel. Onduidelijk was aan wie de vergunning gegund zou worden. De gemeente bevond uiteindelijk de VLOH representatief voor de Haarlemmermeer en gaf hiervoor een verklaring af aan WVC. Tijdens de zomer kwam de vergunning binnen en de VLOH kon in september 1983 starten met haar eerste live uitzending op de kabel.

De vergunning van WCV was geldig voor één jaar onbeperkte experimentele radio en TV. Er werd besloten in september vier proefuitzendingen te maken en daarna door te gaan met één uitzenduur per week op woensdagavond.

De eerste live uitzendingen op 7 en 21 september werden gemaakt door Henny Bijer, Rolf van Alten, Marcel Nothdurft, Jeroen Kosterman, Jeroen van Inkel, Hans Bauer, Dick Vermeij en Arno Ruitenbeek.

De uitzendingen op 14 en 28 september werd gemaakt door Rob van der Vegt, Petra Bakker, Ruud Jonker, Wim Bank, Peter Teekamp, Richard de Wal, Sonja Hoogenboom en Hans Clarissen. Onderwerpen op woensdag 14 september waren o.a.: de opening van een gezondheidscentrum in Overbos, geluidsoverlast in Badhoevedorp, de promotie van de honkballers van Minolta Pioniers en het jubileum van het Gemeentelijk Gasbedrijf. Voor het laatste onderwerp was het mijn vuurdoop voor VLOH radio: een interview met Dhr Beeker, directeur van het gasbedrijf, over de toekomst van het Haarlemmermeerse kabelnet.

Uit het experiment bleek dat 1 uur radio per week in ieder geval haalbaar was en er werd overgegaan tot aanschaf van eigen apparatuur: een mono mengtafel met telefoonvork, twee draaitafels, een Uher reporterdeck en microfoons.

 
Structuur in de organisatie

Op 11 oktober wordt naar aanleiding van een programma-evaluatie besloten vanuit de medewerkers een "Programmastaf" te kiezen. Op een niet zo druk bezochte vergadering werd Rob v.d. Vegt tot programmaleider gekozen. In november worden de programma's uitgebreid naar 3 uitzendingen per week:

Maandag van 5 tot 7 met Dick Vermeij, Hans Bauer, Jos Temmink, Petra Bakker, Arno Ruitenbeek, Eric Wels, Jan Tromp en Hans Clarissen.

Woensdag van 6 tot 8 met Rob vd Vegt, Wim Bank, Sonja Hoogenboom, Ruud Bouma, Ger van Velsen en Jeroen van Inkel

Zondag van 1 tot 5 met Rolf van Alten, Jos Maathof, Ron Bisschop, Richard de Wal, Jeroen Kosterman en Ton Milats.

 
Yvonne Grinn coördineert de verschillende redacties. Een "hoogtepunt" uit deze periode was het rechtstreeks verslaan van de aankomst van de Uiver op Schiphol. Ook deden wij vanaf twee motoren verslag van de Schipholloop, e.e.a. in samenwerking met de RANO.

 

1984

Al eind 1983 is men van mening dat de VLOH elke werkdag van 6 tot 7 moet uitzenden: de geboorte van de editieprogramma's. Hiervoor worden de teams uitgebreid met weer nieuwe mensen: Gaston Starreveld, Ron Stoeltie, Johan Sponselee, Cees Buts, Rob Hut, Willem Winkelmolen en Rick van Velthuyzen. Ook horen wij voor het eerst de stem van Hans Heil als sportverslaggever. In januari 1984 is er ook weer wat geld beschikbaar en wordt er een bandrecorder aangeschaft. Met trots wordt gemeld dat er in het mengpaneel een extra schuif wordt geplaatst en dat er jinglemachines komen. Tevens wordt er voor een symbolisch bedrag een nieuwe tafel in de technische ruimte van de Cebecokelder geplaatst.

Op de TV is de VLOH ook weer actief: op 29 april 1984 is er een Tv-uitzending met diverse onderwerpen vanuit de Haarlemmermeer. In juli van 1984 komt de VLOH in de problemen: bij een inbraak in de studio wordt een deel van de apparatuur (waaronder de nieuwe bandrecorder) gestolen. Ook is het aantal medewerkers gedaald, o.m. door het vertrek van Jeroen van Inkel en (later) Ron Bisschop naar Veronica, Johan Sponselee naar de EO en Rick van Velthuyzen naar de KRO. Hans Bauer vertrekt naar de NOS. Ook neemt Jos Maathof afscheid; hij gaat als regisseur naar Veronica.

