1. Op Koers?

Informatie van buiten naar binnen
De doelenequalizer: monitoring van de lange-termijn doelen

Nieuwsberichten

“Belangrijk is geen reden”
“Belangrijk is geen reden”. Met deze stevige woorden opende de nieuwbakken premier Suleyman Bashir vanmiddag het debat over het hoofdlijnenakkoord.
Vervolg


U als burger bent niet ‘alleen maar’ geïnteresseerd in een thema als ‘onderwijs’, maar heeft ook opvattingen over de opkomst van nieuwe politieke stromingen, de Euro, de Europese grondwet, het bestemmingsplan van uw gemeente, etc. U voert de discussie, digitaal en in levende lijve, waar u dat uitkomt. En dat is niet altijd op discussiesites van de overheid. Deze zijn vaak themagebonden en bovendien lokaal, provinciaal of landelijk gericht. Daarom zoekt de overheid zelf de discussie op waar deze al door u gevoerd wordt. Het ministerie neemt niet alleen kennis van deze discussies, maar neemt er ook deel aan. W&W doet dit primo om te kijken of haar beleid werkt en secundo om ideeën voor (nieuw) beleid op te doen. Hiermee doen wij onze reputatie als beste departement TM (Administrational Communication Award 2006) eer aan.

De actuele discussies waar W&W vandaag aan deelneemt zijn:

Atom Feed