nk makreel roken

Het regelement

home

€ 12,50 inschrijf geld.


1 Vat per deelnemer.


Minimaal 5 makrelen per inschrijving.


Tussen 9:00 uur en 10:30 aanwezig zijn.


Uiterlijk 11:00 uur auto's en dergelijke van het terrein af.


Aanvang roken 11:30 uur en einde 16:30 uur.


de rookvaten mogen geen tafel model zijn (platte bakjes).


Per deelnemer is een plek van ongeveer 1,5 m bij 2,5 m.


De ondergrond waar het vat op staat dient dusdanig te worden afgeschermd om beschadiging van de ondergrond te voorkomen.


Start 11:30 uur.


Alleen roken met onbehandeld hout.


Geen voorgedroogte of voorgegaarde makrelen.


Temperatuur van het product mag niet boven de 7 graden

(dit word bij aankomst gecontroleerd)


Vanaf 16:00 uur mogen de makrelen worden verkocht.


Er mag niet meer dan 20 pond bijproduct gerookt en of verkocht worden

frituren, bakken en dergelijke is niet toegestaan.


Zorg ervoor dat alles zo netjes en hygienisch mogelijk gebeurd.


Een onafhankelijke jury zal kijken hoe er tijdens en na de wedstrijd met de spullen

word omgegaan en dit word meegenomen in de einduitslag.


Voor de prijsuitreiking dient een ieder zijn eigen spullen op te ruimen en het afval

in de daarvoor bestemde vuilcontainer te gooien.en de kraam af te breken.


Geen hete as in de vuilcontainers gooien.


Iedereen die buiten makreel om iets anders rookt en of verkoopt is zelf veranwoordelijk voor het vermelden van eventuele allergenen.


Wij wensen iedereen een fijne wedstrijd en een mooie gezellige dag toe


de organisatie