Opeens bleek iedere werkdag uitzenden niet meer mogelijk. Besloten werd om de zomerprogrammering van 1984 door te laten gaan tot het einde van het jaar, dwz. dinsdag en donderdag van 6 tot 7 en op zondag van 95. VLOH moest dus weer zendtijd inleveren, een stap terug!!

Eigenlijk was dit de eerste crisis in het bestaan van de VLOH, en er zouden er nog meer komen. Ook liet de ledenmeter in 1983 nog weinig verbetering zien: de VLOH telde slechts 450 leden, slechts 150 meer dan het voorgaande jaar!! Toch bleven de medewerkers enthousiast. In november wordt de 88.2 krant (in september van 1983 reeds in het leven geroepen om de leden van de VLOH beter te informeren over het reilen en zeilen van de vereniging) een meer regelmatig verschijnend blad. Men kampte alleen met een redactionele onderbezetting. Net als het bestuur, dat  op 7 mensen draaide. Wel ging de VLOH samenwerken met het Haarlems Dagblad en werd gestart met de uitzendingen met de Openbare bibliotheek. Wim Bank werd VLOH Hoofdredacteur.

 studio in cebeco gebouw

1985

Inmiddels is het januari 1985. Tot deze tijd vonden de uitzendingen van de VLOH plaats op basis van een vergunning voor experimentele radio en televisie. Per 1 januari 1985 krijgt de VLOH eindelijk een permanente kabelvergunning van WVC. Gelukkig gaat het in 1985 ook beter met de bezetting van de programma's en wordt er weer zes dagen per week uitgezonden. Op 22 maart is de VLOH de hele dag aanwezig bij een VARA manifestatie in Amsterdam. De VLOH geeft een demonstratie over de Lokale Omroep en via een telefoonlijn vanuit het gebouw "de Meervaart" is het programma ook live te beluisteren op het kabelnet van de Haarlemmermeer. Op deze manifestatie mogen wij gebruik maken van een nieuwe mobiele omroepstudio die speciaal voor lokale omroepen door de NOS is gebouwd. De VLOH blijkt de eerste lokale omroep te zijn die deze studio gebruikt.

In mei van 1985 komt Jos Maathof nog een keer terug bij de VLOH, en wel als presentator van het speciale televisieprogramma "40-45 nooit meer" dat de VLOH maakt i.v.m. de viering van 40 jaar bevrijding en de herdenking van de tweede wereldoorlog. In juni van 1985 bereikt de VLOH weer een mijlpaal: er wordt een Non-stop bandrecorder aangeschaft. Vanaf deze maand is de VLOH 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren. Ook gaat de VLOH naar buiten: in september staan we in Hoofddorp op de najaarsbraderie.

In 1985 wordt regelmatig een Politiek Cafe gehouden in gebouw "de Boerderij" in Pax, een programma dat direct hoge ogen scoort. Het aantal medewerkers van de VLOH blijft gestaag groeien, en dat betekent dat er uiteraard weer een aantal programma's bijkomen.

Op 17 november 1985 stuurt Ton van Draanen zijn programma "Spreken is Goud" voor het eerst de kabel op. In zijn uitzending belicht hij wekelijks muziek en nieuws uit de maand van een bepaald jaar.

Ger van Velsen, al tijdlang technicus van de VLOH, begint op 4 december 1985 met zijn programma "Mixweek": iedere woensdagavond tussen 9 en 11 uur cultureel nieuws. Precies een dag eerder zijn de programma's voor de buitenlanders van start gegaan: voortaan zijn deze iedere dinsdag en donderdag te beluisteren. Ook is tot eind 1985 op zondagavond het programma "de rebellenclub" te beluisteren, een jongerenprogramma gemaakt door Mark IJsvogel en Frank van der Meer.


1986

In februari van 1986 besluit men de zendtijd voor jongeren fors uit te breiden. De "rebellenclub" op zondag verdwijnt en op 22 februari is voor het eerst "Hitradio Haarlemmermeer" te beluisteren. Buiten alle nieuwe programma's gaan uiteraard de bestaande uitzendingen gewoon door. Zo viert de VLOH op 8 februari carnaval in een feesttent en zijn we op 23 februari op bezoek bij skipiste de Meerberg. Tijdens deze uitzending heeft Jeroen Kosterman in het verzoekplatenprogramma een live interview met de dames van Centerfold en brengt de VLOH de primeur van hun single "Dictator" Ook zijn wij op 27 april bij het Concours Hippique in het Haarlemmermeerse bos.

Het aantal leden neemt in 1986 toe, er kwam een toeloop van medewerkers en ook de programma's werden steeds meer uitgebreid. De organisatie van de VLOH was niet berekend op deze groei, en in juni van 1986 bleek een incident tussen de toenmalige programmaleider en de voorzitter een groot aantal grieven los te maken bij de medewerkers. Het probleem bleek niet direct op te lossen en er werd aangedrongen om een bijzondere ledenvergadering bijeen te roepen.

De plaatselijke pers had in de zomer van 1986 ook lucht van het geschil gekregen. Het was net "komkommertijd" en zij zag in het VLOH conflict een mooie bladvulling. Zo kwam de VLOH opeens uitgebreid in het nieuws.

Tijdens deze roerige periode gingen de programma's van de VLOH gewoon door. We waren in september van 1986 gewoon te zien bij de najaarsbraderie op het Marktplein. Tijdens de uitzending hadden we de DollyDots op ons podium. Op 6 december 1986 ging een nieuwe wens in vervulling: vanaf die datum is de VLOH via de kabel in stereo te ontvangen. Er werd een nieuwe stereomengtafel gekocht en tijdens een "Stereoweekend" was een groot aantal ex-medewerkers van de VLOH aanwezig om deze tafel in te wijden. Wethouder Lex Auer stelde de stereomodulator officieel in werking en nam voor de medewerkers een leuke verrassing mee: vier banketletters die het woord VLOH vormden.

 

1987

De crisis binnen de VLOH eindigde in januari 1987 met het aftreden van het zittende bestuur. In plaats hiervoor werd een geheel nieuw bestuur gekozen, met als voorzitter Peter Hooft. Door het conflict waren wel een aantal knelpunten naar boven gekomen. Om deze knelpunten op te lossen werden er aanbevelingen gedaan om de structuur van de VLOH te wijzigen en om het huishoudelijke reglement aan te passen. Ook werden er medewerkercontracten getekend. Hierdoor bleef het meewerken aan de VLOH nog steeds onbetaald vrijwilligerswerk, het was alleen niet meer vrijblijvend. Bestuur en medewerkers kregen rechten en verplichtingen.

In 1987 deed de VLOH een nieuwe poging om subsidie van de gemeente te krijgen. Deze was, zoals we nu weten, uiteindelijk succesvol. In dit jaar werd ook een "kweekvijver" ingesteld om nieuw radiotalent een kans te geven. Op zaterdagavond 27 juni 1987 zond de VLOH de hele avond banden uit van Amerikaanse lokale radiostations, waarmee het verschil werd getoond tussen lokale radio in Nederland en in de USA.

Op de Hoofddorpse najaarsbraderie van 19 september 1987 verwelkomden wij ons 1000e lid. Daarbuiten kreeg burgemeester van Dulst de VLOH Haarlemmermeer promotiejingle aangeboden. Op 10 oktober vierde de VLOH haar bijna vijfjarig bestaan: in de boerderij in Pax was een groot medewerkerfeest.

 
1988-1989

1988 is het jaar van de grote omwenteling. In de vroege morgen van 27 mei 1988 brandde de bovenverdieping van het CEBECO gebouw volledig af. De kelder van de VLOH liep vol met water en de apparatuur werd onbruikbaar. Gelukkig kon dankzij de gemeente nog dezelfde dag een gebouw van de oude brandweerkazerne worden betrokken. Het gebouw, door de medewerkers meteen in "de hooischuur" omgedoopt, bevond zich vlak bij het kopstation van het CAI. Hierdoor kon met gehuurde apparatuur van het NOB nog dezelfde avond de vrijdagavondeditie worden uitgezonden, waarin Patrick van Gils uiteraard uitgebreid melding maakte van de brand. Dankzij de brand was wel alles in een stroomversnelling geraakt, en besloot de gemeente de VLOH een structurele subsidie toe te kennen.

Gevolg was dat op 1 oktober 1988 de nieuwe studio aan de Broekermeerstraat 129 door burgemeester van Dulst kon worden geopend. Aansluitend was er 's avonds een medewerkerfeest in de Beurs. Vanaf nu kwamen alle uitzendingen van de VLOH vanuit de nieuwe studio. Nog steeds alleen op de kabel, op 88,2 Mhz. Op dat moment was de langverwachte vergunning voor etheruitzendingen wel al binnengekomen, er moest echter ook nog een bouwvergunning voor de antennemast komen.

In verband met de aanpassing van het kabelnet moest de VLOH op 1 november 1988 verhuizen naar de oude kabelfrequentie van Radio3: 90,5 Mhz. Om de oude Radio3 luisteraars kennis te laten maken met de VLOH werd besloten gedurende twee weken de programmering uit te breiden. Nieuw was een ochtendprogramma van 07:00 tot 09:00 en een middagprogramma van 16:0018:00. Vooral het ochtendprogramma werd goed ontvangen, door personeelsgebrek kon het helaas niet worden gecontinueerd en bleef het voorlopig een experiment.

Intussen was een zender besteld en dankzij, alweer, de welwillende medewerking van de gemeente kon de antennemast toch nog snel worden geplaatst. Op 17 december 1988 ging de VLOH voor het eerst de ether in op 99,6 Mhz. Wethouder Cnossen gaf het startsein door om 12:00 uur symbolisch een aantal duiven het luchtruim te laten kiezen. Presentator Dick Vermeij, nog gewend aan de kabel, begon de uitzending met de historische woorden “Goedemiddag, luisteraar.......” Het zouden er tienduizenden worden!

In 1989 trad ik toe tot de programmastaf als adjunct programmaleider, samen met Programmaleider Wiebe Barkey, Hoofdredacteur Milo Schoenmaker, Hoofd Techniek Harm Jan Kruger en adjunct hoofd Kees Weenink. Niet gehinderd door enige concurrentie in de ether steeg de luisterdichtheid van de VLOH naar ongekende hoogte. In 1989 was VLOH FM de best beluisterde radio-omroep in de regio. Per uitzending werden tientallen telefonische reacties ontvangen. Hoogtepunt in dit jaar was het live optreden van Rene Froger waarbij duizenden mensen toestroomden naar Centrum Hoofddorp.

Uiteindelijk werkte deze populariteit averechts. De VLOH kreeg naar mening van een aantal mensen binnen de omroep een te hoog "Veronica" gehalte.  Dat de VLOH hiermee kon groeien naar een radiostation waarbij een volwaardige nieuwsredactie betaald kon worden uit sponsorgelden, binnen de toenmalige kaders van de mediawet, werd  niet gezien. Achteraf gezien was VLOH FM voor die tijd zeer innoverend bezig waarbij er alle mogelijkheden waren om met het gesponsorde  populaire programma  de nieuwsredactie te versterken. Met het non-stop format, zoals VLOH FM al vanaf 1985 toepaste, kreeg bijvoorbeeld Sky Radio via een U-bocht constructie een groot zakelijk succes in Nederland. Radio 538 bewijst  later de kracht van format radio en "side-kicks", een Amerikaanse uitzendformule van ABC regio die bij de VLOH in 1986 als "hitradio" werd gelanceerd en in de periode tot 1990 op zaterdag zeer succesvol was. Nog steeds is het 1984 KIIS-FM Jinglepakket van Jam onuitwisbaar herkenbaar voor VLOH FM in die periode.

De tegenstelling werd vooral duidelijk na een interview van Parool journalist Herman Stil met programmaleider Wiebe Barkey. Barkey werden uitlatingen ontlokt die binnen de vereniging bij bepaalde personen slecht vielen. Een nieuwe crisis was geboren, en deze werd ruim in de lokale pers uitgemeten. Er werd via de pers een sfeer geschapen alsof de VLOH een piratenstation zou zijn, waarbij  personen stempels kregen opgedrukt.  Ook werd voorbij gegaan aan de vele technische medewerkers die vrijwillig dag en nacht vol enthousiasme klaarstonden om apparatuur gangbaar te houden, en zo de VLOH vanuit de kelder tot dit hoge niveau hadden gebracht . Uiteindelijk bleef er voor Barkey weinig andere keus over dan zijn functie neer te leggen, later volgde de rest van de programmastaf. En hiermee brak voor VLOH FM letterlijk een nieuwe periode aan: de jaren '90!

Het Parool 9 augustus 1989het parool


Jerome Lucassen De Griekse filosoof Iraklitos schreef 500 jaar voor Christus: "as panta rei": alles stroomt (en niets blijft hetzelfde) Deze VLOH geschiedenis draag ik op aan onze goede vriend Jeroen Lucassen die ons op 4 juli 2002 is ontvallen. De herinnering aan onze tijd samen zal echter nooit verdwijnen.

Richard en Ans